Siste observasjoner i Dalane
(fra artsobservasjoner.no)