Vadere m.v. ved Kvassheim og Kvalbein

Publisert: Gustav Steensland Søndag   5. september 2004

På vår morgentur lørdag 4. september var vi innom Kvassheim havn, og deretter gikk vi en tur langs stranden ved Kvalbein. Vi gjorde flere fine observasjoner.

I tarebeltet ved utløpet av bekken ved Kvassheim så vi bl.a. lappspove, myrsnipe og sandlo. En storspove gikk over veien inn på beitemarkene, og like etter fløy en sandsvale forbi.

Deretter kjørte vi til Brusand Camping ved Kvalbein. Like ved inngangen til campingplassen satt en grankorsnebb og sang i toppen av et grantre. Nede ved havkanten var det rikelig med sandløper, og vi så også her en lappspove. Den spankulerte i sanden like ved overgangen til vegetasjonen ved sanddynene, og der lette den etter mat med sitt lange nebb. En myrsnipe var svært samarbeidsvillig og tillitsfull, på den måten fikk Harald tatt nærbilder.

Myrsnipe
Myrsnipe