Ringmerkingsturen til Lomeland

Publisert: Johan Tore Rødland Tirsdag  24. august 2004

Referat fra ringmerkingsturen til Lomeland 22.08.2004 :
Turleder : Roald Lomeland Tidspunkt: 05.30 – 22.00. Vær: Skiftende mellom sol og regnbyger, ca. 10 - 15 ºC.
Antall nett i bruk:17. Antall arter: 18. Totalt antall fugl: 111. Antall deltakere: 10

Ringmerkingsturen til Lomeland 22.08.2004.
Turleder: Roald Lomeland
Tidspunkt: 05.30 – 22.00. Vær: Skiftende mellom sol og regnbyger, ca. 10 - 15 ºC
Antall nett i bruk: 17.
Antall arter: 18.
Totalt antall fugl: 111.
Antall deltakere: 10

Turen startet i grålysningen da Ivar og Johan Tore rigget opp nettene, som delvis var klargjort dagen før. Johan Tore fulgte tradisjonen på ringmerkingsturer til Lomeland og havnet til livet i myra allerede ved rigging av nettene! I løpet av første timen var også den yngre garde med Vegard, Odd Jarle og Ole Johannes på plass, før Roald ankom i ”Trax”en kl.07. Han imponerte for øvrig med stor framkommelighet over blaute jorder. Resten av deltakerne var innom en stund hver utover dagen.

Fangsten gikk jevnt utover dagen uten at det ble de store tallene. Brunsisik var klart den dominerende arten. Løvsangerne hadde tydeligvis for det meste dratt, og arter som sivsanger og bokfink var totalt fraværende. Den mest uventede fangsten var nok en ung taksvale, en art det er svært sjelden å få i nettene her i Dalane. Noen låvesvaler gikk også i nettene midt på dagen mens de fløy lavt over jordene. Trekryperen var også en uventet art. Mot kvelden kom linerlene og låvesvalene for å overnatte i sivskogen og bidro til at totaltallet passerte 100.

I 22-tida var nettene rigget ned, og det var godt å komme seg i hus igjen !

Deltakere : Roald Lomeland, Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Vegard Lomeland, Odd Jarle Rødland Ueland, Ole Johannes Lauvaas, Leif Arne Lien, Sigfred Mydland, Gustav Steensland, og Bjørn Erik Paulsen.

Fangsten fordelt på arter: Brunsisik 41, låvesvale 22, linerle 9, rødstrupe 6, grønnsisik 5, løvsanger 5, buskskvett 4, gjerdesmett 4, jernspurv 3, svarttrost 2, sivspurv 2, munk 2, hagesanger 1, heipiplerke 1, taksvale 1, trekryper 1, sandsvale 1 og granmeis 1.