Fôringsplasser ved turveier i Eigersund

Publisert: Redaksjonen Mandag  19. januar 2004

Etter forslag på lokallagets årsmøte er det nå satt opp to fôringsplasser for fugler like ved to turveier. Se omtale og plakat.

Ved rasteplassen på Låvaberget i Vannbassengene i Egersund og ved turveien nordover fra Lunhulen ved Hellvikvatnet har Dalane Lokallag satt opp fôringsplass for fugler. Tiltaket er skjedd i samråd med grunneier og Eigersund kommune. Vi håper på god respons fra det turgående publikum og økt interesse for fugler og fuglevern.

Plakaten ved Låvaberget