God ringmerkingshelg på Rødland

Publisert: Ivar Sleveland Torsdag  30. juli 2009

God ringmerkingshelg på Rødland – 24 og 26 juli.

Fredag 24 juli drog jeg opp til Rødland på hetlandsheia i Eigersund like etter arbeid, og hadde oppe 3  12 – metersnett på de vanlige plassene. Spilte lyd av forskjellige arter – mest løvsanger, og det slo virkelig til! Faktisk ble der så travelt på sisterundene med ”fulle” nett av løvsanger, at jeg fikk ikke satt på låvesvalelyden engang, før de hadde gått til ro nede i sivet.
Det endte med 159 løvsanger og 195 ringmerka fugl totalt a 12 arter :
Sivsanger 8, bokfink 1, rørsanger 1, sivspurv 3, munk 13, blåmeis 2, kjøttmeis 1, hagesanger 1, linerle 1, grønnsisik 1, låvesvale 4 og løvsanger 159. - En vintererle holdt seg i bekken.

Dette var så kjekt at jeg tok turen opp igjen og ringmerket hele søndagen, fra tidlig morgen til seine kvelden. Samme antall nett og fuglene nettet seg før de var satt skikkelig opp. Allerede kl. 0930 var 70 fugl merket, og det ble etter hvert spennende hvor mange forskjellige arter som ville bli merket denne fine dagen. På vei bort til ”sivspurvnettet” mot sør, sang gresshoppesangeren ivrig i nærheten. Prøvde lyd på den mot kvelden, men den svarte bare med å synge en strofe. Spennende med mye svaler – taksvale 50+ sandsvaler, låvesvaler og 40+ tårnseilere som hele tiden seilte like over eller utenfor nettene. En årsunge av grønnspett slo seg skrikende ned i et tørrtre. To storskarv fløy over mens en flokk grankorsnebb begge dagene spiste frø fra lerkekongler rett ved bilen. Bl.a. strandsnipe, skogsnipe, nøtteskrike ble hørt + en rugde som i kveldingen pistrende fløy runden sin. Vintererla var også på plass.
Resultatet endte med  221 løvsanger og  333 ringmerka fugl totalt a hele 21 arter:
Bokfink 5, linerle 3, sivsanger 13, sivspurv 22, munk 21, tornsanger 1, kjøttmeis 1, låvesvale 31, trekryper 1, gulspurv 1, taksvale 1, sandsvale 1, svarttrost 2, rørsanger 1, jernspurv 1, hagesanger 3, buskskvett i, grønnfink 1, svart hvit fluesnapper 1, tornirisk 1, og løvsanger 221. – 528 fugl begge dager! Ellers på søndagen så ble en bokfink fra gruppa og en sivspurv kontrollert. Sivspurven hadde jeg merket her på Rødland som voksen hunn 20 august 2006.