En liten påskehilsen fra Nord-Jylland 2001

Publisert: Leif Arne Lien Lørdag   7. april 2001
Stork

Ei utleiehytte i Ålbæk, et par mil sør for Skagen by, var utgangspunktet for familien under årets påskeferie. De lange Skagenstrendene med hav og lys og himmel….og fugler! - er blant de steder vi vender tilbake til. Det var kaldt i Danmark denne påsken og vi hadde nattefrost så vel som en dag med snø. Ellers var det mye sol og også et par dager med gunstig østlig vind.
Vi ankom 7. april og det var da et stort trekk av linerler og piplerker langs stranda. To traner holdt seg på et jorde ved Skagen hele uka.

9. og 10. april var det stort rovfugl - trekk, hovedsakelig musvåk, over området. Midt på dagen den 10. april, tilbrakte Daniel og jeg et par timer i et lite observasjonstårn nær "den nedsannede kirke" og kunne se grupper på opptil 15 - 20 stk. skru seg oppover og forsvinne mot nord. Det må ha gått flere hundre musvåk, men og enkelte fjellvåk, mye tårnfalk, en del spurvehauk og hønsehauk. Vi observerte også ei fiskeørn og særlig gøy for oss var det å observere minst 6 glenter, vårt første møte med arten.
På myrene og småvannene innover heden var det mye stokkender og krikkender og sothøner. Vi så også et par dvergdykkere.
11. april kjørte vi vestover til Limfjorden og Veilerne, dette fantastiske våtmarksområdet nær Thisted. Her yrte det med ender, mest krikkand og brunnakke, sothøns, knoppsvaner, sæd- kortnebb- og grågås, hettemåker m.m.. Et par hundre avosetter og svarthalespover, lyden fra minst 2 rørdrummer, praktfulle gråstrupedykkere og stork på reiret var vel dagens ornitologiske høydepunkter. Det er bare 3 bebodde storkereir igjen i Danmark og storken i Veilerne var dessverre foreløpig enslig.
Fra Veilerne kan videre nevnes: snadderand, skjeand, lappfiskeand, toppdykker, horndykker, sivhauk, musvåk, tårnfalk, spurvehauk, fasan, sandlo, myrsnipe, storspove, rødstilk, gluttsnipe, duetrost, kornkråke og sannsynligvis en kornspurv. Dette er et stort område med flere vann, skogholt, myrer, Limfjordens mudderbanker og små landsbyer og bondegårder. Det er flere obs. tårn og hyggelige fuglekikkere i alle kategorier.

Til sammen noterte vi 86 arter disse dagene i Nord- Jylland. Den siste var en verdig avslutting på en fin påskeferie, ei topplerke ved ferjekaien i Hirtshals.

Leif Arne Lien