Ekskursjon til Jæren 4. mars 2001

Publisert: Leif Arne Lien Søndag   4. mars 2001

Full vinter med mye snø preget Rogaland denne søndagen, og selv om vestavinden bet i kinnene, var været bra med sol over glitrende Jærlandskap.  Skyer i havet antydet vær-skifte, men sola holdt stand og ga oss gode observasjonsforhold.

Petter Weido Larsen, Jan P. Leidland, John Grønning og L.A. Lien møttes i Egersund småbåthavn kl. 7.30 for å se etter RINGNEBBMÅKEN og for å vente på eventuelle andre deltakere. Måken viste seg ikke ( 1 og 2 ringnebbmåker har holdt seg i området  i 2-3 uker), men det ble observert en adult HAVØRN.

Kl. 8.15 kjørte vi nordover.  I Sannarnes-bukta svømte bl.a. 5-6 BERGENDER og 3 HORNDYKKERE. På et islagt vann ved Sirevåg var ei enslig VIPE et forsiktig vårtegn, - det kan nevnes at vi observerte ca. 50 stk. ved Obrestad havn.  Vi var nedom Sirevåg havn og kunne telle mye måker og skarv, samt ærfugl og lomvi innenfor den nye moloen.  Det var minimalt åpent vann ved utløpet av Bjåvatn og heller ingen fugl.

Fra Kvassheim havn kan nevnes ca. 15 GRAVENDER, - hvilende i snøen i vannkanten, et sjeldent og vakkert syn.  1 SKJÆRPIPELERKE og godt med BRUNNAKKER ,samt STOKKENDER og KRIKKENDER.

Turen fortsatte til Orrevatnet og Horpestadvatnet.  Her nevnes 1 MUSVÅK, 1 HØNSEHAUK (senere 1 stk. mot Revtangen), 1 LAPPFISKAND, 1 DVERGDYKKER (senere et par i elva ved Bore kirke), 1 RINGDUE, 10 – 12 SANGLERKER og 8 TUNDRAGJESS.

Videre forbi et tilfrosset Grudevatn, proviantering og ikke minst pappkrus til Petters termos-kaffe! på den lokale bensinstasjon.  Matpause ved brøytekanten over Reve-kaien for de tre entusiastiske gamle-kara.  John er for lengst reist heimover for å pleie sitt legeme og for videre måkestudier i Egersund.

Vi er ute og vandrer ved Nærlandsstranda og her beundrer vi  en jær-hare i full vinterdrakt i snøen helt nede ved stranda.  En SPURVEHAUK flyr over Obrestad havn og sør for Nærbø dukker en flott MYRHAUK-hann opp.

Før vi igjen skal svinge ned mot Kvassheim havn, piper det opphissende i Jan P`s ”bombevarsler”.  Det viser seg  at Ivar og Gunnvor Sleveland også er på søndagstur og at Ivar`s faste ringmerkingslokalitet på Heigrestad har fått storfint besøk!! - RØRDRUM!!!

Vi kommer oss raskt til åstedet og sammen med Harald og Gustav Steensland, John G. og ikke minst Gunnvor og Ivar kan vi virkelig få beundre den fantastiske fuglen som sitter på en liten åpning i kanalen ved de snødekte myrene.  Etter en liten stund beveger den seg videre langs kanalen og blir skjult av buskaset.

Turen avsluttes i Egersund i 15.30 tida, og nå er også RINGNEBBMÅKEN på plass i småbåthavna igjen!

Her nevner jeg artene jeg noterte meg på turen:

Dvergdykker        

Horndykker

Storskarv

Toppskarv

Rørdrum

Gråheigre

Canadagås

Grågås

Tundragås

Knoppsvane

Skjære

Kaie

Sangsvane

Gravand

Stokkand

Krikkand

Brunnakke

Taffeland

Toppand

Bergand

Ærfugl

Havelle

Kjøttmeis

Gråspurv

Kvinand

Lappfiskeand

Siland

Laksand

Havørn

Hønsehauk

Spurvehauk

Musvåk

Myrhauk

Sothøne

Gjerdesmett

Svarttrost

Vipe

Hettemåke

Gråmåke

Svartbak

Fiskemåke

Ringnebbmåke

Lomvi

Ringdue

Sanglerke

Skjærpipelerke

Kråke

Ravn

 

Leif Arne Lien

Egersund, 4. mars 2001