Nyheter / rapporter

Litt ringmerkningsnytt Eigerøy fuglestasjon

Forsøkte litt ringmerking på fuglestasjonen  20.9 sog  21.9.  Noen bilder av fangsten lagt ved.    

 • Johan Tore Rødland
 • 23. september 2013

Sørnattergal - ny art for Eigerøy fuglestasjon

En sørnattergal ble ringmerket på fuglestasjonen 5.mai. Bilder lagt ut.

 • Johan Tore Rødland
 • 7. mai 2013

Interessant gjenfunn frå Sør-Frankrike

Gjerdesmett  funnen 1617 km frå merkjeplassen.

 • Roald Lomeland
 • 29. mars 2011

Gjenfunn av ringmerkede grønnsisik

Rapport om gjenfunn i Nederland og Slovenia av fugler ringmerket av Egil Omdal i Sokndal.

 • Gustav Steensland
 • 5. september 2004

Gjenfunn av ringmerkede fugler

Gjenfunn i Spania, Frankrike og Tyskland av fugler ringmerket av Ivar Sleveland.

 • Redaksjonen
 • 6. mars 2003

Samlerapport Sokndal Ringmerkingsgruppe 1981-2003

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. februar 2003

Årsrapport fra Sokndal ringmerkingsgruppe 2003

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. februar 2003

Årsrapport fra Sokndal ringmerkingsgruppe 2002

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. februar 2002

Sokndal Ringmerkingsgruppe: Statistikk for årene 1981-2000

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. februar 2000

Arter merket av Sokndal Ringmerkingsgruppe år 2000

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. februar 2000

SOKNDAL Ringmerkingsgruppe 1999

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. februar 1999