Om Dalane Lokallag

Vår hovedmålsetting er å bevare fuglene og deres leveområder.

Vi er tilsluttet NOF avd. Rogaland, som liggerunder Norsk Ornitologisk Forening.

Adresser,m.v.: