Fugler i Hans Børlis livsverden

Publisert: Gustav Steensland Søndag  18. januar 2009

Jeg har begynt på en blogg om fuglearter og metaforer i Børlis dikt. Her kan du finne materiale til presentasjoner, opplesninger og andre anledninger der du vil illustrere eller omtale en fugleart på en poetisk måte.

Hans Børli (1918-1989) - skogsarbeider og forfatter fra Eidskog, Hedmark

Hans Børli er godt kjent for sine dikt, og mange av dem henter sine tema fra hans liv og virke som skogsarbeider. Jeg har valgt å se nærmere på hvordan fugler og deres adferd framtrer i hans dikt. Børli opplevde størst naturmangfold i den tiden en ennå ikke hadde tatt i bruk motoriserte hjelpemidler i skoghogsten. I stillheten mellom øksehoggene var det mulig å høre og se både små og store dyr og fugler i omgivelsene. Børli tar også i bruk fugler og relaterte tanker i sin utvikling av symboler, bilder og metaforer til dyp ettertanke for ham selv og hans lesere.

http://www.fuglelivhb.blogspot.com/