Eigerøy fuglestasjon 27.mars

Publisert: Johan Tore Rødland Mandag  29. mars 2004

Noen observasjoner lørdag 27.mars

Jeg var ute lørdag 27.mars. Satt på fyret fra det lettet i været ca.11.30 fra til kl.18.00. Jevnt trekk av storspove (totalt 85) og hettemåke (totalt 71). Tjelden trakk i enkelte store flokker, i alt minst 450 ind. Ellers trakk 3 islom enkeltvis nordover. I alt 30 arter.

Det ble forsøkt nettfangst av svarttrost, men kun 2 stk ble ringmerket. I tillegg ble det fanget 2 fuglekonge, derav en kontroll merket samme sted i fjor, og en kjøttmeis.