Rovfugler på trekk

Publisert: John Grønning Søndag  12. september 2004

September har hatt innslag av sørlege og søraustlege vinder. Dette har ført til at store mengder med rovfugler er observert i sør-Rogaland. På ein fjelltopp ved Matningsdal i Hå er det talt trekk fleire dager. Høgaste dagstotal for nokon av artane har vore; Kongeørn 1, Havørn 2, Fiskeørn 1, Vepsevåk 6, Fjellvåk 2, Hønsehauk 1, Spurvahauk 135, Vandrefalk 5+, Lerkefalk 1, Lerkefalk 1, Dvergfalk 2, Tårnfalk 70+.

Det er og sett eindel rovfugler rundt Bjårvatnet og på Eigerøy.

Mønstermyr i Flekkefjord, V-Agder melder og om mykje Spurvahuak på trekk.