"FUGLEVENNEN" -- et nytt prosjekt i NOF-regi

Publisert: Redaksjonen Fredag   5. mars 2004

Norsk Ornitologisk Forening har fra sentralt hold lansert et nytt prosjekt for å inspirere til fugleinteresse over hele Norge. Prosjektet har også en egen hjemmeside, forteller vår egen sekretær Johan Tore Rødland, som også er med i NOF's sentralstyre.

Etter hvert vil følgende nettsted

http://www.fuglevennen.no/

få oppdatert informasjon om utstyr, utfordringer og tips for en allmenn interesse for fugler og fugleliv i Norge.

Det vil også bli utgitt et eget blad, med en årlig abonnementspris på kr. 90,-. Første eksemplar kommer også sammen med neste nummer av Vår Fuglefauna.