artsobservasjoner.no

Vipe - Årets fugl

Vipe er av NOF valgt til årets fugl.

De første vipene har allerede begynt å ankomme distriktet og det oppfordres til å følge med på Vipene og legge inn observasjoner i http://artsobservasjoner.no/fugler/

Dette gjelder spesielt for hekkefunn.

 • John Grønning
 • 2. mars 2012

Rapportering på artsobservasjoner.no

Hei,

Sjå vedlagte fil for å dokumentere observasjoner på AO.7

Mvh

John

 • John Grønning
 • 12. januar 2011

artsobservasjoner.no

I helga var underteikna på seminar i Trondheim. Anledninga var eit faunistisk seminar angåande utvikling og innspel i samband med Artsobservasjonar.no. Eg deltok som representant for LRSK-Rogaland. Det deltok representanter for dei fleste av landets fylker. I tillegg deltok folk for NSKF, NOF sentralt, Artsdatabanken (som utvikler Artsobservasjoner.no). Det er planlagt ein ny versjon våren 2011, men allerede til våren er det planlagt den første av kommande oppdateringer, bla. av kartane i eksisterande versjon. Det var også lagt opp til workshops med fokus på funkjsoner i nåverande og framtidige versjonar.

 • John Grønning
 • 1. desember 2009

Programarket høsten 2009

Tema på framsiden: artsobservasjoner.no

 • Redaksjonen
 • 14. august 2009

Rapportering av observasjoner på Eigerøy fyr

I samband med artsobservasjoner.no er det fleire som har ønske om at observasjonane blir rapportert umiddelbart. Eg har laga eit brukarnavn og passord for Eigerøy Fuglestasjon. Ta kontakt med underteikna for å få passordet og brukernavnet.
Når ein så logger seg inn, så er ein innlogga som Eigerøy Fuglestasjon. Du legger deg sjølv til som medobservatør og dermed er observasjonane både søkbare og med på listene for fuglestasjonen og observatøren.

 • John Grønning
 • 11. august 2009

Rapportering på Artsobservasjoner.no

Her er ein kort innføring i rapportering av observasjoner på Artsobservasjoner.no. Dette er ei side som LRSK-Rogaland oppfordrer alle til å rapportere på. Det er moglegheit til å stadfeste observasjonane ned til 5-10 meter. Dette er ein stor fordel for framtidig bruk av observasjonane i forvaltningsøyemed.
Det er ved observasjon av sjeldne fugler moglegheit til fylle ut sjeldenhetskjema direkte. Det er også moglegheit til å laste opp bilder direkte til observasjonen.
Underteikna kan kontaktast på 41332832 om det er noko ein lurer på vedrørande artsobservasjoner.no.

 • John Grønning
 • 14. juli 2009