Rapportering på Artsobservasjoner.no

Publisert: John Grønning Tuesday  14. July 2009

Her er ein kort innføring i rapportering av observasjoner på Artsobservasjoner.no. Dette er ei side som LRSK-Rogaland oppfordrer alle til å rapportere på. Det er moglegheit til å stadfeste observasjonane ned til 5-10 meter. Dette er ein stor fordel for framtidig bruk av observasjonane i forvaltningsøyemed.
Det er ved observasjon av sjeldne fugler moglegheit til fylle ut sjeldenhetskjema direkte. Det er også moglegheit til å laste opp bilder direkte til observasjonen.
Underteikna kan kontaktast på 41332832 om det er noko ein lurer på vedrørande artsobservasjoner.no.

  • Logg inn
  • Velg Rapportere
  • Velg Funnsted (Ny)
  • Velg Søk etter allmen lokalitet
  • Velg menyen ”begynner med”
  • Huk av for ”søk kun i min valgte region”
  • Velg menyen ”LOKALITETER”

På linja ”MINE LOKALITETER” vil du sjå alle dei lokalitetane som du har lagra under mine lokaliteter.

I linja under, i ”SØK ETTER ALLMEN LOKALITET” kan du søke etter almenne lokaliteter oppretta av andre. Du kan velge søkekriterier som ”begynner med”, ”inneholder”, ”slutter med”….

Skriv inn f.eks ”Teng” for å søke etter Tengesdal og trykk søk.

Eg får opp 10 alternativer og kan trykke på ”legg til egne” for å lagre i mine lokaliteter.

Desse vil nå lagres under mine lokaliteter og kan finnes igjen om du trykker på ”Rapportere” på øverste menylinje for å oppdatere systemet og så trykker på ”Rapporter” i menylinja under.

Dersom ein må lage ny lokalitet så trykker ein på Funnsted (ny).

Velg fylke, feks RO. Då får du opp kartet over Rogaland.

Du vil då få opp ein registreringsmeny på venstre side av kartet.

Eit tips er å skriva kommunenavnet bak lokaliteten. Dette letter seinare søk etter lokaliteten. (Bare prøv eit søk på Eikeland feks!)

Du kan oså velge om lokaliteten er ein underlokalitet eller ein ny hovedlokalitet. Det er også moglegheit til å bestemme storleiken på lokaliteten.

Husk å huke av om du vil at lokaliteten skal vere alment tilgjengelig.

Dersom det er fleire observatørar så må desse også vere registrerte brukere på artsobservasjoner.no. Medobservatørar må velgast FØR ein starter å rapportere.

John