Tur til Lista 25.-27. mai 2001

Publisert: Gustav Steensland Søndag  27. mai 2001
Foran fra venstre: Vegard Lomeland, Daniel Mellegaard Lien, Mette Mellegaard, Torunn Steensland, Harald Steensland. Bak fra venstre: Roald Lomeland, Leif Arne Lien, Rune Kvassheim, Gustav Steensland.

Ni medlemmer var med på turen. Vi var innkvartert på hytten "Under granen", som ligger på Sævik i Spind, like øst for Farsund.

Været var samarbeidsvillig, men forholdsvis kjølig årstiden tatt i betraktning. Lørdag morgen var det bare 5-6 grader, men utpå dagen kom en deilig lun vind og brakte temperaturen opp i 15-16 grader en kort stund.

Rune, Daniel, Mette og Leif kjørte om Lista på veien ned fredagen, og da fikk de høre av observatører der at mellom 1300 og 1500 ringgjess hadde trukket nordover den dagen. Det hadde også blitt ringmerket bl.a. kalenderlerke før de kom! Hoveddagen for lokallagets tur til Lista ble imidlertid lørdagen. Avreisen skjedde fra Sævik kl. 0530 med kurs for Lista fyr og nærområdet der. Da hadde allerede Roald vært oppe en times tid og hatt seg en liten lyttetur i den tette skogen i nærheten av hytten. Dagens første godbit på Lista var syngende vaktel på marken like øst for fyret. Vi fikk også med oss flere andre observasjoner av både syngende, flyvende, sittende, svømmende, nylig utfløyne, samt trekkende fugler denne dagen. Vegard og Roald var som vanlig utrettelige i sin søken etter reirplasser. Utpå ettermiddagen var det tid for en hvileøkt i hytten på Sævik og et måltid med varm mat (Torunn hadde laget god lasagne), som inspirasjon til en kveldstur. Hovedmålet for kveldsturen var det store området med sivrør i vestre del av Lista flystasjon, godt beskyttet av høyt nettinggjerde med tre piggtråder på toppen. Det gjaldt å få med seg det som var mulig fra utsiden, og Runes teleskop kom til god nytte. Han alene fikk sett sitt første glimt av en skjeggmeis; nytt kryss!  (Den var observert av Stein Eldøy i området tidligere på dagen). Like god nytte hadde vi av trente ører (Roald, Daniel og Leif Arne er av de flinke), som kunne skille artene fra hverandre mens de sang uti sivet. Stor var gleden da vi alle fikk høre gresshoppesanger, noen av oss for første gang. Dagen ble avsluttet med god kveldsmat, logg over observasjoner og hyggelig drøs. Søndag spiste vi frokost sammen og alle unntatt Harald, Torunn og Gustav tok veien om Lista på turen hjemover. Før avreise ble det gitt en liten demonstrasjon av break-dance, og nærmere fugl i flukt kan vel Daniel neppe komme.

Her er den foreløpige listen over de arter vi observerte, med enkelte kommentarer:

Lista:

26. mai:

Lom (ubestemt), Storskarv, Gråhegre, Knoppsvane, 4 Kanadagås (2 ad, 2 juv), 100+ Ringgås (ca. 1500 totalt passerte denne dagen fikk vi vite), 8 Gravand, Brunnakke, Stokkand, 5 Toppand, Ærfugl (mange unger å se), Svartand, 2 Siland, 2 Sivhauk (F,M), 1 Musvåk, 1 Spurvehauk, 2 Vaktel, Tjeld, 4 Heilo, Vipe, Storspove, Rødstilk, 1 Gluttsnipe, Strandsnipe, Gråmåke, Sildemåke, Svartbak, Fiskemåke, Hettemåke, Terne (ubestemt), Tyrkerdue, Ringdue, 10 Gjøk (hvorav to satte seg en liten stund på lave trær, ca. 35 meter fra oss), Tårnseiler, Sanglerke, Sandsvale, Låvesvale, Skjærpiplerke, Heipiplerke, Trepiplerke, Linerle, Jernspurv (ved reir med 6 egg), Rødstrupe, Buskskvett, Steinskvett, Svarttrost, Gråtrost (ved reir med 1 egg), Rødvingetrost, Måltrost (med nylig utfløyne unger), Sivsanger, Hagesanger, Møller, Gresshoppesanger, Tornsanger, Munk, Løvsanger, Fuglekonge, Svarthvit fluesnapper, Gråfluesnapper, Skjeggmeis, Kjøttmeis, Stær, Kaie, Skjære, Gråkråke, Pilfink, Gråspurv, Bokfink (ved reir med 3 egg), Grønnfink, Stillits (temmelig sikker), Brunsisik, Tornirisk, Gulspurv (bl.a. ved reir med 4 unger, hvorav 1 død), Sivspurv.

27. mai:

2 Tornskate, Toppdykker, Spurvehauk, Vaktel (syngende), 2 Stillits

Sævik:

25. mai:

Kattugle (syngende), 1 Flaggspett, 3+ Munk (syngende)

26. mai:

1 Grønnspett, 1 Gransanger

27. mai:

Nøtteskrike, Blåmeis, Flaggspett, Svarthvit fluesnapper (syngende)

Gustav Steensland, referent

Hellvik, 27. mai 2001