Styremøtereferat 18.11.09

Publisert: John Grønning Fredag   4. desember 2009

Vedlagt eit referat frå styremøtet den 18.11.09
For styret
John Grønning