Havsvalesesongen er i gang

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag  28. juli 2004

4 havsvaler ringmerket og 1 med norsk ring kontrollert på Eigerøy fyr 27.07.04

Havsvalesesongen er i gang

Fangst ble forsøkt for første gang i år natt til 27.07.04 av Johan Tore Rødland og Gunvor Krone. 5 havsvaler ble fanget tross en del vind og lys himmel. Av disse hadde en norsk ring fra før.

Det ble også forsøkt nettfangst i hagen fra kl.16 til kl.21 den 26.07. Resultat 1 jernspurv, 1 svarthvit fluesnapper, 1 grønnfink, 1 heipiplerke, 1 gråtrost, 1 brunsisik, 1 kjøttmeis og 7 løvsanger = 14 fugl. Fangst fra 08 til 13 dagen etter ga kun 1 rødstrupe og 1 løvsanger.

Svært lite fugl å se på sjøen begge dagene. Kun 31 arter observert 27.07. Gluttsnipe og havsvale nye arter for året. Av andre observasjoner kan nevnes 1 vandrefalk.