Nytt fra havsvalefangsten på Eigerøy fyr 2004

Publisert: Johan Tore Rødland Torsdag  19. august 2004

En oppsummering av årets havsvalefangst pr. 18.august.
3 bilder lagt ved.

Havsvalefangst på Eigerøy fuglestasjon er så langt forsøkt 5 netter, med fangst fra 1 til 11 individer pr natt. I tillegg til mine 4 netter har John Grønning hatt 1 natt der ute så langt. Det er merket 22 individer og kontrollert 3 (2 norske og 1 britisk).

Fangsten foregår med 3 nett spent opp i en hestesko. Det spilles lyd fra ca.kl.23.30 til 04.

Bildene viser nettplassen, havsvale i nettet og en merket havsvale i det den letter.

Fangstplassen med 2 av nettene synlig
Slik henger de i mørket !
Havsvalen i det den letter fra bakken