Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019
 21. 2020
 22. 2021
 23. 2022
 24. 2023

Programarket våren 2018

 • Harald Steensland
 • 30. December 2017

Medlemsmøte 7.12

Espen S Nilsen kommer og viser bilder fra Australia på møtet i morgen kveld

 • John Grønning
 • 6. December 2017

Bra dag på fyret

Meget bra dag på fyret i dag med vel 63 arter. Skremte ut ei Hornugle på vest. 6 funn og første siden 2010.. Bra med småfugl også, mesteparten på trekk sørover med flere nye årsarter. Gråspett i hagen er muligens den same som i helga? Satt ytterst med havet og talte trekk. Mest Storskarv og Grågås men også Smålom og alkefugl. Høyrte også ei Gluttsnipe. Sein obs. På veg innover oppdage eg plutselig ei Rødnebbterne i Høyvik! Det er bra seint det også. Fant også ein Dvergspett i skogane på vest. 2 Toppmeis var også der.

 • John Grønning
 • 21. October 2017

Rapport fra lokallagsturen til Kvitsøy 23 september

5 stk reiste til Kvitsøy lørdags morgen. Helge Rune Grastveit møtte opp på ferjekaien i Mekjarvik slik at vi ble 6 stk. Vi starta med å se etter Asiasvartstrupen som var sett dagen før, uten å finne denne. Vi hadde ikke gått lenge før den første Gulbrynsangeren dukka opp. I en hage fant vi 3 stk! Vi loggførte 7 stk totalt. Det tikket inn et varsel om en Boltit som hadde tilhold ytterst mot SØ og vi tok turen dit. Denne viste seg svært samarbeidsvillig og vi fikk tatt noen bilder. Et sovende pinnsvin lå også langs vegen. Totalt ble det sett 62 arter på turen. 

 • John Grønning
 • 8. October 2017

Programarket høsten 2017

 • Harald Steensland
 • 13. September 2017

Turer kommende helg

På lørdag har foreningen avtale med Barnas turlag om guiding med ringmerking på fyret. Turlaget går utover i 9 tiden. 

Møt opp dersom du har anledning evt kontakt Roald Børve

På søndag er det Friluftslivets dag i Vannbassengane. Dette er fra 12 til 15. Vi setter opp nett og forhåpentligvis blir det 

fugler å vise fram. Kontakt Ivar dersom du har anledning til å være med

 • John Grønning
 • 30. August 2017

Rapport fra ringmerkingsturen til Rødland

Den 13. august 2017 var medlemmer av NOF-Dalane på ringmerkingstur til Rødland. Dette har vore ein årviss tradisjon i dei vel 30 åra lokallaget har eksistert. Me har veksla mellom Hegrestad, Lomeland og Rødland i Eigersund kommune og Mydland i Sokndal. I år var det planlagt å vera på Lomeland, men på grunn av ein uforutsett hendelse  blei  merkjedagen på Rødland, slik som i 2016. Vermeldingane tidleg i veka var ikkje særleg lovande, spådde regn heile laurdagen og ei stund utpå søndagen. Når helga nærma seg såg det mykje betre ut, dog med fare for laber bris store deler av søndagen og utrygt for enkelte bøyer. I alt var det innom 18-19 personar i kortare eller lengre tid.

Fylgjande fuglar vart ringmerkte: låvesvale 29 rødstrupe 3 gjerdesmett 1 sivspurv 27 svarttrost 2 jernspurv 1 lauvsanger 18 sivsanger 2 gransanger 1 bokfink 8 blåmeis 2 fuglekonge 1 brunsisik 8 trekryper 2 granmeis 1 munk 4 grønsisik 2 bjørkefink 1 Andre observerte arter : Stokkand, krikkand, toppand, kvinand, storskarv, havørn, kongeørn, musvåk, enkeltbekkasin, kattugle, tårnseiler, taksvale, sandsvale, heipiplerke, trepiplerke, linerle, gulerle, buskskvett, måltrost, rødvingetrost, gråflugesnappar, svartkvitflugesnappar, kjøtmeis, spettmeis, skjære, ramn, gråspurv, grønfink og dompap.

Ein fyldigare rapport kommer i neste Falco

Roald Lomeland

 • John Grønning
 • 26. August 2017

Endring i programmet

- 19 august – Dugnad på Eigerøy fyr avlyses pga værmeldingen. Isteden blir det skåding og grilling på søndagen som har bedre værutsikt. Ta med egen grillmat. Kontakt Rune Edvardsen 99737629

Turen til Eigerøy fyr som var flyttet til i morgen, utgår også på grunn av været. Rune går muligens utover i løpet av dagen om været bedrer seg.

 • John Grønning
 • 16. August 2017

Program for høsten

Program høsten 2017 

- 13 august - Ringmerkingstur til Lomeland. Nettene settes opp kvelden før. Fangst starter når det lysner og foregår utover dagen. Turleder Roald Lomeland

- 19 august – Dugnad på Eigerøy fyr avlyses pga værmeldingen. Isteden blir det skåding og grilling på søndagen som har bedre værutsikt. Ta med egen grillmat. Kontakt Rune Edvardsen 99737629

- 2 september – Fellestur med barnas turlag til Eigerøy fyr. Møt opp. Turleder Roald Børve

- 7 september - Medlemsmøte på Nortura på Tengs. Vi tar med egne bilder fra sommeren

- 23 september – Medlemstur til Kvitsøy. Ferja går fra Mekjarvik 0745. Avreise fra Egersund kl 0530. Turleder Ivar Sleveland

- 5 oktober - Medlemsmøte på rådhuset i Egersund. Egne bilder mm

- 2 november – Medlemsmøte på rådhuset i Egersund. Morten Tjemsland viser bilder fra utlandet. Endringer i foredragsholder kan forekomme

- 7 desember – Medlemsmøte på rådhuset i Egersund. Espen Sunde Nilsen viser bilder fra utlandet. Endringer i foredragsholder kan forekomme

- 11 januar – Årsmøte på rådhuset i Egersund.. John og Rune viser bilder fra årets tur til Finnmark. Endringer i foredragsholder kan forekomme

 • John Grønning
 • 16. August 2017

Ringmerkingstur til Rødland

Ringmerkingsturen neste helg den 13 august blir ikke på Lomeland men er flyttet til Rødland. 

Kontakt Ivar for mer info

Angående ringmerkingsturen på Rødland i morgen:
Nettene blir åpnet i grålysningen og ringmerking vil foregå utover dagen, sannsynligvis helt til kvelden. Det er størst sannsynlighet for fugler i nettet fra morgenen og tidlig formiddag, samt på ettermiddag og kveld. Det er god parkering rett ved siden av vegen. Det anbefales å ha med støvler eller vanntette sko da det er bløtt i store deler av området.

 • John Grønning
 • 5. August 2017

Referat fra årsmøte 10.1.2017

Vedlagt er referatet fra årsmøtet ført i pennen av Jan Petter Leidland

 • John Grønning
 • 8. February 2017

Programarket våren 2017

 • Harald Steensland
 • 24. January 2017

"Ikkje heilt Texas"

På torsdag blir det foredrag med bilder fra Texas på medlemsmøte. Møt opp

 • John Grønning
 • 9. January 2017
Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019
 21. 2020
 22. 2021
 23. 2022
 24. 2023