Lokallagets vårtur til Jæren 14. mars

Publisert: Harald og Gustav Steensland Søndag  14. mars 2004

Les rapport og liste over 60 observerte arter fra dagens tur i friskt vårvær, med vind fra sør og en god del skyer samt korte regnbyger. Bildene er tatt av Johan Tore Rødland og Harald Steensland.

På tradisjonelt vis startet turen i Egersund søndag morgen ved halv åtte tiden, og fordelt på to biler var disse med: Petter Weido Larsen, Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Steinar Grøsfjell, Harald Steensland og Gustav Steensland.

Første stopp var ved Tengs. Videre var vi innom disse lokalitetene: Hellvik havn, Sirevåg havn, Ogna, Brusand, Kvalbein, Kvassheim, Obrestad havn, Håtangen, Nærland, Horpestadvatnet, Orrevatnet, Grudavatnet, Søylandsvatnet, med retur via Kvassheim, Brusand og Hellvik til Egersund.

Vi brukte kikkert og teleskop, og noen av observasjonene ble også dokumentert med digital foto og video. Johan Tores foto av egretthegren ble tatt med digitalkamera montert på teleskop.

Følgende 60 arter ble sett (for noen av dem er sted og antall notert):

Gråstrupedykker (Hellvik havn)
Horndykker (Hellvik havn)
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Egretthegre (Brusand, på hjemveien)
Gråhegre
Sangsvane
Knoppsvane
Grågås
Kanadagås
Gravand
Brunnakke (500+ i Orrevatnet)
Stokkand
Krikkand
Toppand
Bergand
Praktærfugl (Sirevåg havn)
Ærfugl
Havelle
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Lappfiskand (Grudavatnet og Søylandsvatnet)
Siland
Laksand
Myrhauk (M)
Spurvehauk
Musvåk (Orrevatnet)
Sothøne (Hellvik havn)
Tjeld (100+ ved Håtangen)
Sandlo (2 ved Håtangen)
Vipe
Myrsnipe
Storspove (3 mellom Horpestadvatnet og Orrevatnet)
Rødstilk
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Lomvi
Ringdue
Bydue
Grønnspett
Sanglerke
Skjærpiplerke
Gjerdesmett
Rødstrupe
Svartrødstjert (1 F ved Obrestad havn; nytt "kryss" for noen av oss)
Svarttrost
Blåmeis
Kjøttmeis
Stjertmeis (Tengs)
Stær
Skjære
Kaie
Ravn
Kråke
Kornkråke
Gråspurv

Ved Kvalbein (foto: Harald Steensland)
Ved Vaule bro, Brusand (foto: Harald Steensland)
Egretthegre ved Brusand (foto: Johan Tore Rødland)