Fuglemating

Matsorter (fôrtyper)

Opplysningene på denne siden er bl.a. hentet fra "Fuglefôring", en brosjyre utgitt av Kristiansand Lokallag av NOF (udatert).

Utvalgte fuglearter og fôringstips

Listen bygger på arter fra hagefugltellingen i Dalane-området.

Fôring, fôringsplassen og fuglekasser vinterstid

Artikkel skrevet av Birger Westergren. Her finnes mange verdifulle råd og erfaringer angående fuglemating i norske omgivelser. Vi har fått velvillig tillatelse fra forfatteren 27.01.02 til å presentere tekst og bilder. Birger er p.t. leder i NOF's lokallag i Kristiansand.