Markering av Eigerøy fyrs 150 årsjubileum 16 nov. 2004

Publisert: Johan Tore Rødland Fredag  19. november 2004

I anledning 150 års jubileet for Eigerøy fyr ble det arrangert en liten markering i maskinrommet på fyrtårnet.Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland representerte fuglestasjonen. Artikkelen har med noen bilder fra arrangementet.

I anledning Eigerøy fyrs 150-årsjubileum 16 nov. 2004 ble dette på initiativ av Johan Åkre i Egersund kystforening markert med et lite arrangement for spesielt inviterte i fyrets maskinrom denne kvelden.

Hedersgjest var pensjonert fyrvokter Idar Runde, som fortalte om fyrets historie og egne opplevelser. Runde jobbet på fyret allerede ved 100 års jubileet i 1954. Idar Runde og sønnene utgjør Runde's trio, som for anledningen spilte for oss.

Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland representerte fuglestasjonen på arrangementet.

Det er fyldig omtale av Eigerøy fyrs historie i Dalane tidende 19.nov.