Årsmøtereferat februar 2023

Denne ble mottatt fra Jan Petter allerede i februar!! Har glemt å legge det ut men her er er endelig Jan Petter sitt referat fra årsmøtet:

  

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Årsmøtet ble avviklet i kantinen på rådhuset. 15 medlemmer møtte. Innkalling med saksliste kom sent. Ivar opplyste at dette skyldes at han hadde kommet i skade for å benytte en feil emailadresse når han oversendte programarket til i Gustav Steensland i Stavanger. Dermed ble tiden knapp.

II GODKJENNING AV MØTELEDER OG REFERENT

Årsmøtet godkjente Petter Weido Larsen som møteleder mens Jan Petter Leidland ble godkjent som referent.


III ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Lokallagets sekretær Rune Edvardsen hadde laget årsberetningen for lokallagets virksomhet gjennom 2022. Rune leste gjennom denne for medlemmene. Beretningen viste at det fortsatt er god aktivitet i lokallaget. Som vanlig var det en fyldig og god årsberetning som med noen mindre korreksjoner ble godkjent av årsmøtet.

Årsmeldingen kan leses i sin helhet på NOF Dalane sin hjemmeside.

Kort fra årsberetningen:

Lokallaget hadde ved årsskiftet 127 medlemmer. Dette er fire flere enn ved utgangen av 2021.
2022 ble preget av en gradvis normalisering av samfunnets funksjoner etter to år som ble sterkt påvirket av Covid 19. Det ble avholdt et styremøte. Møter, turer og ringmerkings-søndag på Birkeland ble stort sett gjennomført etter programmet. På Birkeland ble det fanget en spektakulær nattravn. Meget spesielt og dette ble kryss for flere av de tilstedeværende. Det var og gode trekkforhold for småfuglene og hele 279 individer av 23 arter fikk ring på seg.
NOF Dalane har vært representert i forbindelse med Friluftsrådets arrangementer ved Låvaberget. I tillegg deltok også lokallaget i forbindelse med den årlige «Friluftsøndagen» med base ved 1. Vannbasseng den 4. september.
Det har vært rimelig bra dekning på Eigerøy fyr gjennom året med bemanning i 75 dager. Dette var dog 22 færre enn i 2021. Ringmerkingsaktiviteten var imidlertid beskjeden da 103 individer fikk ring rundt foten. I 2021 var antallet 75. Værforholdene var vanskelige gjennom høsten.
I 2022 ble det registrert 129 arter ved fyret. 16 færre enn i 2021. Den mest eksklusive arten var rødhodevarsleren som holdt seg i hagen i tre dager. Dette var en ny art for fyret og andre funn for Eigersund kommune. Forrige funn var for ca. 40 år siden i Skadbergområdet. Til sammen er det nå observert 234 arter på fyrområdet.
Når det gjelder dugnadsinnsatsen ble det utført mindre oppdrag med søppel og småting rundt stasjonen. Stavanger Turistforening har nå overtatt hovedhuset.
Sokndal ringmerkingsgruppe er fremdeles aktiv med 10 medlemmer. Siden 1981 er det ringmerket over 300.000 fugler. En spesielt sterk høstkveld rapporteres fra Gådå der 426 fugler ble ringmerket. 342 av disse var låvesvaler.

REGNSKAP FOR 2022

John Grønning hadde forfall og Rune gikk gjennom regnskapet for 2022. Se hjemmesiden for en mer detaljert gjennomgang.  Den økonomiske situasjonen i lokallaget er stabil. Lokallaget har et bankinnskudd på kr. 49808.36.

 Året endte med et overskudd på kr. 8560.64. I dette tallet er det innarbeidet et overskudd fra frøsalget på kr. 12.450. Øvrig drift av lokallaget gikk således med et mindre underskudd i 2022. Balansen for 2022 var på kr. 115 653.36    

Regnskapet ble deretter godkjent av årsmøtet.


IV VALG

Valgkomiteen presenterte sin innstilling for årsmøtet. Årsmøtet fulgte enstemmig valgkomiteens forslag. 

LEDER:  Ivar Sleveland gjenvalgt for 1 år.

STYREMEDLEMMER:  John Grønning og Petter Weido Larsen gjenvalgt for 2 år. 

Rune Edvardsen og Alf Laksesvela ikke på valg.

VAREMEDLEMMER:  Frank Tønnesen, Roald Børve og Gerhard Haaland gjenvalgt for 1 år.

VALGKOMITEEN:  Johan Tore Rødland gjenvalgt for 2 år. Roald Lomeland ikke på valg.

V  EVENTUELT

Petter Weido Larsen pekte på det presset som Dalane naturen står overfor fremover. Nye store vindmøllefelter, til sammen 2000 hyttetomter foreslått, stor Europavei gjennom regionen samt omfattende mineralforekomster på Helleland/Heskestad. Det ble litt debatt omkring dette og enighet om at vern av biologisk mangfold og  hensyntaken til naturvern interesserer synes å befinne seg nederst på prioriteringslisten i alle Dalanekommunene. Lokallaget har gitt uttalelser i forbindelser med flere saker.

Oppsummert av Jan Petter Leidland

 • John Grønning
 • 3. May 2023

Programarket våren 2023

 • Harald Steensland
 • 1. February 2023

Innkalling til årsmøte 2.2.2023

I siste liten kommer saksliste for årsmøtet og valgkomiteens innstilling 

Saksliste for årsmøtet:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
Årsberetning og regnskap
Valg
Eventuelt
 

 

Valgkomiteens forslag er gjenvalg for alle verv. Det innebærer følgende:

 

Styre:

Ivar Sleveland (leder, gjenvalg 1 år)

John Grønning (styremedlem, gjenvalg 2 år)

Petter Weido Larsen (styremedlem, gjenvalg 2 år)

Roald Børve (varamedlem, gjenvalg 1 år)

Frank Tønnesen (varamedlem, gjenvalg 1 år)   

Gerhard Haaland (varamedlem, gjenvalg 1 år)

 

Styremedlemmer Rune Edvardsen og Alf Laksesvela er ikke på valg     

 

Valgkomite

Johan Tore Rødland (gjenvalg 2 år)

 

Roald Lomeland er ikke på valg

 

Johan Tore Rødland og Roald Lomeland

                   Valgkomite

 

 • John Grønning
 • 1. February 2023

Programark våren 2023

Dalane Lokallags program for våren 2023.

Medlemsmøte 12. januar. Bildeforedrag av Oskar Kenneth Bjørnstad. «Resultater av forskning på sjøfugler i Karmøy kommune»

Årsmøte 2. februar.  Bildeforedrag av Ranveig Marie Nesse.  «Finland, og andre fine naturopplevelser»

Medlemsmøte 2. mars. Vi tar med egne bilder.

Medlemsmøte 13. april. Bildeforedrag av Jan Kåre Ness. «Bird on a wire»

Fellestur til Lista lørdag 29. april. Trekket er i gang så det blir skåding og shopping.

Medlemsmøte 4. mai. Det blir fugle kviss av Roald Lomeland og mulighet for egne bilder.

Fellestur til fyret lørdag og søndag 3. til 4. juni. Skåding og grilling med mulighet for overnatting.

 • John Grønning
 • 5. January 2023

Lokallagstur til Lista

Lørdag 17. september er det annonsert lokallagstur til Lista. Hvordan er stemningen for denne turen?
Vi trenger en turleder dersom turen skal gjennomføres da både Ivar og undertegnede ikke kan denne dagen.
Kontakt Ivar eller gje tilbakemelding om det er interesse. En mulighet er å flytte turen til helgen etterpå

 • John Grønning
 • 8. September 2022

Ringmerkingstur Birkeland 14. august

På søndag 14.8 arrangeres det ringmerkingstur til Birkeland OS. Regner med nettene er opp fra grålysningen. Turleder er Jarl Sveinung Birkeland. For de som ikke er kjent så følger en Fv44 sør fra Egersund. Etter ca 16km svinger du til høyre opp bakken mot Birkeland. Fortsett gjennom mange skarpe svinger og bakketopper, selv om du tror du har kjørt feil, helt til du kommer til Birkeland etter ca 7km!

 • John Grønning
 • 10. August 2022

Programarket høsten 2022

 • Harald Steensland
 • 9. August 2022

Lokallagstur til Lista kommende lørdag

På lørdag blir det lokallagstur til Lista. AVREISE fra Krossmoen kl06! Turleder er Ivar Sleveland. Selvfølgelig med værforbehold men det ser lovende ut så langt

 • John Grønning
 • 26. April 2022

Referat fra årsmøtet med mere

Referat fra årsmøtet med årsmeldig og regnskap for 2021

 • John Grønning
 • 27. March 2022

Programarket våren 2022

 • Harald Steensland
 • 27. January 2022

Medlemsmøte avlyst

Medlemsmøtet i morgen er avlyst! Satser på å få gjennomført årsmøtet i februar

 • John Grønning
 • 12. January 2022

Møtet torsdag 2.12

Julemøtet kommende torsdag avholdes i kantina på Agro. Drøs og egne bilder

 • John Grønning
 • 29. November 2021

Lokallagsmøte 7.10

NB: Møtet blir i det gamle gymnaset i Skriveralmenningen. 

 • John Grønning
 • 6. October 2021

Lokallagsmøte torsdag 2 sept

På torsdag prøver vi med møte i lokallaget igjen. Møtet blir som vanlig i kantina på rådhuset i Eigersund. Håndsprit og 1m avstand gjelder uansett. Folk må vurdere sjøl med tanke på smitte situasjonen om de bør/kan gå av hensyn til seg sjøl og andre.
Dersom det er folk som har bilder de vil vise så ta gjerne disse med.

 • John Grønning
 • 31. August 2021

Tur til fyret lørdag 14.11

I følge værmeldinga så ser det ut til at lørdagen får det "fineste" været. Det er meldt noe vestavind som kan gi litt trekk på sjøen. Planen er å gå utover fra parkeringsplassen kl 0800 lørdag morgen.
Foreløpig er det 3 påmeldte men det er plass til flere.

 • John Grønning
 • 12. November 2020

Endringer i møteprogrammet

Hei!
På programmet står det at Rune og John skal vise bilder fra Panamaturen på torsdag. På grunn av corona omstendighetane så har styret valgt å flytte dette foredraget til årsmøtet. På torsdag blir det anledning til å vise egne bilder
Mvh styret

 • John Grønning
 • 1. November 2020

Programarket høsten 2020

 • Harald Steensland
 • 2. September 2020

Høstprogrammet 2020

Søndag 16. August: Ringmerkingstur til Mydland i Sokndal. Turleder Sigfred Mydland.

Torsdag 3. September: Første møte etter sommeren blir drøs og egne bilder.

Søndag 27. September: Fellestur til Kvitsøy.

Torsdag 1. Oktober: Johan Tore Rødland viser bilder fra nordlige India. Med NOF-travel til Nord-India

Torsdag 5. November: John og Rune viser bilder fra årets tur til Panama.
Oppturer og nedturer i Panama.

Lør/søn 14/15. November: Fellestur til fyret for en senhøst satsning på sjøfugltrekket. Nærmere info når datoen nærmer seg.

Torsdag 3. Desember: Julemøte med grøt og tilbehør. Drøs og egne bilder hvis noen har med.

 • John Grønning
 • 1. July 2020

Årsmøtereferat 9.1.2020

 • John Grønning
 • 3. February 2020

Årsmelding 2019

 • Harald Steensland
 • 20. January 2020

Programarket våren 2020

 • Harald Steensland
 • 1. January 2020

OBS!!!!! Møtet 5 desember holdes i kantina til Nortura på Tengs

OBS!!!!!!OBS!!!!! Møtet 5 desember holdes i kantina til Nortura på Tengs

 • John Grønning
 • 4. December 2019

Programarket høsten 2019

 • Harald Steensland
 • 13. August 2019

Tur til Moi for merking av Svartspettunger

Tirsdag 21. mai arrangerte Gunnar Skjærpe tur for NOF Dalane Lokallag sine medlemmer til Moi for merking av ett Svartspettkull.  En gjeng på 6 personer tok turen til Moi for å være med på begivenheten der Ivar Sleveland fikk æren i år som merker, noe han utførte på en glimrende måte med god hjelp av de tilstedeværende. Gunnar ordnet med lang stige for å komme opp til reirhullet. Det viste seg å være hele 4 unger, men vi klarte bare å merke 3 stk da armene ikke var lange nok til å få ut den siste ungen.

En spennende og grei tur.

 • Ottar Pettersen
 • 5. June 2019

Sjøfuglskåding fra Fyrtrappa mai 2019

Noen bilder fra et par gode sjøfugltrekkdager ved Eigerøy fyr til inspirasjon for potensielle sjøfuglskådere. Bildene er tatt på lang avstand og delvis uskarpe, omtrent slik det oppleves gjennom teleskopet fra fyrtrappa.  

 • Johan Tore Rødland
 • 28. May 2019

Kommentarer til årsmøtereferatet

På årsmøtet ble det stilt spørsmål om tilknytningen mellom NOF og Sokndal Ringmerkingsgruppe. Bjørn Erik Paulsen som er leder av gruppa har sendt følgende kommentar til årsberetningen:

Ottar Pettersen lurte på hvorfor ikke Sokndal ringmerkingsgruppe er nærmere tilknyttet NOF sentralt. Tilbakemeldingen var vel at dette nok mye handlet om en tradisjon utviklet gjennom flere tiår med lokal ringmerking. Gruppen har etablert en selvstendig arbeidsform som har fungert godt under ledelse av Bjørn Erik Paulsen. Det ble understreket at medlemmene i ringmerkingsgruppen alle er medlemmer av NOF Dalane og derigjennom er det en kontakt med NOF systemet. Konklusjonen ble vel for øvrig at fremtidig tilknytning vil bli vurdert av ringmerkingsgruppen.

Veldig mye jeg kunne sagt om dette, men kort fortalt er ringmerking i utgangspunktet en virksomhet som ikke direkte er knyttet til NOF-systemet, men forvaltet av Klima- og Miljødepartementet gjennom Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning) og styrt/utført av Ringmerkingsentralen ved Stavanger Museum.
Hvor nært og hvor mye samarbeid det har vært mellom sentralen og NOF sentralt har mildt sagt variert, så lenge ringmerkingen (og NOF) har eksistert! Fram til 2005 eksisterte "årboka" Ringmerkaren som ble til etter initiativ fra NOF og viste hva og hvor mange fugler som ble ringmerket hvert år. I den perioden satt jeg også som medlem av Ringmerkingsrådet som ble opprettet av Direktoratet og Stavanger museum. Jeg var valgt inn på vegne av NOF sammen med Jan Erik Røer, han for Lista fuglestasjon og jeg for de mange ringmerkende amatører og grupper! Rådet hadde i noen år på 1990-tallet omtrent et par møter i året, oftest i Trondheim der direktoratet ligger. På den tida fungerte altså et noenlunde bra samarbeid; jeg vet ikke om Ringmerkingsrådet fremdeles eksisterer og om hvorfor det i tilfelle bare forsvant!?

Når det er sagt, er det nå tatt et initiativ for å fornye/forbedre samarbeidet mellom ringmerking og NOF. Det vises til følgende skriv fra NOF og Ringmerkingsentralen som kom sist november:

Hei,
Etter diskusjoner med Alf Tore Mjøs ved Museum Stavanger (ringmerkingssentralen) foreslo Steinar Eldøy i siste møte i NOF's sentralstyre at det tas initiativ til at NOF kan komme sterkere på banen i forhold til ringmerkingen. Sentralstyret ga sin tilslutning til dette, og det var enighet om at Steinar Eldøy sammen med Aida Lopez fra Lista fuglestasjon og i samråd med Alf Tore Mjøs får i oppgave å framskaffe en bedre oversikt over tingenes tilstand, og vurdere konkrete forslag som kan styrke ringmerkingen og fuglestasjonsdriften og bidra til en bedre integrering av virksomheten i NOF.
Virksomheten ved fuglestasjonene på Lista og Jomfruland følger et standardisert opplegg. Stasjonene driftes av NOF med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet, og har ansatt personell støttet av frivillige. Landets eldste fuglestasjon - Ornitologisk Stasjon på Revtangen, drives av Museum Stavanger. En rekke andre fuglestasjoner rundt om i landet drives enten som en del av virksomheten til fylkesavdelinger/lokallag, eller som frittstående organisasjoner.
Noen av ringmerkingsgruppene har koblinger til fuglestasjoner, men mange driver med ringmerking uavhengig av fuglestasjonene. Gruppene er ofte uavhengige av NOF-organisasjonen, men det er ofte de samme personene som både er aktive i NOFs fylkesavdelinger og lokallag som også er aktive i ringmerkingsgruppene.

Oppgaven vår omfatter, men er ikke nødvendigvis begrenset, til følgende:
A. Framskaffe en oversikt over fuglestasjonsdriften og ringmerkingsgrupper rundt om i landet og hvordan de er organisert.
B. Utarbeide konkrete forslag til måter å formalisere kobling til NOF dersom det ikke allerede er fullt integrert.
C. Foreslå måter å styrke kommunikasjon og samarbeid mellom stasjoner og ringmerkingsgrupper (møter, kurs/opplæring, utveksling av personell, felles nettsted, publikasjoner etc).
D. Behov og muligheter for å styrke faglig kvalitet på virksomheten.
E. Vurdere behov, mulig mandat og organisering av et eventuelt ringmerkings-/fuglestasjonsutvalg i NOF.
Mvh Steinar Eldøy og Aïda Lopez

- - - og:

Hei!
Det siste året har Ringmerkingssentralen hatt en dialog med NOF angående et tettere samarbeid om ringmerkingsarbeidet i Norge. Det er viktig i årene fremover å jobbe målrettet med rekruttering til det frivillige ringmerkingsarbeidet, siden gjennomsnittsalderen til norske ringmerkere stiger jevnt og trutt. Ringmerking er også en god måte å rekruttere medlemmer til NOF og vekke en generell naturinteresse, særlig hos barn og unge. Foreløpig har dette samarbeidet resultert i at Ringmerkingsrapportene igjen har satt dagens lys, og blir publisert i «Fugleåret». Vi håper alle som er involvert i stasjonsdrift eller andre mer eller mindre faste ringmerkingslokaliteter tar seg tid til å besvare dette spørreskjemaet, og returnere det til Lista Fuglestasjon på mailadressen under. Vi vil understreke at dette ikke er et forsøk på å «tvinge» frittstående stasjoner inn under NOF-paraplyen, men en invitasjon til et tettere samarbeid, primært for å sikre en god kontinuitet iringmerkingsarbeidet i overskuelig fremtid. Dette er primært ment for fuglestasjoner, men skjemaet sendes også til alle relevante ringmerkingsgrupper siden det finnes stasjoner som ikke har status som egen gruppe.
Mvh, Håvard og Alf Tore på ringmerkingssentralen.

Håper dette kan være starten på et nytt og forbedret samarbeid, og muligens også et slags svar på det som ble tatt opp på årsmøtet!
- - -

Hvis det er ønskelig kan vi også fra ringmerkingsgruppa legge inn årsoversikt eller lignende på lokallagets hjemmeside, med dette må dere evt diskutere i styret?

Med hilsen, Bjørn Erik

 • John Grønning
 • 14. February 2019

Første trekkfuglene registrert

Flott tur til fyret i går morges. Soloppgang og temperatur som steg til 5 grader. Fikk sett flokken med Sædgjess og dette er vel første observasjon siden 1994. Skremte også opp en Jordugle rett etter Linken. 1 Teist var også ny for året. De første trekkfuglenne ble registrert i form av 50 Gråmåker og 20 Svartbak som trakk nordover samt av 4 Heipiplerker trekkende over. 24 arter totalt.

 • John Grønning
 • 9. February 2019

Årsmøte referat 2019

 • John Grønning
 • 6. February 2019

Årsmelding og regnskap 2018

 • John Grønning
 • 16. January 2019

Programarket våren 2019

 • Harald Steensland
 • 10. January 2019

Egrettheigre på Helleland

Ein Egrettheigre blei oppdaga ved Ben´s kafe på Helleland i går. Den er på plass også i dag. Dette er 4 funn i kommunen. Alle er gjort etter 2001.

 • John Grønning
 • 3. November 2018

Ringand i Bjerkreim

Ei Ringand hunn ble oppdaga i Litlavatnet på Moi i Bjerkreim i går. Dette er første funn i Dalane. Fuglen var på plass i dag også i lag med Toppender

 • John Grønning
 • 31. October 2018

Isfugl i Gådå

Under ringmerking av fugler ved Gådå i Eigersund, fikk Ivar Sleveland en Isfugl i nettet (5. September 2018) Det er andre gang i år dette har skjedd, første gang var det John Grønning som var den heldige. Førøvrig fikk Ivar en i nettet i 2017.

En flott og spennende opplevelse.

Isfugl har i de siste 10-år flere ganger besøkt forskjellige steder i Eigersund kommune.

Kan det tenkes at den snart begynner å hekke her?

 • Ottar Pettersen
 • 6. September 2018

Ringmerkingstur til Lomeland søndag 19. august 2018

Søndag 19. august 2018 var medlemmer av NOF-Dalane på ringmerkingstur til Lomeland. Ringmerkingstur har vært en årviss tradisjon i de vel 30 år lokallaget har eksistert. Foreningen har veksla mellom Hegrestad, Lomeland og Rødland i Eigersund kommune og Mydland i Sokndal.

I år var 23 medlemmer innom Lomeland hvor det ble merket 201 fugler av 21 arter. I tillegg ble det observert mange fugler overflygende eller i nærheten som utgjør 26 arter. Totalt observert denne dagen hele 47 arter

 

 • Ottar Pettersen
 • 22. August 2018

Programarket høsten 2018

 • Harald Steensland
 • 19. August 2018

Gjenfunn av ringmerket Sidensvans

Fikk svar fra Ringmerkingssentralen på en Sidensvans som ble funnet død på Vikeså i begynnelsen av januar. Den var ringmerket i Hvite-Russland i november 2016!

 • John Grønning
 • 7. March 2018

Referat fra årsmøte 11.1.2018

Vedlagt er referat fra årsmøtet 

 • Jan Petter Leidland
 • 5. February 2018

Årsmelding 2017

Vedlagt er årsmeldingen for 2017

 • Rune Edvardsen
 • 16. January 2018

Programarket våren 2018

 • Harald Steensland
 • 30. December 2017

Medlemsmøte 7.12

Espen S Nilsen kommer og viser bilder fra Australia på møtet i morgen kveld

 • John Grønning
 • 6. December 2017

Bra dag på fyret

Meget bra dag på fyret i dag med vel 63 arter. Skremte ut ei Hornugle på vest. 6 funn og første siden 2010.. Bra med småfugl også, mesteparten på trekk sørover med flere nye årsarter. Gråspett i hagen er muligens den same som i helga? Satt ytterst med havet og talte trekk. Mest Storskarv og Grågås men også Smålom og alkefugl. Høyrte også ei Gluttsnipe. Sein obs. På veg innover oppdage eg plutselig ei Rødnebbterne i Høyvik! Det er bra seint det også. Fant også ein Dvergspett i skogane på vest. 2 Toppmeis var også der.

 • John Grønning
 • 21. October 2017

Rapport fra lokallagsturen til Kvitsøy 23 september

5 stk reiste til Kvitsøy lørdags morgen. Helge Rune Grastveit møtte opp på ferjekaien i Mekjarvik slik at vi ble 6 stk. Vi starta med å se etter Asiasvartstrupen som var sett dagen før, uten å finne denne. Vi hadde ikke gått lenge før den første Gulbrynsangeren dukka opp. I en hage fant vi 3 stk! Vi loggførte 7 stk totalt. Det tikket inn et varsel om en Boltit som hadde tilhold ytterst mot SØ og vi tok turen dit. Denne viste seg svært samarbeidsvillig og vi fikk tatt noen bilder. Et sovende pinnsvin lå også langs vegen. Totalt ble det sett 62 arter på turen. 

 • John Grønning
 • 8. October 2017

Programarket høsten 2017

 • Harald Steensland
 • 13. September 2017

Turer kommende helg

På lørdag har foreningen avtale med Barnas turlag om guiding med ringmerking på fyret. Turlaget går utover i 9 tiden. 

Møt opp dersom du har anledning evt kontakt Roald Børve

På søndag er det Friluftslivets dag i Vannbassengane. Dette er fra 12 til 15. Vi setter opp nett og forhåpentligvis blir det 

fugler å vise fram. Kontakt Ivar dersom du har anledning til å være med

 • John Grønning
 • 30. August 2017

Rapport fra ringmerkingsturen til Rødland

Den 13. august 2017 var medlemmer av NOF-Dalane på ringmerkingstur til Rødland. Dette har vore ein årviss tradisjon i dei vel 30 åra lokallaget har eksistert. Me har veksla mellom Hegrestad, Lomeland og Rødland i Eigersund kommune og Mydland i Sokndal. I år var det planlagt å vera på Lomeland, men på grunn av ein uforutsett hendelse  blei  merkjedagen på Rødland, slik som i 2016. Vermeldingane tidleg i veka var ikkje særleg lovande, spådde regn heile laurdagen og ei stund utpå søndagen. Når helga nærma seg såg det mykje betre ut, dog med fare for laber bris store deler av søndagen og utrygt for enkelte bøyer. I alt var det innom 18-19 personar i kortare eller lengre tid.

Fylgjande fuglar vart ringmerkte: låvesvale 29 rødstrupe 3 gjerdesmett 1 sivspurv 27 svarttrost 2 jernspurv 1 lauvsanger 18 sivsanger 2 gransanger 1 bokfink 8 blåmeis 2 fuglekonge 1 brunsisik 8 trekryper 2 granmeis 1 munk 4 grønsisik 2 bjørkefink 1 Andre observerte arter : Stokkand, krikkand, toppand, kvinand, storskarv, havørn, kongeørn, musvåk, enkeltbekkasin, kattugle, tårnseiler, taksvale, sandsvale, heipiplerke, trepiplerke, linerle, gulerle, buskskvett, måltrost, rødvingetrost, gråflugesnappar, svartkvitflugesnappar, kjøtmeis, spettmeis, skjære, ramn, gråspurv, grønfink og dompap.

Ein fyldigare rapport kommer i neste Falco

Roald Lomeland

 • John Grønning
 • 26. August 2017

Endring i programmet

- 19 august – Dugnad på Eigerøy fyr avlyses pga værmeldingen. Isteden blir det skåding og grilling på søndagen som har bedre værutsikt. Ta med egen grillmat. Kontakt Rune Edvardsen 99737629

Turen til Eigerøy fyr som var flyttet til i morgen, utgår også på grunn av været. Rune går muligens utover i løpet av dagen om været bedrer seg.

 • John Grønning
 • 16. August 2017

Program for høsten

Program høsten 2017 

- 13 august - Ringmerkingstur til Lomeland. Nettene settes opp kvelden før. Fangst starter når det lysner og foregår utover dagen. Turleder Roald Lomeland

- 19 august – Dugnad på Eigerøy fyr avlyses pga værmeldingen. Isteden blir det skåding og grilling på søndagen som har bedre værutsikt. Ta med egen grillmat. Kontakt Rune Edvardsen 99737629

- 2 september – Fellestur med barnas turlag til Eigerøy fyr. Møt opp. Turleder Roald Børve

- 7 september - Medlemsmøte på Nortura på Tengs. Vi tar med egne bilder fra sommeren

- 23 september – Medlemstur til Kvitsøy. Ferja går fra Mekjarvik 0745. Avreise fra Egersund kl 0530. Turleder Ivar Sleveland

- 5 oktober - Medlemsmøte på rådhuset i Egersund. Egne bilder mm

- 2 november – Medlemsmøte på rådhuset i Egersund. Morten Tjemsland viser bilder fra utlandet. Endringer i foredragsholder kan forekomme

- 7 desember – Medlemsmøte på rådhuset i Egersund. Espen Sunde Nilsen viser bilder fra utlandet. Endringer i foredragsholder kan forekomme

- 11 januar – Årsmøte på rådhuset i Egersund.. John og Rune viser bilder fra årets tur til Finnmark. Endringer i foredragsholder kan forekomme

 • John Grønning
 • 16. August 2017

Ringmerkingstur til Rødland

Ringmerkingsturen neste helg den 13 august blir ikke på Lomeland men er flyttet til Rødland. 

Kontakt Ivar for mer info

Angående ringmerkingsturen på Rødland i morgen:
Nettene blir åpnet i grålysningen og ringmerking vil foregå utover dagen, sannsynligvis helt til kvelden. Det er størst sannsynlighet for fugler i nettet fra morgenen og tidlig formiddag, samt på ettermiddag og kveld. Det er god parkering rett ved siden av vegen. Det anbefales å ha med støvler eller vanntette sko da det er bløtt i store deler av området.

 • John Grønning
 • 5. August 2017

Referat fra årsmøte 10.1.2017

Vedlagt er referatet fra årsmøtet ført i pennen av Jan Petter Leidland

 • John Grønning
 • 8. February 2017

Programarket våren 2017

 • Harald Steensland
 • 24. January 2017

"Ikkje heilt Texas"

På torsdag blir det foredrag med bilder fra Texas på medlemsmøte. Møt opp

 • John Grønning
 • 9. January 2017

Haukugler

Det er mye Haukugler i distriktet for tiden. Flere er observert sittende på ledninger langs veiene på jakt etter mus.

Denne ble observert i Saglandsbakken i forrige uke.

 • John Grønning
 • 30. November 2016

Møtet kommende torsdag 3.11

Foredragsholder på møtet kommende torsdag har meldt forfall og blir erstattet med Jan Kåre Ness. Han holder foredrag om turer til Bornholm og Øland.

 • John Grønning
 • 30. October 2016

Lokallagsturen til Eigerøy fyr 16.10.16

På grunn av værmeldingen for dagen sto turen lenge i fare for å bli avlyst. Turen bli likevel gjennomført og været ble

mye bedre enn det som var spådd. 

 • John Grønning
 • 18. October 2016

Boktilbud

Notabene Eikunda har sendt tilbud til medlemmer i NOF-Dalane lokallag. Gyldig til 30.9.

Ta kontakt direkte med butikken om du er interessert.

 • John Grønning
 • 28. September 2016

Programmet høsten 2016

Hei!
Programmet har ikke kommet ut enda så her er en foreløpig versjon med dei resterende aktivitetene for dei som er interesserte:
Torsdag 6. Oktober.
Medlemsmøte. Vi viser bilder fra arkivet. Konkurranse med John Grønning.
Søndag 16.oktober.
Fellestur til fyret. Kontakt turleder John Grønning dersom du er interessert i å være med. Det anbefales å møte opp i grålysninga da fugletrekket som regel er best de første timene etter at det har lysnet.
Torsdag 3. November.
Medlemsmøte. I kveld får vi besøk av Christian Tiller som holder foredraget ´´Jakten på Gullbrødet´´.
Torsdag 1. Desember.
Medlemsmøte. Julegrøt og konkurranse. Medlemmene tar med egne bilder og film.
Torsdag 12. Januar.
Årsmøte. Etter årsmøte viser John og Rune bilder fra fjorårets tur til Texas.

Alle møtene avholdes i kantina på rådhuset i Egersund og starter 18:30

 • John Grønning
 • 24. September 2016

Lokallagstur til Mønstermyr, Flekkefjord

Totalt 6 personer møtte opp på turen. Vel fremme møtte vi Kjell, Svein og Geir Grimsby som var guidene våre for turen. De har i flere år drevet med ringmerking og observasjoner på Mønstremyr. Høydepunktet fra turen var nok 3 observerte Haukugler.. Andre interessante var 2 Fiskeørn, 4 Nøttekråker, Musvåker mm. Totalt ble det sett vel 45 arter. 

 • John Grønning
 • 16. September 2016

Mega trekk dag på fyret

Nok ein MEGA dag på fyret! Bomben var en Lerkefalk som plutselig satt på fjellet nord for Høyvika. Ny for fyret..Eller var det et massivt småfugltrekk fram til rett over kl 11. Heipiplerke dominerte med ca 4500 ind... Også Låvesvale med 800 ind, Grønnsisik 300, Vintererle 10. Største flokken med Låvesvale var på 156 ind! Hadde og 3 flokker med Heipiplerke på ca 250 ind i hver flokk og flere flokker på rundt 100 stk. Ellers Spurvehauk 45, Dvergfalk 3, Hønsehauk 1. Fullstendig liste på AO.

 • John Grønning
 • 16. September 2016

Nof tur til Mønstermyr 11.9.2016

NOF turen til Mønstermyr i morgen!
Ivar kjører fra Søndre Svanesvei kl 0600. Derfra til avkjøringa til Mønstermyr er det en god times kjøring via rv44 (47km). Ivar har plass i bilen om det er noen som vil sitte på. Fra Egersund via rv44 er det 55km og ca 1t10 min kjøring. For de som vil kjøre fra torget i Egersund til avkjøringa til Mønstermyr via E39 og Flekkefjord er det 1t17 min (82 km). Rune, Alf og meg kjører passerer Krossmoen ca 0530. Vi planlegger å være på Mønstermyr ca kl 07. Det er skådelys fra rundt 0630 avhengig av været. Gi gjerne beskjed til Ivar om hvem som tenker å være med.
I følge værmeldinga ska regnværet gi seg i natt med lettskya fint vær så det kan bli en bra dag

 • John Grønning
 • 10. September 2016

Megadag på Eigerøy fyr

Totalt 63 arter ble observert i går på fyret fra 06 til 13. Meget bra antall av Storskarv (320), Grågås (250), Sandlo (250), Myrsnipe (200), Spurvehauk (113), Tårnfalk (25), Fiskeørn (1 - ser ut til å være første siden 2004?),  Heilo (100), Heipiplerke (1000), Trepiplerke (60), Gulerle (1), Låvesvale (45), Fuglekonge (100), Spettmeis (2), Dvergspett (1 - 4de funn, første siden 2007), HORTULAN! (1 - 3dje funn og første funn siden 1995), 

Fullstendig artsliste finnes på artsobservasjoner.

 • John Grønning
 • 6. September 2016

Rosenstær på Svånes

En voksen Rosenstær ble oppdaget av Geir Henning Svanes på Nordresvanesvei på kvelden den 4.8. Jeg reiste ned tidlig på morgenen den 5te og fant raskt Rosenstæren i samme ripsbusken som kvelden før. Den ble sett hele dagen men tross ettersøk ble den ikke sett den 6te. Det er normalt bare ungfugler som dukker opp i Norge så det var ekstra stas at det var en voksen som dukket opp!

 • John Grønning
 • 7. August 2016

Spettetur til Lund

Stavanger lokallag arrangerer også i år spettetur til Lund.

De kjører fra Sandnes rådhus kl.07 søndag førstkommende. Derifra videre til Moi, der Gunnar Skjærpe er ekskursjonsleder.

Gi beskjed til Gunnar dersom dere ønsker å være med eller møt opp på Moi ca litt over 8.

 • John Grønning
 • 31. March 2016

Sangsvane

Sangsvaner er alltid notorisk skye fugler. I februar ver den en Sangsvane som holdt seg et par dager ved Eikunda 

i lag med endene der. Brukte 500mm for å fotografere endene men måtte skifte til 300mm fordi Sangsvane kom for nær slik

at jeg ikke fikk hele fuglen inn på bildet..

 • John Grønning
 • 6. March 2016

Nytt æresmedlem i NOF Rogaland!

På årsmøtet i NOF-Rogaland i går ble Ivar Sleveland valgt til nytt æresmedlem! Begrunnelsen er innsatsen han gjør

som leder i lokallaget, i Falco, medlemsverving og for fugler generelt.

Gratulerer Ivar! Vel fortjent!

 • John Grønning
 • 6. March 2016

Årsmøte NOF Rogaland

 http://birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/rogaland/nyheter/?id=1632

Årsmøte i NOF rogaland holdes på Revtangen Ornitologiske stasjon i morgen ettermiddag..

 • John Grønning
 • 4. March 2016

Møte kommende torsdag

Møtet på torsdag blir i Gilde Agro sine lokaler på Tengs kl 1830

 • John Grønning
 • 26. February 2016

Husk hagefugl telling denne helga!

Denne helga er det hagefugltelling. Registrer dine observasjoner på www.artsobservasjoner.no

 • John Grønning
 • 22. January 2016

Årsmelding og regnskap 2015

Vedlagt er regnskap og årsmelding for 2015

 • John Grønning
 • 17. January 2016

Årsmøtereferat 2016

Vedlagt er referat fra årsmøtet 17.1.2016

 • John Grønning
 • 17. January 2016

Årsmøte

Husk årsmøte på rådhuset i morgen kl 18.30. Morten Kersbergen viser bilder "Rovfugler i Rogaland"

 • John Grønning
 • 13. January 2016

Programarket våren 2016

 • Harald Steensland
 • 4. January 2016

Grønlandsmåker i Egersund havn

Også denne vinteren er det blitt observert flere Grønlandsmåker i havnen. Til nå er det sett minimum 4 forskjellige ind. De er sett på gjestebrygga og på tyskerbrygga.

 • John Grønning
 • 1. January 2016

Svartstrupe i hagen

En ung Svartstrupe holdt seg i lag med ca 30 Buskskvetter i kornåkern rett ved huset mitt i begynnelsen av september. Flere ganger satt den på gjerdet i hagen 

 • John Grønning
 • 17. September 2015

Programarket høsten 2015

 • Harald Steensland
 • 28. August 2015

Eigerøy fyr i sommerdrakt

Flott å oppleve fyret i sommerdrakt med 22 grader i dag... Som venta ikke det store fuglelivet men bra med hekkende fugler. Så et par Havsuler, Svartender og en Teist på sjøen. Teist er noe sjelden på sommeren. Prøvde lysfella men som ventet ikke det store resultatet. Fikk 9 arter i fella. Fikk gjort litt dugnad der klipping av plenen mellom hytta og hovedhuset var det som viste mest igjen.

 • John Grønning
 • 2. July 2015

Medlemstur til Rott

Pga manglende interesse og dårlige værmelding for helga, er denne turen avlyst. Vi forsøker å få til en tur til Lista 

på lørdagen i steden. Kontakt Ivar for påmelding. Dersom det er interesse vil det bli avreise fra Krossmoen kl 0600

på lørdagsmorgen 23.5 med besøk i Naturbokhandelen på Borhaug.

 • John Grønning
 • 20. May 2015

Spettetur til Lund

3 stk møtte til avgang kl 0645 på Krossmoen. En Gråspett ble både sett og hørt godt før vi kjørte via flere avstikkere til Heskestad der vi møtte deltakere fra Stavanger lokallag. Sammen kjørte vi til Moi der vi organiserte oss i 4 biler. Turen gikk utover langs Lundevatnet hvor vi fikk sett flere Dvergspett, Grønnspett og Gråspett. En Tårnfalk ble også sett sittende på en strømledning.

 

 • John Grønning
 • 19. April 2015

Spettetur

Det blir avgang fra rådhuset I Egersund kl 0630 og på Krossmoen kl 0645. Vi fordeler oss i bilene og kjører samlet mot Moi. Det blir stopp på egnede lokaliteter på vei til Moi hvor vi treffer Stavanger lokallag på rådhuset kl 0830

Deretter  besøker vi lokaliteter i området. Kontakt Ivar Sleveland for flere detaljer.

 • John Grønning
 • 10. April 2015

Tur til Eigerøy fyr 28-29.3

OBS!!!

Merk ny tid!!

Turen til Eigerøy fyr starter fra parkeringsplassen lørdag 28.3 kl 10.00. Leah Horwood vil fortelle litt om geologien i området på turen utover. Det legges opp til sosialt samvær og grilling på kvelden. Det er også elektrisk grill så været skulle ikke være noen hindring.. Det er mulighet for overnatting for de som ønsker å ligge over til søndag. På søndag er det lagt opp til ringmerking om været tillater det. Det blir også skåding ppå sjøen fra det lysner. Det er gode muligheter for å få sett de første trekkfuglene på veg nordover.

Påmelding er ønsket til turleder Ivar Sleveland.

Vel møtt!

 • John Grønning
 • 26. March 2015

Årets første Sildemåke

1 ad Sildemåke ble sett på Slettebøvatnet onsdag 18.3. Første funn i Dalane i år?

 • John Grønning
 • 20. March 2015

Referat fra årsmøtet 2015

Vedlagt er raéferat fra årsmøtet 

 • John Grønning
 • 11. February 2015

Etter stormen

Nina har vært heftig da hun passerte Eigerøy fyr...

 • John Grønning
 • 25. January 2015

Årsmøtet 2015

NB: Årsmøtet blir den 15.1.2015, ikke den 8.1.2015 som det står i Falco! Plassene er den samme, i kantina i rådhuset. Vel møtt!

 • John Grønning
 • 3. January 2015

Programarket våren 2015

 • Harald Steensland
 • 31. December 2014

Ny projektor!

Lokallaget har  gått til innkjøp av ny projektor for bildefremvisning. Denne er klar til møtet i desember :-)

 • John Grønning
 • 24. November 2014

Trekkdag av de skjeldne på Eigerøy fyr

En liten rapport fra en særdeles bra dag på fyret.

 • John Grønning
 • 11. October 2014

Åpen dag på Revtangen Ornitologiske Stasjon

http://www.museumstavanger.no/hjem/p/aapen-dag-paa-revtangen-ornitologisk-stasjon?ctl=Details&neID=4753&mid=3166

Det blir åpen dag på Revtangen Ornitologiske Stasjon søndag 31.8 fra kl 10 til 16. Se linken for mer info

 • John Grønning
 • 27. August 2014

Programarket høsten 2014

 • Harald Steensland
 • 24. August 2014

Stripegås på Slettebøvatnet

2 Stripegjess ble sett på Slettebøvatnet av Tore Skailand den 12.5. Dette er muligens bare det tredje funnet i Eigersund kommune.

Foto: Tore Skailand

 • John Grønning
 • 14. May 2014

Islom i Bjerkreim

Kom kjørende langs Eikjesvatnet då eg oppdaga ein lom på vatnet. Stoppa for å kikka på detsom eg trudde var ein Storlom men blei rimeleg overraska då eg oppdaga at det var ein Islom! Dette var ein totalt uventa tillegg på artslista for Bjerkreim. Det ervel stor sansynleghet for at det er same lomen som Rune har sett 2 ganger tidlegare i år uten å få artsbestemt.

 • John Grønning
 • 29. March 2014

Opprop: Vipe, Rødstilk og Storspove.

Hei!

Jeg holder på med en oppdatering av bestandsestimatene for Rogaland og i den forbindelse innser eg at me veit sørgelig lite om utviklingen i forhold til bestandsestimatene oppgitt i Fugleatlaset fra 1988. Tenkte å se litt på bestanden av Vipe, Rødstilk og Storspove i Dalane, da disse er i ferd med å forsvinne fra Bjerkreim. Hadde satt stor pris på om dere kunne registrert observasjoner deres i artsobservasjoner eller sendt dem fortløpende til meg på mail: johgroe alfakrøll yahoo.no (fjern alfakrøll med @ og trekk sammen). Ønsker lokalitet, antall og om det er hekking.

 • John Grønning
 • 18. March 2014

Kaspimåke i Egersund havn

Sigmar Lode fant en 2k Kaspimåke i Egersund havn i dag. Dette er en lenge ventet ny art for Dalane.

Bilder kan ses på artsobservasjoner.no

 • John Grønning
 • 16. February 2014

Tundrasædgjess på Tengesdal

13 Sædgjess sett fra stovevinduet i dag. Ny underart for Bjerkreim. 

 • John Grønning
 • 5. February 2014

Referat fra årsmøtet 9.1.2014

 • John Grønning
 • 22. January 2014

Årsmelding 2013

Årsrapporten 2013

 • Rune Edvardsen
 • 16. January 2014

Artsliste Eigerøy fuglestasjon

Oppdatert artsliste for Eigerøy fuglestasjon. Med 2 nye arter i 2013 (Kattugle og Sørnattergal) er artslista på 230 arter).

10.1: Gresshoppsanger hadde ramla ut av lista og er nå lagt til. Artslista er dermed endret til totalt 230 arter.

 • John Grønning
 • 5. January 2014

Tårnugla

Vi hadde en vellykket visning for ca 25 personer i dag. Det kom inn donasjoner til Aviv sitt prosjekt med utebur.

Dersom folk ønsker å donere kan de sett inn penger på kontoen hans: 1503.37.55969. Alle bidrag verdsettes.

Sjekk også nettsiden: www.norskviltsykehus.no for mer informasjon om arbeidet han gjør.

 • John Grønning
 • 30. December 2013

Tårnugle i Sokndal

26.12 kom meldingen om at en Tårnugle var funnet skadet i Sokndal! Den ble tatt i forvaring og levert til Aviv Livnat som driver Norwegian Wildlife Hospital. Ugla led av hodeskader og hadde et centimeter langt sår i flanken. Etter røntgen undersøkelse ble det klar at det ikke var noen brukne bein. I går kom meldingen om at Tårnugla hadde avføring, noe som beviste at det ikke var interne skader som følge av skaden i flanken. Den blir holdt i forpleining inntil videre for å være sikker på at alt går bra. 

Tårnugle er den uglearten som har størst utbredelse i verden. Den finnes på alle kontinenter utenom Antarktis med flere underarter. Tårnugla i Sokndal er av underarten "guttata". Denne underarten har sin utbredelse fra sentral Europa til Baltikum og sørover til Ukraina og nordlige Balkan. 

 • John Grønning
 • 29. December 2013

Programarket våren 2014

 • Harald Steensland
 • 29. December 2013

Grønlandsmåke i Egersund havn i dag

 • John Grønning
 • 7. December 2013

Svartstrupejernspurv i Sokndal. Ny for Norge!!

Torsdag kveld kom telefonen om at Egil Omdal hadde sett en Svartstrupejernspurv i hagen sin i Sokndal. Dessverre var det bare et fåtall som fikk sett fuglen denne ettermiddagen. Dagen etter var det flere folk som var på plass i stua til Egil og håpte på å få sett fuglen. Tross leting ble den ikke sett. Det kraftige regnværet gjorde nok også sitt til at fuglen ikke viste seg. På Lørdag kom meldingen om at den var oppdaget i en annen hage og det ble etterhvert folksomt i stua av folk som håpet å få sett fuglen. Dama som bodde i huset åpnet velvillig dørene og serverte kaffe og konfekt til fuglefolkene. 

Stort sett tror jeg at folk har oppført sdeg bra og at alle tilreisende har fått sett fuglen tilfredsstillende. Helge Sørvåg har skrevet artikler som er sendt til bla til Falco, Dalane Tidende, Agder avisen, Nrk og Aftenbladet.

 Svartstrupejernspurven ble sett også i dag og den hadde vist seg flott fram. Vi håper at den holder stand fremover slik at flere kan få krysse arten. 

 • John Grønning
 • 1. December 2013

Månedslister Eigersund og Bjerkreim

Her er månedslistene for Eigersund og Bjerkreim. Det er garantert mulig å fylle de tommer månedene.

23.12:

Har oppdatert artslistene og artstotalen.

 • John Grønning
 • 18. November 2013

Månedslister mal

Her er malen for månedslistene. Eg har ikkje data for Sokndal og Lund så her er det bare å sleppe seg laust! 

Print ut og lever lista til meg eller send den på mail: johgroe @ yahoo.no. Fjern mellomrommet ;-)

Eg legger ut oppdaterte lister etterkvart som eg mottar data.

 • John Grønning
 • 18. November 2013

Oppdatert versjon av Dalanelista

Har lagt ut ny og oppdatert artsliste. Dersom noen har kommentarer eller tilføyinger som tar jeg svært gjerne mot 

innspill og opplysninger! Artslista er sannsynligvis mangelfull i Sokndal og Lund men det er muligens noe å tilføye i Eigersund 

og Bjerkreim også?

Skal legge ut månedsoversikten etterhvert.

23.12:
Har oppdatert artslistene for Bjerkreim og Eigersund. Oppdatert artstotalen.

5.1.2014: Har oppdatert totalen for Sokndal med Svartstrupejernspurven

 • John Grønning
 • 17. November 2013

Trekk

Trekkdag av de skjeldne. 

 • John Grønning
 • 24. September 2013

Litt ringmerkningsnytt Eigerøy fuglestasjon

Forsøkte litt ringmerking på fuglestasjonen  20.9 sog  21.9.  Noen bilder av fangsten lagt ved.    

 • Johan Tore Rødland
 • 23. September 2013

Ringmerkingstur til Rødland 18. august

Det spøkte en stund for turen til Rødland da det regnet i bøtter og spann, men heldigvis stoppet regnet etter hvert og vi kom i gang med fangsten ca. kl. 11.00.

Vi ringmerket 104 fugler av 21 arter: Låvesvale 7, sandsvale 2, brunsisik 20, løvsanger 11, måltrost 6, sivspurver 11, hagesanger 8, munk 4, svarttrost 4, bokfink 4, kjøttmeis 3, jernspurv 3, rødstrupe 3, sivsanger 3, granmeis 3, rødvingetrost 2, buskskvett 2, trepiplerke 2, blåmeis 1, blåstrupe 1 og rørsanger 1. Vi kontrollerte en gammel (voksen) sandsvale med ringnr. 1H 01529 - denne hadde Ivar merket i Gådå (Tengesdal) Bjerkreim 28/7 2009 som 1K.

13 personer var innom i løpet av dagen, fra Brusand i nord og Mydland i Sokndal.  Veldig sosialt og kjekt med mye drøsing!!  

 • Ottar Pettersen
 • 20. August 2013

Ringmerkingstur til Rødland, søndag 18. august

I alle år siden Dalane lokallag ble stiftet i 1986, har vi tradisjonen tro startet høstsesongen med en ringmerkingstur rundt ca.20 august. De første årene var vi annethvert år henholdsvis på Hegrestad og Lomeland. De 10–12 siste årene er det Rødland, Lomeland og Mydland i Sokndal - i rett rekkefølge, hvor vi rullerer på å arrangere disse populære ringmerkingsturene.

 • John Grønning
 • 13. August 2013

Programmet for høsten 2013

På grunn av forsinkelser med å få trykket høstprogrammet legges det foreløpig ut her på hjemmesiden.

Legg merke til turen allerede på søndag!

Her er høstprogrammet for NOF-dalane

 • John Grønning
 • 13. August 2013

Programarket høsten 2013

 • Harald Steensland
 • 13. August 2013

Ny logo på Eigerøy Fuglestasjon

I går ble den nye logoen endelig hengt opp på Eigerøy Fuglestasjon. Etter

å ha stått lagret over et år fekk me endelig hengt den opp. 

 • John Grønning
 • 7. July 2013

Eigerøy fyr 2-4.Juli

Legger ut litt bilder fra en 3 dagers tur til fyret. Fikk gjort noe vedlikehold i form av skraping og mailing av brønnhuset og inngangsdøra på hytta. Fekk 

også rydda godt opp i hytta og tatt med alle tomflaskene inn.

Litt vedlikehold av vegen ut til fyret ble det også tid til. Ellers har Eilen lokket meg til å kjøpe fiskestang og me fekk 1 liten Sei og en Torsk på nesten 1 kilo før 

fiskestanga gjekk sundt..

Det var mye regn i går så det blei ikkje den store nettfangsten då men fekk 1 Svarttrost, 1 Møller, 2 Jernspurv og 1 Linerle. Kontrollerte 1 Måltrost og 1 Svarttrost merka i mai.

 • John Grønning
 • 4. July 2013

Grågås hekker i Sokndal

Så et Grågåspar med 5 kyllinger på Kryptevik i Sokndal, dette må være første gang hekking forekommer her. Gøy å se! 

 • Ottar Pettersen
 • 29. May 2013

Sørnattergal - ny art for Eigerøy fuglestasjon

En sørnattergal ble ringmerket på fuglestasjonen 5.mai. Bilder lagt ut.

 • Johan Tore Rødland
 • 7. May 2013

NOF-Dalane tur til Jomfruland 24-26.5.2013

Vi planlegger tur til Jomfruland helgen 24-26.5. Det blir overnatting på Jomfruland Camping (http://www.jomfrulandcamping.no/4.html)

Her er det også litt informasjon: http://www.jomfruland.net/

For de som vil overnatte i telt så er prisen 250,- pr natt

4 manns hytte koster 510,- pr natt og 6 manns hytte koster690,- pr natt.

Jeg ordner felles bestilling av hytter. Bestilling må gjøres snarest for å sikre at vi får hytter.

Vi tar en endelig diskusjon på maimøtet om avreise. Dette er litt avhengig av båttransport ut til Jomfruland. 

Her er link til ferjetidene:

http://www.fjordbat.no/

Prisen ser ut til å væe 58 kr en vei om jeg leser tabellene riktig. Det er muligheter for å parkere bilen på kaien i Kragerø.

Hvem som blir turleder er ennå usikkert men det kommer vi tilbake til på mai møtet.

Interesse for turen meldes SNAREST til undertegnede på (johgroe@yahoo.no eller mob 41332832)

Dersom folk har lyst å være med så ikke nøl med å melde deg på. Påmeldinger er allerede mottatt!!

Oppdatering 3.5:

Da er hytte og teltplass bestilt . For andre som eventuelt vil være med så er det bare å ta kontakt med Jomfruland Camping og avtale overnatting selv. Det planlegges å kjøre fra Egersund på morgenen fredag med retur søndag på formiddagen fra Jomfruland

 • John Grønning
 • 10. April 2013

Ropende Kattugle på fyret

På kvelden den 28.3 hørte jeg en ropende Kattugle på fyret. Første sikre observasjon av arten på fyret?

 • John Grønning
 • 30. March 2013

Heilo på Midbrød

Så denne på et jorde på Midbrød i dag 21. mars, en flott fugl! Iflg John Grønning så er det sansynligvis den samme som han observerte på søndag og den første som er registrert her i landet i år.

 • Ottar Pettersen
 • 21. March 2013

Årsmøtereferat 2012

Hei!

Legger ut denne på vegne av referent Jan Petter Leidland

 • John Grønning
 • 3. February 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding for 2012, også som word-fil.

På vegne av sekretæren ;-)

 • John Grønning
 • 13. January 2013

Programarket våren 2013

 • Harald Steensland
 • 6. January 2013

Haukugle invasjon på gang!

I det siste er det sett flere titalls Haukugler i Vest-Agder og nå har de begynt å komme til vårt distrikt.

Det er sett Haukugler i Hunnedalen og det har vært en forholdsvis stabil på Høg-Jæren ved vindmølleparken.

En fugl ble også sett i Runaskaret i Bjerkreim. Antatt samme fuglen ble sett ved Bue dagen etter.

Tar gjerne imot opplysninger om Haukugleobservasjoner!

 • John Grønning
 • 25. October 2012

Kattugle i pipe på Eigerøyveien

Fikk et tips om et Kattugle par som ofte satt i pipehatten på et hustak i Gml. Egerøyvei.

 • Ottar Pettersen
 • 19. October 2012

Lomvi på Skadberg

Også en Lomvi så jeg på Skadberg i dag.

 • Ottar Pettersen
 • 25. September 2012

Ringgås på Skadberg

I sterk vind på Skadberg dukket en ung Ringgås opp i dag.

 • Ottar Pettersen
 • 25. September 2012

Fuglenes dag på Jærmuseet

I dag var jeg med NOF-Rogaland på stand på Fuglenes dag på Jærmuseet på Nærbø. Det var stand med informasjonsbrosjyrer, plakater, spørrekonkurranse, snekring av fuglekasser, naturlosturer, ringmerking og fangst av nattsommerfugler.

Litt for mye nordavind ødela litt men det var godt med folk innom. Fangsten i nettene var ikke den store men det ble fanget et titalls Brunsisiker som vi fikk vist fram til de besøkende.

I lysfella var det godt med fly og ungene var ivrige etter å få holde nattflyene.

 • John Grønning
 • 26. August 2012

Programarket høsten 2012

 • Harald Steensland
 • 5. August 2012

Tornskate

Tornskate nær Helleland, denne har jeg ikke truffet før. Fikk tipset via artsobservasjoner observert av Roald Lomeland.

Se hele serien ved å klikke her

 • Ottar Pettersen
 • 29. July 2012

Myrstankelben

Tipula Paludossa: 20-25 mm lang.  Alminnelig på åker og enger. Hunnen legger egg i jorden på gressbevokste steder. Under eggleggingen borer hun spissen av bakkroppen ned i jorbunnen. De unge larvene kommer frem etter 2-3 uker.

 • Arne Magne Hadland
 • 22. June 2012

Rødstjert på Løvås i Sokndal

Var hjemme i Sokndal på Løvås da jeg hørte en spesiell fuglelyd som jeg ikke kjente, fuglen var inne i et busktre og derfor vanskelig å få øye på.

Hele serien kan ses ved å klikke på:

http://ottarp.blogspot.no/2012/06/rdstjert-phoenicurus-phoenicurus-common.html

 • Ottar Pettersen
 • 13. June 2012

Trane på Neseslettene i Eigersund

Ivar Sleveland og jeg var på veg for å merke ugleunger da vi fikk se to Traner på Nese.

 • Ottar Pettersen
 • 19. May 2012

Buskskvett på Lomeland

Husker i fjor da vi var på ringmerking at vi så Buskskvett på Lomeland, derfor har jeg lenge hatt planer om å sjekke om den var der i år også.

 • Ottar Pettersen
 • 9. May 2012

Ringmerking av Fossekall

Med Ivar Sleveland på ringmerking av Fossekall

 • Arne Magne Hadland
 • 8. May 2012

Boltit

Så 4 stk på Jæren i går, ny art for meg.

Se hele serien på:  http://ottarp.blogspot.com/2012/05/boltit.html

 • Ottar Pettersen
 • 5. May 2012

Orrfugl

Jeg hadde en våryr Orrhane spillende rett utenfor kamuflasjen. Stilig å oppleve den på 1o meters hold.

Her lagt ut noen flere bilder her

http://johnsturogfotoblogg.blogspot.com/2012/04/orreleik.html

 • John Grønning
 • 2. May 2012

Vintererle på Tengesdal

Mens jeg satt å studerte Fossekallen dukket det opp et par vintererler og det viste seg at de  hadde bolig på nabotomta av kallen.

 • Ottar Pettersen
 • 2. May 2012

Fossekall på Tengesdal

Fossekallen vår nasjonalfugl har travle tider...........

 • Ottar Pettersen
 • 2. May 2012

Ringtrost

Ringtrost på Lauperak i Bjerkreim

 • Ottar Pettersen
 • 23. April 2012

Kattugle

På tur med Ivar Sleveland for å se i uglekassene.

 • Arne Magne Hadland
 • 21. April 2012

Steinskvetten

Så mye Steiskvett i går på forskjellige steder i Egersund, så nå er vel våren kommet for fullt!!

se hele serien på bloggen min

 • Ottar Pettersen
 • 20. April 2012

Måltrost

Flere år siden jeg har sett måltrost..........

 • Ottar Pettersen
 • 20. April 2012

Flaggspett

 • Arne Magne Hadland
 • 18. April 2012

Ringdue Columba palumbus

 • Arne Magne Hadland
 • 17. April 2012

Trekkfugler på Eigerøy fyr

 • John Grønning
 • 17. April 2012

Mandarinand i Egersund havn

Besøk av  fru Mandarinand i Egersund Havn i dag 13/4 2012

 • Ottar Pettersen
 • 13. April 2012

Kornkråke

 • Arne Magne Hadland
 • 12. April 2012

Gråhegre

Lygre er et populært sted for Gråhegra.

 • Ottar Pettersen
 • 7. April 2012

Sjøorre

 • Ottar Pettersen
 • 28. March 2012

Havørn i Lygrevågen

Trodde ikke mine egne øyne da jeg observerte 3 Havørner  innerst i Lygrefjorden rett nedenfor huset mitt. 

se  Ottars fotoblogg

 • Ottar Pettersen
 • 28. March 2012

Skjeand

Skjeand ved Slettebøvannet 8. mars.

 • Ottar Pettersen
 • 28. March 2012

Svartryggerle

Endelig kom jeg på fotohold av denne flotte fuglen.

 • Ottar Pettersen
 • 28. March 2012

Avosett på Håtangen, Nærland

Observerte denne Avosetten  første gang 19. mars på Håtangen, en fugl jeg ikke har sett før.

se hel serien på: Ottars fotoblogg

 • Ottar Pettersen
 • 28. March 2012

Vipe - Årets fugl

Vipe er av NOF valgt til årets fugl.

De første vipene har allerede begynt å ankomme distriktet og det oppfordres til å følge med på Vipene og legge inn observasjoner i http://artsobservasjoner.no/fugler/

Dette gjelder spesielt for hekkefunn.

 • John Grønning
 • 2. March 2012

Grøndlandsmåker i havna

Flere Grønlandsmåker har blitt sett i havna den siste tiden. Opptil 7 stk er sett på en gang.

Flere bilder kan sees på bloggen min:

http://johnsturogfotoblogg.blogspot.com/

 • John Grønning
 • 23. February 2012

Referat fra årsmøtet 12. januar 2012

 • Jan Petter Leidland
 • 14. February 2012

Årsmelding 2011

Årsmeldingen fra 2011 

 • Rune Edvardsen
 • 17. January 2012

Programarket våren 2012

 • Redaksjonen
 • 4. January 2012

Årsmøte

Husk årsmøtet den 12.1 på rådhuset i Egersund

Etter årsmøte sakene viser Jan Kåre Ness bilder fra Alaska.

 • John Grønning
 • 3. January 2012

Julebord

Det blir julebord på garasjeloftet hos Ivar for foreningens medlemmer den 21.1.2012.

Påmelding til Ivar på telefon 48036946

Absolutt siste frist for påmelding er på årsmøtet den 12.1.

 • John Grønning
 • 3. January 2012

Eigerøy fyr i sterk storm

Yr.no meldte om nok en storm på veg inn over Sør-Norge. Eit værvindu i går ettermiddag gjorde turen ut nokså komfortabel. Då det mørknet økte vinden på og fra klokken 01 i natt og fram til kl 14 i dag var det med eit unntak full storm (27m/s) på vindmåleren oppe på linken. Unntaket var klokka 10 i formiddag, da var det sterk storm (29m/s). At det var mer i kastene er eg ikkje i tvil om. Bildene er tatt mellom klokka 10 og 11 i formiddag. Vegen ut til fyret var godt utvaska og det flaut med skrot og rekved. Skum fra bølgene gjorde at det flere plasser føltes som det var snøvær. Lostjenesten melder om bølgehøyde på 9 meter.

 • John Grønning
 • 29. December 2011

Stillits - Den nye julefuglen?

En flokk på over 20 stillits har besøktforingsautomaten i hagen gjennom hele jula. En 50/50 blanding av solsikkefrø med og uten skall ser ut til å fungere veldig bra for å få stillits på foringsplassen.

 • Johan Tore Rødland
 • 29. December 2011

Havelle i Bjerkreim

Ivar oppdaga ei Havelle på Tengesdal i går ettermiddag. Heldigvis var hu på plass i formiddag på samme plassen.

Det er det første kjente funn for kommunen.

 • John Grønning
 • 18. December 2011

Eigerøy fyr i full storm

En tur til fyret i dag ga som ventet lite fugl og MYE vind. Det var flere plasser så mye vind at jeg måtte stoppe opp og nærmest ta sats for å komme meg framover. Et par ganger blåste jeg også ned av knausene ved fyret.. 

Jeg har lagt ut noen flere bilder på bloggen:
http://johnsturogfotoblogg.blogspot.com/

 • John Grønning
 • 27. November 2011

Smålom i indre havn i Egersund

Arne Hadland tipset meg om en Smålom ved båthusene i indre havn. Fant den rett ut av Perrongen.

Har også lagt ut ett bilde på bloggen min.

 • John Grønning
 • 6. November 2011

Fjellvåk på Eigerøy fyr

I det fine været på torsdag var eg ute på fyret ein tur. På veg ut hadde eg ein Fjellvåk over Rødtoppskogen. Kort etter såg eg ein som trakk over parkeringsplassen og videre nordover mot Hellvik. Dette er muligens den første observasjonen av arten siden 1994? I så fall er dette 5.te og 6.te observasjon av arten på fyret.

Ellers blei det notert ein Musvåk og over 60 Svarttrost. Generelt bra med fugl i området.

 • John Grønning
 • 15. October 2011

Gulbrynsanger i Gådå

Eg skulle kjøre innom Gådå for å teste ein endring i innstillingene på kameraet mitt. På veg inn, i svingen, ser eg ein bevegelse i sidesynet. Stoppa og ser at det er ein liten sanger. Fekk retta kikkerten på han og konstaterte Gulbrynsanger!. Fekk tatt någen dokumentasjonsbilder av fuglen.

Fleire bilder på bloggen min:

http://johnsturogfotoblogg.blogspot.com/

 • John Grønning
 • 3. October 2011

Observering og blåmeismerking på fyret

Ringmerking og observering i tåke og sol på Eigerøy fuglestasjon 1.oktober. Blant annet 73 blåmeis ringmerket

 • Johan Tore Rødland
 • 2. October 2011

Svartstrupe

Oppdaga ei Svartstrupe på Tengesdal ved travbanen i dag. Fuglen holdt seg heile tida i motlys.

 • John Grønning
 • 1. October 2011

Gulbrynsanger

Bilder av Gulbrynsangeren som Ivar fanga på Heigrestad i dag. Seiner på kvelden fanga han ein til...

 • John Grønning
 • 29. September 2011

Steppehauk på Tengesdal igjen

Ivar oppdaga ein Steppehauk over Gådå i ettermiddag. Då eg kom heim oppdaga eg han sittande i kornåkeren som forrige helg. Kjørte ut og fekk tatt nokon dokumentasjonsbilder. Det blei fort klart at dette var eit nytt individ! Steppehauken forsvant imidlertid nokså snart utav syne og forsvant muligens mot nord.

Bilder ligger på: http://johnsturogfotoblogg.blogspot.com/

 • John Grønning
 • 11. September 2011

NOF Dalane deltok på Friluftslivet dag i Hetlandskogen

NOF Dalane lokallag presenterte seg og demonstrerte teleskopkikking, ringmerking og uglekasse på arrangementet Friluftslivets dag i Hetlandskogen lørdag 3. september 2011.

 • Johan Tore Rødland
 • 3. September 2011

Steppehauk "deja vu!"

Eg holdt på å vaske bilen i formiddag då eg plutselig ser ein kjerrhauk komme over trerekka ca 200m frå meg.

Steppehauk! er det første som slår meg. Fuglen kommer rakt mot meg. kameraet ligger bak i bilen og nøklene står i kjellerdøra! Krise! Fullt firsprang etter nøklene og grabbe kamera. Allerede forseint, då Steppen passerer rett over hustaket og meg i det eg kjem opp kjellartrappa. Eg ser han forsvinne mens eg desperat springer for å hente kona og fråskrive meg barnepasset. Kjørte rundt på Tengesdal og leita men utan hell.

Steppen var på direkte trekk og forsvant sansynligvis vidare nordvest.

Oppdatering: På søndagen, den 5, oppdaga eg Steppehaugen sittande i kornåkeren ca 250 meter fra huset mitt. Fekk tatt någen bilder og fekk så varsla andre fuglafolk om observasjonen. Trass i at det høljeregna fekk dei fleste tilreisande sett fuglen.

Flere bilder kan ses på: johnsturogfotoblogg.blogspot.com eller på artsobservasjoner.no.

 • John Grønning
 • 3. September 2011

Opprop: DUGNAD lørdag 17.9!

Det er ennå litt malearbeid som gjenstår på bygningane der ute. Det er også litt å fikse på vegen ut til fyret.

Me satser på å gå frå parkeringsplassen 0630. Då rekker me litt skåding før dugnaden.

Påmelding til Ivar eller John snarast..

 • John Grønning
 • 3. September 2011

Endring av turdato for turen 10.9

På grunn av at det var fleire som ikkje kunne vere med på turen den 10.9, så blei det vedtoke at:
lokallagsturen til  Jæren
utsettast til SØNDAG 18.9.2011. Påmelding til underteikna på mob:41332832.

Mvh
John

 • John Grønning
 • 3. September 2011

Litt nytt fra fuglestasjonen

Det er på tide med en liten rapport fra aktiviten på Eigerøy fuglestasjon. Selv om linken til artsobservasjoner fungerer utmerket, bør vi også skrive litt på hjemmesida vår om aktiviteten der. Etter lang tids passivitet på hjemmesida fra min side kommer nå en liten stemningsrapport. For full artsliste vises til link til artsobservasjoner, hvor både dagens og tidligere observasjoner er registrert.

 • Johan Tore Rødland
 • 21. August 2011

Svalbard

Inspirert av Rune Karlsen sitt flotte foredrag frå Svalbard, så reiste Rune E og underteikna til Svalbard i månedskiftet Juni/Juli. 1 veke i Arktis med ein bunke kvar med minnekort gjekk fort unna. Legger med nokon eksempler: Ein tur til Svalbard kan absolutt anbefales.

 • John Grønning
 • 21. August 2011

Kaker på julebordet

Hei!

På julebordet me hadde på Tengesdal i år, så var det fleire flotte kaker. Eg kom over desse bildene eg tok då eg gjekk gjennom nokon mapper med bilder. Legger dei herved ut så fleire kan få sjå kor flotte dei var! 

 • John Grønning
 • 21. August 2011

Ringmerkingsturen på Lomeland

Her er referat og noen bilder fra ringmerkingsturen på Lomeland på søndag. Bildene er tatt av Ottar Pettersen fra Egersund.

 • Roald Lomeland
 • 21. August 2011

Programarket høsten 2011

 • Redaksjonen
 • 9. August 2011

Styremøte 18. mai 2011

Frammøtte: Ivar Sleveland, Leah Horwood, Johan Tore Rødland, Gunnar Skjerpe, Alf Laksesvela og Rune Edvardsen.

Saker til behandling:

 1. Programmet for høsten 2011.
 2. Planlegging for 25 års jubileum for Nof Dalane.
 3. Tor Inge Rake med henvendelse om vipe.
 4. Dugnad på fyret.
 5. Stoff til Falco nr. 3.
 6. Henvendelse fra Magma Geopark.
 • Rune Edvardsen
 • 9. August 2011

Fuglenes dag 22.mai

Hei folkens!

Vedlagt er ein kopi av mail frå Jæren Friluftsråd til NOF Rogaland vedrørande Fuglenes dag den 22. mai.

Håper det er folk som kan vere med på denne unike sjansen til å skaffe nye medlemmer!

Dersom du kan vere med så gje beskjed snarast moglieg.

mvh
John

 • John Grønning
 • 18. April 2011

10 Traner på Tengesdal

Torstein Tengesdal oppdaga i går kveld 10 Traner på Tengesdal. I dag morges var eg ute og fekk sett desse flotte fuglane. Det har vore Traner som har rasta på Tengesdal før men eg har ikkje høyrt om så mange før. Utrulig flotte fugler.

Har lagt ut 2 bilder her:

http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/image.aspx?obsid=8879522

John

 • John Grønning
 • 17. April 2011

Lokallagstur til Lista 9. april

Kort turrapport med dei viktigaste høydepunktene

 • John Grønning
 • 17. April 2011

Interessant gjenfunn frå Sør-Frankrike

Gjerdesmett  funnen 1617 km frå merkjeplassen.

 • Roald Lomeland
 • 29. March 2011

NOF-Rogaland årsmøte 26.2.2011

Husk årsmøtet på Kvassheim på lørdag. Møtet starter kl 16. Ingvar Byrkjedal holder foredrag om Vipa.

Mer info på birdlife.no

 • John Grønning
 • 23. February 2011

Rekneskap 2010 og årsmøtereferatet

Vedlagt er rekneskapet for 2010 og referat frå årsmøtet 13.1.2011

Årsmeldinga er vedlagt .

Mvh

John

 • John Grønning
 • 25. January 2011

Sosialt samvær

NOF Dalane lokallag inviterer medlemmene til sosialt samvær på Tengesdal Grendahus lørdag 22.1.2011. Me starter klokka 1900.

Maten blir servert kl 1930. På menyen står thaimat.

Pga endringer i leveransen av maten, så blir prisen på 300,- kr. pr. person. Det blir servert brus og vatn til maten.

Anna drikke må medtas

Mvh

John og Rune

 • John Grønning
 • 21. January 2011

2 nye fyrarter i 2011!

Ein kort tur ut til fyret for å hente kontrollskjemaene i dag morges. Lite fugl utanom endene i bukta. I det eg kjeme inn i Rødtoppskogen så flyger det ut ei stor gråleg ugle!

Pulsen i taket og den store skjelven umiddelbart! Ugla forsvent opp langs fjellkammen og eg spurta etter mens eg prøvde å fiske kamera ut av sekken. Fekk såvidt sett ugla igjen då hu slapp seg over vegen. Fekk konstatert at det var ei grålig Kattugle før hu forsvant ut av syne. Innan eg kom meg opp på bakketoppen så var ugla sporlaust forsvunnet. Dette er 1.ste funn av arten på EF.

Ellers var det Sidensvans og 3 Dompap over hagen.

Den første nye fyrarten  i 2011 var ei Lirype som blei observert av grunneigaren oppe med linken.

 • John Grønning
 • 20. January 2011

Rapportering på artsobservasjoner.no

Hei,

Sjå vedlagte fil for å dokumentere observasjoner på AO.7

Mvh

John

 • John Grønning
 • 12. January 2011

Programarket våren 2011

 • Redaksjonen
 • 9. January 2011

Årsmøte den 13.1.2011

Foredragsholder på årsmøtet blir Bjørn Tore Rekve-Seim som viser video og bilder frå ein tur til Kruger nasjonalpark i Sør-Afrika.

For styret

 • John Grønning
 • 4. January 2011

Hubro tett på ved Eigerøy fyr

Var ute en tur på fyret som vanlig på denne årets første dag 1/1 2011. Der var blåsende og litt kalde 3 + grader, der jeg gikk utover. Lite fugl langs stien utenom endel kvinender og silender i bukta. Heldigvis var der tilnermet bart i stien og godt å gå, så jeg følte det trygt å ta "snarveien" ned bratthenget. Akurat idet jeg satte foten i den smale passasjen, så letter en hubro litt til venstre og under meg, bare ca. 2-3 meter ifra meg. Jeg ser rett ned oppå hubroen der den på lydløse vinger flyr rett fram langs fjellet og er vekke. Kjempeopplevelse!  Tror faktisk dette var min aller første observasjon av hubro på fyret.. Jeg la fotoutstyret igjen i bilen, men dette skjedde så fort, at jeg ikke klart å fått tatt bilde uansett.

Her er artslista på bare 15 arter:  Toppskarv 2, Storskarv 8, Knoppsvane 2, Ærfugl 10, Svartand 1, Sjøorre 4, Kvinand 32, Siland 16, Vandrefalk 1, Gråmåke 35+, Svartbak 2, Alke 1, Hubro 1, Blåmeis 1 og kjøttmeis 2.

 • Ivar Sleveland
 • 2. January 2011

Dvergspurv på foringsplassen

Jeg har i dag hatt besøk av en dvergspurv på foringsplassen i hagen på Frøyland i  Sokndal. Den holdt seg  der hele dagen, helst litt i utkanten under busker og trær, mens arter som bjørkefink, grønnfink, kjernebiter, gråspurv, grønnsisik og gråsisik dominerte i og under fuglemateren.

Den klarte seg også heldigvis godt etter et par angrep av en sulten spurvehauk!

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 28. December 2010

Blåmeis

Var ute og fotograferte her om dagen og fekk tatt nokre bilete av Blåmeis. Det var ikkje bra lys så eg var ikkje heilt førnøgd med resultatet då eg sjekka på kameraet. På PC'n var det eit heilt anna resultat. Det er ein heilt utruleg blåfarge på Blåmeisen...

John

 • John Grønning
 • 27. November 2010

Havørn!

Når frosten kjeme og småvatnene fryser til, så er det gode sjanser for å få sjå Havørn i Fotlandsvatnet. Dei siste vekene har det blitt sett opptil 7 Havørner i Fotlandsvatnet og på Tengesdal.

På fredag kjørte eg innom Fotlandsvatnet for å ta ein sjekk før helga. Eg blei gledeleg overraska då eg talte 11 havørner. Fleire av dei var i lufta og ga flotte oppvisningar i lufta.

 • John Grønning
 • 27. November 2010

Styremøte 17. november 2010

Saker til behandling:

 1. Programmet for våren 2011.
 2. Planlegging for 25 års jubileum for Nof Dalane.
 3. Julebord i Januar.
 4. Høring angående sentral kontingent.
 5. Dugnad på fyret.
 • Rune Edvardsen
 • 23. November 2010

Hagefugltelling

Vinteren er snart her og fleire er igang med foring av hagefuglane. Det er også viktig å registrere observasjonane på artsobservasjoner.no og på fuglevennen.no under fanen fugleforing.

 • John Grønning
 • 6. November 2010

Medlemsmøte på torsdag

Møtet blir på NAV-kontoret i Årstaddalen kl 1830

Styret

 • John Grønning
 • 3. November 2010

Sidensvans i hundrevis!

I går var eg på Eigerøy og sjekka om det var ilanddrevne sjøfugl. På veg heim måtte eg innom på Perrongen eit ærend. Då eg kom til rundkjøringa der så kjørte eg inn i ein sverm av Sidensvans! Det var hundrevis av fugl i buskene der. Annslagsvis 1500 fugl svirra rundt på parkeringsplassen og i hagene på oppsida av vegen. Kjørte ein kjapp runde over deler av Husabø/Rundevoll/Prstadalen og deler av Havsøyne. Fant 2 flokker på rundt 500 og fleire småflokker. Kor mange Sidensvanser det egentlig var i Eigersund i går er uvisst men det var ikkje få!

Roald Børve hadde i tillegg 300 stk på S-Eigerøy.

 • John Grønning
 • 24. October 2010

Opprop BRUSHANE!!

Hei!

NOF ønsker innrapportert observasjoner av Brushane i forbindelse med årets fugl.

Er det nokon som har gjort observasjoner av Brushane i Dalane i løpet av 2009 eller 2010???

Send observasjonane asap til underteikna på mail: johgroe&yahoo.no

Bytt ut & med @

John

 • John Grønning
 • 16. October 2010

Kvitsøyturen på søndag

Oppmøte på Kosen Cafe på Tengs søndag morgen. AVREISE SEINAST klokka halv 7.  Ferga går kl 9 frå Mekjarvik.

Kontakt Ivar for meir detaljer.

 • John Grønning
 • 12. October 2010

Møte på torsdag

Rune Karlsen frå Sandnes kjem og viser bilder. Han har mange fine bilder frå rundt om i Norge.

Møtet starter som vanlig 1830 på rådhuset i Eigersund

 • John Grønning
 • 4. October 2010

EuroBirdwatch 2010 går av stabelen 2.-3. oktober

BirdLife over hele Europa setter fokus på fugleopplevelse og fugletellinger første helga i oktober. Det blir flere hundre arrangementer med mange tusen deltakere i EuroBirdwatch (EBW). NOF oppfordrer sine medlemmer til å se på fugler denne helga. Deretter anbefaler vi at registreringene legges inn på Artsobservasjoner.

 • John Grønning
 • 23. September 2010

Møtane denne hausten

Møtane denne hausten blir på rådhuset i Eigersund som vanleg. Dei starter 1830.

 • John Grønning
 • 28. August 2010

Programarket høsten 2010

Tema på framsiden: "Åpning av utstilling om Fuglestasjonen på Eigerøy fyr".

 • Redaksjonen
 • 30. July 2010

Rovfugltellinger i haust

Også i haust blir det tellinger av rovfugler frå Gjersdal i Lund. Gunnar Skjerpe vil telle ved anledning frå 7. august. Han kan treffast på 90750530. Spesielt i august er det gode sjanser for å få sjå vepsevåk.

 • John Grønning
 • 8. July 2010

Ringmerking i Gådå

Mandag kveld var eg i Gådå og ringmerka. Resultatet blei 41 Linerle, 1 Røyrsanger og 1 Lauvas. Det var eindel Sandsvaler og nokre låvesvaler i lufta men dei gjekk ikkje ned i kanalen.

Hadde også ei sannsynleg Gulerle over nettet.

 • John Grønning
 • 8. July 2010

Åpning av utstilling om fuglestasjonen

23.5 var det klart for opninga av utstillinga om fuglestasjonen. Siste finpuss blei gjort på søndag morgen og alt var klar til opninga. Det var ikkje så mange frammøtte med opninga. Utstillinga, som er 12 store plansjer montert i montere, er plassert i maskinrommet i fyrste etasje på fyret. Jone C. Omdal, som har laga utstillinga, sto for opningstalen der han fortalte om grunnlaget for denne utstillinga. Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland retta samtidig ein stor takk til Eigersund kommune for samarbeidet me har med dei.

Det blei etterkvart bra med folk som kom utover. Kafeen var open og salget av mat såg ut til å gå strålande.

Me håper denne utstillinga vil gje folk eit innblikk i kva fuglekikking er for noko.

 • John Grønning
 • 25. May 2010

Smålom...

18.5.2010 vil for alltid sitte spikra i minnebanken min. For ein med sterk lidenskap for sjøfugl, så var dette ein spesiell dag. Vermeldinga lova NV laber/frisk bris, mulig liten kuling. Dagen før hadde det trukket bra med Smålom forbi Skagen i Danmark. Dei fleste av desse trekker nok inn over Sverige på veg mot russiske hekkeplasser, men det synte at det var lom på trekk..

Eg gjekk ut tidleg på morgonen og satte meg i trappa på fyret ca 0545. Dei fyrste 15 minuttane var det lite som trakk. Rett over 6 løysna det og lommane kom trekkande forbi. Vindstyrken var som lova, men vindretninga var meir på nordaust, noko som gjorde at lommane trakk lenger ute på sjøen. Det gjekk likevel bra med Smålom om enn langt ute. På det meste hadde eg 4 flokkar med tilsaman 40 lom i synsvidda! Fram til eg slutta og telja klokka 11.00 hadde det passert 430 Smålom! Solid ny rekord. Det trakk også andre sjøfugl utan dei store antalla. Total artsliste for dagen blei på over 50 arter.

Det er registrert bra antall med trekkande Smålom også andre år på fyret. I løpet av dei 20 åra med har hatt drift på stasjonen, så har det vore 6 dager med over 200 Smålom. Høgaste notering tidlegare var 295 Smålom 2.5.2009 og 264 ind 15.5.2006. 

Legger med eit steminingsbilete for soloppgangen..

 • John Grønning
 • 20. May 2010

Åtselgribben i Bjerkreim igjen!

Åtselgribben dukka som kjent opp igjen laurdag 8.5. Det var ein bonde på Oremoen som ringte meg og fortalte at gribben var sett på jordet hans. Fuglen blei ikkje sett igjen før meg og Rune fant han igjen på kvelden. Det var vel 20-25 personar som rakk å sjå han før det blei for mørkt. På søndagen var det jamnt sig av folk innom og fekk sett Åtselgribben. Mandagen var gribben sjeldan på vengene i snøveret og han blei ikkje sett igjen på tirsdagen. Kanskje har vergudane skremt han sydover igjen?

 • John Grønning
 • 16. May 2010

Åtselgribb i Bjerkreim!

På søndag kom meldinga om at det var sett ein Åtselgribb over matningsdal i Hå. Sjokkbølga slo innover fuglafolka! Sanselaust.

Fuglen blei ikkje sett igjen den dagen eller mandagen. Heller ikkje tirsdagen blei gribben sett, før i halv 10 tia på kvelden. På morgenen sto det fleire folk på Lassaskaret og venta i håp om at gribben sko dukka opp. I halv 10 tida skrudde Åtselgribben opp frå område mellom Homsevatnet og Skinnansfjellet før han trakk over Brusali og karten til vill jubel frå dei som fekk oppleva han. Ei kort oppvisning i 12 tida var siste syn av fuglen før han forsvant i ukjent retning.

 • John Grønning
 • 7. May 2010

Lokallagstur til Eigerøy

Denne helga er det tid for den årlege vårturen til fyret.
Det er folk der ifrå i kveld og det kjeme fleire folk ut i løpet av morgendagen. Det vil bli ringmerking om verforholda tillater det. Vermeldinga for helga ser lovande ut med svake vinder frå nordvest, noko som bør gje bra antalla av lom og joar.
Møt opp!

 • John Grønning
 • 7. May 2010

Tidlig strandsnipe

En observasjon av strandsnipe ved Bakkaåno i Sokndal søndag 18.april må være tidlig i denne kalde våren!

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 20. April 2010

Turforslag til helga

Vedlagt er eit turforslag til helga. NOF er på stand frå 11-16 kvar dag.

 • John Grønning
 • 15. April 2010

Vipeoppdatering Lund

Ein rundtur i Lund ga heller nedslåande resultater. Kun 1 par fant eg, på Tekse på Ualand. Eg trur eg fekk med meg alle jordane frå Lundevatnet til Rusdal og Heskestad til Ualand.
Har høyrt igjen vipene på Tengesdal dei siste dagane. Det var gjildt å høyra dei igjen då eg kom ut den eine morgonen.
På Eigerøy ser det ut til å vere 10-20 territorier frå Skadberg og utover.

 • John Grønning
 • 14. April 2010

Referat frå spetteturen

1 dame og 16 karar stilte i Moi sentrum kl 6.15 søndag med håp om reprise på fjorårets suksesstur som inneheldt haugevis av spetteobservasjoner og ein spelegal tiur. Turen gjekk sørover langs Lundevatnet med 2-3 avstikkarar.

 • Roald Lomeland
 • 12. April 2010

Rapporter vipeobservasjonar!

Dei 3 siste dagane har eg vore ute og leite etter Vipe i Bjerkreim og delar av Eigersund. I Bjerkreim har eg funne viper på 3! plasser. På Tengesdal ser det dessverre ut til at dei har forsvunne igjen. Totalt har eg funne 4 spillande vipehanner i Bjerkreim desse dagane. På Slettebø i Eigersund blei det talt nærmare 10 territorie. Dessverre ser dette ut til å vere eit av få lyspunkt i Dalane.

 • John Grønning
 • 11. April 2010

Spettetur til Lund

11.april er det klart for NOF-Dalane sin spettetur til Lund. Oppmøte blir med rådhuset på Moi kl 0615.
For dei som ikkje vil stå opp så tidleg er det mogleg å henge seg på utover morgenen.
Det er imidlertid full gang på sangfuglane og spettane frå grålysninga.

Turen starter på rådhuset. Pga smal veg prøver me å samla folk i færrast mogleg biler.
Turen følger denne ruta

Turleder er Gunnar Skjærpe og kan treffast på 90750530

Vel møtt!

 • John Grønning
 • 8. April 2010

Åpning av utstillingen om Eigerøy Fuglestasjon

Hei!
Den 23.mai blir det offisiell åpning av Utstillingen om Eigerøy Fuglestasjon. Jone C. Omdal har laga ein flott utstilling om aktiviteten på fuglestasjonen. Denne er plassert i nederste etasje på fyret.
Egersund Blåseorkester skal holde konsert denne dagen, i tillegg til at kafeen er åpen, så det blir sikkert møje folk om været blir brukandes.
Håper flest mogleg har anledning til å møte opp og reklamere for fuglestasjonen denne dagen.
Sjå også eigersund.kommune.no for program og meir info. (info kjeme i løpet av veka)
For styret
John

 • John Grønning
 • 23. March 2010

Vårtrekket er i gang!

"Uvant" å gå ut til fyret på snøfri veg etter nær 3 mnd med snødekke! Svært lite spurvefugl men desto bedre på sjøen. Tjelden trakk i antall, heile 1101 blei totalsummen!
Det trakk også bra med havsule, skarv og litt ender. Då eg hadde pakka i saman og sko til å gå innover, så dukka Jone Omdal med kollegaer for å montera monterane til utstillinga i fyret. Speida utover mens me drøste og plutseleg kom ein Gulnebblom trekkande nordover.
Gjekk innover på vestsida og fant fjør etter 1 dau Hornugle, 2 Jordugler og 2 Svarttrost. Kanskje har dei daua av sult og snødd ned?
Totalt 36 arter i dag.
Total artsliste ligger på artsobservasjoner.no

 • John Grønning
 • 16. March 2010

Sørlige Afrika

I september 2009 fikk jeg muligheten til å oppleve noen gode og fuglerike uker i Malawi og på Kapplandet i Sør-afrika. På møtet 8. april viser jeg bilder fra denne reisen. På Kapplandet er det flere endemiske arter, f.eks. solfuglen som vises her.

 • Leif Arne Lien
 • 15. March 2010

Vinterforing

Foringsplassen på Låvaberget i Vannbassengane har også i vinter vært meget populær,- både for fugler og turgåere. Årets lange og harde vinter har krevd hyppige påfyll i solsikkeautomaten og også talg og meiseboller har gått raskt unna.

 • Leif Arne Lien
 • 9. March 2010

Kjernebiter og stillits i snøen

Søndag 21. februar hadde jeg hele 6 kjernebitere ved foringsautomaten, dessuten ble det hørt 2-3 stillits i samme område.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 23. February 2010

Polarmåke ved Eigerøy fyr

Underveis til fyret i dag, søndag 14 februar - hadde jeg en stopp i trappa ved linken. Måtte telle og sjekke ca. 400 gråmåker og ca. 45 svartbaker rastende i fyrområdet. Ganske snart fikk jeg øye på ei helt lys måke som lå for seg selv i sjøen like innenfor innseilingen. Heiv opp teleskopet og kunne kjappt registrere årets første Polarmåke (2K) ved fuglestasjonen, og min første observert her ute. Ble sett også i flukt og sittende på isen.

Fikk også studere ei ung havørn som satt sør for fyret i ca. 45 min. før ørna lettet og fløy nordover lavt mellom fyret og stasjonshytta. Fikk noen halvslarvne bilder. Egil Mong. Gunvor og Arne Hadland fikk også sett ørna på nært hold.

Dagens observasjoner: 1 storlom, 1 islom, 12 toppskarv, 6 storskarv, 1 gråhegre, 1 Knoppsvane, 2 stokkand, 2 bergand, 65 ærfugl, 3 svartand, 2 sjøorre, 18 kvinand, 14 siland, 1 havørn, 2 fiskemåke, ca. 400 gråmåke, ca. 45 svartbak, 7 alke, 1 skjærpiplerke, 1 kjøttmeis, 5 kråke, 4 ravn og 1 grønnfink.

 • Ivar Sleveland
 • 14. February 2010

Mandarinanda

Ei Mandarinand har vore ved Eikunda den siste veka. Ein utruleg flott fugl.

 • John Grønning
 • 7. February 2010

Isfuglen

To bilder av isfuglen som var i bjerkreim første veka i januar.

 • John Grønning
 • 18. January 2010

Kattugle i sjøhus!

Eg fekk telefon angåande ei ugle som hadde kome seg inn ei sjøbod på Eigerøy. I lag med Rune svingte eg innom for å sjekka kva art det var snakk om. Det synte seg fort at det var snakk om ei Kattugle. Då var spørsmålet om hu var ringmerka. Etter fleire forsøk på å fanga ugla, fekk me tilslutt fanga hu. Det synte seg at Kattugla var ringmerka av Ivar Sleveland i Kontrari i Egersund 15.5.09.

 • John Grønning
 • 18. January 2010

Årsmelding NOF-dalane 2009

Her er årsmeldingen for 2009

På vegne av sekretæren..
John

 • John Grønning
 • 18. January 2010

Programarket våren 2010

Tema på framsiden: "Fuglekikking og registreringer = kjekt året rundt".

 • Redaksjonen
 • 10. January 2010

Bilde av Vinterjunkoen i Grimstad

Bare eit bilde av Junkoen :-)

 • John Grønning
 • 5. January 2010

Kald januartur til Fyret.

Kom meg ikke ut før 3 januar i år, pleier å være den 1. Men tror det var et godt valg av dag likevel. Selv om der var 4-5 kalde grader,så var artsresultatet ganske bra, stille og fint vær laget gode lytte og skådeforhold. Helt dødt av bevegelser på havet, men mye liv innaskjærs. Litt artig å se på en sel som jafset i seg store munnfuller av en stor fisk, med sultne måker like ved.

Stilig også med en ung havørn som lettet fra kaien ved krana i hagen, idet jeg rundet husveggen. Fant rester etter måltidet som trolig var ei kvinand hunn. Dagens logg:

Dvergdykker 1, toppskarv 10, Storskarv 5, Gråhegre 3, Knoppsvane 7(4ad.3 1K) Bergand 10, Toppand 5,Ærfugl 22, Svartand 2, Sjøorre 3, Havelle 1, Kvinand 23, Laksand 1, Siland 28+, Havørn 1 Gråmåke 25+, Svartbak 6, Skjærpiplerke 2, Gjerdesmett 2, Fuglekonge 2, Gråtrost 2+, Kjøttmeis 1+,
Toppmeis 1, Skjære 1, Kråke 4, Ravn 3, Stær 2+, Bjørkefink 1,
Grønnfink 1, Grankorsnebb 5+, og Sivspurv 1.
Stokkand 5,

 • Ivar Sleveland
 • 3. January 2010

Isfugl i Gådå

Fekk telefon i dag frå Dag Norman Sværi om at det var Isfugl i Gådå. På det tidspunktet passerte meg og Rune E mandal på retur etter å ha vore i Grimstad og sett på vinterjunkoen der. Etter å ha sluppet av Rune, kjørte eg direkte til Gådå og fekk sett og høyrt Isfuglen! Vannriksa var også på plass i sivet.

 • John Grønning
 • 2. January 2010

Rørdrum på Hellviksvatnet

Fekk telefon i dag angåande ein Rørdrum som blei sett i 3-tida i går ettermiddag på Hellviksvatnet på Hellvik. Fekk oversendt bilder via Ivar og har lagt dei ved her.
Observatør er Rune Slettebak.

 • John Grønning
 • 1. January 2010

Styremøtereferat 18.11.09

Vedlagt eit referat frå styremøtet den 18.11.09
For styret
John Grønning

 • John Grønning
 • 4. December 2009

artsobservasjoner.no

I helga var underteikna på seminar i Trondheim. Anledninga var eit faunistisk seminar angåande utvikling og innspel i samband med Artsobservasjonar.no. Eg deltok som representant for LRSK-Rogaland. Det deltok representanter for dei fleste av landets fylker. I tillegg deltok folk for NSKF, NOF sentralt, Artsdatabanken (som utvikler Artsobservasjoner.no). Det er planlagt ein ny versjon våren 2011, men allerede til våren er det planlagt den første av kommande oppdateringer, bla. av kartane i eksisterande versjon. Det var også lagt opp til workshops med fokus på funkjsoner i nåverande og framtidige versjonar.

 • John Grønning
 • 1. December 2009

Silkeheigre i Bjerkreim!!

Eg fekk telefon på mandag morgen om ein kvit antatt Silkeheigre som gjekk på eit jorde på Bjerkreim. Fekk Dag Norman Sværi til å sjekke den opp og han bekrefta fuglen ein halvtime seinare.
Då var det bare å gje beskjed til kunden eg var sjå at eg måtte reise. Kom fram og fekk sett fuglen før eg reiste heim og henta fotoutstyret. Heigra var utruleg sky og eg tok kun dokumentasjonsbilder før eg lot fuglen vere i fred. Silkeheigra blei sett kort på Soksemone og i flukt over Tengesdal dagen etter. Sidan er den ikkje sett. 1.ste funn i Bjerkreim og eit utruleg seint eit i Norge..

 • John Grønning
 • 1. December 2009

Mandarinand i Lygre

Var innom og sjekket fuglelivet i Lygre seint på ettermiddagen i dag, søndag 29/11. Blandt endel ender i bukta ved Fuglodden lå der en fin mandarinand hann og flottet seg. fint syn! Det er kanskje samme hann som har vært å se flere steder her i distriktet denne høsten. Ellers av vannfugl. 25 toppand,12 stokkand,9 kvinand,1 sangsvane,19 knoppsvane,8 ærfugl og 1 gråhegre

 • Ivar Sleveland
 • 29. November 2009

Stare

Gådå på Tengesdal er ein plass kor Starane overnattter. Eg var på plass 1 time før skumringa. Snart var den første flokken på 42 Starer over meg. Det kom heile tida inn småflokkar frå 3 til 50 fugler og slutta seg til flokken. dei flaug fram og tilbake over området. Tilslutt talte eg 550 Starer i flokken. Eit mektig syn mot rødlig himmel i vest. Plutselig stuper heile flokken loddrett ned i sivskogen og forsvinner. Kun skvaldringa høyrast før det blir stille frå sivskogen..

 • John Grønning
 • 12. November 2009

Furukorsnebb på Skadbergsanden

såg ein flokk på 8 furukorsnebb på Skadbergsanden i ettermiddag. dei virka rimelig stabile i buskfuruene.

 • John Grønning
 • 12. November 2009

Eigerøy Fyr 29.10.09

Var ute på fyret i dag. Skremte opp ein lappspurv i bukta men den forsvant. Lite fugl ellers langs veien. Satt på fyret frå 10 til 12. Bra trekk heilt til vinden snudde. Mest spesielt var 1 Jaktfalk som trakk sørover. Ellers bra med Svartand (220), Storskarv (95), og alkefugl. Lappspurven satt på vegen på veg innover og viste seg meget fotogen. Totalt 46 arter i dag.

 • John Grønning
 • 29. October 2009

Seriøs skåding

Var ute ein tur på Eigerøy fyr i dag. Det var frisk vind frå nordvest som auka til minimum liten kuling. Regn- og haglbyger passerte samtidig som tordenskrallane slo over fyret. Lite fugl då vinden låg for mye på NNV, men interessant oppleving!

 • John Grønning
 • 8. October 2009

Endringer i programmet i november og desember

Det er blitt ein litan forandring på foredraga i november og desember.
5.11 kjeme Eivind Sande og viser bilder frå ein utanlandstur.
3.12 viser Rune og underteikna bilder frå årets tur til Slettnes fyr i Finnmark.

 • John Grønning
 • 29. September 2009

Rovfugltur til Lund på søndag

På søndag blir det tur til Gjersdal i Lund. Gunnar er på plass frå kl 8 til 17 dersom været holder. Det er i det siste sett bra mengder med rovfugl i Dalane. Fleire Vepsevåker, Spurvahauker, steppehauk, Vandrefalker, Havørner med fleire.. Det er også spetter, Nøtteskriker, og mye småfugl i lufta..
Til Info: denne blei avlyst pga dårleg vær.

 • John Grønning
 • 16. September 2009

Steppehauk!

Rune Edvardsen og underteikna var ute på i dag og talte rovfugl på Eikeland i Bjerkreim. Det var ikkje det store draget men me oppdaga ein Vepsevåk som skrudde over Moifjellet. Den flaug litt fram og tilbake før den skrudde rundt Moisendaren og forsvant vidare nordover. Litt seinareblei det oppdaga ein kjerrhauk som sirkla rett nord for der me sto. Etter å ha studert den nærmare kunne me etterkvart notere alle kjenneteikna og artsbestemme den til Steppehauk! Ny for Dalane! Steppehauken sirkla rundt i ca eit kvarter før den trakk nordover mot Lassaskaret. Det blei sett ca 30 rovfugler på godt 4 timer. Også ein Lappsporv trakk over. Dette er 2.dre gongs funn for Bjerkreim.

 • John Grønning
 • 15. September 2009

Suksess med åpen dag på Revtangen

det blei kjempesuksess med åpen dag på Revtangen Ornitologsiske Stasjonen!. Nær 300 personer var innom på stasjonen og/eller på Revtangen. Det blei ringmerka begge plassane sjølv om det nok blei størst antall ute på Revtangen. Av gobiter blei det fanga bla 1 Gresshoppesanger. Vaffelrøra fekk bein å gå på og Naturvernforbundet og NOf gjekk tom for kontigentblanketter.
Fleire frå lokallaget var innom i løpet av dagen.

 • John Grønning
 • 13. September 2009

Medlemsmøte på torsdag

Møtet på torsdag blir i kantina i rådhuset i Egersund. Oppmøte der eller ved døra til Pingvinen seinast hal 7.

 • John Grønning
 • 31. August 2009

Åpen dag på Revtangen Ornitologiske Stasjon!

Komande søndag den 6.9.2009 arrangerer NOF Rogaland i samarbeid med Stavanger Museum åpen dag på Revtangen Ornitologiske Stasjon frå kl.10-16. Det blir salgsutstilling med Natur og Fritid frå Lista.
NOF, Naturvernforbundet og Fremtiden i våre hender vil ha stand på stasjonen. Det vil bli ringemerking både på stasjonen og nede på Revtangen.
Møt opp og treff andre liksinnede! Ikkje minst treff potensielle nye medlemmer. Vermeldinga pr i dag ser jo lovande ut..

Underteikna skal vere med og guide.

Turen til Svanes same dagen (6.9.2009) vil bli diskutert på lokallagsmøtet den 3.6.09.

 • John Grønning
 • 31. August 2009

Triveleg ringmerkjingsdag i Sokndal.

NOF-Dalanes årvisse ringmerkjingstur var i år lagt til Sigfreds fangstplass på Mydland søndag 23-8.

 • Roald Lomeland
 • 25. August 2009

Dalane lokallags nettsider flyttet til ny server!

Nå er Dalane Lokallags nettsider flyttet vekk fra den gamle serveren og til en ny dedikert server. I den forbindelse er det også opprettet et eget domenenavn: www.nofdalane.net. Den gamle adressen (www.fugler.net/nofrog/dll) vil fortsatt virke, men viser nå til den nye adressen.

Den nye serveren har mange fordeler over den gamle, deriblant høyere hastighet og støtte for mer fleksible løsninger for opplasting av bilder. Dette innebærer at det nå er mye enklere å laste opp bilder med artiklene dere publiserer her! Vi håper dette vil bidra til at flere vil legge ut sine bilder. Forklaring på hvordan bilder skal lastes opp finner du når du logger på og oppretter ny artikkel.

 • Redaksjonen
 • 19. August 2009

Vinterbilder

Noen bilder fra hytten vår på Evje (januar 2009).

 • Harald Steensland
 • 17. August 2009

Programarket høsten 2009

Tema på framsiden: artsobservasjoner.no

 • Redaksjonen
 • 14. August 2009

Rapportering av observasjoner på Eigerøy fyr

I samband med artsobservasjoner.no er det fleire som har ønske om at observasjonane blir rapportert umiddelbart. Eg har laga eit brukarnavn og passord for Eigerøy Fuglestasjon. Ta kontakt med underteikna for å få passordet og brukernavnet.
Når ein så logger seg inn, så er ein innlogga som Eigerøy Fuglestasjon. Du legger deg sjølv til som medobservatør og dermed er observasjonane både søkbare og med på listene for fuglestasjonen og observatøren.

 • John Grønning
 • 11. August 2009

Rovfugler

Hausten er her og rovfuglane er snart på trekk igjen. På dager med sol og austavinder er det gang i rovfuglene.
Gunnar Skjerpe skal telle rovfugler rundt Flekkefjord 14-15.8 og om nokon er interessert i å vere med, så er det bare å ta kontakt med han.
Eg kjeme til å telle frå Eikeland når eg har anledning.
Det blir også ein eller anna form for rovfugltelling i samband med ringmerkingsturen til Mydland 23.8.

 • John Grønning
 • 6. August 2009

God ringmerkingshelg på Rødland

God ringmerkingshelg på Rødland – 24 og 26 juli.

 • Ivar Sleveland
 • 30. July 2009

Rapportering på Artsobservasjoner.no

Her er ein kort innføring i rapportering av observasjoner på Artsobservasjoner.no. Dette er ei side som LRSK-Rogaland oppfordrer alle til å rapportere på. Det er moglegheit til å stadfeste observasjonane ned til 5-10 meter. Dette er ein stor fordel for framtidig bruk av observasjonane i forvaltningsøyemed.
Det er ved observasjon av sjeldne fugler moglegheit til fylle ut sjeldenhetskjema direkte. Det er også moglegheit til å laste opp bilder direkte til observasjonen.
Underteikna kan kontaktast på 41332832 om det er noko ein lurer på vedrørande artsobservasjoner.no.

 • John Grønning
 • 14. July 2009

Vellukka ringmerkingstur

Laurdag 27-6 drog Vegard og eg i veg med kurs for Hardangervidda i håp om også i år å få merkja nokre "fine" fuglar.

 • Roald Lomeland
 • 8. July 2009

Glente.... Endelig!!

Lørdag morgen var eg ute og skåda på Heia i Bjerkreim. Eg sto på ein lite topp og scanna med teleskopet då eg oppdaga ei Glente som gjekk og plukka mat på eit jorde! Eg kjørte bort til jordet og fekk tatt nokre dokumentasjonsbilder av fuglen. Pga myting og ennå mørkt bånd på stjertenden blei fuglen bestemt til 2k. Glenta jakta rolig i området mellom Eikeland og Gåsland i ca 10 minutter før hu gjekk ned bak eit høydedrag og eg såg hu ikkje igjen til tross for at eg venta 1 time.
Ifølge ein bonde har fuglen sansynligvis vore der i 14 dager.

 • John Grønning
 • 21. June 2009

Trostesanger i Gådå!

Natt til mandag oppdaga Egil Ween ein syngande Trostesanger i Gådå. Eg reiste ut rett etter at meldinga kom ut på BV'en og fekk høyra fuglen syngande i Bjerkreim. Eit etterlengta bjerkreimskryss for meg. På veg heim igjen reiste eg innom travbanen og fekk høyra ein syngande Myrsanger rett utanfor bilvinduet! Begge fuglane har vist seg fram for tilreisande fuglekikkare etterpå.

 • John Grønning
 • 3. June 2009

Eigerøy fyr 30-31.5

Referat frå Turen til Eigerøy fyr i helga:
Ivar reiste ut allerede på fredag og satte opp nettane. Leif Arne, Leah og Jon, Alf, Rune og John kom utover på ettermiddagen og kvelden. Grillen blei tent i 7 tida og det blei sosialt samvær utover kvelden. Det dukka dessverre ikkje opp folk utanfrå lokallaget sjølv om turen var annonsert i Falco og på Fugler.net.
Då knotten blei for nærgåande trakk me utover på eit av svabergane og fekk oppleva bla 3 tjuvjoer trekkande på nært hold.
Nettane blei heiste i 4 tida i dag men det blei kun 3 kontroller. På sjøen trakk det lite men me fekk ein flokk med Ringgjess. 1 Rosenfink blei høyrt med lyd over fyret. Den blei høyrt frå hagen seinare. Det er første funn sidan 2001. 1 Gulerle landa på fyrodden og bestemt til ein hann av den sørlige underarten. Dette er første funn av underarten på fuglestasjonen.
Det blei sett 48 arter i går og 44 i dag.

 • John Grønning
 • 31. May 2009

Tidleg hekking for mange arter i år.

Den tidlege våren gjer at hekkesesongen er i full gang.

 • Roald Lomeland
 • 17. May 2009

God fossekallbestand også iår

1.og 2.mai hadde Vegard og eg fossekallrundar i Bjerkreim og Helleland. På Asheim og Spødervold såg me ikkje teikn til fossekall, ellers var det stort sett reir på same stadene som i fjor, og i tillegg var den tilbake på Grøsfjell, Hestvik og Svela, og ny hekkeplass i Lien. På Skjæveland og Svela var ungane allereide ca.11 dagar gamle.På Vikeså var dei såvidt store nok til ringmerkjing(6stk.mot i fjor berre 2).I Helleland var det berre ved Øen at dei var store nok. Ellers var det ruging eller nyklekte ungar i 10-11 reir. I Bjerkreim fann me vintererlereir under byggjing, men ellers såg me ingen andre på runden, så den ser ikkje ut til å vera like talrik som i fjor.

 • Roald Lomeland
 • 4. May 2009

Trekktelling og dugnad Eigerøy fyr

Ivar, Johan Tore og Rune var på Eigerøy fuglestasjon 2.mai i kombinert trekktelling og malingsdugnad.
Stort sjøfugltrekk 2.mai. I alt observerte vi 54 arter på Eigerøy fuglestasjon. Høydepunkter 295 smålom,6 storlom, 2 islom, 2 gulnebblom, 1 polarjo, 2 tyvjo og 1 svartrødstjert.Kontroll av møller merket 5.aug.2006.

 • Johan Tore Rødland
 • 2. May 2009

Svartrødstjert på fyret

Høydepunktet under morgenens tur til fyret var da jeg kunne observere, og fotografere, en svartrødstjert, hunn, fra vinduet i hytta!
Ellers nevnes 6 småspover som rastet på skjærene i sør, en spillende enkeltbekkasin i en lang periode over fyr-husene, endel småfugl i hagen, og ikke minst, en usedvanlig vakker soloppgang! Det var lite trekk på sjøen.

 • Leif Arne Lien
 • 1. May 2009

Morgentur med ankomsttider på Tengesdal

Var ute ein runde på Tengesdal i dag tidleg. Ein Vendehals skreik langs elva. Kort etter høyrte eg gauken gol ved travbanen. Eit par med Dvergspett tromma ivrig på 2 telefonstolper i Gådå. Sivsangeren sang ivrig i sivet. På veg heimover måtte eg stoppe pga ei sang eg ikkje kjente igjen, Svartkviten satt og sang i eit tre rett ved veien..

 • John Grønning
 • 26. April 2009

Svartrødstjert på Svanes

En svartrødstjert hunn ble observert av Gunnvor B. Krone i hagen på Svanes. Eigersund torsdag 16/4

 • Ivar Sleveland
 • 16. April 2009

Traner på Slettebø !

Tirsdag 7 april observerte Jan Inge Bilstad 2 traner på Slettebø i Eigersund. De spankulerte på jordene der. Han var oppe senere på dagen for å se mer til dem, men da var de fløyet.

 • Ivar Sleveland
 • 12. April 2009

Spettetur til Lund

Viktig informasjon vedrørande turen til Lund.
I Falco som snart kjeme ut står det at turen er den 19.4. Dette er feil. Turen er på lørdagen den 18.4. Oppmøte er på Eide i Lund kl 0615 på morgenen. Kjør 50 meter inn på vegen mot Sokndal der det er ein parkeringsplass.
Dersom du syns det er for tidleg på morgenen kan du henge deg på seinare på morgenen.
Kontaktperson er Gunnar Skjærpe 90750530

 • John Grønning
 • 4. April 2009

Svartryggerle

Ein hann av Svartryggerle var på Birkeland på Helleland i går i snøværet. Flott syn!

 • John Grønning
 • 26. March 2009

Mandarinand i Lygre

Søndag 15 mars observerte naboen - Egil Thunestvedt, en flott Mandarinand hann i Lygre. Kanskje er det samme fugl som har holdt seg ved Kvassheim i Hå? siden den ikke er sett der i det siste. Håper den vil holde seg i Lygre en stund fremmover, slik at flere får studere denne serdeles fine anda.

 • Ivar Sleveland
 • 17. March 2009

Telling av ilanddrevne sjøfugl

Eg var ute og talte på strendene på N-Eigerøy og frå Ogna til nordenden av Brusand i dag. På Skadbergsanden låg det kadaver av ei Gråmåke, ein svartbak og ein Tjeld. På Samslått låg det kadaver av 2 havhest og på Seglemsstranda låg det ein havhest. Same plass høyrte eg ein Sivsporv og såg ei Gravand.
Kjørte vidare til Brusand Camping der eg parkerte og gjekk langs stranda. Fant ei Ærfugl hu og ein alkekonge heilt nord på Brusanden Det var bra med dykkare og Storlom (6stk) utforbi campingen. 1 Varslar flaug over same plass.

 • John Grønning
 • 14. March 2009

Hornugle

Rune edvardsen og underteikna deltok på seminar på Rennesøy lørdag 7.mars. På veg heim stoppa me på Sola der det er registrert fleire Hornugler dei siste vekene. Me stoppa ved eit granholt og jammen satt det 3 stykker i trærne!
Fuglane brydde seg døyten om at me sto 3 meter frå dei. Megaoppleving!

 • John Grønning
 • 10. March 2009

Svartstrupe på Seglem

Etter en fin spasertur hvor Gunnvor og jeg gikk ut til Brønnesodden på Søndre Eigerøy, tok vi også turen ut til Seglem på Nordre Eigerøy i Eigersund. Ved Leidland fløy en flokk med ca. 25 stær over oss. Vel ute sjekket vi hver vannpytt på gjordene for mulige ankomne svartryggerler, men nei – ingen erler. To storspover som vanlig på gjordet før innkjørselen til fyret. Men så - lenger ute ved restene etter utesiloen satt den fine svartstrupehannen! Fantastiske fine farger mot svart jord, og mat fant den flere ganger der. Like før observerte vi ca. 12 tjelder flygende inn Lunnervika. På veg tilbake var de ytterste skjærene ved Samslått fulle av tjeld og viper. Over 70 nettopp ankomne tjeld og minst 35 viper rastet der mot kvelden. 1 enslige horndykker i vinterdrakt dykket nær land ved Samslått. Fin og innbringende ettermiddastur, også med litt vårlige temperaturer.

 • Ivar Sleveland
 • 8. March 2009

1. mars tur!

I håp om at noen av trekkfuglene hadde begyndt å røre på seg, tok Gunnvor og jeg turen ut til bl.a. Seglem på N.Eigerøy, Eigersund. Og det hadde de:
2 tjeld utpå skjærene, 2 storspover på jordet like før innkjørselen til fyret, 32 viper sammen med 11 stær + 12 sanglerker på de store jordene på Seglem. Ellers 25+ stokkender på Samslått.

 • Ivar Sleveland
 • 1. March 2009

Grønlandsmåka i havna

Denne Grønlandsmåka ar hatt tilhold i havna ei stund.

 • John Grønning
 • 15. February 2009

Mye sanglerker på Eigerøy fyr

Var ute en dagstur Lørdag 7/2 til fyret i sluddvær. Helt dødt på sjøen, Men der var likevel litt fugl å observere i vinterlige omgivelser med sluddbyger hele tiden. Spennende med rekordstore antall av trekkende sanglerker som alle fløy sørover. Først en flokk på 26,så i 11 - tida kom en stor flokk på over 120 ind.rett over fyret. flere småflokker etterpå, slik at totalen ble 170+ - solid ny rekord for fyret! Gråtrosten trakk også i flokker sørover, tot. 300+. To kobber/seler i fjorden.

Artsliste: Storskarv 2. Toppskarv 14. Gråhegre 1. Knoppsvane 2. Ærfugl 25. Havelle 4.Svartand 4. Sjøorre 1. Kvinand 20. Siland 15. laksand 1.vandrefalk 2 hann/hunn. Rugde 2. Gråmåke 45. Svartbak 12. Gråspett 1. Sanglerke 170+. Skjærpiplerke 4. Gjerdesmett 4 Gråtrost 300+. Kråke 4 og 1 ravn

 • Ivar Sleveland
 • 8. February 2009

Referat fra årsmøtet 8.1.2009

 • Johan Tore Rødland
 • 6. February 2009

Fugler i Hans Børlis livsverden

Jeg har begynt på en blogg om fuglearter og metaforer i Børlis dikt. Her kan du finne materiale til presentasjoner, opplesninger og andre anledninger der du vil illustrere eller omtale en fugleart på en poetisk måte.

 • Gustav Steensland
 • 18. January 2009

Kongeørn og vandrefalk på Svåheia

Da været stilnet tok jeg meg en rask kveldstur til bl.a. Mong i Eigersund. Der fløt av vann overalt i bekker og på jorder etter nattens kraftige regnvær. På veiens høyeste punkt i Mong hadde jeg god oversikt. Over 100 svartbak og 300+ gråmåker satt i ly på ytterste odde, men ingen "hvite" måker. 4-5 gråtrost og en hørt rødvingetrost like ved. En kongeørn satt på en varde ved Svåheia, og mens jeg studerte ørna i teleskopet kom en vandrefalk flere ganger flygende nær ørna. Samtidig kommer en enslig grågås høylytt flygende utover mot havna nesten rett over meg. Lite fugl ellers i området.

 • Ivar Sleveland
 • 18. January 2009

Årsmelding for 2008

 • Rune Edvardsen
 • 14. January 2009

Gjenfunn av vintererle

Sokndal ringmerkingsgruppes første gjenfunn/utenlandsfunn av vintererle er nylig kommet inn og må nevnes!

Pullus (reirunge) merket av Roald Lomeland 21.05.06 på Eide i Lund kommune ble kontrollert i Kennemer Duinen i Nederland 09.10.06!
Den har altså fløyet 668 km S og kontrollert etter 4 måneder og 21 dager.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 13. January 2009

Eigerøy Fuglestasjon - Årsrapport 2007

Her er endeleg årsrapporten for 2007

 • John Grønning
 • 4. January 2009

Vedrørande bankkontonummer på programark for 2009

NB: Bankkontonummer som er oppgitt på programmarket er feil og må ikkje benyttast!
Rett kontonummer er 3344.20.39637

 • John Grønning
 • 1. January 2009

Eigerøy fyr 1.nyttårsdag

Bra dag på Eigerøy fyr, også med kjempebra dekning!

 • John Grønning
 • 1. January 2009

Programarket våren 2009

Tema på framsiden: Hubro

 • Redaksjonen
 • 18. December 2008

Tundragjess på Tengesdal

6 Tundragjess sto på Tengesdal i ettermiddag. Dette er sansynlegvis dei same som blei sett av ISL og GBK for ei vekes tid sidan i same området.

 • John Grønning
 • 3. December 2008

NOF.seminar på Kvassheim Fyr

Litt info om NOF-seminaret på Kvassheim i helga..

 • John Grønning
 • 1. December 2008

Solsikkefrø til salgs

NOF-Dalane har nå 25kg sekker med solsikkefrø til salgs. Dei koster 250kr, (om eg husker riktig) og ligger sjå Ivar Sleveland i Egersund.
(Tlf 51498245)

 • John Grønning
 • 12. November 2008

Eigerøy fyr

Var ute på fyret i ettermiddag. 1 1kM Jaktfalk satt på ein topp ved bukta. den forsvant mot S over Seksarvika. Lite spurvafugl langs vegen men litt Svarttrost i hagen. Satt 1t på fyret til 1730. 1 Storjo og 1 ad Gulnebblom i vinterdrakt passerte.

Ellers 1 Svartkråke på Seglem og 1 Islom i Lundavika.

 • John Grønning
 • 27. October 2008

Gådå

Sidan 16.10 har det vore over 1700 Starer som har kome inn for overnatting i Gådå. Det var også 800+ Rødvingetrost på jordene den 20.10. Høgaste dagstall har vore 60+ Svarttrost. Også Bok/Bjørkefink har vore tallrike med den største flokken på over 500 stk.

 • John Grønning
 • 22. October 2008

Perleugle i Egersund

En perleugle dukket opp i en garasje i Egersund 25.9.08. Fuglen ble ringmerket og sluppet ut i Årstadfjellet.

 • Johan Tore Rødland
 • 7. October 2008

Eigerøy fuglestasjon 20-21 sept. 2008

Noen observasjoner og ringmerkingstall 20-21.9.08.Det ble bl.a. ringmerket 7 grankorsnebb. 3 bilder vedlagt.

 • Johan Tore Rødland
 • 7. October 2008

Programarket høsten 2008

Tema på framsiden: Eigerøy fuglestasjon

 • Redaksjonen
 • 2. September 2008

Eigerøy fyr 17.8

Kjempebra trekkdag på fyret!

 • John Grønning
 • 18. August 2008

Åkerrikse

Ei Åkerrikse skal iflge Tollef Helleren vere på Refssland i Eigersund. Den skal ha vore der dei siste 14 dagane.

 • John Grønning
 • 27. July 2008

Båndkorsnebb

Var ute på fyret frå torsdag til fredag for å fange Havsvaler. Optimale forhold med halvmåne og kun litt trekk. Satte opp nett og fekk på lyd. Då eg kom ut for å sjekke netta 1 time etterpå var det ingen lyd. Batteriene hadde ikkje lada seg opp! dermed gjekk den natta fløyten. Senga neste..
Talte litt trekk på morgenen. Litt arter i lufta utan dei store antalla. Bla 1 bergirisk og 4 Båndkorsnebb i hagen.

 • John Grønning
 • 25. July 2008

Stripegås på Eigerøy

Eg fekk telefon om ei Stripegås som blei sett på Samslått, N-Eigerøy i går morges. Fuglen sto på jordet og fløy ut på sjøen. Dette er mogleg første registrerte funn i Eigersund?

 • John Grønning
 • 26. June 2008

Sjøfugltellinger Eigersund 2008

Sjøfuglbestanden i Eigersund ble talt opp i perioden 27.5 - 5.6
Toppskarv er ny hekkeart for kommunen

 • Johan Tore Rødland
 • 11. June 2008

Diverse bilder

Noen bilder fra mars-mai 2008.

 • Harald Steensland
 • 5. June 2008

Myrsanger i Sokndal

Søndag 1.juni ble det hørt en syngende myrsanger midt på dagen i en liten krattskog på Pitlingen i Sokndal

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 4. June 2008

Gulnebblom på fyret 17.mai

Noen timer ved fyret fra morgenen 17.mai ga en gulnebblom i full sommerdrakt like utenfor fyrodden på vei mot nord. Flott syn!! Like etter kom det en til, men den i vinterdrakt. Ellers lite fugl på trekk, men endel smålom og småflokker med tjeld.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 21. May 2008

Boltit i Bjerkreim

Den 10.5 satt eg i camotelt på Orrfugl leik. Var på plass frå kl3 til hal 8. Då stakk orrfuglane frå plassen og kom ikkje tilbake. Etter å ha pakka ned teltet og utstyret gjekk eg tilbake til bilen. Eg lasta alt inn i bilen og kjørte avsted. Plutseleg spran ein Boltit over vegen!! Hjerteklapp og pustebesvær. Drømmekryss på Bjerkreimslista!!
Fekk lirka opp kameraet og tatt nokon dokumentasjonsfoto.
Oppdaga ein hann i tillegg så totalen blei 2 stk.
Må nok sjekke lokaliteten frammover.

 • John Grønning
 • 17. May 2008

Gresshoppesanger på Mydland

Den 29. april hadde Sigfred Mydland observasjon av Gresshoppesanger på Mydland.

 • Ivar Sleveland
 • 7. May 2008

Nye ankomster ++

Litt før kl.21 i kveld (onsdag 30 april) hørte jeg en gulerle som fløy nordover her på Svanes. Eigersund. (utifra fugler.net er gulerle obs.også på Jæren (eng.gulerle)og søgne i Vest-Agder i dag. Her følger en liten oversikt på trekkfuglankomster, ++

Rødstilk - 2 ind. 30/3 Slettebø. Eigersund v/ Jan Inge Bilstad
Strandsnipe - 2 ind. 9/4 Krossmoen. Eigersund v/ Jan Inge Bilstad
Buskskvett - 1 ind. 21/4 Hæstad. Eigersund v/ Jan Inge Bilstad ( norges tidligste i år?)
Vendehals - 1 ind. 25/4 Svanes. Eigersund v/ Ivar Sleveland og Gunnvor B.Krone
Stillits - 1 ind. 25/4 Grødem. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Kjernebiter 2 ind. 25/4 Kvassåsen. Sokndal. v/ Egil Omdal
Vintererle 1 ind. 23/4 Eie. Eigersund v/ Ivar Sleveland

 • Ivar Sleveland
 • 1. May 2008

Nye ankomst i Bjerkreim

Lørdag 19.4 var det "nedfall" av Ringtrost med 25+ på Lauperaksheia.
Vendehalsen skreik den 23.4, same dag strauk 3 Låvesvaler over huset. Strandsnipa var på plass den 25.4. Arnt hadde ein Toppdykker på Eikjevatnet på fredag.
Ellers såg Arnt ei røy på Gåsland i går.

 • John Grønning
 • 27. April 2008

Fellestur til Eigerøyfyr

Til helga er det klart for den årlige turen til Eigerøy fyr i saman med turistforeningen. Ifølge det eg har høyrt, skal også kommune ha eit opplegg på søndagen. Håper at flest mogleg har anledning til å vere med frå foreningen si side og guide turistforeninngsfolkane!
Det bør vere mogleg for litt trekk på sjøen på denne tida. Rune og meg hadde 72 Smålom på 2,5 time forrige helg...

PS: Nytt av året er at toaletten er ferdige.

 • John Grønning
 • 27. April 2008

Skjeand på Kvassheim

5 Skjeand (M) på Kvassheim havn i dag.

 • Harald Steensland
 • 27. April 2008

Ankomster i det siste:

Det våres og stadig flere av trekkfuglene vender tilbake. Her følger en kort oversikt:

Ringtrost 2 april - 1 hørt syngende ved Eigestad. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Steinskvett 7 april - 1 ind. N.Eigerøy. Eigersund v/ Roald Lomeland
Svartryggerle ca. 12 april - 1 ind. Netland. Eigersund v/ Morten Netland
Trane 17april - 3 ind. "trompeterte veldig" over Maurholen. Eigersund. De fløy utover mot N. Eigerøy. Eigersund ifølge Morten Netland
Låvesvale 15 april - 1 ind. Husabø. Eigersund. Rett før ble to sidensvanser observert samme sted.( også 16 april) v/ Petter Weido Larsen
Tornirisk 15 april - 4+ ind. Eigerøy fyr. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Bergirisk 16 april - 2 ind. Svanes. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Rødstilk 20 april - 2 ind. Lygre. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Løvsanger 22 april - 1 syngende ind. Mong. Eigersund v/ Roald Lomeland
Sandsvale 23 april - 3+ ind. Hellvik. Eigersund v/ Gunnvor B.Krone. Ivar Sleveland
Trepiplerke 23 april - 1 ind. Haver. Hå v/ Ivar Sleveland. Gunnvor B.Krone

 • Ivar Sleveland
 • 23. April 2008

Svartspett på Rappstad

I forbindelse med en kort sjekkerunde i noen kattuglekasser på Hetlandsheia, så var vi også innom Rappstad i Eigersund kommune. Jeg hadde akkurat steget ut av bilen og kikket rett på en svartspett som kom flygende nesten rett imot meg. Fikk studere spetten mens den fløy ca. 150 meter og vel 40/ 50 meter ifra oss, før den fløy opp i en skog bak oss. Spennende med slikt "krydder" på uglerunden ! NB: ingen ugle i kassen - lokket var blåst av, tomt i neste og måren hadde tatt et egg i den siste.

 • Ivar Sleveland
 • 14. April 2008

Mange ankomster og mye fugl på fyret og Nordre Eigerøy 30.3.

Mange ankomster og store antall fugl på Fyret og Nordre Eigerøy 30. mars.

 • Ivar Sleveland
 • 31. March 2008

Ankomst i Bjerkreim

Ankomsttider i Bjerkreim

 • John Grønning
 • 31. March 2008

Litt fra fyret 19.mars

En liten tur midt på dagen i kald nordavind resulterte likevel i 13 grågås og en flokk på ca 200 tjeld mot N. Dessuten hørt en storspove og skremt opp en heipiplerke på vei inn. Svært lite småfugl, men fin tur i solskinn og blest.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 21. March 2008

Årsmelding 2007

Årsmelding for 2007 er nå lagt ut, med revideringer godkjent på årsmøtet 10.1.2008 og på styremøte 7.2.2008.

 • John Grønning
 • 20. March 2008

Referat frå årsmøtet 10.1.2008

Referat frå årsmøtet 10.1.2008

 • Jan Petter Leidland
 • 20. March 2008

Vandrefalk

Denne vandrefalken passerte forbi i dag i Stavanger.

 • Harald Steensland
 • 15. March 2008

Svartstrupe på Eigerøy fyr

Var på morgentur i dag til Eigerøy fyr for å dra inn ankomsttider. Rett over brua med parkeringsplassen høyrte eg ein syngande Gjerdesmett og snudde hodet etter lyden. Der satt det ein Svartstrupe M på gjerdestolpen! Rett etterpå dukka det opp ei F også. Fuglande drog fort nordover langs stranda og eg mista dei.
I hagen trakk det ei Sanglerke over, den 1.ste av 4 i dag. Fleire Fuglakonger sang også der.
Då eg kom til plass 3, skvatt det ut 5 Svarttrost hanner... Vårfølelse delux ;-) 1 Måltrost flaug opp i hagen. På sjøen trakk ein Tjeld og 7 Krykkjer. Det blei ikkje tellt någe trekk på sjøen.

 • John Grønning
 • 9. March 2008

Dvergdykker på Tengesdal

2 Dvergdykkere var på Tengesdal på torsdag. 1 Vipe kom flygande over og landa på eit jorde like ved. Ellers 1 liten flokk med Gråsisik over. Min første observasjon i år.

 • John Grønning
 • 8. March 2008

Ankomst på Eigerøy

1 einsleg Vipe sto på Seglem.
Det var også 8 antatt nyankomne Starer på Skadberg.
1 Ringdue satt på ein telefonledning på Leidland. Mulig overvintrer?

Begge grønlandsmåkene var på plass på Sildoljen.

 • John Grønning
 • 24. February 2008

Kvite måker i havna

Reiste ein tur på N-Eigerøy i ettermiddag i regnværet. lite på Eigerøy utan ein Tjeld på Samslått og ein kvar av Horndykker og Gråstrupedykker i bukta.
Tok ein tur i havna og fant ei ny grønlandsmåke på Sildoljen. Same plass var og ei ny, kvit Polarmåke.

 • John Grønning
 • 23. February 2008

Kvinand og fossekall på Evje

Noen bilder fra hytten vår på Evje av Kvinand og Fossekall fra 9.-10. feb.

 • Harald Steensland
 • 16. February 2008

Lytt etter Hubro!

Oppfordring om å lytte etter Hubro.
Alle observasjoner mottas med takk!
Enten pr mail; johgroe(at)yahoo.no eller mob 41332832 (Erstatt (at) med @)

 • John Grønning
 • 10. February 2008

Myrpiplerka på Karmøy

Underteikna og Rune Edvardsen la ut på kryssetur til Karmøy 22.1 med håp om å krysse den mye omtalte Myrpipen. Håpet sank litt då me ankom Karmøy til sludd og glatte veier. Etter skåding på Åkrasanden der fuglen blei sett kvelden før kom meldinga om at den var på plass på Stavasanden. Etter ein kjapp tur med bilen kunne fuglen nytast i solskinn!
Forsvant dog etterkvart og blei ikkje funnen igjen.

 • John Grønning
 • 24. January 2008

Eigerøy fyr i dag

Rusla ein tur på Eigerøy fyr i dag med håp om bilder av stormen. Sjølv om stormen var passert var det bra sjæ. Skumdottene flaug så det enkelte gonger føltes som å gå i ein snøstorm! Lite fugl men det var ikkje uventa. Flott naturopplevelse med ruskevær :-)

 • John Grønning
 • 19. January 2008

Programarket våren 2008

Tema på framsiden: TOV - Ekstensiv overvåking av fugl.

 • Redaksjonen
 • 6. January 2008

Nyttårstur til Eigerøy Fyr!

Godt Nytt år, fuglefolk!
Jeg var heldige og fikk fint og litt kaldt vær på årets første fyrtur. Allerede før brua var pasert, var de første fem artene "logget". - Mye ender og svaner i vika og en enkeltbekkasin fløy "mækrende" opp noen runder, før den slapp seg ned ved en åpen sildrebekk. Helt dødt i hagen for fugl og ikke særlig med aktivitet på sjøen heller, den stunden jeg satt i fyrtrappa godt kledd mot kald nordøstlig trekk. Holdt på å gi opp å få årets første havsule notert, idet et eksemplar styrtdykker nær land rett sør mot holmene. Endel toppskarv satt i fin silhuett mot sola på nevnte holmer. Før mat og opptining innendørs, tok jeg en hagerunde som ga fuglekonger og en syngende toppmeis ! - Ikke hvert år den arten blir observert her ute. Fikk flere besøk av fugleinteresserte kjente som ble vist rundt i lokalet. (over 30 turfolk,) deriblandt Hjørdis og Petter weido Larsen slo av en prat, før vi delte oss på tilbaketuren, der jeg gikk vestsida inn. Vinterettermiddagen ble til skumring idet denne fine turen var over. 22 arter !! + en sel/kobbe på et skjær og 3 rådyr på høyeste topp over sundet mot "kulå".
Artsliste etter husken: Dvergdykker 2, havsule 1, Knoppsvane 9, gråhegre 3, Stokkand 8, Siland 8, Kvinand 16, toppand 4, ærfugl 60, sjøorre 2, svartand 7, alke 1, kråke 4,
Gråmåke 60+, svartbak 25, enkeltbekkasin 1, skjærpiplerke 1, toppmeis 1, fuglekonge 4,grønnfink 1, gjerdesmett 8 og den siste - hva var nå det,tro ??

 • Ivar Sleveland
 • 1. January 2008

Oppdateringer

Spurvaugla på Røysland var på plass i dag. Synte seg bra fram for dei skuelystne.

I går kom eg kjørande oppover Fotlandsvatnet då eg oppdaga ei Polarmåke sittande på ein stein i vannkanten. Måtte kjøra 1 km oppover før eg fekk snudd bilen og kjørt tilbake. Då var imidlertid måka på vingen og drog fort nedover elva. Fulgte etter og konstaterte at måka forsvant over Launesbrua. kor langt oppe var hu denne gangen?
1 Snøsporv flaug over vegen ved Austrumdalsvatnet i ettermiddag.

 • John Grønning
 • 12. December 2007

Stillits i Egersund

4 stillits forsynte seg med solsikkefrø fra foringsautomaten i hagen på Gamleveien den 2.desember 2007.

 • Johan Tore Rødland
 • 2. December 2007

Spurveugle på foringsplass

1 Spurveugle blei fotografert av Dag Norman Sværi då den besøkte eit foringsbrett på Røysland i Bjerkreim i dag.

 • John Grønning
 • 27. November 2007

Ny for Bjerkreim: Polarmåke!

1 1k Polarmåke kom flyganede lågt over bilen min på Tengesdal i dag. Dette er 1.ste funn for kommunen og eit någe uventa funn.
Eg hadde imidlertid litt håp då det blei sett ei 1k Polarmåke ved utløpet av Bjerkreimselva på Tengs i Eigersund i går. Heldigvis fortsatte hu oppover elva.
Ved ettersøk i ettermiddag blei den ikkje sett igjen men det var 7 Havørn og 1 Kongeørn i lufta.

I går var det også 160+ Stokkand, 1 Stjertand og 5 Krikkand på Tengesdal.

 • John Grønning
 • 26. November 2007

Kjernebiter og sidensvans i Egersund

En kjernebiter ringmerket Havsø,Egersund 25.11.07. 4 sidensvans observert samme sted og dag.

 • Johan Tore Rødland
 • 25. November 2007

Keiserørn!!

Var ute og talte rovfugler på Svåheia i dag. Plutseleg kom ei Keiserørn trekkande nordover! Fuglen passerte meg på ca 1km avstand og satte seg etterkvart på ein varde. Der blei hu sittande i ca 1 time før hu sirkla innover i heia. Etter ein kort rast på ein ny varde, forsvant hu vidare innover og norover i heia.
Dette er 2.dre observasjon for Norge etter i subad som var i sørlige deler av Hå februar/mars 2007.

 • John Grønning
 • 13. November 2007

Havørn

Var ein tur ute på søndagsmorgen og fant någen Havørner i morgensola...

 • John Grønning
 • 12. November 2007

Programarket høsten 2007

Tema på framsiden: Rovfugltrekket gjennom Dalane.

 • Redaksjonen
 • 3. November 2007

Brusand 1.9.

Noen bilder fra en tur til Brusand 1. september 2007. Mye myrsnipe, sandløper, sandlo, ærfugl, steinvender og en lappspove.

 • Harald Steensland
 • 3. November 2007

Sidensvans og linerle Egersund sentrum

26 sidensvans i de høye trærne ved kirka 23.10. 1 sen linerle fløy over samme område 29.10. Så den kun i flukt. Tydelig linerlelyd.En vintererle i Eieåne 16.10

 • Johan Tore Rødland
 • 31. October 2007

Spurveugle og sidensvans

Lørdag 20.10 ble det observert en spurveugle på nært hold på tur v/Steinberg i Sokndal. Forstyrret av en masse stjertmeis bl.a. Fornøyelig!
Dagen etter 21.10 ble årets første sidensvans sett på Haneberg, Sokndal; ca 10 ind i en flokk.
Samme helga ble det forresten også sett flere vintererler ved og på Haua.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 30. October 2007

Litt ringmerking

Det har vært liten aktivitet på fuglestasjonen i det siste, så jeg tok turen ut lørdag 27.10 tross elendige værforhold. Kuling og tett yr gjorde det håpløst å se på sjøen, så jeg forsøkte litt nettfangst i hagen. 3 ringmerkede granmeis doblet totaltallet for merkinger av denne arten der ute! Ellers 1 svartmeis, 2 blåmeis, 2 kjøttmeis, 2 gjerdesmett og 2 fuglekonge. i tillegg kontrollerte jeg en fuglekonge merket våren 2006.Kun 19 arter totalt.

 • Johan Tore Rødland
 • 29. October 2007

Furukorsnebb-etterlengta ny art for Eigerøy fyr!

Gjekk utover i lysninga, det starta bra med 1 Lappsporv N over bukta. I Rødtoppskogen var det med fugl. Det hoppa mengder med trost og meis. Ein flokk med 12 Furukorsnebb drog forbi med lyd og kraftige nebb. Endelig i boks på Fyret! Satte meg på høyden bak hytta og talte trekk. Ein Gulnebblom trakk S i 9-tida. Lite ellers på sjøen men nokon ender og alkefugl var det. I lufta var tilsaman m.a 120 Grankorsn, Blåmeis, Granmeis, 15 Pilfink og heile 16 Gulsporv. Høyrte også 2 Tjeld frå Høyvika. Noterte 46 arter i loggen før eg gjekk innover på vest. Ein meiseflokk på vest inneholdt 40 Blåmeis, 1 Toppmeis, 2 Granmeis og 3 Svartmeis. Det var også 1 Toppmeis i Rødtoppskogen, der har eg ikkje hatt den arten før.
Fekk 5 nye arter på veg inn så totalen enda på 51 arter.

 • John Grønning
 • 20. October 2007

Vinterererler i hagen på Svanes!

Vintererler er alltid en spennende art å observere, og ekstra kjekt var det på lørdag da vi fra stuevinduet kunne studere ett eksemplar trippe rundt ved brønnen. Så dukket der opp ei vintererle til + enda ei like ved på bare ca. 3 -4 meters hold fra stuevinduet !! Vi har i høst sett 2 -3 enkeltindivider i hagen, men aldri så mange som 3 samtidig.

 • Ivar Sleveland
 • 14. October 2007

Gulbrynsanger i Blåsenborgveien i Egersund !

Fikk i går en hyggelige tekstmelding om nok en gulbrynsanger her i Egersundområdet. Det var Sindre Mossige som rapporterte om et individ av arten som han hadde hatt i egen hage i to dager - 12 og 13 oktober i Blåsenborgveien. Egersund. I skrivende stund får jeg nå gladmelding om at den nettopp er sett og hørt i dag også - 14 oktober !

 • Ivar Sleveland
 • 14. October 2007

Orrfugl på Svanes

Orrhøne helt ved kysten på Svanes, Eigersund 6. oktober.
Det siste året har en stadig fått høre at der er lite orrfugl å se her i distriktet. Spesiellt i ytre deler av sørvestlandet har arten vært fraværende. Derfor var det en gledelige og spennende opplevelse og igjen se orrhøne fly lavt over skogen og husene her på Svanes. Med havet som bakgrunn fløy den med raske vingeslag avløst av glideflukt på stive buede vinger med kurs sørover bakom en åskam. Like etter fløy en vintererle i stikk motsatt retning i omtrent samme høyde.

 • Ivar Sleveland
 • 7. October 2007

Gulbrynsanger ringmerket Hegrestad

Gulbrynsanger ringmerket på Hegrestad.Eigersund 7oktober !

Endelig en fin høstdag med bra vær til nettfangst på Hegrestad. Mye fugl - meiser.fuglekonger.troster osv. overalt i skogene og på jordene. Hadde oppe heisnettet +
en 12 meter i "20-metersgata". Meisene gikk villig på lyden, og der ble travelt i heisnettet, særlig da en stjertmeisflokk tumlet i. Gulbrynsangeren hang i 12-meteren helt oppi en rødvingetrost. Kjempegøy å få gulbrynsanger igjen - mange år siden sist. Fra 09 - 1630 ble 100 fugl merket : Måltrost 1. stjertmeis 15. fuglekonge 14. blåmeis 37.
granmeis 9. rødvingetrost 1. kjøttmeis 16. gulbrynsanger 1. gjerdesmett 1. grønnsisik 2. rødstrupe 1. svarttrost 1. gransanger (tristis). + en kontr. kjøttmeis.
Andre arter som ble registrert i omr. var bl.a. : Stillits 1+. Kortnebbgås 1 + 35 i flokk sørover. Vannrikse 2 . Flaggspett 2. Grønnspett 2. Rødvingetrost 250+ osv.++

 • Ivar Sleveland
 • 7. October 2007

Rosenstare på Tengesdal

Ein 1k Rosenstare gjekk ned i sivet i kveld i lag med 300 starer.
Også 2+ Vintererler og 1 Flaggspett

 • John Grønning
 • 2. October 2007

Rovfugltrekk over Bjerkreim/Eigersund

 • John Grønning
 • 28. September 2007

Blått Ordensbånd

Lite nytt på fuglefronten i nordavinden.
Det har blitt sett litt Nøtteskriker og Nøttekråker på trekk V.

Fanger brukbart i nattfly fella i Bjerkreim. Fanga Blått Ordensbånd (catachola fraxini) natt til i går. Muligens bare 2 funn i Rogaland ifølge NORLEP's database. Sjå http://www.nhm.uio.no/norlep/

 • John Grønning
 • 8. September 2007

Havsvale Eigerøy fyr

Havsvaleværet har ikke vært det beste i år. Nytt forsøk natt til lørdag 25.8 blåste også bort, men 1 ind. ble tross alt fanget og ringmerket, slik at totalen i år er oppe i 3 ind.

 • Johan Tore Rødland
 • 26. August 2007

Grågåstrekk

Var ute på lørdag og talte rovfugler. Lite der eg var men bra trekk med Grågås. Totalt 1600+ trakk S frå 6 til 3. Det gjekk nok meir men hadde begrensa utsikt mot sjøen.

 • John Grønning
 • 24. August 2007

Lappspove i Bjerkreim

1 Lappspove blei høyrt trekkande over Gravdal på mandag morgen. Dette er ny art for Bjerkreim.
Den siste 2 vekene har eg høyrt fleire Flaggspetter på trekk, i tillegg til småflokker med Grankorsnebber.
Trepiplerke trekket går for fullt i lag med Heipiplerkene.
Det er også enkeltind med Gulerle innimellom.
Det blei også høyrt ei Lappiplerke på Moifjellet av Toralf Tysse på tirsdag.

 • John Grønning
 • 15. August 2007

Havsvaleturen til Eigerøy fyr 3-5-8-07

Kort referat med bilder:

 • John Grønning
 • 10. August 2007

Annlegging av "plen" på Eigerøy fyr

Saman med Morten frå Eigersund kommune var me ute på Eigerøy fyr på tirsdags ettermiddag for å annlegge "plen" mellom stasjonshytta og hovedhuset. Kommunen hadde følge ut 15 storsekker med helikopter og desse skulle spres utover.

 • John Grønning
 • 14. July 2007

Lite nytt i det siste...

så eg legger ut bilder av noko av det eg har holdt på med..
;-)

 • John Grønning
 • 16. June 2007

Gresshoppesanger

1 gresshoppesanger sang kort på Tengesdal 15.6.
Ellers 1 Fiskeørn ptV i Gravdal i dag.

 • John Grønning
 • 16. June 2007

Bilder frå Lokallagsturen

Nokre bilder frå turen med Turistforeningen.

 • John grønning
 • 23. May 2007

Lokallagsturen til Eigerøy fyr

Kort rapport frå turen. Bilder vil bli lagt ut etterkvart.

 • John Grønning
 • 14. May 2007

Tur til Eigerøy fyr

Husk lokallagsturen til Eigerøy fyr på lørdag/søndag.
Det er påmeldt 30 stk frå turistforeningen.

 • John Grønning
 • 10. May 2007

Fiskeørn

Her er noen bilder av Fiskeørn tatt 29.4. fra hytten vår en drøy mil fra Evje og 480 m.o.h., ikke langt fra Høvringsvannet. Fiskeørnen stupte og fanget en temmelig stor ørret (anslagsvis 300-400g, se bildet) bare 50m fra hytten, men dessverre var ikke selve nedslaget på vannet synlig fra min posisjon (selve plasket var godt hørbart).

 • Harald Steensland
 • 2. May 2007

Røy på villspor

Fekk telefon i dag om ei "ivrig" Røy som fotfulgte ein hageeiger i Bjerkreim. Reiste ut med kamera og fekk oppleve ei Røy som kom gåande mot meg då eg kom ut av bilen. Slapp Røya ut i Hetlandskogen etterpå. Forhåpentlegvis finner hu seg til rette der.

 • John Grønning
 • 18. April 2007

Kampen om damene..

Hadde i helga gleden av å være med John på Orrleik.
Det ble en veldig flott opplevelse med mange bilder.
Som bildene viser kan det gå hardt for seg i den evigvarende kampen om damene...

 • Rune Edvardsen
 • 17. April 2007

Sommerfugler

Mange flotte somerfugler var ute i dei varme dagane i helga. Her er 2 av dei flottaste :-)

 • John Grønning
 • 17. April 2007

Eigerøy fuglestasjon 14.04.07

Litt nytt fra en tur ut om kvelden 13.4 t.o.m. kl.14 14.4 : Nye arter for året var 1 ringdue og 2 steinskvett 13.4 og 1 spurvehauk 14.4. 37 arter totalt i dag, og noe over 40 begge dagene under ett. Herav kan nevnes 5 smålom, 8 brunnakke, 2 krikkender og 1 enkeltbekkasin. Merking ble forsøkt med totalt resultat 3 rødstrupe, 2 bokfink, 1 svarttrost og 1 jernspurv.
Ekstremt lav vannstand begge dager.
Hytta framstår ellers så ren og ryddig etter dugnaden i februar at flere burde bli fristet til å ta turen!

 • Johan Tore Rødland
 • 14. April 2007

Listaturen 1.4

Referat frå NOF-Dalane sin tur til Lista 1.4.2007.

 • John Grønning
 • 2. April 2007

Siste nytt frå Bjerkreim

Bra med ankomst av Grågjess, Ringduer, troster, Bokfink og Fuglekonger i siste veka.
Det har også kome 3 Musvåk ptV 25.3, Storspove, Tjeld, Sildamåke 18.3, Svartryggerle 1M 16.3, Linerle.
1 Ringtrost blei observert syngande i går kveld 29.3 av RED og JGR.
1 Varslar blei oppdaga på Tengesdal 25.3 av Arnt. Fuglen var på plass på kvelden men blei ikkje sett dagen etterpå.

 • John Grønning
 • 30. March 2007

Ei Svartryggerle på Eigerøy...+ litt til

 • John Grønning
 • 24. March 2007

Grågås på trekk

Onsdag 21.03.07 kom en flokk på 23 grågås med stø kurs mot nord i stor høyde over Havsøy.

 • Johan Tore Rødland
 • 22. March 2007

Sene sidensvanser i Egersund

Minst 9 sidensvans i hage på Havsøy i egersund 20.3. De satt det meste av tida i ro i et pæretre, men enkelte fugler fløy opp og ned til et kratt der det fremdeles var litt bær å finne.

 • Johan Tore Rødland
 • 21. March 2007

Noen bilder

Har ikke fått tatt så mange bilder det siste året, men her er i hvert fall noen.

 • Harald Steensland
 • 20. March 2007

Madeira 2007

Hei. Hadde nettopp gleden av å ha en flott tur til Madeira. Her er noen av bildene mine. Madeira kan anbefales..

 • Rune Edvardsen
 • 16. March 2007

Sivhøner ved Kjerjaneset

Mandag 5.mars ca. kl.16 gikk 2 sivhøner og beitet langs elvebredden like ovenfor Kjerjaneset.Fuglene er observert jevnlig utover måneden, senest 1 ind. 21.3.

 • Johan Tore Rødland
 • 6. March 2007

Mellomskarv dokumentert i Bjerrkeim

 • John Grønning
 • 5. March 2007

Jaktende havørn Egersund havn

En subadult havørn forfulgte og slo en ung svartbak i lufta midt i sundet mellom Lindøy og Egersund trål kl.10.30 den 28.2.07.
Høyden over vannflaten var ca. 10 m, og havørnen fløy så i retning Tjuvholmen med svartbaken flaksende i klørne. Det ble et tungt løft, så ørna mistet stadig høyde, og etter godt 100m slepte den måka etter seg i vannflaten ytterligere ca.30m. Da måtte den gi seg. 1 min senere gjorde ørna et nytt anfall på den svømmende måka,fikk nytt tak, men slapp nesten med en gang.Ørnen svingte seg nå opp i stor høyde og forsvant retning Tengs, mens svartbaken ble liggende igjen å svømmepå sjøen.
En ung havørn obs. samme sted ca. 2 timer senere.

 • Johan Tore Rødland
 • 28. February 2007

Ny Polarmåke i havna

1 ny 3k Polarmåke var i havna i dag i tillegg til 2k'n frå 21.2.
Hadde og ei ad Havørn over havna + nærkontakt med 3 rådyr! Ikkje dei beste fotoforholda med overskya og snø i lufta men fekk iallefall dokumentasjonsfoto.
Ellers var det 5 Viper på Seglem og 3 stk på Tengesdal.
Arnt rapporterte om 7 Sidensvans på Kløgetvedt i Bjerkreim i dag.

 • John Grønning
 • 25. February 2007

Grønlandsmåke i Egersund

Har trudd at dette var ei avvikande Polarmåke, men har kome til at dette er ein hann Grønlandsmåke. Iflg JTR har denne måka vore i havna ei stund.

 • John Grønning
 • 23. February 2007

Svartstrupe på Eigerøy fyr

En flott hann av svartstrupe langs stien like overfor rødtoppskogen. Fuglen vekslet mellom å sitte på gjerdestolper og dukke ned blant einerbuskene. Av andre observasjoner kan nevnes dvergdykker, gråspett, svartmeis og blåmeis. Totalt 24 arter. Mye småfugl i hagen til å være i februar. Helt dødt på sjøen, f.eks.kun 1 havsule.

 • Johan Tore Rødland
 • 18. February 2007

Nye bilder

Ein tur ut i det fine været i går, ga mange fine motiver. Hadde Kongeørn, 5 Havørn, Vintererle og fotogen Enkelbekkasin
Såg ikkje Polarmåka i Eigersund.

 • John Grønning
 • 11. February 2007

Trekk på Eigerøy fyr 4.2.2007

Rune E og underteikna reiste utover i 8 tida. Det var yr og regn i lufta. Vinden, sør kuling, låg på rein sør då me gjekk utover. Vel ute på fyret hadde det snudd til nord stiv kuling. Bra trekk på sjøen fram til ca 11 med 200+ Alker, 150+ Krykkjer, 30+ Havsuler mm. 1 Smålom og 1 Dvergdykker låg i bukta.

Det var også 1 Sothøne i Gådå.

 • John Grønning
 • 5. February 2007

Linerle i gådå

Ei Linerle gjekk i mudderet i Gådå i går ettermiddag i lag med ei ad Vintererle. Det har også begynt å dukke opp fleire Gråtroster i området.

 • John Grønning
 • 21. January 2007

Ny påloggingsside

Det er kommet en ny versjon av programvaren som brukes for å legge inn meldinger på våre nettsider. Dette har bl. a. medført en ny link til siden hvor man logger seg på. Bruk knappen "Login meld./observasjoner" øverst til høyre for å komme til den nye siden.

Programmet ser litt annerledes ut nå, men funksjonaliteten er omtrent uendret. Send eventuelle spørsmål til: harald.steeensland@c2i.net.

 • Redaksjonen
 • 11. January 2007

Årsmelding 2006

Årsmelding for 2006, godkjent på årsmøtet 4. jan. 2007.

 • Johan Tore Rødland
 • 4. January 2007

Romjulstur på fyret

Var ute ein tur i dag. Lite spurvafugl i lufta, med 5 Sidensvans som det mest spesielle. 3 Dvergdykkare var på plass i bukta. På veg inn trakk 2 ad Havørn over meg på veg sørover. Totalt 21 arter.

 • John Grønning
 • 27. December 2006

Eigerøy fuglestasjon 17.12.06

En kort ettermiddagstur ga 16 arter. En overvintrende tjeld satt på fyrodden. 2 dvergdykkere var fremdeles på plass i bukta.

 • Johan Tore Rødland
 • 18. December 2006

Programarket våren 2007

Tema på framsiden: Trekkfuglenes ankomsttider

 • Harald og Gustav Steensland
 • 14. December 2006

Julebord 25. november 2006

Årets julebord i lokallagets regi hang i en tynn tråd, grunnet få påmeldte. Det ville nok ikke blitt helt den samme gode stemningen i rytterstua med bare 8 påmeldte, mot 21 i fjor. I stedet for å avlyse så prøvde vi å finne et annet egnet sted. I mellomtiden meldte stadig flere seg på, og da kvelden kom, var vi 11 glade juleborddeltagere samlet på ”Rebekka” i Årstaddalen – Egersund. Drøsen gikk livlig både før – under – og etter - vi fikk servert juletallerkenen med pinnekjøtt og ribbe. Alt smakte helt fortreffelig og vi riktig koste oss til langt på kvelden. Siden der også var flere andre gjester i rommene ved siden av, så gjorde det ikke noe at vi var så få i vår gjeng. Vi hadde det veldig kjekt. Ja så kjekt at vi glemte å ta bilde av oss til hjemmesiden.

 • Ivar Sleveland
 • 12. December 2006

Stillits på Tengesdal

Var ein ettermiddagstur på Tengesdal i dag då eg oppdaga ein flokk med det som såg ut til å vere sisiker i kikkerten. Då eg fekk opp teleskopet såg eg at det var 7 Stillitser i nokon titsler. Resten av flokken var i mellomtida forsvunnet, så eg veit ikkje om det var fleire Stillitser eller om det var snakk om Gråsisiker. Flokken var på 35-40 ind....AAARRGHHH!!!

Det var også m.a: 2 Vintererler, 6+ Heipiplerker, 24 Kanadagås, 9 Grågås ppl, 2 Havørn, 150 Starer og ca 30 Gråtrost på Tengesdal i dag.

 • John Grønning
 • 9. December 2006

Svartand på Svelavatnet 4.12

Oppdaga ei F Svartand på Svelavatnet i går. Dette er bare min andre observasjon av arten i Bjerkreim. Forrige var for 12-13 år sidan. Kanskje eit resultat av stormen Oda?

 • John Grønning
 • 5. December 2006

Eigerøy fyr 2.12

Ein runde på Eigerøy fyr på ettermiddagen.
Bra med fugler, både spurvefugler og større fugler. Dei mest interessante var; 1 ub lom ptN (sans storlom), 1k F Vandrefalk, 1k/F Tårnfalk, 3 Dvergdykker i bukta, 1F Bergand (1-3 obs pr. år), 20+ Svarttrost. Tilsaman over 30 arter.

 • John Grønning
 • 5. December 2006

Styremøte november 2006

Referat styremøte NOF, Dalane lokallag 14.11.06

 • Johan Tore Rødland
 • 27. November 2006

Eigerøy fuglestasjon 26.11.06

En tur rundt ytterkanten av Midtbrødøyna fra parkeringsplassen resultaterte i totalt 24 arter. Av disse kan nevnes 3 dvergdykkere i bukta på vei inn igjen og 1 rugde på vestsida. Forholdvis mye små fugl for årstida der ute, både i hagen og ellers, bl.a.40+ grønnsisik.

 • Johan Tore Rødland
 • 26. November 2006

Havørn

Fullt utfarget havørn Egersund havn 17.11.06. Var helt nede ved vannflata, og så ut til å sette seg i trærne ved Åsane ovenfor Stornes mek.

 • Johan Tore Rødland
 • 17. November 2006

Svarthetteparulaen på Reve

Ny for Norge. Har vore på Reve sidan 2.11.

Også 1 Dvergdykker frå Slettebøvatnet i regnværet i dag

 • John Grønning
 • 11. November 2006

"Bombe-søk" på Nordre Eigerøy

I grålysningen søndag morgen stod en gjeng forventingsfulle og spente fuglefolk på Skadbergsanden. - og var klare for alt som måtte dukke opp av bomber de neste timene !
Vi delte oss i to lag og vandret utover mens vi speidet etter fugler i alle retninger og noterte oss artene etterhvert. Været var alldeles fantastisk: Vindstille, sol og speilblankt hav ! Der var store menger med småfugl overalt i busker og kratt.
Småfuglene, mest finker og sisiker trakk mot nord, mens ringduene holdt stø kurs sørover. Det ble bl.a notert; 1 dvergdykker, 8+ vintererler, 2+ stillits. Etter 7,5 timer med innlagt spisepause og loggføring måtte vi innse at de helt store bombene uteble. Totalt ble der observert 46 arter.
observatører: Petter Weido, Roald, Vegard, Leif Arne og Ivar.

 • Ivar Sleveland
 • 17. October 2006

Utsira 13-15-10.06

Rapport frå ei helg på Utsira..

 • John Grønning
 • 16. October 2006

Gulbrynsanger ny i Bjerkreim!

RUsla ein tur på Eigerøy fyr i morges. Kraftige regnbyger dominerte dagen før regnet tok overhånd på ettermiddagen. Lite fugl på veg utover før eg kom til hagen til Tommassen. Der var det bra med meis og bokfink men eg klarte ikkje å finne noko spesielt. Skåda litt på sjøen med 1 Smålom og nokon alke/lomvi som omtrent det einaste på trekk.
På veg heim stoppa eg i Gådå for å venta på at ei kraftig byge sko ta slutt. Satt med vinduet på gløtt og myste ut i regnet mot sivskogen. Høyrte ein stor meiseflokk komme mot meg frå Bjerkreimssida. Plutseleg slo det inn i meg. Den lyden inni flokken!! GULBRYNSSANGER!! I Bjerkreim! Det regna lett akkurat, då så eg kom meg utav bilen det fortaste eg klarte men eg fekk aldri sett fuglen. Ei ny kraftig regnbyge kom akkurat inn og flokken trakk vidare mot Ege. Leta etter flokken då regnet stoppa men utan resultat.
Rosenstaren som eg tenkte å leita etter såg eg ikkje. Siste observasjon var 1.10. Flokken med starer er og forsvunnet. Kun 3 starer blei sett på Tengesdal i dag.

 • John Grønning
 • 7. October 2006

Rosenstare på Tengesdal

Var ein kort kveldstur på Tengesdal i dag. Gjekk frå travbanen mot Gådå. Skremte opp 3 Enkelbekkasiner langs kanalen. Eg oppdaga ein stareflokk på taket på ein låve og tenkte at; Jøss, det hadde vore moro med ein ny Rosenstare etter fuglen i fjor. Då eg kom nærmare oppdaga eg at det faktisk VAR ein Rosenstare i flokken! Fekk akkurat lagt ut meldinga før telefonen var tom for straum. Sprang tilbake til bilen og kjørte rundt til Gådå. Klarte å få tatt nokon bilda i det dårlige lyset før fuglen forsvant.

 • John Grønning
 • 28. September 2006

Rovfugl!

Oppildna av rovfuglobservasjonane på Engjane har eg lenge hatt lyst til å prøva i Bjerkreim og sjå om eg kunne oppdaga noko av trekket her. Fekk telefon om bra trekk på Engjane men hadde bare eit par timer ledig i dag og så eg nytta sjansen og reiste ut til ein topp mellom Eikeland og Gravdal som ligg heilt SV i Bjerkreim. Var på plass rett før 1 og det gjekk ikkje lenge før første rovfugl dukka opp. Ei 1k Kongeørn blei kjeppjaga av 2 Havørner. Det dukka også snart opp Spurvahauk og Musvåk. Mye av trekket gjekk over Hetlandsskogen men det dukka opp rovfugl på brei front. Ege hadde nok også vore ein bra plass i dag. Totalt frå kl 1 til hal 3 i dag blei totalen: min 3 Kongeørn, 4 Havørn, 7 Musvåk, 1 mulig Vepsevåk, 21 Spurvahauk, 1 Vandrefalk og 5 Tårnfalk!!
Dette var eindel meir enn eg hadde drøymt om :-)
På Engjane blei det talt over 100 rovfugl i dag men på lengre tid.

 • John Grønning
 • 9. September 2006

Eigerøy fyr 2.9.06

Ein kort tur ut i middagstider. Lite fugl på veg utover men 2 spurvehauk trakk over. Ein times tid på fyret produserte 2 ad Smålom ptS, 31 Grågjess og 2 nye spurvahauk. Hadde me ut nye loggskjema så nå skal det holde ut haustsesongen..
Rusla innover på vest og fekk fleire dagsarter m.a: Toppmeis, Kjøttmeis, Dvergfalk, Lauvsanger for å nevne nokon. Det var overraskande mykje sommerfugler ennå med fleire admiraler og tistelsommerfugler. Såg også 1 brunflekket perlemorvinge og engringvinge.

 • John Grønning
 • 3. September 2006

Eigerøy fuglestasjon 26-27.august

4 havsvaler ringmerket natt til 27.august. Av andre observasjoner kan nevnes 17 grågås, gråfluesnapper og skogsnipe 26.8, skogdue,tyrkerdue,spurvehauk, 3 tårnfalk, vandrefalk (jaget etter en myrsnipe), brushane, 2 sandløper,7 sandlo,4 småspove, 7 storspove, gluttsnipe, 3 strandsnipe, 7 rødstilk, 2 myrsnipe og 55 storskarv 27.8.
De fleste vaderne rastet på klippene, bla. brushanen og sandløperne.

 • Johan Tore Rødland
 • 27. August 2006

Nye bilder

 • John Grønning
 • 17. August 2006

Flere havsvaler på Eigerøy fyret

Havsvalefangst natt til 15.august ga 12 ringmerkede pluss en norsk kontroll tross mye regnvær. Trekktelling på morgenkvisten ga 398 grågås, 58 havhest og 110 tjeld. Ellers ingen spesielle observasjoner.

 • Johan Tore Rødland
 • 15. August 2006

Programarket høsten 2006

Tema på framsiden er "Ringmerking av havsvaler".

 • Harald Steensland
 • 13. August 2006

Eigerøy fyr 4-6.8.2006 Lokallagsturen.

Johan Tore, Kjetil Rødland og Helge Grastveit reiste ut fredag kveld og satte opp netta. 7 Havsvaler i netta og minst 3 til over blei resultatet. 2 Splitterner var det mest spesielle på sjøen. 25 fugl blei merka på lørdagen med 1 Møller og 1 Steinskvett som det mest uvanlege. Stasjonens andre Tornskate, 1 sd M, blei sett kort rett bak hovedhuset.
På ettermiddagen dukka det opp fleire folk og grillen blei tent. Totalt 9 personer var med på sosialt samvær før me heiste Havsvalenetta i 11-tida. Allerede halv 12 hang den første svala. På neste runde hang det 6 stk i netta, mens 2 til gjekk i rett etterpå. Underteikna blei liggande under netta mens dei andre køya. 5 svaler til gjekk i netta men 2 av desse kom seg ut igjen. Klokka 4 stengte eg netta og entra benken på kjøkkenet. Morgenen blei tilbrakt med skopene retta utover sjøen. Litt trekk utan dei store talla men 2 nye Splitterner og litt vadere nevnast. Underteikna retta skopet innover og oppdaga småflokker med sørgåande Grågås, totalt 83 ind. Plutseleg såg eg ein ungfugl Tornskate rett bak hovedhuset. Trass ein spurt innover med kameraet i handa, såg eg ikkje igjen ungfuglen. Derimot var Tornskate hannen på plass, men forsvant etter kort tid.
Det blei ringmerka 25 fugl på lørdag og 25 fugl på søndag. Artstotalen blei 48 på lørdag og 50 arter på søndag.

 • John Grønning
 • 8. August 2006

Havsvalesesongen har begynt

Natt til 23. juli og natt til 30. juli var jeg ute på Stapnes for å prøve meg på havsvalefangst. Det gikk over all forventning såpass tidlig i sesongen, og fikk henholdsvis 4 og 5 havsvaler. Merkelig nok var der ingen kontroller, for det er noe jeg pleier å få en del av på Stapnes. Dette lover godt for sesongen !

 • Ivar Sleveland
 • 31. July 2006

Bjerkreimsbuer i Finnmark....

 • John Grønning
 • 5. July 2006

Skoleelever besøker fuglestasjonen.

Den 31.mai hadde jeg omvisning på fuglestasjonen for 3.klasse-elever ved Eigerøy skole, og 13.juni for 6.klasse-elever ved Husabø skole.

 • Johan Tore Rødland
 • 16. June 2006

"Nattravnturen" til Lund

5 medlemmer dro på ekspedisjon til Lund på leting etter nattravn. Ikke helt uventet ble ingen nattravn registrert, men vi hadde en flott beversafari og ugletur! I tillegg tok vi veien om Hegrestad til en sangglad men litt bortgjemt trostesanger.Vi fikk dog noen korte glimt av fuglen.

 • Johan Tore Rødland
 • 12. June 2006

Trostesanger!

Trostesanger på Heigrestad i dag!

 • John Grønning
 • 10. June 2006

Eigerøy fyr 5.6.2006

Var ein tur på fyret i dag med værmeldinger som lova Nordlig vind. Bra med småfugl på veg utover. Ein flokk med årsunger av Starer holdt til i første skogen. Eg skremte opp ei due då eg kom inn i hagen. Fekk kun sett silhuetten før hu forsvant, men reagerte på flukt og silhuett. Fant hu igjen på andre sida av hagen og fekk sett kjenneteikna klart. Fyrets 6. observerte Skogdue var eit faktum. Forrige observasjon var i 1994! Var på plass på ein ny plass utafor fyret i hal6 tida. Det trakk bra med Havhest og måker. Totalt trakk det også 35 Smålom, 51 Ringgjess på kloss hold, over 100 Grågjess ptS + bra med alkefugl. Totalt på formiddagen blei det sett ca 50 arter.
Ein flunkande ny Infoplakat har kome opp ved parkeringsplassen på Seglem.

 • John Grønning
 • 5. June 2006

Sandsvaler

Sandsvalene er i full gang med reirbygginga...

 • John Grønning
 • 21. May 2006

Eigerøy fyr på nasjonaldagen!

Overnattingstur til fyret fra 16. - 17.mai ga mye regn og lite fugl, men enkelte godbiter: 16. ble det merket en gulsanger. I dag var det 4 storjo på sjøen og ca 200 havsuler, dessuten syngende hagesanger og ikke minst en syngende rørsanger! i hagen til Thomassen!! Dette er visstnok kun 3. obs. av arten på fyret, og sist gang var helt tilbake til 1992!

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 17. May 2006

Ankomstider på Hellvik 2006

Har samlet ankomsttidene for Hellvik i denne meldingen:

13.05. Tårnseiler
08.05. Møller
08.05. Buskskvett
08.05. Gjøk
04.05. Sivsanger
29.04. Rødstjert
29.04. Løvsanger

 • Harald Steensland
 • 15. May 2006

Eigerøy fyr 13-14.5

Rapport frå fyrturen i lag med Barnas turlag frå Turistforeningen. Nye bilder og tekst er lagt inn 17.5.

 • John Grønning
 • 14. May 2006

Eigerøy fyr 13 og 14.mai

Husk turen til Eigerøy fyr til helga. Turistforeningen kjem med 21 mann. Det blir grilling på lørdag kveld. Ringmerking av fugl vil foregå heile helga, i tillegg til at det normalt er bra med trekkfugl på sjøen.

 • John Grønning
 • 11. May 2006

Svartryggerle

På veg inn frå fyret 1.5 sjekka eg jordene på Seglem. Ein flokk på 6 Kornkråker og 11 Kaier var på jordene. Det same var 3 Svartryggerler og fleire Linerler, Sanglerker og Heipiplerker. Heldigvis var ei av Svartryggerlene samarbeidsvillig tross at eg måtte flytte bilen 9 ganger på grunn av stor trafikk!

 • John Grønning
 • 2. May 2006

Havsuler

Sterk vind 1.5 gjorde at Havsulene strauk kloss i land, men det var ein utfordring å klare å følge dei mens dei passerte..

 • John Grønning
 • 2. May 2006

Nye ankomsttider

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 29. April 2006

Sandsvale på Vikeså

Hei. I dag tidlig når jeg gikk en liten tur så jeg at Sandsvalene var tilbake igjen på samme plass som tidligere år.

 • Rune Edvardsen
 • 29. April 2006

Fugler på Hellvik

Bilder av jernspurv, ringdue, gråtrost og kjøttmeis.

 • Harald Steensland
 • 29. April 2006

Svartryggerle

Ei svartryggerle på Tengesdal i dag.

 • Arnt G. Egeland
 • 26. April 2006

Tundragås på Seglem

En 2k tundragås beitet sammen med 6 grågjess og 40 heilo på Seglem 26.04.06. Gåsa ble oppdaget av Glenn Andre Knutheim. Se bilder.

 • Johan Tore Rødland
 • 26. April 2006

Bilder av stær

Diverse bilder av stær på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 23. April 2006

Storlom i Bjerkreim

2 storlom i Røyslandsvatnet 18/4-06
Den fyrste låvesvala hadde eg på Vinningland 20/4-06

 • Arnt G. Egeland
 • 23. April 2006

"Spetteturen" til Sokndal

NOF Dalanes tur til Sokndal 23.04.06 for å lete etter spetter hadde 7 deltakere. Været var elendig, og kun 1 grønnspett ble hørt. 32 arter totalt.

 • Johan Tore Rødland
 • 23. April 2006

Orrfugl leik med tilbehør

Var på plass på Orrfuglplassen rett over 4 i dag. Det lysna såvidt i aust allerede i halv 5 tida. Det var beinkaldt med 2 minusgrader. Rett før 5 høyrte eg dei første Orrfuglane. Sola dukka over fjellet i halv sjutida, og bildane flagra. Fekk problemer med den harddisken og måtte slette bilder frå kortet for å få plass til fleire. Totalt 8 orrfugl kom på spelplassen. I halv 8 tida stakk plutseleg fuglane frå plassen og oppover i lia. Eg fulgte etter og brått sto eg 4 meter i frå 2 Fjellerker! Også 1 flott Snøsporv M var med dei! Fekk knipsa eit par bilder av Fjellerkene før dei flaug vidare. Dette er min andre observasjon av arten i Bjerkreim.
Ein sjekk på 2 Fossekalllokaliter avdekka reir på den eine plassen, men ikkje den andre.

 • John Grønning
 • 22. April 2006

Låvesvale- også på Hellvik

Om morgenen 18. april la jeg merke til en enslig låvesvale som satt på en ledning i nærheten av Hellvik Bedehus.

 • Gustav Steensland
 • 20. April 2006

Rødstrupe

Noen bilder av en syngende rødstrupe i kveldssolen på Hellvik i dag.

 • Harald Steensland
 • 20. April 2006

Låvesvale

1 Låvesvale strauk forbi huset mitt på kvelden 17.4.

 • John Grønning
 • 19. April 2006

Polarjo og storjo på Eigerøy Fyr

Tradisjonen tro så ble det påsketur i år også. Observerte 2 gransangere, 2 steinskvett og 4 grågås på veg ut. Ganske bra trekk på sjøen og klokken 07.50 fikk jeg inn en polarjo (mørk type) i teleskopet, nær land. Senere fikk jeg også se 2 storjo som passerte litt lengre ute. Fikk totalt 46 arter denne 2. påskedag.

 • Ivar Sleveland
 • 17. April 2006

Diverse ankomster i det siste++

Jordugle, Svanes. Eig. 26/2 v/ Steinar Grøsfjell.
Ringdue hørt samme sted 18/3 v/Ivar.
Grågås 100+ på sjøen v/Launes. Eig.18/3 v/Knud E.Kristensen.
1 bergirisk Svanes. Eig. 23/3 Ivar.
1 musvåk Gjermestad. Eig. ca. 20/3 v/Geir Henning Svanes.
Måltroster Svanes. Eig.1/4 Ivar.
1 jernspurv Sandbakkan. Eig. 25/3 (sammen med 5 stillits på foringsplass) v/Einar Tønnesen
1 gransanger 2/4 Krone. Sok. Gunnvor B.Krone og Ivar + en mandarinand hunn v/Årstad.Sok.
1 tornirisk 8/4 Svanes. Eig. v/Ivar.
10 gravand paserte Svanes. Eig. 8/4 sammen med 1000+ grågås på ca. 45 min.
1 steinskvett v/Sokkakjærbru Eig. 9/4 v/Ivar.
1 tårnfalk v/ Sleveland 9/4 v/Ivar og Gunnvor.
3 ringtroster Kjervall. Eig. 9/4 v/Steinar Grøsfjell.
Sivspurv 16/4 Svanes. Eig. v/ Ivar.

 • Ivar Sleveland
 • 17. April 2006

Eigerøy fyr 14.4.

Lokallagets logofugl, ringtrosten, fløytet og åpenbarte seg nydelig fra en knause mot fyret i dag. Bra med bokfink, grønnfink, fuglekonge og heipiplerker. B.E.Paulsen, som og drev med beskjeden nettfangst, kunne telle ca.70 havsuler fra morgenen av.
Ellers nevnes en horndykker, samt godt med ender i Lundevågen.

 • Leif Arne Lien
 • 14. April 2006

Vintererle På Hadland

En vintererle hann obs. i bekken mellom Iglatjørn på Hadland og Grøsstø den 9.4.06

 • Johan Tore Rødland
 • 9. April 2006

Bilder fra Ogna 9.4.

Bilder av heipiplerke og fiskemåke. Så også flere horndykkere ved Ognastranden.

 • Harald Steensland
 • 9. April 2006

Eigerøy fyr 2.4.06

Regn og yr prega turen til Eigerøy fyr. Fleire 100 Gråmåker trakk N i ein jevn straum. Ellers var det 1 Smålom, 2 Gråstrupedykker, 45 Tjeld, 2 Storspove, fleire Hettemåker og Fiskemåker, 35 Svarttrost. Det var og bra med Sanglerke og Fuglakoneger. 1 Dvergdykkar låg ved parkeringsplassen.
45 Grågjess trakk over Samslått. Same plass var det og 2 MM Svartryggerler, 1 Linerle og 1 Lappspove.

 • John Grønning
 • 3. April 2006

Bilder Brusand og Kvassheim 1.4.

Bilder av gravand, tjeld, svartbak.

 • Harald Steensland
 • 1. April 2006

Steinskvett o.a. i Bjerkreim

1 steinskvett f, 1-2 linerle og fleire heipiplerker sett på Egeland i dag, 1/4.
Elles kan eg nemna 40 hettemåker på Røysland/Bjerkreim 29/3. Ein tjeld på Tengesdal 29/3

 • Arnt G. Egeland
 • 1. April 2006

Linerle og Lappspove på Nordre Eigerøy 28/3

Vi tok en kjapp tur utom Nordre Eigerøy 28/3 i vårværet for å kanskje få notere noen ankomster. Det gikk helt greit! Først 1 Linerle hann, så ca. 20 myrsniper, 1 par krikkand på samslått, og samme sted på heimturen, ei Lappspove sammen med mange Tjeld. Fin tur - mye Tjeld ,vipe og stær der ute. Endelig varme og VÅR...

Ivar og Gunnvor

 • Ivar Sleveland
 • 29. March 2006

Fuglebilder

 • John Grønning
 • 27. March 2006

Eigerøy fyr i bilder

Stemningsbilder frå Eigerøy fyr i vinter..

 • John Grønning
 • 27. March 2006

Sangsvaner..

Diverse bilder av Sangsvaner..

 • John Grønning
 • 26. March 2006

Sildemåker m.m

1 kort tur i dag i snøføyka. 1 Ringdue på Tengesdal er sansynlegvis ein trekkfugl då eg ikkje har sett nokon Tyrkerduer eller Ringduer på Tengesdal denne vinteren. Ein Storskarv på Fotland såg ut som ein Mellomskarv, men utifrå bildet er det nok bare ein vanleg Storskarv. Snøveret gjorde at eg ikkje fekk sjekka måkene på Slettebøvatnet skikkeleg. Etter ein tur rundt i havna og ein stopp på Statoil for å kjøpe smøresaker til Eilen på 1 1/2 år i baksetet, kjørte eg til Slettebøvatnet igjen. Nå låg det 4 Sildemåker på vatnet! Ting skjer...

Det sto 25 Hettemåker på Isen på Slettewbøvatnet i 6-tida i går kveld.

 • John Grønning
 • 26. March 2006

Toppand

4 bilder av Toppand M frå Sirevåg forrige helg..

 • John Grønning
 • 25. March 2006

Havørn i Egersund havn

En havørn kretset over Egersund havn 24.mars kl.9. Fuglen hadde helt hvit hale, gult nebb og lyst hode, mens oversiden ikke var fullstendig utfarget.

 • Johan Tore Rødland
 • 24. March 2006

Litt vårstemning

Ei vipe sto på Tengesdal i ettermiddag. Det var også 3 viper på Fotlandsvatnet. Stakk ein tur ut til Eigerøy etter arbeid. Tilsaman 60+ Viper, 30+ Tjeld og minst 250 starer var på jordene mellom Samslått og Seglem. Ein Horndykkar i Lundavika var på veg til sommardrakt.
Endeleg litt vårstemning.

 • John Grønning
 • 24. March 2006

Vannrikse på slettebø

En vannrikse observert mens den gikk og spise i den åpne vannkanal ved jernbaneundergangen 15.mars kl.18.30.

 • Johan Tore Rødland
 • 15. March 2006

Polarmåke i havna

En polarmåke 2K observert i området Lindøy - Tjuvholmen i hele formiddag.

 • Johan Tore Rødland
 • 13. March 2006

Eigerøy Fuglestasjon 12.03.06

En kald marsdag med snødekt mark og flere skiløpere på turstien. Smått med vårtrekk,men likevel 19 arter pluss en foreløpig ubestemt voksen gråmåke med knallgule bein på odden nord for Høybukta. Obs. liste :Dvergdykker 2, Storskarv 15, toppskarv 2, stokkand 1,laksand 1, kvinand 17, ærfugl 160, havelle 3, gråmåke 40, svartbak 20, sanglerke 1, skjærpiplerke 1, toppmeis 2, kjøttmeis 1, fuglekonge 2, gjerdesmett 1,kråke 6, skjære 1, snøspurv 4.
Sistnevnte gikk i stien på toppen før bukta på vei ut.

 • Johan Tore Rødland
 • 12. March 2006

Bilder fra foringsplassen

Bilder av grønnfink, dompap, rødstrupe og bokfink

 • Harald Steensland
 • 11. March 2006

Ringtrostlyder

Er det nokon som husker Dave Stemple, amerikaneren som var her våren 2003 og 2004? Han reiste rundt og spelte inn Ringtrostlyder i Bjerkreim og Eigersund. Snubla tilfeldigvis over heimesida hans med mykje interessant lesning...

 • John Grønning
 • 8. March 2006

"Råd til publikum om kontakt med villfugl"

Folkehelseinstituttet har publisert gode råd angående kontakt med villfugl:

* Ikke ta på fugler som er døde eller virker syke. (Vask hendene godt om du er kommet i skade for å ta på døde eller syke fugler.)
* Dersom man finner flere døde fugler innenfor et avgrenset område, skal man melde fra til Mattilsynets distriktskontorer på 06040 så raskt som mulig.
* Barn skal oppfordres til å unngå kontakt med døde og syke fugler og fugleskitt.
* Ved mating av villfugl bør man unngå direkte kontakt med fuglene. Etter håndtering av fuglebrett, frøautomater og lignende bør man vaske hendene godt.
* Vask hendene ofte, og etter all kontakt med fugl.

Bruk linken for tilgang til hele artikkelen.

 • Gustav Steensland
 • 6. March 2006

Referat fra jubileumsårsmøtet 12.01.2006

Et sterkt forsinket årsmøtereferat er nå på plass.

 • Johan Tore Rødland
 • 21. February 2006

Vannrikse på Hellvik

En vannrikse ble sett i ettermiddag i Lunhulen ved Hellvikvatnet. Er faktisk første gang jeg ser arten på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 21. February 2006

Informasjon om Fuglevirus!

Fugleviruset har kommet fortere og nærmere oss her oppe i nord,siden der er funnet flere smittede svaner ved Østersjøen i Tyskland. Heldigvis er der enda ikke funnet fugler i Norge med denne smitten, men beredskapen er høynet.
Nå vil Mattilsynet at folk gir beskjed til dem om funn av døde svaner,Gjess,ender,vadefugler og måker. Det er snakk om fugler som nettopp er døde eller som ikke har ligget lenger enn ca.14 dager. Folk skal ikke selv ta med seg døde fugler,kun gi beskjed. Så vil folk i Mattilsynet hente dem inn.(fugler som er drept f.eks.påkjørt av bil, e.l.skal en ikke gi beskjed om.) Ring Mattilsynet på dette tlf.nr. 06040 om dere ser noe som kan være interessant å få sjekket.

 • Ivar Sleveland
 • 19. February 2006

Rogalandsrapporten 2005

Underteikna ønsker observasjonar til Rogalandsrapporten 2005 og rapport til Norsk Fauna komite for fugl.
Ta ein kikk på:
http://fugler.net/nofrog/lrsk.htm for kva som skal rapporterast.
Observasjonane sendast til: johgroe@yahoo.no eller til John Grønning, Gjedlakleive, 4387 Bjerkreim

 • John Grønning
 • 29. January 2006

Eigerøy fuglestasjon 28.1.06

Fyrtur midt på dagen 28.1 ga 18 arter. Sædgjessene og ringgåsa i artikkelen av John 24.1 beitet fremdeles på jordene på høyre side av veien til parkeringsplassen.
Obs.liste:Storskarv 5, toppskarv 11, gråhegre 2, stokkand 8, laksand 3, siland 5, kvinand 32, svartand 3, ærfugl 3, vandrefalk 1 ad. hunn, alke 1, alke/lomvi 1,rugde 1, svarttrost 1, gråtrost 1, toppmeis 1, gjerdesmett 2 samt noen gråmåker og svartbak.

 • Johan Tore Rødland
 • 29. January 2006

Smakebiter fra foredrag på lokallagets møte torsdag 2. februar

Roy Mangersnes viser bilder og forteller fra tur til Alaska. Ta en kikk på et par av hans blinkskudd!

 • Redaksjonen
 • 28. January 2006

Vipe i Bjerkreim

Ei vipe på Oremo i ettermiddag. Så langt eg kjenner til er vipe ikkje tidlegare observert i Bjerkreim i januar månad.
Elles hadde eg 5 sidensvans på hagefuglteljinga 22.januar

 • Arnt G. Egeland
 • 28. January 2006

Tundrasædgjess? på N-Eigerøy 24.1.2006

Ein ettermiddagstur til Eigerøy fyr og bilder av antatte tundraSædgjess frå Seglem.

 • John Grønning
 • 26. January 2006

Tidlige viper?!

En flokk på 6 viper sett på Årstad, Sokndal den 23.01 - på dypt snølag!! Årets første?

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. January 2006

Dvergdykker

En dvergdykker ved Løvvoll i Helleland søndag 22.01.06

 • Johan Tore Rødland
 • 22. January 2006

Sidensvansflokk i Egersund

En flokk på 16 sidensvanser observert på Lagård kl.17 lørdag 21.01.06

 • Johan Tore Rødland
 • 22. January 2006

Lappfiskand på Fotlandsvatnet

1 F Lappfiskand låg i lag med Stokkandflokken på Fotlandsvatnet. I flokken var det og 3 Krikkand og 3 Brunnakker. Den fargemerka Havørna (sjå bilder frå 4.12.05)var og jakta på flokken med kaos som resultat.

 • John Grønning
 • 22. January 2006

Bilder fra jubileumsmøtet 12. januar 2006

Noen bilder fra Dalane lokallags 20-års jubileum (også årsmøte).

 • Harald Steensland
 • 20. January 2006

Stillits på Vikeså

Hei.
I dag hadde jeg gleden av å ha 2 ad. Stillits i hagen, men gleden kunne blitt meget kortvarig..
Jeg stod i kjøkkenvinduet og studerte Stillitsene og noen meiser som leita etter mat på plenen gjennom kikkerten, da alle fuglene plutselig fløy og en katt kom byksende inn i synsfeltet, heldigvis uten fangst. Foringsplassen i hagen min er nær noen små tette busker, hvor katten hadde gjemt seg. Senere på dagen gikk jeg til innkjøp av hønsenetting, så nå er foringsplassen litt sikrere mot katte angrep...
Stillitsene ønskes med dette velkommen igjen.

 • Rune Edvardsen
 • 16. January 2006

5 bilder frå Listatur 7.1.06 og 2 Nøtteskriker

Rune E og eg var på Lista 7.1. Grått og overskya vær gjorde varmedresse god å ha. Me var på jakt etter Svartstrupetrosten på Borhaug, men den vart ikkje sett trass i leiting frå minst 15 fuglafolk. 1 Vannpiplerke og Brilleanda varma likevel.
Også 2 bilder av Nøtteskrike frå hagen min.

 • John Grønning
 • 15. January 2006

Fyret

En ad. vandrefalk hadde satt seg vel til rette på en knaus rett vest av fyret, og det var formiddagens høydepunkt på Midtbrødøyna. 2 rugder var det eneste i hagen. Nevner og:
15 lomvi,3 stokkender, 15 kvinender, 2 knoppsvaner og på veg innover: 1 enkelbekkasin, 7 stær og 1 svarttrost.

 • Leif Arne Lien
 • 9. January 2006

Stillitsmerking på Svanes 1januar 06!

Etter først å ha vært ute på Eigerøy fyr fra morgenen av,skyndte jeg meg hjem for å prøve å få fanget og ringmerket noen av stillitsene som har holdt seg i hagen en stund. Hørte stillitsene i nærheten mens jeg satte opp nettet like ved fuglebrettet.
Få minutter senere hang den første i nettet.- yes! 10-15 min senere ble alle fuglene skremt av noe og flere suste i nettet- deriblandt 5 stillitser... fikk så enkeltind. til resultatet ble hele 9 merkede stillits av ialt 10. Meget bra uttelling på denne litt "spesse" arten. Det er også første gang jeg har ringmerket denne flotte fuglearten.
Kjekkt å ha slike fine fugler å se på like utenfor stuevinduet.
Nå det gjelder fyrturen, så endte den på ialt 20 arter obs. deriblandt 1 enkeltbekkasin, 2 rugder, 1 måltrost og en gråstrupedykker. Fin tur i nesten vindstille og sol.

 • Ivar Sleveland
 • 2. January 2006

Programarket våren 2006

Nå er programarket for våren ferdig produsert, og vil bli sendt ut om få dager. Tema på framsiden er "Dalane Lokallag 20 år".

 • Harald og Gustav Steensland
 • 2. January 2006

Noen bilder

Bilder av granmeis, blåmeis, sjøorre, havelle og ringdue.

 • Harald Steensland
 • 27. December 2005

Stillits-"invasjon" i hagen ved Juletid !

Rundt Juletider har vi vært så heldige å få besøk på fuglebrettet og i hagen uvanlige antall av Stillits. I uken før jul var der 1 til 3 ind.(en nabo hadde da 6 ind.) Julaften midt på dagen, var der en flokk på minst 10 ind. Kjempestilig å ha disse spesielle og fine fuglene like utenfor stuevinduet. Prøvde med fangstnett 2 juledag, men da var der selvfølgelig ingen innom. I dag derimot, hele 5 ind. på plass... NB: To munk hann+hunn var innom i dag + i julen !

 • Ivar Sleveland
 • 27. December 2005

Julehilsen på julaften

Redaksjonen vil ønske alle en riktig god jul!
Noen bilder fra området ved lokallagets foringsplass for fugler, innenfor Lunhulen på Hellvik, viser hva slags værforhold vi har på årets julaften.

 • Gustav Steensland (tekst og bilder)
 • 24. December 2005

Tartarpiplerke, ikke mongol

27.11.: Etter flere besøk på Brusand/Kvassheim den siste uken, lyktes det endelig for meg å få sett mongolpiplerken(*). Fuglen var ikke spesielt fotogen der den sprang langs overgangen mellom gress og sand på stranden, men noen bilder ble det.

* Kommentar 18.12.05: Dette individet dreier seg høyst sansynlig om en tartarpiplerke, ikke mongol. Fra Øivind Egeland har jeg fått følgende begrunnelse for dette: dette individet har adulte mellomdekkere med mørke bremmer, og tilsynelatende nokså klassisk tartarpiplerke-fyll. Den har også en betydelig mer markert øyenbrynstripe enn noen av mongolene, og både holdning, beinlengde og halelengde peker mer i retning av tartar- enn mongolpip.

 • Harald Steensland
 • 18. December 2005

Vinterstemning m.m

Tusla ein tur på Eigerøy fyr i grålysninga med fotoapparatet. Kanonflott stemning med soloppgangen og snøen. Bra med fugl på veg utover. Ein flokk på 40+ Snøsporv trakk over meg, 3 Dvergdykkare låg i bukta. Oppdaga ei Havørn over Seksarvika.. På veg ned mot Høyvika kom ei F Spurvahauk jaktande, strauk innover myrane på vest. Lite fugl i hagen, kun grankorsnebb over. Litt snøsporv og gråsisik i lufta også på veg innover igjen.
Ei samarbeidsvillig Heipiplerke på Samslått varma i minusgradene. Oppdaga ein Gransanger i ein hekk. Den mangla gult i fjørdrakta...Same plass var det også 120+ starer.

 • John Grønning
 • 17. December 2005

Kjernebiter

Ein kjernebiter innanfor hagefuglteljinga sine grenser i Tørile ved Bjerkreim sentrum i føremiddag 8. desember-05.

 • Arnt G. Egeland
 • 8. December 2005

Tengesdal i dag

Utnytta sola i dag til ein tur på Tengesdal med fotoapparatet. Lite spesielt, men 8 Grågås, 11 Kanadagås, ca 50 Sangsvaner, 1 Havørn og 1 Kongeørn. Også litt trost og Heipiplerke på jordene. Flott opplevelse med Havørna som skapte liv og røre i fuglane.
Havørna er fargemerka med 2 blå ringer som er koden for norske årsunger i 2004.

 • John Grønning
 • 4. December 2005

Julebord 26. november 2005

Les og se bilder fra årets julebord, som ble holdt samme sted som i fjor, i den koselige Rytterstua ved ridesenteret på Bakkebø ved Egersund.

 • Gunnvor B. Krone
 • 30. November 2005

Bilder av tartarpiplerke og ørkensteinskvett

Fikk omsider tatt turen til Brusand for å få sett ørkensteinskvetten og tartarpiplerken. Mongol- og vannpiplerken fikk jeg imidlertid ikke sett. Det ble i hvert fall bilder av førstnevnte arter. Tartarpip'en var for øvrig også nytt kryss for meg.

 • Harald Steensland
 • 22. November 2005

Fyrtur, Ørkensteinskvett og Mongolpiplerke

Fyrtur med utrykning

 • John Grønning
 • 20. November 2005

Mye alkekonge

På fisketur i Sandrennå (sør av Eigerøy) var det hyggelig mye alkekonge på sjøen rundt båten og stadig småflokker p.t.n.(for det meste). Under havflata var det sei som dominerte.
Husk: JULEBORD på lørdag kl.19.00.
200,- kr. pr.feststemt deltager!

 • Leif Arne Lien
 • 20. November 2005

Stillits på foringsplassen

En stillits var innom på foringsplassen på Hellvik i dag.

 • Harald Steensland
 • 20. November 2005

Kjernebiter på Mong

En kjernebiter (M) ble observert på Mong 10. november. Noen dager tidligere var også en nøtteskrike innom og spiste mus som satt fast i musefeller. Totalt har 55 arter blitt observert på stedet til nå i 2005.

 • Øivind Mong
 • 14. November 2005

Duetrost

1 Duetrost var på Tengesdal i formiddag. Rosenstaren blei ikkje sett trass 3 timers leiting. (Rosenstaren blei temmeleg sikkert sett på Steinsland i Bjerkreim på fredag av underteikna). Det blei og sett 1k Havørn, 1k Kongeørn, 2 Survahauk, 1 Musvåk, 1 Snøsporv og 1 Vintererle. Det var ca 2000 Gråtrost og 600 Starer på jordene i formiddag.

 • John Grønning
 • 13. November 2005

Kongeørn på Hellvik

Fikk et aldri så lite sjokk da en kongeørn (!) fløy forbi stuevinduet i en avstand på 30-40 meter nå nettopp. Tydelige hvite felt på vinger og hale gjør fuglen til en 1. vinter. Arten er ikke akkurat hverdagskost på Hellvik; er i hvert fall ny "hellviksart" for meg.

 • Harald Steensland
 • 10. November 2005

Referat styremøte 8.nov. 2005

Referat fra styremøtet 8.nov er lagt ut

 • Johan Tore Rødland
 • 9. November 2005

Fugleforingen i gang

Vi er nå godt igang med vinterforingen i regi av lokallaget i populære turområder i Eigersund. På Låvaberget er jeg stadig oppe med påfyll av solsikker. meisekuler m.m., og fra første dag har det vært mye fugler på plassen og positive turgåere.

 • Leif Arne Lien
 • 9. November 2005

Rosenstaren holder stand

Rosenstaren var på plass i går ettermiddag. Den holdt seg saman med ein stor flokk med Stare, Rødvinge og Gråtrost på jordet ved Eikjevatnet. På grunn av flaumen overnatta Starene i grantrærne ved hovedvegen. Det synte max 1m av sivet i Gådå...

 • John Grønning
 • 6. November 2005

Eigerøy Fyr 5.11.2005

Inntrykk frå ein spesiell dag...

 • John Grønning
 • 6. November 2005

Sidensvans i Egersund

En flokk med sidensvans ble sett i Egersund sentrum i dag. Så også flere flokker langs grusveien mellom Egersund og Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 5. November 2005

Stare

Eg har hatt ei heller anstrengt forhold til staren i fleire år. Dette har si bakgrunn i frå ringmerking av stareunger i kasser med påfølgande skitt på nevane og diverse utøy på kroppen..... Då Rosenstaren dukka opp på Tengesdal blei det sjekking av Starer i store antall. Veka etter at Rosenstaren dukka opp var det eit relativt stabilt høgtrykk med fin kveldsol. Dette ga gode motiv for fotografering og eg må innrømme at kveldsol på staren er flott. Men derifrå til å merke starepullus er langt!

 • John Grønning
 • 1. November 2005

Eigerøy fuglestasjon 29-30.10.05

Jeg var ute i særdeles mildt og disig vær i helga. Vanskelig å observere på sjøen, men en islom i sommerdrakt trakk sørover 30.10. Av små fugl observert kan nevnes 7 sidensvans 29.10 og 40+ sidensvans 30.10. Nettfangst om kvelden 29. og formiddagen 30.10 ga 12 hver av dagene. Totalt 8 fuglekonge, 3 gjerdesmett, 2 dompap (!), 5 svarttrost, 1 rødvingetrost, 1 munk, 2 rødstrupe, 1 svartmeis og 1 blåmeis.

 • Johan Tore Rødland
 • 31. October 2005

Noen bilder fra foringsplassen

Begynte nylig med foringen igjen her på Hellvik. Et par spettmeis viste stor interesse. Bilder av: spettmeis, bjørkefink, rødstrupe, skjære, gråspurv og kjøttmeis.

 • Harald Steensland
 • 27. October 2005

Rosenstaren på plass i kveld

Rosenstaren blei sett igjen i kveld. Totalt kom det inn over 2500 starer for overnatting i Gådå. Det var også 700+ Rødvingetrost på jordene i tillegg til mykje bjørkefink og Gulsporv.

 • John Grønning
 • 26. October 2005

Solsikkefrø til vintersesongen

Fra vår leder, Ivar Sleveland, er det i kveld kommet melding om at han nå har fått sekker med solsikkefrø på lager.

 • Gustav Steensland
 • 20. October 2005

Havørn over Egersund havn

En subadult havørn fløy over Egersund havn kl.9 den 19.10. Den forsvant ut Søra sundet.

 • Johan Tore Rødland
 • 19. October 2005

Haukugle på Vikeså

Nok en fin dag som måtte nyttes til en fjelltur. Starta på Storsheia og gikk over fjellet mot Svela. Av fugler var det veldig mye trost å se, spesielt Rødvinge, men også Svart, Grå, Mål og Ringtrost er å se. Då jeg kom ned mot Svela tok jeg turen over en gammel hogstflate. En høylydt Nøtteskrike tiltrakk min oppmerksomhet, den satte seg ned i et gammelt dødt tre og i toppen av dette satt Haukugla. Jeg var heldig og fikk sett på den en god stund mens Nøtteskrika dreiv med litt mobbing. Den forflyttet seg senere til en grantopp i skogen og jeg fikk ikke sett den etter det, men eg må ut en tur i kveld for å se etter den igjen.

Hilsen Rune Edvardsen

 • Rune Edvardsen
 • 18. October 2005

Rosenstaren på plass på Tengesdal 15.10

Eit dårleg bilde av Rosenstaren m.m

 • John Grønning
 • 16. October 2005

Artslister

Oppdaterte artslister for Dalanekommunane etter dobbel Rosen med varsler og stare. (Dokumentet er eit heilt enkelt Excel ark på 140kb). Om nokon har kommentarer eller tilføyningar, så mottas desse med takk.
NB: For rovfuglane er det kun notert om dei er observerte i den aktuelle kommunen. Hekking er ikkje vist i denne versjonen av Artsliste for Dalanekommunane.

 • John Grønning
 • 16. October 2005

Eigerøy fyr 15.-16.10.

Fine dager på fyret 15.-16.10. Ringmerket tilsammen 26 fugl, mest fuglekonge, men også 2 grankorsnebb. Mye trost og småfugl i området i grålysningen i dag, men det roet seg fort utover formiddagen.Endel trekk på sjøen også. Mest storskarv, men også endel toppskarv, ender, alkefugl og noe lom, bl.a. 1 islom. 53 arter observert.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 16. October 2005

Rosenstare i Eigersund og Bjerkreim!

Ivar fekk telefon i dag frå Einar Tønnessen angående ein Rosenstare i hagen hans i Sandbakkane i Egersund. Ivar fekk sett fuglen i ettermiddag. Eg var oppe i hal 5 - 5 tida utan å sjå fuglen.
Reiste til Tengesdal etterpå og fant ein 1k Rosenstare i lag med ca 1200 starer. Fekk tatt eit par dårlege bilder på langt hold og lite lys, før heile flokken letta og flaug mot sivet for overnatting. Rosenstaren gjekk ned i sivet saman med starene i det mørket seig på. Dette er første observasjon for Bjerkreim kommune. Det var art nr.212 for Bjerkreim. Arten er registrert i Eigersund, men er usikker på antall funn og omstendigheter.

 • John Grønning
 • 14. October 2005

Bilder av myrsnipe

Her er noen bilder av en samarbeidsvillig myrsnipe på Brusand.

 • Harald Steensland
 • 9. October 2005

Stillits på Hellvik

3-4 stillits ble sett på Hellvik i dag. De uvanlig store mengdene med nøtteskrike må også nevnes.

 • Harald Steensland
 • 7. October 2005

Eigerøy fyr 1.10.2005

Rune E og meg rusla utover i 7 tida. Gjekk og sparka i busker og trær på veg ut. Lite fugl så tidleg på dagen, men det kom seg etterkvart. Me satt 2 timer på fyret og speida etter sjøfugl. Det mest spenande var ein ad Gulnebblom ptS. Ellers gjekk det godt med suler. 15 Nøtteskriker kom trekkande utover og virra ei stund rundt fyret. Plutselig kom ein Vandrefalk og spreidde Nøtteskrikene til alle kanter. På veg inn igjen brukte me lang tid i hagen og fekk Lauv- og Gransanger, Granmeis (1)og svartmeis i hagen (1). I skogane på vest fant me Toppmeisane. Det var minst 3 i dag. Nye flokker på 19 og 5 Nøtteskriker kom og trekkande over. Totalt hadde me 39 arter i dag.

 • John Grønning
 • 1. October 2005

Bilder av Nøtteskrike m.m

Stor Nøtteskrike invasjon på gang. Fleire Nøtteskriker er travelt opptatt med å frakte nøtter forbi huset mitt. 3 bilder av Nøtteskrike + eit av Blåmeis og Toppmeis. Meisebildene er frå Eigerøy fyr.

 • John Grønning
 • 1. October 2005

Rosenvarsler på Eigerøy fyr

Ivar Sleveland melder om ein 1k Rosenvarsler som rasta kort på fyrodden søndag 25.9. Dette er første observasjon for Dalane kommunane.
Lørdag 24.9 hadde eg 2 flokker med tilsaman 33 Nøtteskriker som var ute og snudde ved fyret. Det er tidlegare kun observert 4 enkeltind av arten på fyret. Det var meget bra med overtrekkande spurvefugler i lufta på lørdag. Eg hadde og minst 6 Toppmeis i skogane på vest. Ny dagsrekord for fyret. I tillegg trakk ei ad Splitterne og ein ad Islom. Total nærmare 50 arter på lørdag.

 • John Grønning
 • 27. September 2005

Svartspett i Egersund

En svartspett ble hørt og sett flygende over Langgårdsfjellet i Egersund retning Vannbassengene kl.10 lørdag 24.9. Fuglen ble hørt igjen på langt hold kl.16 samme dag, trolig fra Vannbassengene.

 • Johan Tore Rødland
 • 26. September 2005

Noen bilder fra Hellvik 24.09.05

Noen bilder tatt i kveldssol på Hellvik. Arter: heipiplerke og steinskvett.

 • Harald Steensland
 • 26. September 2005

Rovfugltur 18.9.2005

Turrapport med bilder

 • John Grønning
 • 18. September 2005

Eigerøy fuglestasjon 10.09.05

God rovfugldag på fyret med 9 tårnfalk, 7 spurvehauk, 2 vandrefalk og 1 dvergfalk. Den ene vandrefalken tok en myrsnipe som ble fortært i ro og mak like innenfor fyrodden. Ellers bl.a. 500+ heipiplerke, 92 grågås, 126 storskarv, 1 storlom,3 makrellterne og 1 rødnebbterne. Vadere:29 heilo, 5 polarsnipe, 6 vipe,6 steinvender,24 myrsnipe, 3 sandlo, 3 rødstilk og 36 tjeld. I nettene bl.a. 1 rødstjert. Totalt 41 arter. Nettfangst:13 fugl.

 • Johan Tore Rødland
 • 14. September 2005

Meir bilder frå ringmerkingsturen

Diverse miljøbilder eg tok i Gådå under ringmerkingsturen.
Av rovfugl blei det sett 2 1k Kongeørn og 1 Dvergfalk på trekk. Dessutan 1 Spurvahauk som jakta i sivet.
Det blei merka 115 Låvesvaler, 9 Linerler, fleire lauvsangere, gransanger, minst 1 Sivsporv, Blåmeis, min 4 Sandsvaler m.m. Minst 16 personer var innom i løpet av kvelden.

 • John Grønning
 • 13. September 2005

Ringmerkingstur til Gådå 12.09.05

Noen bilder fra låvesvalemerkingen i Gådå på kvelden 12. september.

 • Harald Steensland
 • 13. September 2005

Rovfugl 10.9.05

Var ute på ein to-timers tur til Tengesdal og Ege i går frå 16-18, med 1 time på kvar plass. Vinden hadde skifta til SV bris men resultatet blei 1 Havørn, 15+ Spurvahauk, 5 Tårnfalk, 2 Vandrefalk, 5 Musvåk og 10 ubestemte pga avstand (sans spurvahauker). I tillegg 1 Gulerle, ein flokk på 200+ Grågås ptS, og 1 hybrid Kråke/Svartkråke. Den siste er nok den same fuglen som blei sett sist vinter på Tengesdal.

 • John Grønning
 • 11. September 2005

Bilder Brusand og Kvassheim 4. og 11. sept.

Mye tundralo, lappspove og sandløper er å se på trekk på jærstrendene for tiden. Her er bilder av nevnte arter.

 • Harald Steensland
 • 11. September 2005

Meir rovfugl

Sør-austlege vinder gjer gode rovfuglforhold! Kjørte til Ege i Eigersund i ettermiddag. Frå 2 til hal 4 trakk det min 27 Spurvahauk, 1 Tårnfalk, 2 Vandrefalk, 1 Havørn og 1k Kongeørn. I tillegg var det 3 Musvåk over Bjerkreim.
I Hå er det observert Vepsevåk, 150+ Spurvahauk, fleire Tårnfalk, Musvåk, Dverg- og Vandrefalk.
Det ser også ut til å være Nøttekråker på gang. Det er rapportert fugler på Jæren og Lista. Dei siste dagane har eg sett enkeltind eit par plasser i Bjerkreim. Kanskje ein ny innvasjon på gang?

 • John Grønning
 • 5. September 2005

Rovfugl

1 Vepsevåk blei, via Bombevarsleren, rapportert ved Moi i Bjerkreim i går ettermiddag. Tidlegare på dagen hadde underteikna ei liten "skru" på Tengesdal med 2 Havørn, 1 ad F Hønsehauk, 1 Musvåk og det som sansynlegvis var 1 Vepsevåk. Såg også 2 Musvåk til i løpet av ein 1/2 time.
Ellers er det mykje spurvefugl på trekk, m.a: Tre- og Heipip, gulerle, svaler og jernspurv

 • John Grønning
 • 4. September 2005

Svartspett i Lund

En svartspett ble observert i furuskog ved Hammersmark i Lund kommune 3.9.05. Fuglen var like innenfor fylkesgrensen mot Vest-Agder.

 • Johan Tore Rødland
 • 3. September 2005

Nye fuglebilder

Diverse bilder frå august. Steinskvett frå Eigerøy. Ringdue og Låvesvale frå Tengesdal og ein mulig avvikande Isabellasteinskvett frå Reve på jæren. Det har i etterkant oppstått ein diskusjon om dette virkeleg er ein isabellasteinskvett. Dette med bakgrunn i at augestripa ikkje er kvit foran auga men kraftigst bak, nebbet er for tynt, tarsen er ikkje lang nok, alulaen burde vore meir framtredande, vingene er ikkje lyse nok. I tillegg tilseier værforholda ankomstdagen eit nordvestleg opphav. Stjerten syner meir svart enn normal steinskvett men dette kan muligens vere innafor variasjonen av steinskvett? Fuglen var kraftigere med ein typisk "Isabellaholdning". Eg har derfor endra tittel på bildene til mulig Isabella.

 • John Grønning
 • 30. August 2005

Ny foredragsholder på møtet 1. september

Jan Kåre Ness overtar som foredragsholder på lokallagets møte i Sokndal 1. september kl. 1830. Han viser nye bilder fra Utsira.

 • Styret
 • 28. August 2005

Misforståelse

Fant denne på nettet.
Greit med ei oppklaring av reglane..

 • John grønning
 • 24. August 2005

Rapport ringmerkingstur til Mydland i Sokndal

Som en av deltakerne på dagens tur fikk jeg i kveld en rapport fra dagens fangst fra turleder Sigfred Mydland. Vi hadde flott sommervær, med vindstille og behagelig temperatur. Totalt 8 deltakere var med i løpet av dagen. 9 fangstnett var i bruk fra kl. 0530 til 1730. Se bilder.

 • Gustav Steensland
 • 21. August 2005

Flotte bilder av vendehals på foto.no

Her link til tre utrolig flotte bilder av vendehals tatt av Svein Bekkum og publisert på foto.no. Absolutt verdt å ta en kikk på disse! Bilde 1 Bilde 2 Bilde 3

 • Harald Steensland
 • 20. August 2005

Fuglebilder Hellvik 20. august

Mye fugleliv på Hellvik i dag. Masse tornirisk, trost og låvesvaler. En spurvhauk og en gråfluesnapper så jeg også. Her er bilder av gråtrost, tornirisk, grønnfink, heipiplerke og skjære.

 • Harald Steensland
 • 20. August 2005

Diverse fuglebilder

Arter: ærfugl, brunnakke, furukorsnebb og stokkand.

 • John Grønning
 • 18. August 2005

Ringmerkingstur til Mydland 21.8.

Høstens program begynner med ringmerkingstur til Mydland søndag 21. august. Ringmerking pågår hele dagen. Turleder er Sigfred Mydland (tlf. 51479888).

 • Redaksjonen
 • 17. August 2005

Bilder frå havsvalefangst 12-13.8

Underteikna og Rune Edvardsen var ute for å fange havsvaler. NV liten og stiv kuling gjorde at me ikkje fekk noko fugl. Me fekk imidlertid flotte observasjoner av stjerneskudd frå Perseidene over himmelen.
Lørdagen var brukbar med tanke på vadertrekk og fleire arter blei notert.

 • John Grønning
 • 15. August 2005

Programarket høsten 2005

Nå er programarket for høsten trykket opp, og vil bli sendt ut om kort tid. Følg linken for å se hvordan det ser ut. Tema er "Sjøfuglbestanden i Dalane".

 • Harald og Gustav Steensland
 • 15. August 2005

Stemningsbilder frå Eigerøy fyr

Diverse stemningsbilder frå Eigerøy fyr.

 • John Grønning
 • 15. August 2005

Ny stor havsvalefangst på Eigerøy fyr

Natt til 9.august ble en ny flott havsvalenatt på fyret. Hele 19 svaler ble fanget, derav to med engelske ringer.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 9. August 2005

Bilder fra Brusand 19.6.-7.8.05

Bilder av noen av artene som er typiske for Brusand: ærfugl, sandløper, skjærpiplerke, gråmåke, toppskarv, storskarv, linerle og rødnebbterne.

 • Harald Steensland
 • 8. August 2005

Havsvalerekord på Eigerøy fuglestasjon

Natt til 1.august ble det ringmerket 21 havsvaler på fuglestasjonen, noe som er ny merkerekord på en natt. Ingen av havsvalene som ble fanget var merket tidligere.

 • Johan Tore Rødland
 • 2. August 2005

Havsvalefangsten er begynt

Natt til 29.juli var fangsten på Eigerøy fuglestasjon 6 havsvaler, derav 2 kontroller med norsk ring. Alle fuglene ble fanget mellom 01 og 02.Ellers lite fugl både på sjøen og av småfugl. Merket også 2 pullus av kjøttmeis i ventilen på kjøkkenet i hovedhuset!

 • Johan Tore Rødland
 • 30. July 2005

Eigerøy fyr 16.7.05

Var ute i halv 7tida på morgenen i lag med Rune Edvardsen. Litt småfugl langs stien ut. I hagen var det heller stille utanom hekkefuglane. På sjøen var det stødig trekk nordover av Havsuler, Svartbak og Sildamåke. Av meir spesielle arter var 1 Smålom, 6 Toppand og 1 Svartkråke. Totalt 34 arter.

 • John Grønning
 • 17. July 2005

Traner over Årstaddalen.

Onsdag 6 eller torsdag 7 juli observerte Jan Inge Bilstad hele 5 Traner som trakk lavt over Årstaddalen i Eigersund.
Tranene kom innover dalen fra sør og trakk så mot nord rett over huset hans på Rundevoll.

 • Ivar Sleveland
 • 14. July 2005

Tur til Geilo

Se bilder fra vår tur til Geilo, 1. til 14. juli 2005. Arter som har vært spesielt interressante for oss er trane (2 ind. med en unge), lappspurv, svømmesnipe og fjellerke. Også flotte opplevelser med blåstruper, heiloer og en ringtrost.

 • Harald Steensland
 • 14. July 2005

Eigersund kommune overtar fyrområdet

Eigersund kommune fikk overrakt skjøte og symbolsk nøkkel til fyreiendommen fa fiskeriminister Svein Ludvigsen den 1.juli 2005.

 • Johan Tore Rødland
 • 10. July 2005

Fiskeørn i Fotlandsvatnet

En fiskeørn sirklet over Fotlandsvatnet 26.06.05 kl.20

 • Johan Tore Rødland
 • 27. June 2005

Vintererlehekking igjen

Vintererlene i Bjerkreim er i gang med årets andre kull. Dei har bygd nytt reir og er i full gang med å mate 3 unger. Reiret er bygd 2,5 m frå eit Grå Fluesnapper reir. Det gamle Vintererle reiret er overtatt av ei Linerle med 5 egg.

 • John Grønning
 • 26. June 2005

Eigerøy fuglestasjon 18-19.juni 2005

Noen observasjoner fra 18.-19.juni, bl.a. ringmerket toppmeis.

 • Johan Tore Rødland
 • 19. June 2005

Bilder 22. mai - 13. juni 2005

Bilder av artene: småspove, havsule, gråtrost, steinskvett og ringdue.

 • Harald Steensland
 • 13. June 2005

Ringgjess over Svåholmane

En flokk på ca.25 ringgjess passerte lavt over Svåholmane den 4.juni ca. kl.17. En småspove ble også observert på den sørligste av holmene.

 • Johan Tore rødland
 • 7. June 2005

Observasjoner i Bjerkreim 6. juni

Hei alle sammen, prøver nå å legge inn min første lille rapport. Var i dag ute på en liten sykkeltur til Austrumdal for å få litt trening til helgas Lysebotn Grand Prix. I dalen innover fra Malmei var det flere Ringtroster på matauk langs veien. Dagens mest spesielle var en syngende Vaktel ved Ivesdal Kapell, dette var ny observasjon for meg..:-)

Hilsen Rune Edvardsen

 • Rune Edvardsen
 • 6. June 2005

Webkamera ved hekkende tjeld

Arild Breistøl, Frode Falkenberg og Brage Førland har montert et webkamera som tar et bilde hvert sekund av en tjeld som ruger på eggene sine på taket av Universitetet i Bergen (realfagsbygget). Det er antatt at eggene klekkes en av de første dagene i juni. Følg utviklingen på denne siden. Det er også der en link videre til "snapshots", hvor du finner de mest interressante bildene.

 • Harald Steensland
 • 27. May 2005

Aftenfalk i Hovsherad

Ein ad M Aftenfalk har vore på Hove, Eik i Hovsherad 24 og 25.5. Fuglen er sett av Gunnar Skjærpe og Sigurd Hove.
Aftenfalken blei sett sporadisk seinast i går kveld.

 • John Grønning
 • 26. May 2005

Tur til Lista 22. mai 2005

Rapport fra turen til Lista. Alt i alt i trivelig tur, men de store sjeldenhetene sviktet totalt. Turen bød allikevel på fine opplevelser med arter som gråfluesnapper, småspove og storlom.

 • Johan Tore Rødland
 • 23. May 2005

Eigerøy fyr 15.-16.5.2005

Kjetil og Johan Tore Rødland var på stasjonen 1. og 2.pinsedag. Største høydepunkt var merking av en blåstrupe om kvelden 15.5. Nye arter for året ellers : Krikkand, heilo, polarsnipe, myrsnipe, steinvender og munk.

 • Johan Tore Rødland
 • 18. May 2005

Bilde av skjærpiplerke og vintererle

Bilde av en skjærpiplerke på Eigerøy fyr. Også bilde av vintererleunger. Sansynligvis den første kjente, om ikke den første, hekkingen av vintererle i Bjerkreim.

 • John Grønning
 • 16. May 2005

Bilder 5.-14. mai

Fikk tatt bilder av vendehals, en fugl jeg ikke ofte har sett. Også bilder av sildemåke, havelle, storspove og vipe.

 • Harald Steensland
 • 16. May 2005

Tårnseiler på Hellvik 15. mai

Tidlig på kvelden i dag så jeg en tårnseiler like nord for huset vårt her på Hellvik. Jeg er også temmelig sikker på at jeg så to tårnseilere den 12. mai, men de fikk jeg ikke så godt inntrykk av som den i dag.

 • Gustav Steensland
 • 15. May 2005

Eigerøy fyr 14/15.5.2005

Reiste ut i lag med Rune Edvardsen og skåda på sjøen frå 7-21.30 på kvelden: 3 Smålom og 3 Tjuvjo var det mest spesielle. Var ute på fyret frå 5.30-13 i dag 15.5. Sløvt frå morgenen, men det løysna mht lom etterkvart. Totalt blei det 190 Smålom, 2 Storlom, 220+ suler, 2 Ringgås, 2 lyse Polarjo, Svartkråke og svartryggerle var det mest spesielle. Totalt 50 arter.

 • John Grønning
 • 15. May 2005

Hvitryggspett ved Moi

En hvitryggspett observert ved Eike i Lund 8.5.05. Den var like ved Lundevatnet. Egnet hekkelokalitet i lia like bak.

 • Johan Tore Rødland
 • 9. May 2005

Eigerøy fuglestasjon 5-6.mai

Spennende dager på fyret : I alt 7 gulnebblom, 1 polarjo, 12 kvitkinngjess, 1 svartrødstjert, 1 dvergfalk samt fangst av en suspekt piplerke med svarte bein og hvite ytre stjertfjær. I alt 42 arter fredag.

 • Johan Tore Rødland
 • 8. May 2005

Gjøk 5.5.05

I dag hørte vi gjøk for første gang i år. 1.-2. uke i mai er en typisk ankomsttid for arten.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 5. May 2005

Eigerøy fyr 30.4-1.5

Johan Tore og jeg hadde en fin tur til fyret 30.4 - 1.5. Av spesielle obs kan nevnes 1 tårnseiler som seilte rundt fyrlykta om kvelden 30.4. I dag 1.5 bl.a. Polarmåke, løvsanger, makrellterne, småspove, vel 40 lom mot N, derav minst 2 islom, endel havsuler, hettemåker og svartand på trekk på sjøen, gluttsnipe, låvesvaler mm. Tilsammen 20 ringmerket, bl.a. 3 gransangere.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 1. May 2005

Rødstjert på Hellvik 30.4

En rødstjert (F) ble i dag sett i hagen vår på Hellvik. En steinskvett satte ikke fullt så mye pris på dens tilstedeværelse som det vi gjorde, og jaget rødstjerten.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 30. April 2005

Røy

1 røy kom og satte seg i ei bjørk hjå naboen mens han heldt på å klippa plenen 30-40 m derifrå. Bjørka står innanfor grensa til hagefuglteljinga. Den sat nokre minutt, men var uroleg. Den flaug så og satte seg i ei gran 2-300 m unna, omringa av hus. Her sat den også nokre minutt før den forsvann.

 • Arnt G. Egeland
 • 25. April 2005

Orreleik ved morgengry

Med Steinar Grøsfjell som tilrettelegger og veiviser ble dagens tur til heien vest for Heskestad en flott opplevelse. Se rapport med Haralds fotos.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 24. April 2005

Bilder fra Brusand 23.4.05

Se noen bilder av steinskvett, sandlo og ærfugl på Brusand.

 • Harald Steensland
 • 23. April 2005

Eigerøy fyr 19.4.2004

Ein kveldstur på runden (vegen ut gjennom skogane og hagen, via fyret og langs myrane og skogane på vest tilbake til parkeringsplassen) ga ca 40 arter. Mest spesielt var Måltrost "overalt". Også bra med Tornirisk og Bergirisk.
Minst 10 syngande Jernsporv langs ruta.

 • John Grønning
 • 20. April 2005

Dvergfalk i Bjerkreim

En flott dvergfalk hann observert ved Netland i Bjerkreim søndag 17.4.05

 • Johan Tore Rødland
 • 19. April 2005

Ankomster av trekkfugler i det siste!

Flere trekkfugler er ankommet nå i det varme og fine været:

Strandsnipe - 7/4! Gya. Eig. (v/Tollet Gya)
Rødstilk - 9/4 Slettebø.Eig. (v/Knud E. Kristensen) Gransanger - 14/4 Svanes. Eig (ISL,GBK) + 16/4 Bjerkrem (v/Alf Laksesvela)
Ringtrost 10/4 Eig. (v/ Jan Inge Bilstad)
Bergirisk 16/4 Svanes, Eig. ISL +
Dvergfalk hann samme tid og sted
Sv. hv. fluesnapper 16/4 Øygrei, Eig. (v/ Torbjørg og Lars Harald Nodland)
Duetrost 17/4 Lund (v/ Toralf Tysse)

 • Ivar Sleveland
 • 18. April 2005

En liten tur til Gådå og Bjerkreimselven

Se noen bilder og en kort rapport fra en ettermiddagstur til Gådå og Bjerkreimselven.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. April 2005

Digiscoping 16.-17. april

Her er enda flere resultater fra "digiscopingen" som jeg har prøvd ut i det siste. Se bilder av artene: tyrkerdue, gulspurv, gravand, sandlo, måltrost, havelle, tjeld og siland.

 • Harald Steensland
 • 17. April 2005

Erling Svensens bilder

Erling Svensen, som er en kjent naturfotograf i Egersund, har sendt et par bilder av grønnsisik.

 • Erling Svensen
 • 17. April 2005

Fuglebilder gjennom teleskop 13. april

Her er noen av de første brukbare fuglebildene (av sjøorre, siland, fiskemåke, gråmåke og bokfink) tatt gjennom vårt nye teleskop.

 • Harald Steensland
 • 13. April 2005

Digiscoping - digital fotografering gjennom teleskop

Endelig - i dag kom pakken fra Norsk Naturbokhandel med Nikon teleskop og kamera, samt utstyr for montering av dette på teleskopet. Se bilder av av utstyret og det første fuglebildet.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 12. April 2005

Storlom

Storlomen var på plass då eg sjekka ein hekkeplass i Bjerkreim i går. Stilig at dei er på plass sjølv om trekket såvidt har begynt på fyret.

 • John Grønning
 • 11. April 2005

Flere ankomster i det siste !

Vi er snart midt i april, og der dukker stadig opp flere trekkfugler: Svanes. Eig. 2/4 - Tornirisk 8-10 ind. Skogsnipe 1 ind. Hegrestad. Eig. 3/4 - Sivspurv 1 sy.hann. Slettebøvatnet. Eig. 2/4 - Krikkand 100+ (Knud Erik Kristensen observerte denne urolige flokken da den ankom. De
landet omsider etter mange fluktturer over vannet.) Der var også 7-9 Brunnakker samme sted. NB: Kan ellers nevne at Roy Søyland fikk oppleve en spillende Tiur nær Bjerkreim sentrum 31/3.

 • Ivar Sleveland
 • 10. April 2005

Flaggspett 9.4.05

Se noen få bilder av en flaggspett som forsynte seg av meiseballen i dag.

 • Harald Steensland
 • 9. April 2005

Eigerøy fyr 9.4.05

Litt trekk med lom i dag. Totalt 15 små og 1 storlom i tillegg til 1 uidentifisert mogleg gulnebb/islom. 200+ toppskarv, 1 havhest, 220+ Fiskemåker, 1 lunde alke og lomvier, 3 jernsporv, 4 steinskvett m.m blei og sett. Totalt 44 arter i dag.

 • John Grønning
 • 9. April 2005

Ringtrost i Austrumdal

1 Ringtrost flaug over vegen ved austrumdal i Bjerkreim i dag.

 • John Grønning
 • 7. April 2005

Låvesvale

Ei Låvesvale flaug akkurat forbi kontorvinduet mitt på Vikeså kl 11.30.

 • John Grønning
 • 4. April 2005

Stelleranden fortsatt på Kvalbein

I dag ble en stellerand (M) sett sammen med en del ærfugl på Kvalbein. Også sist vinter oppholdt en stellerand seg på samme plass (jf. denne meldingen 7. mars 2004). Det dreier seg høyst sannsynlig om om samme individ, som ifølge fugler.net har oppholdt seg der siden 12. april 2003.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 3. April 2005

Kjernebiter

1 kjernebiter på fuglebrettet 28.03.2005, Røysland/Bjerkreim

 • Arnt G. Egeland
 • 30. March 2005

Fuglebilder 13.-29. mars

Se bilder av dompap, tjeld, blåmeis, rødstrupe, gråspurv og svartrødstjert.

 • Harald Steensland
 • 29. March 2005

Ankomsttider - diverse i mars.

Har noen ankomsttider notert i notisboka som vel også kan nevnes her. Om de ikke er de tidligste, så får rette vedkommende justere dem. Enkeltbekkasin - 27/2(Eig./Bj.)
Vipe - 3/3(Eig.)10/3(Bj.)Sandlo - 17/3(Eig.)Måltrost - 17/3(Eig.)Sanglerke - 20/3(Eig.)Heilo - 20/3(Eig.)Storspove - 23/3(Eig.)Grågås - 12/3(Eig.) Ellers kan nevnes at et par med Lappfiskender ble observert ved Leidland.Eigersund 5/3 av en som bor der.

 • Ivar Sleveland
 • 28. March 2005

Trane på Eigerøy fyr + andre nye ankomster 28/3 !

Årets Påsketur for meg til fuglestasjonen på Eigerøy fyr ble denne dagen - 28/3. Et heldig valg skulle det vise seg.
Skulle akkurat avslutte trekktellingen ved fyret i halv tolv tida,da jeg oppdager to store fugler med ekstra tunge vingeslag like over bukta ved parkeringen. Gjennom teleskopet følger jeg så to Traner som trekker sørøsover i over et halvt minutt, før de runder bak "Kulåfjellet".
Kjekt å få se trane fra fyret, og så ble det jo ny fyrart.!

Andre nye ankomster: Svareryggerle 1 hann. Linerle 1 hann. Sildemåke 1.
Der var også flere nye "fyr"-arter for året.Bl.a.:
Ringdue,Enkeltbekkasin,Vipe,Hettemåke,Måltrost,Sanglerke,Grågås,Bokfink.osv. Fin tur i strålende Påskevær...

 • Ivar Sleveland
 • 28. March 2005

Jernspurv på Hellvik 27. april

På en spasertur i solnedgangen la jeg merke til et par jernspurv like ved fotballbanen i Brunnmyra her på Hellvik.

 • Gustav Steensland
 • 27. March 2005

Svartryggerle m.m.

1 svartryggerle på Egeland 27.03.2005
1 par (f+m) steinskvett Egeland 27/3
1 storspove Ognedal 27/3
1 siland (m) Tengesdal i går, 26/3

 • Arnt G. Egeland
 • 27. March 2005

Storlom og Horndykker

To horndykkere og to storlom var i dag å se på den stille Ognabukten. Den ene horndykkeren lå ganske nær land, og var et fint syn i kikkerten.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 25. March 2005

Svartstrupe på Vikeså

1 par med Svartstruper blei sett i dag på Storsheia på Vikeså av Rune Edvardsen.
Ein flokk på 15 Grågjess trakk over Bjerkreim i 12 tida i dag. Ei mindre gås/and trakk og i lag med flokken utan at eg fekk artsbestemt denne.

 • john grønning
 • 25. March 2005

Observasjoner 20-23.3.05

Dei siste dagene har det kome fleire trekkfugler. Svartrødstjerter, Svartstruper, Steinskvetter, Svart-, Mål- og rødvingetroster, Gransanger og Sildemåker er av dei som har dukka opp langs rogalandskysten. Linerle er og rapportert, m.a 1 på Vikeså i går. 1 Vintererle holder ennå stand på Storsheia i Bjerkreim.

 • john grønning
 • 24. March 2005

Ringdue på Hellvik 19. mars

Minst én ringdue ble sett i dag tidlig, like ved huset vårt i Marraveien.

 • Gustav Steensland
 • 19. March 2005

Gråtrost og stær på Hellvik 14. mars

Midt i snøværet i dag morges landet en flokk på over 25 stær i hagen. Flere kjempet om plass på meisebollen. I et tre i en nabohage satt det minst fire gråtrost, samt noen stær.

 • Gustav Steensland
 • 14. March 2005

Eigerøy fyr 12.3.05

1 Tjeld trakk N på fyret i dag. Ellers 3 syngande Gjerdesmett. Totalt 18 arter. 13 Viper var på tengesdal. 6 overvintrande Grågjess var ennå på plass.

 • John Grønning
 • 12. March 2005

Viper 8. mars

12+ viper ble sett over et jorde nord for Vigrestad stasjon i dag.

 • Gustav Steensland
 • 8. March 2005

Gravand og Storspove 6. mars

5+ gravand og en storspove ble i dag observert på Kvassheim.

 • Harald Steensland
 • 6. March 2005

Vintererler på Storsheia i Bjerkreim

2 stk Vintererler har hatt tilhold på Storsheia på Vikeså ei god vekes tid nå. Observatør er Rune Edvardsen. Ellers er det lite å rapportere.

 • John Grønning
 • 24. February 2005

Munk på Hellvik 23.02.05

Se bilder av munk og svarttrost i hagen vår på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 23. February 2005

Noen flere fuglebilder

Se bilder av granmeis, blåmeis, grønnfink og storlom.

 • Harald Steensland
 • 20. February 2005

Hybrid kråke på Tengesdal

Ein hybrid av Svartkråke og Kråke har vore på Tengesdal dei siste vekene. Fuglen holder seg i ein kråkeflokk på opptil 100 fugler. I same flokken er det og 1 Kaie og 2 Kornkråker. Praktærfuglen var ennå på plass i havna ved sildoljen.

 • John Grønning
 • 15. February 2005

Stillits på foringsplassen

Lørdag 12.2.05 var det en stillits på foringsplassen i hagen min. Dette er den første observasjonen her i år.

 • Johan Tore Rødland
 • 14. February 2005

Oppdatert hagefugltelling

Resultater fra hagefugltelling hos Leif Arne Lien (t.o.m. uke 5) og Gustav Steensland (t.o.m. uke 6) er ajourført nå i dag.

 • Gustav Steensland
 • 13. February 2005

Ny rutebåt til Utsira

Torsdag 3. februar ble MF "Utsira" - den nye rutebåten til øya vist fram på Skagenkaien i Stavanger. Tilfeldigvis var jeg et ærend i byen og hadde kameraet med. Ettersom også vi i Dalane Lokallag drar på fugleturer til Utsira, så er jo den nye båten av en viss interesse.

 • Gustav Steensland
 • 6. February 2005

Grønlandsmåke Egersund havn

En grønlandsmåke 3K observert i Egersund havn mellom Lindøy og Stornes mek. fra kl. 13-14 31.12.05. Den var rastløs, og skiftet mellom flukt og korte opphold på sjøen hele tida. Tilstede også 1.2.

 • Johan Tore rødland
 • 31. January 2005

Forandring på innhold i foredraget til Roar Solheim 3. mars !

Fikk nylig beskjed fra Geir Olav Toft i Jæren Lokallag at der ikke blir foredrag om ugler 3. mars. Derimot vil Roar Solheim holde foredraget: "I bratte veggen" - Sjøfuglforskning på Bjørnøya. Håper og tror at dette vil bli minst like spennende og "Karismatisk" fremført i kjent Roar Solheim - stil... Men de som har interesse av å høre Roar fortelle om snøugler. Bør ta turen til årsmøtet i Stavanger og omegn lokallag som holdes mandag 7 februar på Stavanger Museum i Stavanger. Kontaktperson: Geir Olav Toft. NB: Årsmøtet i NOF-avd.Rogaland holdes fredag 11.mars Kl.18 på Stavanger Museum i Stavanger. Foredrag og navn på foredragsholder blir nevnt her så fort jeg har de opplysningene...(Kjøreopplegg for turen inn - kontakt styret.)

 • Ivar Sleveland
 • 24. January 2005

Strandtur på Kvalbein 22. januar

Endelig, etter flere uker med storm og regn, var det blå himmel og fine turforhold ved Jær-kysten. Vi tok turen til Kvalbein, like ved Brusand Camping. På stranden så vi bl.a. en lomvi som var tilsølt med olje. Den karret seg ut i bølgene da vi kom den for nær. Se Haralds fotos.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 22. January 2005

Hvitkinngås og Dvergdykker i Mong.

Søndag 16/1 var jeg en tur innom både Stapnes og Mong her ute ved kysten. Ved Mong på et gjorde satt der ei Hvitkinngås. Lenger ute i sjøen lå der 2 Dvergdykkere å dykket helt inntil en øy. Dette er faktisk en av de sikreste plassene jeg pleier å observere denne arten i Dalane. 1-2 individer er nesten årvisse her. på Stapnes "danset" en krykkje like over bølgetoppene nær land. Også en spurvehauk suste lavt over bakken i kveldinga.

 • Ivar Sleveland
 • 18. January 2005

Vårlig med vipe og tjeld på Nordre Eigerøy.

Var i tvil om dette skulle vært ført under "trekkfugltider" ,for vi er jo bare midt i januar enda. Samtidig virker det som våren er fremskyndet minst 1-2 måneder etter stormene for bl.a. enkelte vaderarter. Langs hele kysten meldes der om uvanlig tidlige ansamlinger av vipe,tjeld,storspove og sandlo osv. 230 viper bare på Orreosen på jæren er spesielt, selv om der er veldig mildt nå. Lørdag 15/1 observerte jeg 2 tjeld og en flokk med 14 viper på Nordre Eigerøy i Eigersund. Vipene fløy utover mot Seksavika/Eigerøy fyr. Andre hadde også (via DT)observert en stor flokk samme sted i helga.

 • Ivar Sleveland
 • 18. January 2005

Resultater av svanetelling

På kort varsel ble det stablet på beina et lokalt tellekorps bestående av Ivar Sleveland, Leif Arne Lien, Roald Lomeland, Bjørn Erik Paulsen og Johan Tore Rødland i forbindelse med internasjonale svanetellinger helga 15.-16.1.05. Til sammen fant vi 139 ad. + 37 juv. sangsvaner og 35 ad. + 10 juv. knoppsvaner.

 • Johan Tore Rødland
 • 18. January 2005

Viper på Tengesdal

4 Viper var nyankomne på Tengesdal i går. Det var også kome 5 Kornkråker (rekord for Bjerkreim). Svartkråka og 1 kaie var framleis på plass. Flokken med 8 grågjerss var redusert til 6 uvisst av årsak.

 • John Grønning
 • 17. January 2005

Polarmåke Egersund havn

Polarmåke 3K observert i Egersund havn fredag 14.01.04 kl.14.Vekslet mellom å fly rundt og å ligge på vannet omtrent midt mellom Lindøy og Grøne haugen på Eigerøy. Muligens samme fugl tilstede samme sted 8.2.

 • Johan Tore Rødland
 • 14. January 2005

Årsmelding 2004

Årsmeldingen for 2004 er nå lagt ut

 • Johan Tore Rødland
 • 12. January 2005

Praktærfuglen på plass igjen.

Praktærfuglen er på plass i Egersund havn igjen. Ligger ved Syskrinet kl.13 i dag.

 • Johan Tore rødland
 • 12. January 2005

Referat fra årsmøtet 6. januar 2005

Se referat fra årsmøtet, som ble avholdt i Egersund.

 • Gustav Steensland
 • 10. January 2005

Velkommen til årsmøte i lokallaget!

Lokallagets årsmøte går av stabelen i morgen, torsdag 6. januar kl. 1830 i Egersund (i Pingvinen fritidsklubb). Etter årsmøtesakene blir det foredrag om Utsira fuglestasjon v/Eivind Sande.

 • Redaksjonen
 • 5. January 2005

Jernspurv på årets første fyrtur.

Så er vi i 2005, og jeg fikk lyst til å ta turen ut til Eigerøy fyr, denne 1.januar. Startet Kl.1030 og var tilbake kl.1630. Lite fugl å se utover på sjøen. men litt mer i hagen og på veg ut. Det mest spennende var en overvintrende jernspurv som lot høre fra seg med kraftige lyder flere ganger i hagen. Anne Kristin og Johan Tore Rødland kom ut en snartur. Artsantallet stoppet på 22. Vel 15 turgåere kom helt ut til fyret, mens ca.30 stoppet ved Linken. Kjekk tur!! NB: Artig å registrere hvor lik artsoversikten ble ved sammenlikning av hva jeg observerte på samme dag i fjor.

 • Ivar Sleveland
 • 1. January 2005

Svartstrupe på romjulstur til Nordre Eigerøy, Eigersund.

Måtte bare ha meg en ettermiddagstur ut til N.Eigerøy i Eigersund Kommune,for å sjekke fuglelivet denne dagen.26/12
Fint vær og ganske mye fugl,ga dette resultatet:
Ei sothøne ved Leidland. Mens jeg studerte stær og gråtrost ved Hauane,slo en vandrefalk en stær bare ca.80 meter unna.
Horndykker 17,storspove 1,gråhegre 12,knoppsvane 25+,stær 200,gråtrost 35,snøspurv 5,dompap 10+ osv. Og den gjeveste arten på turen var et fint eksemplar av svartstrupe, muligens en hunn? som solte seg like utenfor Samslått.

 • Ivar Sleveland
 • 26. December 2004

"Vore venner smaafuglene"

Nylig fikk jeg en artig bok i gave, nemlig Jacob Sann: "Vore venner smaafuglene : 32 fugleskisser med billeder", Olaf Norlis forlag, Kristiania, 1915 (andet oplag). Han innleder boken med følgende oppfordring: "Lær at kjende livet i naturen! Det vil gjøre dine streiftog i skog og mark rikere og vække din skjønnhetsglede." Les hans omtale av "Maaltrosten".

 • Gustav Steensland
 • 23. December 2004

Programarket våren 2005

Om kort tid vil lokallagets medlemmer få vårens program i posten. Tema på forsiden denne gang er "Fôringsplasser for fugler ved turveier i Dalane". Som vanlig er også innkalling til årsmøtet med i oppsettet.

 • Redaksjonen
 • 23. December 2004

Julehilsen

Styret i NOF - Dalane Lokallag ønsker alle våre medlemmer og hjemmesidens lesere en riktig GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR !

 • Styret
 • 20. December 2004

Flere fuglebilder fra Hellvik 19.-20. desember

Se bilder av svartmeis, blåmeis, grønnfink, stjertmeis, granmeis og bjørkefink.

 • Harald Steensland
 • 19. December 2004

Musvåk på Gjedrem

Ein Musvåk jakta på Gjedrem i Bjerkreim 11.12.
Høyrte og ei Vintererle på Tengesdal 12.12.

 • John Grønning
 • 14. December 2004

Dvergdykkere og Musvåk i Sokndal.

Jørn Nesvold observerte lørdag 11/12 en musvåk på Årstad i Sokndal kommune. På søndagen 12/12 var han en tur nedom ved Rekefjord. Der svømte hele fire dvergdykkere rundt om i sjøen.

 • Ivar Sleveland
 • 13. December 2004

Konglebit og stillits på Svanes.

Endelig fikk jeg sett Konglebit for første gang, og det i egen hage!! Lørdag 11/12 på Svanes i Eigersund Kommune, hadde jeg oppe nett og ringmerket meiser idet to individer av konglebit landet i en grantopp snaue 15 meter ifra meg. Spennende! Kjekt også å få høre lydene de laget. Senere landet også en stillits i den samme grantoppen,mens flere heipiplerker(5+)fløy jublende over hustaket. Avslutter med en sidensvans syngende over hagen samtidig som 5-6 stær suser forbi under denne nordover.

 • Ivar Sleveland
 • 13. December 2004

Foringsplassen i Lunhulen på Hellvik 11.12.04

Se bilder av granmeis i Lunhulen på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 11. December 2004

Foringsplassen på Låvaberget i Vannbassengene i Egersund

Se noen få bilder fra foringsplassen i Vannbassengene.

 • Johan Tore Rødland
 • 7. December 2004

Link til login-siden

Det er nå lagt inn en link øverst på alle sidene (like under logoen) som viser til siden hvor de medlemmene som har fått brukernavn og passord kan logge seg inn og legge inn meldinger og observasjoner. Linken er lagt inn for å gjøre det lettere å finne tilbake til denne siden.

Har du glemt ditt brukernavn og/eller passord kan du ta kontakt med redaksjonen (post@nofdalane.net). Er du medlem og har ikke enda fått tilgang, så skal vi fort ordne det, så bare gi beskjed.

 • Redaksjonen
 • 6. December 2004

Foringsplassen i Lunhulen på Hellvik 04.12.04

Se bilder av granmeis i Lunhulen på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 5. December 2004

Varsler på Hellvik 4.12.04

I formiddag begynte plutselig meisene hjemme i hagen å komme med varslende lyder, noe som skyldtes at en varsler var på besøk. Varsler hadde vi faktisk aldri sett før, så det var godt å endelig kunne "krysse" arten.

 • Harald Steensland
 • 4. December 2004

Medlemmers observasjoner

Her er noen utvalgte rapporter gitt på den sedvanlige "runden" på lokallagets møte. De fleste observasjonene er gjort i november, her i Dalane.
- Steinar Grøsfjell: 28 gulspurv
- Kurt Mikal Klungland: 10-12 stjertmeis; 30 bjørkefink
- Roald Lomeland: 17-18 sangsvaner; 2 grønnspett
- Arnt Georg Egeland: 1 munk (F); 1 varsler
- Johan Tore Rødland: svartender (Egersund havn); 35 bjørkefink (hagen)
- John Grønning: 10 vintererle, 1500 stær (Tengesdal); 1 bergand, 2 kortnebbgås (Gådå); 5 kongeørn (juv);
- Ivar Sleveland: 1 skogsnipe (25-26. oktober)

 • Redaksjonen
 • 2. December 2004

Velkommen til dagens møte i lokallaget!

Vi minner om julemøtet i Pingvinen fritidsklubbs lokaler i Egersund i kveld kl. 1830. Det serveres hjemmelaget risengrøt med tilbehør. Medlemmene viser sine lysbilder.

 • Redaksjonen
 • 2. December 2004

Nytt design/oppsett på hjemmesiden

Som dere ser så har oppsettet på hjemmesiden blitt noe forandret. Blant annet er menyen omorganisert og flyttet over på venstre side, i tillegg til at designet på sidene har blitt forenklet ved at alle de grønne rammene er fjernet.

 • Redaksjonen
 • 29. November 2004

Vintererle og linerle på Kvalbein 28. november

På en stille og fin søndag var det en flott opplevelse å vandre langs kysten fra Kvassheim til Kvalbein.

 • Gustav Steensland
 • 28. November 2004

Hjemme i hagen på Hellvik 23.11.04

Se bilder av blåmeis og kjøttmeis.

 • Harald Steensland
 • 23. November 2004

Ringmerking av sidensvans: ny årsrekord

Egil Omdal melder at han til nå i høst har ringmerket så mange som 288 sidensvans hjemme i sin egen hage på Kvassåsen i Sokndal. Dette er ny rekord for hans del. Han gir en samarbeidsvillig kone en god del av æren, ettersom hun har varslet Egil mens han har vært på jobb, som selvstendig næringsdrivende med fleksitid, om ankomne flokker av sidensvans i hagen.

 • Redaksjonen
 • 22. November 2004

Hyggelig julebord i lokallaget lørdag 20. november

Det ble god respons da styret inviterte til julebord. Se bilder og omtale av en hyggelig kveld i koselige omgivelser. Nå med flere bilder og et artig dikt!

 • Gustav Steensland
 • 22. November 2004

Musvåk i Bjerkreim

Ein Musvåk kom trekkande forbi huset mitt på søndag. Kanskje det blir overvintring i år også??

 • John Grønning
 • 22. November 2004

Hjemme i hagen på Hellvik 21.11.04

Se bilder av kjøttmeis, grønnfink, rødstrupe og pilfink.

 • Harald Steensland
 • 21. November 2004

Foringsplassen i Lunhulen på Hellvik 21.11.04

Se bilder av granmeis i Lunhulen på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 21. November 2004

Populær foringsplass på Hellvik!

Se nærbilder av granmeis på foringsplassen i Lunhulen på Hellvik. De samarbeidsvillige granmeisene kom også og hentet frø fra hånden.

 • Harald Steensland
 • 20. November 2004

Hjemme i hagen på Hellvik 20.11.04

Se bilder av bjørkefink.

 • Harald Steensland
 • 20. November 2004

Foringsplassen i Lunhulen på Hellvik 20.11.04

Se bilder av granmeis i Lunhulen på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 20. November 2004

Vintererle i Egersund

En vintererle holder til ved Egersund Sildoljefabrikk for tida. Sist sett 19.nov.

 • Johan Tore Rødland
 • 19. November 2004

Markering av Eigerøy fyrs 150 årsjubileum 16 nov. 2004

I anledning 150 års jubileet for Eigerøy fyr ble det arrangert en liten markering i maskinrommet på fyrtårnet.Ivar Sleveland og Johan Tore Rødland representerte fuglestasjonen. Artikkelen har med noen bilder fra arrangementet.

 • Johan Tore Rødland
 • 19. November 2004

Kortnebbgås på Tengesdal 15.11

2 Kortnebbgås gjekk på Tengesdal i går kveld. Det var også 7 Grågås og 1000+ Starer i området.

 • John Grønning
 • 16. November 2004

Praktærfugl i Egersund havn

En praktærfugl hann i Egersund havn i dag kl.10. Den ligger i en flokk på ca. 250 ærfugl.

 • Johan Tore Rødland
 • 15. November 2004

Ny bankkonto for lokallaget

Vår kasserer Steinar Grøsfjell melder at Dalane Lokallag har fått ny bankkonto: 3270.21.35760.

 • Redaksjonen
 • 8. November 2004

Sekker med solsikkefrø er nå til salgs

Det er nå kommet beskjed om at 25kg sekker med solsikkefrø nå er på plass hos Ivar Sleveland. Ta kontakt (tlf. 51498245) om du vil hente eller bestille til sesongen med fôring.

 • Redaksjonen
 • 6. November 2004

Glimt fra medlemsmøtet i Sokndal 4. november

Les en kort rapport og se noen bilder fra møtet på Soknatun.

 • Gustav Steensland
 • 6. November 2004

Sesongen med hagefugltelling har begynt!

Også denne sesongen vil utvalgte medlemmer bidra med resultater fra tellingen av fugl i sine hager. Nytt denne gang er at de av tellerne som har tilgang til internett, selv kan gå inn og oppdatere resultatene. Nærmere instrukser vil bli gitt til de det gjelder.

 • Redaksjonen
 • 2. November 2004

Stillitser på Seglem, N.Eigerøy i Eigersund.

Johan Seglem fortalte at han i ca. en uke har hatt en flokk på 10 Stillits på fuglebrettet sitt på Seglem, N. Eigerøy.

 • Ivar Sleveland
 • 28. October 2004

Eigerøy fyr 19.10

Var ute ein ettermiddagstur på fyret. Bra med meiser i hagen, men lite småfugl langs stien ut. Ca 40 Sidensvans, 25 Svarttrost, Bra med Gjerdesmett, fuglekonger m.m. Ei Jordugle vart skremt opp av kråker då eg var på veg inn igjen.

 • John Grønning
 • 21. October 2004

Stor flokk med sidensvans i Stavanger

På vei til jobb i Stavanger i dag, så jeg en flokk på nærmere 30 sidensvans like bak Kampen skole. De forsynte seg ivrig av røde bær i en hekk.

 • Gustav Steensland
 • 20. October 2004

Eigerøy fyr 16.-17.10

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 17. October 2004

Menyen er flyttet

Menyen, som tidligere lå øverst på siden, er blitt delt i to deler og flyttet litt ned på siden, og ligger nå under overksrift og logo. Den ene delen omfatter alle nyhetskategoriene, og den andre omfatter de øvrige valgene.

 • Redaksjonen
 • 16. October 2004

Tidlige sidensvans!

15 sidensvans i flokk 9.10 og 5 i flokk 10.10 på Hauge, Sokndal, er noe av det tidligste jeg har observert arten om høsten.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 10. October 2004

Rapport fra tur til Jæren søndag 10. oktober

Et praktfullt høstvær med lett bris fra sørøst gjorde dagens tur til en fin opplevelse. Se rapport og bilder.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 10. October 2004

Tur til Jæren søndag 10. oktober

På medlemsmøtet i Egersund i kveld ble det bestemt at turen til Jæren starter på Kosen (Tengsareid) kl. 0900. Vi satser på å bruke god tid på strekningen Hellvik-Holmane-Ogna-Brusand-Kvalbein-Kvassheim. Om det varsles interessante observasjoner ellers på Jæren samme dag, kan reiseruten endres tilsvarende. Værmeldingen i kveld tyder på bra forhold på søndag.

 • Redaksjonen
 • 7. October 2004

Teknisk feil på nettsidene er rettet opp

I løpet av ettermiddagen ble problemene løst, og nettsidene er nå tilbake i normal drift.

 • Redaksjonen
 • 7. October 2004

Teknisk feil på nettsidene

Pga. arbeid på datamaskinen som betjener nettsidene til lokallaget, er det oppstått en midlertidig teknisk feil. Dermed er bl.a menyvalgene ute av drift og bilder viser ikke slik de skal på hovedsiden. Vi antar at feilen vil være rettet i løpet av neste 24 timer.

 • Redaksjonen
 • 6. October 2004

Oktobermøtet i lokallaget

Vi minner om møtet i Egersund kommende torsdag, 7. oktober. Stedet er som vanlig i lokalet "Pingvinen" i Eikundabygget. KJELL OVE HAUGE forteller nytt fra HAVØRN-PROSJEKTET i Rogaland.

 • Redaksjonen
 • 5. October 2004

Gulltrost funnet død i Eigersund

En gulltrost ble 28.09.04 funnet død ved et hus i Eigersund. Bilder er vedlagt.

 • Johan Tore Rødland
 • 29. September 2004

Rovfugler på trekk

 • John Grønning
 • 12. September 2004

Svartstrupe på Hellvik

I Lunhulen på Hellvik så jeg i dag 1(2?) stk. Svartstrupe (u.a. rubicola). De satt på toppene av busker et godt stykke vekke, men det var ikke tvil om at dreide seg om i hvert fall èn svartstrupe, som var en hann. Den andre var en 1. vinter av enten svartstrupe eller buskskvett.

 • Harald Steensland
 • 11. September 2004

Ringgås

20 Ringgås trakk sør i ettermiddag. Utanom dette var det svært lite fugl på fyret.

 • John Grønning
 • 9. September 2004

Eigerøy fyr 4.9.04

4.9 blei ein minnerik dag for underteikna på fyret. Det starta sløvt med kun ærfugl og havsuler på sjøen. Det var ingern spurvefugler i lufta og heilt sløvt på sjøen. Eg satt på fyret frå kl7-12. Rett før halv 8 byrja dei fyrste heipiplerkene å trekk. 3 Tårnfalk kom og susande over linken på veg SØ. Sian gjekk det slag i slag. Det trakk vadefugl på sjøen og rovfugl over linken. Spurvefugleane trakk og jevnt, men heldigvis ga dei fleste lyd. Det som imponerte mest var rovfuglane; dei trakk over linken, skrudde seg litt opp, og glei som regel over mot Seksarvika. Nokon kom imidlertid strykande forbi meg på fyret på ned mot 10 meters avstand! På det meste låg det 7 Spurvahauk og skrudde over linken. Noko seinare låg det 3 Spurvahauk og 4 stillande Tårnfalk same stad. 2 Fiskeørn gjorde eit trekkforsøk over sjøen. Dei snudde og trakk inn Nordasundet. Totalen for rovisane blei: 33 Tårnfalk, 28 Spurvahauk og 2 Fiskeørn. Forutan vadefuglane trakk det og 2 Storjo og 2 1k Dvergmåker forbi på sjøen. Totalt 50 arter blei logga denne formiddagen.

 • John Grønning
 • 9. September 2004

Bilder fra Eigerøy fyr 2004

 • John Grønning
 • 8. September 2004

Gjenfunn av ringmerkede grønnsisik

Rapport om gjenfunn i Nederland og Slovenia av fugler ringmerket av Egil Omdal i Sokndal.

 • Gustav Steensland
 • 5. September 2004

Vadere m.v. ved Kvassheim og Kvalbein

På vår morgentur lørdag 4. september var vi innom Kvassheim havn, og deretter gikk vi en tur langs stranden ved Kvalbein. Vi gjorde flere fine observasjoner.

 • Gustav Steensland
 • 5. September 2004

Høstens program: bytte av tema på medlemsmøter

Etter ønske fra foredragsholder Kjell Ove Hauge blir han med på møtet i Egersund 7. oktober, med det planlagte tema "Nytt fra havørnprosjektet i Rogaland".

Dermed blir Harald og Gustav Steenslands rapport fra årets tur til USA tema på møtet i Sokndal den 4. november.

 • Redaksjonen
 • 28. August 2004

Ringmerkingsturen til Lomeland

Referat fra ringmerkingsturen til Lomeland 22.08.2004 :
Turleder : Roald Lomeland Tidspunkt: 05.30 – 22.00. Vær: Skiftende mellom sol og regnbyger, ca. 10 - 15 ºC.
Antall nett i bruk:17. Antall arter: 18. Totalt antall fugl: 111. Antall deltakere: 10

 • Johan Tore Rødland
 • 24. August 2004

Nytt fra havsvalefangsten på Eigerøy fyr 2004

En oppsummering av årets havsvalefangst pr. 18.august.
3 bilder lagt ved.

 • Johan Tore Rødland
 • 19. August 2004

Knoppsvanefamilie i Hellvikvatnet

På en fin kveldstur langs Hellviksvatnet i kveld la vi merke til et knoppsvanepar med unger ved utløpet av vatnet. Men fordi ungene lå delvis skjult i sivet, var de vanskelige å telle. På tilbakeveien fra turen vår så vi at svanefamilien lå på åpent vann, og alle sju ungene så ut til å være i fin form. Slett ikke verst familieforøkelse på ett år!

 • Gustav Steensland
 • 15. August 2004

Sangsvane på Hellvik

På et vann ikke langt fra Lunhulen på Hellvik, så jeg en sangsvane i dag. Sansynligvis har vel svanen tilbrakt sommeren her i sør.

 • Harald Steensland
 • 10. August 2004

Eigerøy fyr 8.8.04

Totalt 49 arter på formiddagen m.a; 200+ Storskarv, 660 Grågås, Vandrefalk, Tårnfalk, Spurvahauk, 13 arter vadere (420 Tjeld, 3 Enkelbekk, 4 Grønnstilk, Skogsnipe, 3 Gluttsnipe m.m), Buskskvett, 200 Tornirisk for å nemne noko.

 • John Grønning
 • 10. August 2004

Dvergspett, mm. på Hellvik

I går, 4. august, var jeg på en liten sykkeltur, og da oppdaget jeg en dvergspett og en grønnspett i Lunhulen ved Hellvikvatnet. Det var også mange gråfluesnappere, ungfugl av granmeis, kjøttmeis og blåmeis. En sivhøne med en unge holdt til i sivet ved utløpet av vatnet.

 • Harald Steensland
 • 5. August 2004

Programarket høsten 2004

Tema: Ringmerking av låvesvaler

 • Redaksjonen
 • 5. August 2004

Gjess og heilo på trekk ved Hellvik

På denne fine og varme augustdagen var det også anledning til flotte fugleopplevelser. Ved sekstiden om morgenen, på vei til jernbanestasjonen på Hellvik, hørte jeg en flokk med gjess. I fin v-formasjon, fordelt på en stor tetgruppe og en mindre bakerst, til sammen over 90 individer, antakelig grågjess, var de på ferd sørover, høyt oppe.

Like før halv ni i kveld oppdaget Harald at fire vadere landet på en beitemark nordvest for huset vårt. Ganske riktig, det var heilo, som gikk i gresset mellom steiner og bergnabber. Harald fikk tatt video av dem, og etter en halv times tid hørte vi heiloens sang, litt klagende i tonen. De lettet alle fire, og vi kunne følge dem der de fløy ut mot havet, over Dyrøy, retning sør-sørvest.

 • Gustav Steensland
 • 2. August 2004

Ringmerking av havsvaler på Stapnes

Melding fra Ivar Sleveland i dag: 6 havsvaler ble ringmerket på Stapnes i natt. Selv om det var fullmåne, stod fangstnettene mot en mørk bakgrunn og gjorde fangsten mulig.

 • Redaksjonen
 • 1. August 2004

Gjess på vei sørover

En flokk på 28 gjess fløy sørover over Hellvik tidlig i ettermiddag. Jeg greide ikke å bedømme arten sikkert, men sansynligvis var det grågås.

 • Gustav Steensland
 • 31. July 2004

Havsvalesesongen er i gang

4 havsvaler ringmerket og 1 med norsk ring kontrollert på Eigerøy fyr 27.07.04

 • Johan Tore Rødland
 • 28. July 2004

Eigerøy fyr 17.7.04

Eigerøy fyr frå Kl7-11 i dag: 550+ Havsuler, 200+ Svartender, 250+ Polarsniper, 21 Storjo, 2 Tjuvjo m.m. Totalt 46 arter.

 • John Grønning
 • 17. July 2004

Diverse observasjoner

1 hann Rosenfink flaug over veien på Eikestad, Eigersund 12.7. Dei siste dagane har eg høyrt fleire småflokker med Grankorsnebb i lufta. Kanskje ein tidleg invasjon på gang??

 • John Grønning
 • 13. July 2004

Tundrasnipe på Fotlandsvatnet

1 ad Tundrasnipe var på Fotlandsvatnet i kveld. Det var også fleire Strandsniper og 500+ Sandsvaler.

 • John Grønning
 • 13. July 2004

Vepsevåk i Bjerkreim

1 Vepsevåk trakk over huset mitt i dag. Hu sirkla rundt i 15 min sånn at eg fekk god tid til å studera hu i teleskopet. Trakk til slutt vestover i relativt låg hødge.

 • John Grønning
 • 27. June 2004

Tur til USA - på direkten

Se foreløpig rapport og bilder fra sommerens tur til USA.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 24. June 2004

Eigerøy fyr 12.6.04

Var ute på fyret i formiddag. Litt trekk på sjøen frå 7-9, m.a: 13 Smålom, 3 Storlom, 130+ suler, 8 Grågås, 4 Småspove, 60+ Krykker, 2 Lunde. Det var bra med Brunsisik, Bergirisk, og Tornirisk. 1 Møllar sang i hagen. Same plass var og ein Gulsanger. Dette er 13.nde funn for stasjonen og fyrste sidan 2000.

 • John Grønning
 • 12. June 2004

Knoppsvaner med vellykket hekking ved Hellvikvatnet

For få dager siden ble sju unger klekket ut i reiret til et knoppsvanepar ved utløpet av Hellvikvatnet. Denne reirplassen er ny i år.

 • Gustav Steensland
 • 8. June 2004

Boltit i Bjerkreim

Snakka med ein grunneiger i Bjerkreim i dag som kunne fortelle om 4 Boltit som sprang foran traktoren for 14 dager sidan. Dessverre var han ikkje og sjekka plassen igjen etterpå.

 • John Grønning
 • 4. June 2004

Pirol på Netland ved Hellvik i Eigersund Kommune.

I dag mandag 31/5 på Netland ved Hellvik i Eigersund Kommune, fikk jeg høre en syngende Pirol. Første strofene hørtest i 1045 tiden. Prøvde også å få sett fuglen høyt oppe i trekronene, men det ble bare små glimt av en svært gjemt fugl der oppe. Den var svært typisk i sangen, kraftige og klare toner, slik jeg husker den fra Jomfruland. Den tok noen pauser inni mellom, og ble hørt siste gang Kl.1105! Prøvde forjeves å legge den ut på Bombevarsleren,men først kl.1300 lyktes det. Spennende å se om den holder seg i området fremmover.

 • Ivar Sleveland
 • 1. June 2004

Silkeheigre på Brusand 31.5

1 Silkeheigre vart sett på Brusand 31.5. Det vart og sett minst 2 Bietere på Holmane ved Sirevåg. 1 Myrsanger sang ved Haver, Sirevåg. Ei hybrid sansynlegvis av AmerikablesandXKaneland vart sett igjen på Kvassheim. Fuglen var ekstremt sky, men antageligvis kommer den frå ein eller annan fuglepark i Europa.

 • John Grønning
 • 31. May 2004

Eigerøy fyr 29.5.04

40 Smålom, 1 ad Gulnebblom, 100 Havhest, 130+ Havsule, 18 Steinvendare, 4 Polarjo, 2 Storjo, 220+ Krykkjer, 100+ Rødnebb/Makrellterne og 1 Møllar var av det mest spesielle i dag morges.

 • John Grønning
 • 29. May 2004

Ny dato for lokallagets nattur til Jæren: 12. juni

Leif Arne Lien, som er turleder, ringte i dag og meldte fra om at natturen til Jæren blir arrangert LØRDAG 12. juni (og ikke fredag 11. juni, som det står i programmet). Som avtalt på siste lokallagsmøte blir det oppmøte ved Kosen på Tengs kl. 2100, med første observasjonssted ved Hellvik havn ca. kl. 2115. Vi håper på godt vær, mange deltakere og rikelig med syngende og ellers observasjonsvillige fugler.

 • Redaksjonen
 • 26. May 2004

Eigreøy fyr 22.5.04

Bra med trekk på sjøen i dag i N stiv/sterk kuling. Totalt 17 Smålom, 1600+ Havhest, 400+ Havsuler, 2 Kvitkinngås, 3 Bergand, 2 Storjo, 1 Tjuvjo, ca 300 Krykkjer og 12 Lunde var nokon av antalla.

 • John Grønning
 • 22. May 2004

Trane i Dalane 16. mai

Via Ivar Sleveland har vi fått melding om at Geir Mikkelsen og Anbjørg Rødland observerte en trane på Ualand den 16. mai.

 • Redaksjonen
 • 20. May 2004

Gresshoppesanger i Bjerkreim

1 Gresshoppesanger blei høyrt syngande på Apeland i 4-tida på morgenen 17.5.

 • jgr
 • 19. May 2004

Eigerøy fyr 14-15.5

Gjekk ut på fyret i 5-tida på ettermiddagen i går 14.5. Regnet seig på etterkvart, men eg fant ein god plass i ly av fyret. Det mest spesielle var 1 ad Gulnebblom, 1 ad Islom, 9 Smålom, 5 Polarjo, 15 Tjuvjo og 60 Svartand.
Starta tidleg i dag 15. Vr på plass på fyret kvart på 6. Litt sløvt til å begynne med, men 3 Polarjo og 1 ad Gulnebblom ga håp. I 7 tida løysna det og frå då og fram til kl 1, var det fullt kjør. Totalantall for dei mest spesielle artane var;
Gulnebblom-7 ad + 1 2k, Smålom 264 ind (sans ny dagsrekord), Havsule 42, Kvitkinngås 71, Svartand 185, Vandrefalk 2k, Myrsnipe 102, Polarsnipe 168, Småspove 6, Fjøreplytt 7, Storjo 4, Polarjo 17 ind!!, Tjuvjo 10, Polar/Tjuvjo 1, Makrell/Rødnebbterne 140++, Lunde 3

 • John Grønning
 • 15. May 2004

Sildemåke u.a. graellsii på Hellvik

En sildemåke av underarten graellsii var på Hellvik i går. Den sto sammen med en av våre vanlige sildemåker (intermedius). graellsii har en blyantgrå overside som står i kontrast til de svarte vingespissene. Se bilder.

 • Harald Steensland
 • 14. May 2004

Furusanger på Kvassheim!

Etter tips fra John Grønning dro vi til Kvassheim i dag morges og fikk sett, hørt og filmet Furusanger. På vei til Kvassheim fikk vi et gjensyn med Egretthegren på Brusand.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 9. May 2004

Gluttsnipe, mm. på Brusand 1.5

I dag morges så vi en gluttsnipe mellom Brusand og Kvalbein. Det var også rikelig med låvesvaler, samt en del terner (usikkert om det var rødnebbterne eller makrellterne). En steinskvett (F) og flere linerler nøt også mengden av insekter på stranden.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 1. May 2004

Løvsanger og sandsvale ankommet.

Onsdag 28/4 hørte jeg den første løvsangeren på Tengsareid, Eigersund. Senere samme dag var der også ivrig sang fra en løvsanger ved travbanen på Tengesdal i Bjerkreim kommune.
I dag 30/4 observerte jeg sandsvaler først ved Tengsareid og så ved Eie i Eigersund kommune.

 • Ivar Sleveland
 • 1. May 2004

Flere nye ankomne trekkfugler på Eigerøy Fyr i dag

Bjørn Erik Paulsen har vært på "Fyret"i dag 30/4. Der ute har han i vårlig stemning bl.a.Observert Flere nyankomne trekkfugler. På oppfordring tok jeg på meg å formidle dem videre inn på hjemmesiden. De nyankomne artene var : 1 buskskvett, 2 munk, 1 svarthvit fluesnapper, 1 rødstjert. Ellers flere Gran og løvsangere der ute.

 • Ivar Sleveland
 • 1. May 2004

Gjøk,rødstilk og strandsnipe er kommet.!

Allerede lørdag 24/5 ble en gjøk observert av Roy Søyland idet den fløy foran bilen hans ved Fjermedal i Bjerkreim Kommune.Svært tidlig for denne arter som vanligvis dukker opp første-andre uken i mai. på søndag 25/4 hørte Gunnvor Krone og jeg, Ivar Sleveland en Rødstilk over Svanes. Eigerund. Senere kunne vi studere den første Strandsnipen i Dalane ved Gjedrem i Bjerkreim. Ellers hadde vi foran oss ved Vinningland. Bjerkreim, en svatryggerle hunn.

 • Ivar Sleveland
 • 27. April 2004

Møller 25.04

En møller ble sett i Lunhulen på Hellvik i dag.

 • Harald Steensland
 • 25. April 2004

Kattugle på Hellvik

Se en liten rapport fra en tur lørdag morgen, 24. april

 • Harald og Gustav Steensland
 • 24. April 2004

Endel nye ankomster i Dalane. mm. !

Det våres godt nå med grønnskjær i bjørkeskogen, og der dukker stadig opp nye trekkfugler: Tornirisk Onsdag 7/4 Eigerøy Fyr v/Bjørn Erik Paulsen og John Grønning. Samme dag sang en sivspurv i Gådå på Tengesdal.Bjerkreim/Eigersund v/Ivar Sleveland og John Grønning. 1 svartrødstjert hann Eigerøy Fyr 15/4 v/John Grønning. 1 vendehals Vatland. Sokndal 17/4 v/Ivar Sleveland. 1 låvesvale Hadland. Eigersund samme dag v/Knud Erik Kristensen og Keijo Liete. Andre obs. 1 svartryggerle hunn Lindland. Sokndal 11/4 Ivar Sleveland og Gunnvor Keone. 1 svartrygerle hann Nålaug. Eigersund 17/4 v/Ivar Sleveland. 1 dvergdykker Klungland. Eigersund 11/4 v/Jan Inge Bilstad. Han observerte også en tidlige Ringtrost den 29/3 på Horve i Eigersund.

 • Ivar Sleveland
 • 19. April 2004

Steinskvett på Hellvik 17.04

Vår første observasjon av steinskvett (M) i år fikk vi lørdag formiddag den 17. april. Denne arten har vært et årvisst syn i steinhaugene på en beitemark like nedenfor huset vårt.

 • Gustav Steensland
 • 18. April 2004

Justering av oppsettet på hjemmesiden

Flere av våre enkeltsider (f.eks. "Styre" og "Vedtekter" mm.) er nå flyttet over i systemet for nyhetsmeldinger og artikler. Noen få sider er har beholdt sin opprinnelige plassering. Valgene på hovedmenyen har til dels fått nye undernivåer.

 • Redaksjonen
 • 13. April 2004

Andre bilder 2004

 • John Grønning
 • 8. April 2004

Nye ankomster i det siste! ++

Fikk en SMS av Jørn Nesvold den 2/4 der han samme dag hadde obs. 1 Svartrødstjert + 2 Svartryggerler på Årstad i Soknda.
Den 4/4 obs.Gunnvor og jeg en Svartryggerle hann + 11 Krikkender på Hellvik. Eigersund. og den 4/4 observerte vi på Nordre Eigerøy.Eigersund. 6 Brunnakker. 8 Heiloer. 1 Brushane. 1 Svartryggerle hann + 9 Horndykkere, flere i fin sommerdrakt. Vi har ellers hatt en Stillits innom hagen på Svanes. Eig. 3 og 4/4. Glenn Knutheim observerte to Gransangere 31/3 ved skolen på Søre Eigerøy. Eigersund.

 • Ivar Sleveland
 • 7. April 2004

Kjernebitere

3 kjernebitere i hagen på Gamleveien i Egersund 04.04.04.
1 ind. observert også 02.04 og 03.04.

 • Johan Tore Rødland
 • 4. April 2004

Eigerøy fyr 3. april

John Grønning har sendt oss følgende observasjoner:

Totalt 42 arter, derav snadderand (2), jernspurv (30), rødstrupe (35+), bergirisk (3).

 • Redaksjonen
 • 3. April 2004

Ankomst av ringtrost, m.m. på Hellvik 3. april

I formiddag så vi følgende troster: ringtrost (1; tidlig ankomst for arten!), måltrost (3) og gråtrost (3). Det var også et flott syn med flere kjernebitere i hagen samtidig (2 M, 1 F).

 • Harald og Gustav Steensland
 • 3. April 2004

Havørn på Brusand

Jeg så en havørn fra toget 30. mars, flygende over stranden utenfor lagunen på Brusand.

 • Harald Steensland
 • 3. April 2004

Bli en Fuglevenn!

Nettstedet for "Fuglevennen" er nå lansert, og vi håper på økt interesse for fugler og fugleliv også her i vårt distrikt.

 • Redaksjonen
 • 3. April 2004

Endring i turprogrammet våren 2004

Etter samråd med vår leder Ivar Sleveland er den planlagte turen til Lista 16.-18. april avlyst, blant annet pga. lavt antall påmeldte.

 • Redaksjonen
 • 2. April 2004

Eigerøy fuglestasjon 27.mars

Noen observasjoner lørdag 27.mars

 • Johan Tore Rødland
 • 29. March 2004

Svartryggerle på Eigerøy

Lørdag 27.mars observert 1 hann og 1 hunn av svartryggerle på et jorde langs veien ut til parkeringsplassen for fyret på Seglem. De gikk sammen med en vanlig linerle.

 • Johan Tore Rødland
 • 29. March 2004

Trane i Sokndal 28.03

Tekstmelding kom fra Ivar Sleveland i dag kl. 1238:

Minst en trane landet i Kryptevik litt over kl. 1200 i dag.

 • Redaksjonen
 • 28. March 2004

Dvergfalk på Hellvik 26.03

I dag tidlig så jeg en dvergfalk (F) sitte på en stein ved vannkanten i Hellvik havn.

 • Harald Steensland
 • 26. March 2004

Linerle på Hellvik 24.03

En linerle ble observert like ved Åsatua om morgenen 24. mars.

 • Harald Steensland
 • 26. March 2004

Tidlig ankomst av steinskvett på Eigerøy

Bjørn Erik Paulsen sendte oss denne rapporten den 23. mars:

Ivar [Sleveland] og jeg var på fyret søndag 21.mars. Fin dag med endel sjøtrekk, bl.a. flere flokker av vipe, tjeld og toppskarv. Tilsammen obs. 43 arter. Ca 10 nye årsarter, som mest spesielt må nevnes en steinskvett hann!! Meget tidlig for arten!

 • Redaksjonen
 • 25. March 2004

Snøspurv på Hellvik i februar

Svein Ivar Olsby i Urhammerveien her på Hellvik har sendt oss en melding for et par dager siden om at han så en snøspurv i fugleneket den 1. februar 2004.

 • Redaksjonen
 • 19. March 2004

Svartstrupe og vandrefalk på Eigerøy 15. mars

I dag kom følgende SMS-melding fra Leif Arne Lien:
"På fyret i dag: lite fugl, men 2 stk. svartstrupe!! + 1 vandrefalk." Han føyde også til at han hadde observert 2 kjernebitere hjemme i hagen (i Egersund) i dag.

 • Redaksjonen
 • 15. March 2004

Lokallagets vårtur til Jæren 14. mars

Les rapport og liste over 60 observerte arter fra dagens tur i friskt vårvær, med vind fra sør og en god del skyer samt korte regnbyger. Bildene er tatt av Johan Tore Rødland og Harald Steensland.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 14. March 2004

Spurvehauk på kloss hold i Sokndal

Les og se bilder fra den spesielle opplevelsen i Sokndal 8. mars!

 • Redaksjonen
 • 10. March 2004

Fôringsplassen ved turveien på Hellvik

Et besøk på fôringsplassen i ettermiddag viste tydelig at fugler har vært og forsynt seg av solsikkefrø og meiseball. Så nå er matfatet oppdaget, endelig.

 • Gustav Steensland
 • 7. March 2004

Stellerand og viper ved Kvassheim 7. mars

Denne fine søndagen innbød til en flott tur ved Jærkysten. Like nedenfor Kvalbein gård var stelleranden (M) å se sammen med to ærfugl (F+M). En tjeld trakk nordover, og det var rikelig med skjærpiplerke. Innenfor Kvassheim havn fløy to store flokker med vipe (200+).

 • Harald og Gustav Steensland
 • 7. March 2004

Eigerøy fuglestasjon 7.mars

Vårtrekk av tjeld med 18 individer mot nord i dag. To små flokker av vipe, ialt 12 ind. trakk også nordover. 2 fjæreplytt på holmene sør for fyret. Kun 18 arter observert.

 • Johan Tore Rødland
 • 7. March 2004

Rapporter fra Sokndal ringmerkingsgruppe ajour pr. 2003

Fra Bjørn Erik Paulsen har vi mottatt oversikt over antall ringmerkede arter i 2003 og samleoversikt for årene 1981-2003. Gå til siden for "Aktiviteter" på hovedmenyen her på vårt nettsted og velg "Ringmerking > Rapporter".

 • Redaksjonen
 • 5. March 2004

"FUGLEVENNEN" -- et nytt prosjekt i NOF-regi

Norsk Ornitologisk Forening har fra sentralt hold lansert et nytt prosjekt for å inspirere til fugleinteresse over hele Norge. Prosjektet har også en egen hjemmeside, forteller vår egen sekretær Johan Tore Rødland, som også er med i NOF's sentralstyre.

 • Redaksjonen
 • 5. March 2004

Høns og hønsehauk

Leif Arne Lien har hatt en hønsehauk med på hagefugltellingen, nå sist i uke 8 og 9. Fra hans rapport nevner vi følgende:

"... må nevne at hønsehauken tok ei høne i uke 8, og 29.02 tok den en stor hane og spiste utrolige mengder hanebryst! Selv om hønsene går fullstendig fritt, hadde den unge hannen vært dristig nok til å fly inn i hønsegården og forsyne seg av hanen . Det var derfor lett å fange hauken samme ettermiddag, Jeg slapp den på Svanes med en av Ivars ringer på høyre fot. Håper den finner nye jaktmarker der!"

 • Redaksjonen
 • 3. March 2004

Fjellerke og hornugle på Eigerøy 20. februar

John Grønning sendte en tekstmelding til redaksjonen i ettermiddag om at han hadde observert 4 FJELLERKE (Eremophila alpestris) ved Eigerøy fuglestasjon i dag. Dette er andre gangs registrering for fuglestasjonen; forrige observasjon var i 1994. John så i dag også en hornugle.

 • Redaksjonen
 • 20. February 2004

Foringsplassen i Vannbassengene

Foringsplassen på Låvaberget i Vannbassengene er blitt en suksess. Jeg legger ut bilde av lokaliteten tatt 14.februar 2004, samt av en toppmeis som forsyner seg av maten tatt samme dag.

 • Johan Tore Rødland
 • 15. February 2004

Eigerøy fuglestasjon 14.feb.

Eigerøy fuglestasjon 14.feb. : Jeg hadde en morgentur ut lørdag. Fint vær men lite fugl ; kun 18 arter. De mest interessante var 3 gjess (mørke hoder tilsier kortnebb eller særgjess) observert i flukt på veien tilbake, samt en storlom og 5 knoppsvaner.

 • Johan Tore Rødland
 • 15. February 2004

Egretthegre på Brusand 14.02

En flott egretthegre ble observert i lagunen innenfor stranden på Brusand i formiddag. Se bilder. Samme individ har vært i området i noen dager.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 14. February 2004

Kjernebiter

Kjernebiter på foringsplassen i hagen min i Egersund 3.2.03

 • Johan Tore Rødland
 • 4. February 2004

Egretthegre og Silkehegre på Brusand

 • John Grønning
 • 2. February 2004

Fugler på brettet i Gjedlakleive, Bjerkreim

Eg er ikkje med på hagefugltellingane men tenkte eg skulle legge ut siste vekes observasjonar i hagen:
Gulsporv 40+, Grønnfink 8+, Grønnsisik 6+, Kjøttmeis 20++, Blåmeis 8+, Svarttrost 1, Rødstrupe 2,

 • John Grønning
 • 31. January 2004

Observasjoner på Hellvik 31.1.

2 Stillits ble sett på Hellvik i formiddag. En Taffeland (M) var i Hellvikvatnet. Det var også en Islom og 2 Smålom i havnen.

 • Harald Steensland
 • 31. January 2004

Foreløpig rapport frå Eigerøy fyr 2003

Kort foreløpig rapport frå Eigerøy Fuglestasjon sesongen 2003

 • John Grønning
 • 22. January 2004

PolarmåkeXGråmåke i Egesund 24-26.1

Den 24.1 fant eg ein 2k hybrid PloarmåkeX Gråmåke ved Sildoljefabrikken i Egersund. Den skilte seg ut umiddelbart med at den var lysare i fjørdrakta enn 2k Polarmåke. Hybriden hadde i tillegg svart nevv og ikkje skarpt avgrensa nebbspiss som Polarmåke. Spissane på svingfjøra var ikkje kvite som Polarmåke, men lyst brune/buffish. Fuglen vart og sett av Johna Tore i dag 26.1

 • John Grønning
 • 22. January 2004

Vintererle i Egersund

En vintererle observert i svingen ved mellageret til Egersund Sildoljefabrikk mandag 19.01.04 kl. 15. Sett samme plass også 16.02.04

 • Johan Tore Rødland
 • 20. January 2004

Fôringsplasser ved turveier i Eigersund

Etter forslag på lokallagets årsmøte er det nå satt opp to fôringsplasser for fugler like ved to turveier. Se omtale og plakat.

 • Redaksjonen
 • 19. January 2004

Observasjonar siste dager

Kortnebbgås 7-8 ind på Tengesdal 10-11.1
Kortnebbgås 17 ind på Seglem 11.1
Grågås 13-23 ind på Tengesdal 10-17.1
Grågås 15 ind på Seglem 11.1
Tundragås 3 ind på Seglem 11.1, 1 ind 17.1
Musvåk 2 mogleg 3 ind mellom Vinningland og Gjedrem siste dager.
Svartspett 1 ind i Gravdal i dag
Nøttekråke 1 ind høyrt i Gravdal i dag
Nøtteskrike fleire obser siste tida
Snøsporv 8 ind på Birkeland, Bjerkreim 13.1
Polarmåke 2k i havna 11.1
Varslar 1 ind på foringsplass i Gjedlakleive, Bjerkeim 12.1

 • john grønning
 • 17. January 2004

Årsmøtereferat 2004

Referatet fra årsmøtet 8 januar 2004 er lagt ut.

 • Johan Tore Rødland
 • 14. January 2004

Årsmelding 2003

Årsmeldingen for 2003 er nå lagt ut på hjemmesiden.

 • Johan Tore Rødland
 • 13. January 2004

Overvintrande Musvåk i Bjerkreim

1 Musvåk har holdt seg i området frå Apeland til Gjedrem i Bjerkreim sidan midten av desember. Den blei sist sett på Bjerkreim i går. Ellers er det ca 20 Ringduer på Bjerkreim og Vikeså.

 • John Grønning
 • 10. January 2004

Resultater fra hagefugltellingen

Vi er nå snart midtveis i tellesesongen, og de siste dagene har flere resultater kommet inn. Se "Hagefugltelling" på menyen.

 • Redaksjonen
 • 9. January 2004

Programendring for årsmøtet 8. januar

Opprinnelig foredragsholder er blitt forhindret fra å komme. Istedet har styret invitert Leif Gabrielsen, som vil holde foredrag om fugletur til Costa Rica. Vel møtt til årsmøtet!

 • Redaksjonen
 • 4. January 2004

Svartkråke

1 svartkråke observert på kaien ved Egersund Sildoljefabrikk 2.jan kl. 11.30. Fuglen fremdeles til stede 2.februar, og har dermed vært stabil en måned.
Fremdeles på plass 18.februar.

 • Johan Tore Rødland
 • 2. January 2004

Kjernebiter

1 kjernebiter under foringsbrettet i hagen min på Søra Røysland, Bjerkreim 31.12.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 2. January 2004

Sivspurv

1 sivspurv høyrt og sett i Gådå 28.12.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 2. January 2004

Dvergfalk på Hellvik

På en vindfull og våt dag som denne har det vært få fugler å se i hagen. Bare et par grønnfink har vært på foringsplassen og forsynt seg med noen få solsikkefrø. Men i formiddag så Harald at en dvergfalk fløy gjennom hagen på nordsiden av huset.

 • Gustav Steensland
 • 27. December 2003

10 stjertmeis på Hestnes

På dagens juletur på Hestneshalvøya kom jeg over 10 stjertmeis som spiste knopper av røsslyng.

Heime ser vi jevnlig 1 toppmeis og 2 svartmeis. Ellers er det godt med både kjøttmeis og blåmeis.

 • Kurt Klungland
 • 25. December 2003

Programarket våren 2004

Tema: Ringmerking

 • Redaksjonen
 • 23. December 2003

Praktærfugl m.m. i Sirevåg havn 13.12.03

En flott praktærfugl (Somateria spectabilis) hann er også denne vinteren å finne i Sirevåg havn. Den ble sett i dag sammen med mange ærfugl. Også smålom, gråstrupedykker, dvergdykker og teist ble observert. Se flere bilder.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 13. December 2003

6.12.03

Var ute på Eigerøy fyr på formiddagen. Lite fugl generelt, ein snøsporv, 2 Vandrefalk og ein smålom ptS var det mest spesielle.
Dvergsvanene på Tengesdal var på plass til 5.12. Dei blei ikkje sett den 6.12.
1 Sivsporv blei høyrt i Gådå den 6.12. Dette er sans fyrste kjente observasjon av arten i Bjerkreim i desember.

 • John Grønning
 • 9. December 2003

Varsler

1 varsler i hagefuglteljinga 06.12.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 7. December 2003

Varsler

1 varsler Stølen v/Stølsvatnet i Bjerkreim 27.11.2003
1 varsler Odlandstø i Bjerkreim 01.12.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 3. December 2003

Hyggelig julebord!

Lørdag 29. november var vi 16 personer (lokallagsmedlemmer med ektefeller) samlet hjemme hos Anne Kristine og Johan Tore Rødland. Tradisjonell norsk julemat, allsang med fuglevri og god prat rundt bordene la grunnlaget for en hyggelig aften. Det var enighet om at lokallaget trenger slike fine anledninger til samhold og fellesskap i tillegg til de mer fuglespesifikke arrangementer og turer.

 • Gustav Steensland
 • 30. November 2003

Dvergsvane på Tengesdal

1 ad Dvergsvand var saman med 2 1k Dvergsvaner på tengesdal i går og i dag. Dette er andre kjente funn av Dvergsvane i Bjerkreim. Det fyrste var ein ad fugl på Eikjevatnet ca 1996. 1 Vintererle var og på same plass.

 • John Grønning
 • 30. November 2003

Stillits

Stillits på foringsplassen også i år.

 • Johan Tore Rødland
 • 23. November 2003

Resultater fra hagefugltellingen

En gruppe av våre medlemmer sender inn resultater fra hagefugltellingen til oss her i redaksjonen. Fra noen får vi epost, andre ringer eller sender fax. Det vil derfor variere litt hvor hyppig den enkeltes tabell med resultater blir oppdatert. Følg med under "Hagefulgtelling" på menyen på hovedsiden.

 • Gustav Steensland
 • 22. November 2003

Polarmåke

Polarmåke 1 K Egersund havn 20.nov. kl.14.

 • Johan Tore Rødland
 • 20. November 2003

Bra ringmerkingsresultat i hagen på Svanes. Eigersund 16/11

Endelig en dag uten vind. Perfekt til ringmerking med nett i hagen. Begyndte i 0830 tiden og stoppet kl.1430. Da hadde hele 64 fugler av 10 arter fått ring på foten. 22 kjøttmeis, 13 blåmeis, 3 granmeis, i spettmeis,1 bjørkefink, 1 bokfink, 18 grønnfink, 1 svarttrost, 1 pilfink og 2 flaggspetter!!
Kontrolerte også en egenmerket kjøttmeis + en fremmedmerket granmeis (nr:3H09005)Observerte enda mer meiser uten ring på foten, så der er store mengder bla.kjøttmeiser rundt om i distriktet. Observerte ellers mye gråtrost(500+),3 stillits, 1 sidensvans og litt heipiplerker, ++ i lufta denne gode merkedagen.

 • Ivar Sleveland
 • 16. November 2003

Trelerke på Svanes. Eigersund 16/11

I dag i ellevetiden hørte vi en Trelerke idet den trakk sørover på Svanes i Eigersund.

 • Ivar Sleveland
 • 16. November 2003

Dvergsvane

Dvergsvane funnet i veikanten på Leidland av Petter Weido Larsen.Torkild Svorkmo-Lundberg og Petter tok den med seg, Den var i pleie hos Johan Tore Rødland i 2 dager før den ble sluppet i Slettebøvatnet.

 • Johan Tore Rødland
 • 16. November 2003

Stillits på Hellvik

En flokk på 6 stillits var innom hagen vår midt på dagen i dag.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 16. November 2003

Steinskvett og islom på Ogna

En tur på stranden mellom Ogna og Sirevåg i ett-tiden i dag ga flere artige resultater. Steinskvetten var mest sannsynlig av underarten leucorhoa (hekker på Grønland/Island).

 • Harald og Gustav Steensland
 • 16. November 2003

Eigerøy fyr 13.11.03

Bra med alketrekk i dag også frå 8-14:
Totalt 97 Smålom, 322 Svartand, 900+ Krykkjer, 2910 Alkekonger, 414 alker og 47 Lomvi.
I tillegg var det 1 Vintererle, 1 Linerle og 2 Toppmeis på/ved Skadbergsanden i ettermiddag.

 • John Grønning
 • 13. November 2003

Referat fra styremøte oktober 2003

Referat fra styremøtet i oktober

 • Johan Tore Rødland
 • 12. November 2003

Varsler

1 stk varsler på hagefuglteljinga mi på Søra Røysland, Bjerkreim 12.11.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 12. November 2003

Eigerøy fyr 12.11.03

ALketrekket er i full gang! I dag frå 9-13.30 trakk 91 Smålom, 3 Gulnebblom, 2 Storlom, 740 Svartand, 3 Bergand, 2 Dvergmåker, 790 Krykkjer, 142 Fiskemåker, 8460++ alkekonger, 403 alker, 76 lomvi m.m forbi fyret.

 • John Grønning
 • 12. November 2003

Eigerøy fyr 11.11.03

Reiste ut på fyret i dag etter telefon om bra alke og lom-trekk. Var ute og talte frå 11.30-14.30. Totalt blei det sett; 2 Gulnebblom, 34 Smålom, 1 ubest lom langt ute, 354 Svartand, 344 Krykkje, 2072 Alkekonger, 75 Lomvi, 121 Alker, 1 Gråstrupedykker, m.m. Lite småfugl. Totalt 34 arter. På Kvassheim fyr blei det frå 9.30-12.30 talt 6 Gulnebblom, 118 Smålom, 3800 alkekonger og 550 Krykkjer.

 • John Grønning
 • 11. November 2003

Varsler

1 stk varsler på Egeland 09.11.2003

 • Arnt G. Egeland
 • 11. November 2003

Sesongen for hagefugltelling er i gang

Tabellene for ukevis resultater er gjort klar. Uke 45 hos Steensland er ferdig talt opp og lagt ut.

 • Gustav Steensland
 • 9. November 2003

Stjertmeis og svartmeis på Hellvik

Ettersom sesongen for hagefugltelling er i gang, er en mer oppmerksom enn ellers. I ettermiddag, i flott sol og +9 graders varme var en flokk på 8 stjertmeis innom hagen. De var ivrige med insektjakt i bjørketrærne. Like ved kom en svartmeis og satte seg i en furubusk. Stjertmeisene tok avgårde sørover etter få minutter.

 • Gustav Steensland
 • 8. November 2003

Rørdrum og Fuglekongesanger

Den 3.11 var underteikna og Rune Edvardsen på tur til sør-Jæren. Fyrste stopp var Bjårvatnet. 1 Rørdrum flaug opp ved brua og passerte over bilen på 5 meters hold. 10 min etter fant eg ein Fuglekongesangar same plass! Stellersand hannen låg på plass sør av Kvassheim. På veg ned til Kvassheim fyr, oppdaga me 2 Sædgås og 3 Kortnebbgås på eit jorde. På veg heim stoppa me i Gådå på Tengesdal. Minst 4 Vannrikser skreik i sivet.

 • John Grønning
 • 8. November 2003

Svartstrupe på Tengesdal 1.11

1 Svartstrupe vart funen av Arnt Egeland ved lagunen på Tengesdal. Den vart kun sett kort tid og er ikkje sett sian. Dette er fyrste funn i Bjerkreim.

 • John Grønning
 • 8. November 2003

Velkommen til julebord!

Dalane Lokallag inviterer til festlig sammenkomst med julemiddag lørdag 29. november hjemme hos Johan Tore Rødland.
Frist for påmelding er satt til søndag 23. november. Gi beskjed til Johan Tore pr. epost: sildaro@online.no, eller til Ivar Sleveland pr. telefon 51 49 82 45.

 • Redaksjonen
 • 6. November 2003

Hagefugltelling og innkjøp av solsikkefrø

Sesongen for hagefugltelling begynner i denne uken (uke 45) og varer til og med uke 15 i 2004. Registrerte bidragsytere har fått telleskjema i posten fra NOF. Ta kontakt med redaksjonen eller styret dersom du ønsker skjema tilsendt. Også i år vil utvalgte medlemmer sende inn jevnlige rapporter til vårt nettsted. Følg med!

Fra vår leder, Ivar Sleveland, har vi fått beskjed om at han nå har 25kg sekker med solsikkefrø på lager. Ta kontakt på telefon 51 49 82 45 for bestilling.

 • Redaksjonen
 • 4. November 2003

Novembermøtet i lokallaget

Husk møtet i Sokndal torsdag 6. november kl. 1830. Vi treffes i lokalene til Dalane Energi på Drageland. Program: medlemmer viser lysbilder og digitale bilder; konkurranse v/John Grønning.

 • Redaksjonen
 • 4. November 2003

Kjernebiter i Egersund

En kjernebiter observert i hagen min, Gamleveien 48 i Egersund,den 2.nov.

 • Johan Tore Rødland
 • 2. November 2003

Eigerøy fyr 31.10

Kjempedag på fyret, totalt 54 arter!! Bla. 3 Gulnebblom, 3 Islom, 1 Gråstrupedykkar, 4 Vandrefalk, 200+ Alkekonger, 60+ Alker, 800+ Gråtrost, 1 Vintererle m.m.

 • John Grønning
 • 31. October 2003

Liste over dei sjeldnaste artane på Eigerøy fyr 1991-29.10.2003

Har laga ei liste som syner kva som er dei sjeldnaste artane på Eigerøy fyr frå 1991-29.10.2003.

 • John Grønning
 • 30. October 2003

Fleire Bergender i Bjerkreim

4 Bergender (1 F og 3 1k) låg lagunen på tengesdal i dag.
Såg ikkje noko til Berganda og Taffelendene på Eikesvatnet.

 • John Grønning
 • 30. October 2003

Bergand på Eikesvatnet ved Gådå

Ei Bergand hu låg på Eikesvatnet i lag med 2 FF Taffelender.
Dette er såvidt meg kjent bare 2.dre observasjon av arten i Bjerkreim kommune. Eg hadde ei Bergand same stad ei gong i byrjinga av 90-tallet.

 • John Grønning
 • 28. October 2003

Vannrikser i Gådå 25. oktober

4+ vannrikser ble observert i sivet i dag.

 • Gustav Steensland
 • 25. October 2003

Sidensvans og låvesvale

Sidensvans: 200+ v/kirka Egersund sentrum 22.10, ca. 10 i flokk Hauge i dag 25.10, dessuten 1 ind Eigerøy fyr 18.10.

Låvesvale: et seint individ i Hauge 22.10.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 25. October 2003

Eigerøy fyr 22.10.03

Ein meget bra dag med m.a: 6 Islom, 2 Storlom, 250 Storskarv, 60 Grågjess, 1 Bergand (årsart), 350 Gråtrost, 1 Ringtrost, Fossekall (4.de funn), 1 Granmeis på plass. Totalt 42 arter.

 • John Grønning
 • 22. October 2003

Fotogen Vannrikse i Gådå i dag

Ei vannrikse var meget fotogen i Gådå i dag. Fekk fleire bilder av hu der hu beita langs kanalen. 2 vintererler blei og skremt opp langs kanalen.

 • John Grønning
 • 20. October 2003

Eigerøy fyr 20.10

Gjekk utover i halv 9 tida. Bra med trekk av Ringdue og trost. 1 Sivsporv trakk over parkeringsplassen. Skremte opp ei Vintererle ved Rødtoppskogen. Hadde og ei seinare over hytta. Totalt 5 spurvahauk er bra på denne tida. 1 ad hann jakta på skjærer i fyrområdet! Alkefuglane har og byrja å røre på seg, men kun små antall foreløpig. Oppdaga ein smålom på trekk sør heilt ute i horisonten. Fulgte denne litt i teleskopet og holdt på å miste islomen som trakk ca 600m ute!! Fyrste i haust. Det var og ein toppmeis i hagen, klarte aldri å få sett dyret men den var lydhør. Totalt 47 arter lar seg absolutt gjere på ein formiddag i slutten av oktober.

 • John Grønning
 • 20. October 2003

Oversikt over sjeldne arter/store antall på E.F. i 27.9-20.10.2003.

Ei kort oversikt over det mest spesielle som er sett på Eigerøy fyr i perioden.

 • John Grønning
 • 20. October 2003

Fuglekongesanger på Ogna

Kjell Mjølsnes fant i dag ein Fuglekongesanger ved Ogna. I går hadde han ei Turteldue på trekk over Helvik. Dessutan i går 1 F Svartstrupe ved Holmane.

 • John Grønning
 • 16. October 2003

Eigerøy fyr 15.10

Totalt 48 arter på fyret i formiddag. Av Spesielle ting kan nevnast: 1 Sidensvans, 1 Dompap, 4 Stillits, 1100+ Ringduer, 400+ Bok/Bjørkefink, 3 Grankorsnebb, 3 ubset korsnebb( sans Båndkorsnebb).
I tilleg hadde eg 46 arter på tirsdag med Vintererle og minst 45 Gjerdesmett (det var Gjerdesmett overalt), som mest spes.

 • John Grønning
 • 16. October 2003

"NY" art for Bjerkreim kommune i kveld....

I kveld fant eg ein Horndykker på Tengesdal ved Gådå. Dette er fyrste funn av arten i Bjerkreim kommune sidan eit vårfunn i 1984!. Det var også 5 Tundragås på plass på Tengesdal(frå Lørdag), 1 Vannrikse i Gådå og 2 Gransangere ved Gådå. Den eine av Gransangarne viste karakterer mot ein austleg form, såkalt "semitristis".

 • John Grønning
 • 13. October 2003

Brunsanger på Holmane ved Sirevåg

Ein Brunsanger vart oppdaga ved Holmane den 1.10. Fuglen holdt seg heile dagen, men var vanskeleg å finne på ettermiddagen. Same plass var det også 1 Dvergsporv, 2+ Dvergfluesnappere, 2+ Hauksangere, Møller m.m.

 • John Grønning
 • 11. October 2003

Kveldstur på Eigerøy fyr 2.10

Rusla ein tur på fyret frå hal6 til hal 8. Totalt 31 arter, mes spes var 52 Kortnebbgås ptS, 1 Vintererle, 1 Steinskvett(grønlandsk), og 1 Jordugle. Også 10 Rødstruper.

 • John Grønning
 • 11. October 2003

Eigerøy fyr 29.9.03

Var ute på fyret fram til 12.30 i dag ilag med Leif Arne. Meget bra med finkefugl og meis. Totalt 66 arter, m.a; (håper eg ikkje bommer på ant.)smålom-6, storlom-2, Myrhauk-1k, Hønsehauk-1ad, spurvah-6, vandrefalk-1k, tårnfalk-1, dverfalk-1, låvesvale-250+, mye meiser (oxo 14 stjertmeis og 3+ granmeis), grønnsisik, bjørkefink, 10 jernsporv, 20+ sivsporv, gulsporv, tyrkerdue, vintererle +++

 • John Grønning
 • 29. September 2003

Artslistene for Dalane oppdatert pr 27.9.03

Artslistene er nå oppdaterte med Eikesangeren på plass.

 • John Grønning
 • 27. September 2003

Rikholdige observasjoner på Eigerøy 20. september

Mye fugl og mye trekk spesielt på morgenen og formiddagen, tils. obs 58 arter! Kan nevnes: 2000+ heipiplerke, 250 grågås, 170 storskarv, 80 toppskarv, 1 is/gulnebblom, 15+ spurvehauk, 2 vandrefalk, 2 tårnfalk, 5+ vintererle!, 60+ linerle mmm.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 21. September 2003

Lokallagets tur til Jæren 14. september

Høstens tur foregikk i området fra Kvassheim i sør til Orrevatnet i nord. En mild høstdag med frisk vind fra sør og lett skydekke ga brukbare forhold for observasjon av fuglelivet.

 • Gustav Steensland
 • 17. September 2003

Eikesangeren fortsatt på plass.

Eikesangeren (vestlig bonellisanger)var tirdag 16.9 fremdeles på plass i furuskogen på vestsida av Midtbrødøya. Etter et par timers leting dukket den opp ca. 18.15.Siste obeservasjonstidspunkt var kl.18.50, da jeg fikk sett den meget tydelig fra siden i ca.30 sek. Glenn Andre Knutheim fikk også sett fuglen ganske godt.
Av andre observasjoner kan nevnes 1 vandrefalk som lettet med bytte i klørne ved bukta, en stillende tårnfalk vest på Midtbrødøya og 3 knoppsvaner i bukta.

 • Johan Tore Rødland
 • 16. September 2003

MEGABOMBE på Eigerøy fyr i dag

Ein EIKESANGER (phylloscopus bonelli) blei oppdaga i dag i granplantingane på vestsida av midtbrødøya.

 • John Grønning
 • 15. September 2003

Lappiplerke på Tengesdal

Rustand på Jæren og Lappip på Tengesdal.

 • John Grønning
 • 13. September 2003

Eigerøy fyr 6.9

tot 56 arter på eigerøy fyr i dag.

 • John Grønning
 • 6. September 2003

Ringmerking på Rødland søndag 24. august

Med fint sensommervær ble ringmerkingsdagen på Rødland, sør for Helleland, en fin opplevelse. Totalt 14 personer var innom i løpet av dagen. Her er en rapport med bilder.

 • Tekst: Ivar Sleveland og Gustav Steensland Foto: Harald Steensland
 • 26. August 2003

Programarket høsten 2003

Tema: Eigerøy Fuglestasjon

 • Redaksjonen
 • 23. August 2003

Ny Temmincksnipe på Tengesdal i dag

Temmincksnipe nr.3 på Tengesdal i år...

 • John Grønning
 • 20. August 2003

Informasjonstavla på plass ved fuglestasjonen.

Informasjonstavla er på plass.
Torsdag 7.august ble om sider fuglestasjonens informasjonstavle montert takket være dugnadsinnsats fra Leif Arne Lien, Johan Tore Rødland, Ivar Sleveland og John Grønning.

 • Johan Tore Rødland
 • 18. August 2003

Nytt bilde av silkehegre

Johan Tore har nå levert inn et ekstra bilde av silkehegren. Se hans artikkel datert 9. august.

 • Redaksjonen
 • 15. August 2003

Temmincksnipe, Silkeheigre m.m. 13.8.03

Mye interessante fugler i kveld.

 • John Grønning
 • 13. August 2003

Referat styremøte august 2003

Referat fra styremøtet august 2003.

 • Johan Tore Rødland
 • 13. August 2003

Silkehegre på Eigerøy fyr

En silkehegre har holdt til i området ved Eigerøy fyr. Fuglen ble først observert av Bjørn Erik Paulsen om kvelden 5.august, og var fremdeles på plass hele dagen den 7. august. Ny art for fuglestasjonen. Se bilder.

 • Johan Tore Rødland
 • 9. August 2003

Nye havsvaler

Natt til 8.gugust ble det fanget 2 havsvaler på Eigerøy fyr. En av disse var kontroll av en norsk ring.

 • Johan Tore Rødland
 • 8. August 2003

Eigerøy fuglestasjon 1.-3. august

Observasjoner fra Eigeøy fuglestasjon i helga 1. til 3. august 2003. Havsvalefangst forsøkt 2 netter uten resultat.

 • Johan Tore Rødland
 • 5. August 2003

Programmet for høsten 2003: foreløpig oversikt

24. august: Ringmerkingstur til Rødland, Eigersund. Turleder: Ivar Sleveland (51 49 82 45)
4. september: møte i Sokndal
2. oktober: møte i Egersund
6. november: møte i Sokndal
4. desember: møte i Egersund
8. januar 2004: årsmøte i Egersund

 • Redaksjonen
 • 4. August 2003

Nye bilder

17 nye bilder er lagt til i Harald Steenslands fotogalleri, blant annet en del bilder fra turen til Skottland i sommer.

 • Redaksjonen
 • 4. August 2003

Ny rapport fra Eigerøy fuglestasjon

Var på fyret i natt og i dag 29.07. Kun en havsvale fanget og merket i natt.
I dag bra sjøtrekk; må nevnes tilsammen 26 storjo mot sør!

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 29. July 2003

Fugleopplevelser i England og Skotland i sommer

Andre del av årets sommerferie ble tilbrakt høyt og lavt på de britiske øyer fra Newcastle og nordover, helt til John o'Groats på nordøst-pynten av Skotland. Der var det særegne fuglefjell. Totalt 97 fuglearter ble loggført, og vi kommer nok med fotos og en fyldigere rapport om ikke lenge.

 • Gustav Steensland
 • 29. July 2003

Årets første havsvaler på Eigerøy fuglestasjon

Årets 3 første havsvaler ble meket på Eigerøy fuglestasjon 28.7. I tillegg ble det fanget en norsk kontroll.
Av andre observasjoner nevnes en svartkråke som trakk nordover samme dag.

 • Johan Tore Rødland
 • 28. July 2003

Nye bilder i Haralds fotogalleri

Fra 23. juni til 3. juli ferierte vi på Hovden i Setesdal, og derfra kommer de fleste nye bildene. Blåstrupe fikk vi sett så og si hver dag, og det var flere gjøk som oppholdt seg like ved hytten vi bodde i, like ved Lislevatn naturreservat. Av artene vi fikk med oss på turen vil vi nevne følgende: dvergspett, gulerle, bjørkefink, enkelt- og dobbeltbekkasin, lirype, sivspurv, kjøttmeis (med reir i hytteveggen vår), hagesanger, heilo, rødstilk, heipiplerke (tallrik!), siland og krikkand (de to eneste andefuglene vi fikk sett på turen). Litt påfallende var det at vi ikke så en eneste rovfugl.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 12. July 2003

Tur til Finmark 29.6.04 - 5.7.04

 • John Grønning
 • 8. July 2003

Eigerøy fyr 29.6

Var ute på Eigerøy fyr på søndag. 1.ste mann sidan 24.5!!! Sløvt... Tot 40 arter på morgonen, m.a Tjuvjo, Havhest, Splitterne, Teist, Syngande Møller og Tornsangar. Dessutan fleire Linerler og Steinskvetter.

 • John Grønning
 • 1. July 2003

Gresshoppesanger

1 gresshoppesanger ble observert på Lindland/Åmot i Sokndal den 22. juni av Jarl S. Birkeland.

 • Redaksjonen
 • 22. June 2003

Nokon som har vore på Eigerøy fyr i det siste???

 • John Grønning
 • 17. June 2003

Ærfuglkull på Hestnes

3 ærfugl-hunner sett ytterst på Hestnes (ved kloakk-rense-anlegget). Den ene hadde et kull på 5 unger med seg i sjøen.

 • Kurt og William Klungland
 • 10. June 2003

Gluttsnipe på Tengesdal

Ei Gluttsnipe var i lagunen på Tengesdal i kveld. Ikkje nokon stor sjeldanhet, men likevel uvanleg nok. Ellers fekk eg rapport om ei mogleg Fiskeørn på Eigerøy i forrige veke.

 • John Grønning
 • 4. June 2003

Registrering av ærfuglkull

Registrering av ærfuglkull
NOF avd. Rogaland fikk i fjor viltfondsmidler til registreing av ærfuglkull. Telling ble dessverre ikke foretatt, men vi fikk overført midlene til i år.
Dersom noen kan ta på seg en opptelling langs en eller flere kyststrekninger i Dalane vil det bli utbetalt kjøregodtgjørelse evt. kostgodtgjørelse for dette.
Ellers tar jeg i mot ALLE observasjoner av ærfuglkull med takk !

 • Johan Tore Rødland
 • 28. May 2003

Vernegruppe mot utbygging av Bjerkreimsvassdraget er presentert.

Sjekk ut desse linkane for meir info....

 • John Grønning
 • 27. May 2003

Ny art for West Paleartic i Finland!

ein Eastern Sand Plover, Charadrius veredus, som hekker i Nordøstlege kina/Mongolia og som langtrekker til Filipinene og sørover til Australia er sett i Finland. Den blei sett trekkande vestover mot Sverige.... Don't stop!!!

 • John Grønning
 • 27. May 2003

Eigerøy fyr 24.5

Tulsa ut til fyret i natt. Heldigvis hadde regnet stoppa opp. Tok ein runde i hagen i 6.tida før eg gjekk ut på fyret. Hadde så vidt passert plass 3 på veg inn mot hagen, då eg fekk hjerteklapp. Den Ærfuglen utpå Vågen hadde elementære feil i draktsamansetninga. Ein kort sjekk med kikkerten avslørte ein nydeleg adult hann Praktærfugl!! Muligens hannen frå Sirevåg?? Fuglen låg i Vågen ved kaien ein times tid, før hann flytta seg til Høiviga i lag med Ærfuglane. Eg såg ikkje Praktærfuglen etter klokka 9. I den tida forsvant også mesteparten av Ærfuglane. Dette er det andre funnet av Praktærfugl på Eigerøy Fuglestasjon. 1.ste funnet er av ein 2k M som underteikna hadde trekkande sør i lag med Ærfugl på hausten i 1992. Ellers lite på sjøen fram til ca hal 9, då det trakk litt sule, havhest og Krykkje. Totalt 43 arter, men små antall.

 • John Grønning
 • 24. May 2003

Engelsk Gulerle på Kvassheim

Ein flott hann av Engelsk Gulerle var på Kvassheim i går kveld. Same plass var det mellom anna og 30 Polarsniper og ca 50 Myrsniper.

 • John Grønning
 • 24. May 2003

Blåstrupe - Nordens nattergal

I dag hadde vi en flott tur til Øvre Sirdal sammen med Kjell Grimsby. Høydepunktet var ringmerking og fotografering av Blåstrupe. Fjellvåk og Orrhaner var også kjekt å få sett. Ta en kikk på denne turrapporten med flere bilder.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 18. May 2003

Ankomster på Hellvik

Rødstjert (M) - 15. mai
Tornirisk (15+) - 17. mai
Rødstilk (2) - 16. mai

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. May 2003

Tornskate 14. mai

En tornskate (F) ble i dag sett ved Hellvikvatnet. En gråfluesnapper ble også sett i samme område.

 • Harald Steensland
 • 14. May 2003

Siste nytt frå Sverige

For dei som er intresserte i siste nytt av observasjonar i nabolanda, sjekk desse sidene:
http://svalan.environ.se/rappsyst/swedish_daily.asp
http://www.birdwatch.dk/default_uk.asp

 • John Grønning
 • 14. May 2003

Noen ankomster i Eigersund!

Grå Fluesnapper 1 ind. Lomeland.Eig. 8/5 v/Roald Lomeland
Møller 1 ind. Svanes. 9/5 v/Ivar
Gluttsnipe 1 ind. Svanes. 10/5 v/Ivar og Gunnvor
Gulsanger 1 ind. Øen. 12/5 v/Ivar og Gunnvor
Hagesanger 1+ ind. Øen. 12/5 v/Ivar
Gresshoppesanger 1 ind. Nese. 12/5 v/Gunnvor og Ivar
Sivsanger 1 ind. Nese. 12/5 v/Ivar og Gunnvor
Ellers Hørte Roald en Møller i Sandnes.Sandnes Kommune 7/5!

 • Ivar Sleveland
 • 12. May 2003

Tårnseiler 10. mai

2 tårnseilere ble idag sett på Nærbø.

 • Harald Steensland
 • 12. May 2003

Siste av sjeldne i Rogaland

For dei som er interesserte i å reisa litt, så er det sett 3 Svarthalsdykkare(2 Erga+1 Søylandsvatnet), 1F Stivhaleand(Bjårvatnet), 23 Boltit(Skeie+Revtangen, Sjeggmeis) på Jæren. I tillegg er det sett Svartglente og Enghauk på Lista i dag. Største bomba er ein Ørkenlo på Lista i dag og i går. Durte ned i går etter arbeid og fekk ein kjempeobservasjon av fuglen!
Det går rykter om ein observasjon av Stork på Helvik ei gong etter påske. Holder på å sjekke det opp.

 • John Grønning
 • 7. May 2003

Svarthalespove på Jæren

1 svarthalespove observert fra toget mellom Varhaug og Nærbø idag.

 • Harald Steensland
 • 6. May 2003

Nye årsarter for Eigerøy fuglestasjon 3.-4. mai

3. mai: Makrellterne, småspove, strandsnipe, buskskvett, svarthvit fluesnapper, munk - endel småfugl, tilsammen 45 arter på en ettermiddag-kveldsstund må være bra!
4. mai: Rødnebbterne, heilo, gulerle, trepiplerke og en nydelig rødstjert hann på vei inn! Tils. 55 arter i dag, tiltross for flere timer med regn!

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 5. May 2003

Gjøk mm. på Svanes . Eigersund 1/5 !

Gjøken ble både hørt og sett Svanes.Eig. 1/5
Også en Trepiplerke og en Heilo ble hørt samme sted 1/5

 • Ivar Sleveland
 • 2. May 2003

Hærfugl på Mong. Eigersund 30/4 !

På ettermiddagen 30/4 ble en Hærfugl observert på Mong. Eig.
av Erling Mong m/f.

 • Ivar Sleveland
 • 1. May 2003

Ankomster av Sandsvaler, Taksvaler m.m. i Eigersund.

Der er visst nye ankomster å få med seg hver dag nå ser det ut som. Sandsvaler hørte jeg på Tengsareid, Eig. 28/4 og i dag 29/4 ble to Taksvaler observert sammen med 15+ Låvesvaler over vatnet på Svanes, Eig.
Andre nye ankomster: Lappspurv - syngende hann på Glerhaug i Sokndal 18/4. Observert av Randi og Jostein Grastveit.
Ankomster i Bjerkreim : Sivspurv i Gådå (Tengesdal)21/4
og Gransanger på Vinningland 21/4 Observert av Jan Inge Bilstad og Ivar.

 • Ivar Sleveland
 • 29. April 2003

Islom på Brusand 24.4

var ute ein tur på kvelden den 23.4. På strekningen mellom Sirevåg og Brusand camping talte eg 49 Islom, 6 uindentifiserte Is/Gulnebblom, + Smålom, Storlom, Brushane (1 flott svart hann), Gluttsnipe, og Skjeand og fleire Haveller

 • John Grønning
 • 29. April 2003

Strandsnipe og Sandsvale m.m i Bjerkreim

Strandsnipa var på plass i elva om morgonen den 27.4.
Ei hu Tårnfalk rasta på telefonledningen ved huset mitt på Bjerkreim før hu trakk vidare oppover dalen.
Arnt hadde Lauvsangaren i Hetlandskogen den 23.4
10+ Sandsvale blei sett på Tengesdal 24.4

 • John Grønning
 • 29. April 2003

Glente og Stork i Bjerkreim

Fekk søndag morgen opplysninger om 2 MEGA observasjonar i Bjerkreim siste veka.
Ei Glente haddde trukke i låg høgde over huset til Kjetil A. Gjedrem på Odland i Bjerkreim den 21.4. Ein hytteeigar hadde rett før sett ein rovfugl som han ikkje klarte å identifisere, trekke i retning huset til Kjetil Andre kort tid før Kjetil Andre såg han.
Forutsatt at observasjonen godkjennes, blir dette 3.dje observasjon av Glente i Bjerkreim.
Same morgon fekk eg og melding om at det var sett ein Stork på Sagland i Bjerkreim. Denne vart sett kort om morgonen 26.4, sittande i ei myr, før han tok til vingene og forsvant i retning Bjerkreim sentrum.

 • John Grønning
 • 29. April 2003

Egersund til Kvassheim 29.4

Var ute ein runde i kveld; ca 150 Låve/Tak-og Sandvaler cruisa over Slettebøvatnet. Ingen spesielle måker i havna i kveld. I Ognabukta låg kun 2 Islom og 1 Storlom. 4 Svartryggerler var i lag med Linerler ved Ogna Camping. " Svartryggerler var på Kvassheim havn.

 • John Grønning
 • 29. April 2003

Makrellterner på plass i Lygre! + Svarthvit fluesnapper!

To Makrellterner ble observert ivrig søkende etter føde i Lygre, Eigersund i dag 27/4. Kan samtidig nevne at Knud Erik Kristensen observerte en Svarthvit fluesnapper på Egebakken, Eigersund 19/4!

 • Ivar Sleveland og Gunnvor B. Krone
 • 27. April 2003

Hvitryggspett og fossekall med unger

Roald Lomeland observerte en hvitryggspett på Lomeland 17. april. Den 20. april så han på samme sted at et kull med fossekall var klekket. Det er en tidlig start på hekkesesongen.

 • Redaksjonen
 • 23. April 2003

Ankomst av trekkfugl på Lomeland

Roald Lomeland ringte i går kveld og meldte om følgende ankomsttider hjemme på Lomeland:
18. april: Vendehals (også sett dagen etter)
19. april: Låvesvale
22. april: Løvsanger

 • Redaksjonen
 • 23. April 2003

Trekkfugl på Eigerøy 21. april

Sammen med John Grønning var jeg på Eigerøy fuglestasjon i dag. Nytt av året var ad gulnebblom mot N + min. 2 løvsangere. Dessuten en duetrost. Tils. 48 arter må vel være bra.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 21. April 2003

Tornsanger (?) på Hellvik 19. april

En sanger ble hørt og sett i toppen av en gran i ettermiddag på Hellvik. Sang tyder på Tornsanger. Dette er i så fall en tidlig ankomst for denne arten.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 19. April 2003

Noen trekkfugltider

Dalane : 1 buskskvett og 2 sivspurv på Grødem
Jæren : 1 steinskvett på Kvassheim og 1 låvesvale på Reve.

 • Johan Tore Rødland
 • 19. April 2003

Vendehals drakk vann i brønnen 17. april

En tidlig Vendehals ble observert idet den drakk vann i brønnen i hagen på Svanes.

 • Ivar Sleveland og Gunnvor B. Krone.
 • 18. April 2003

Låvesvaler og Tjuvjo ++ på Eigerøy Fyr 17/4

Spennende dag på Fyret med mye nytt for stasjonen i år og flere nye ankomster.
Ankomster: 1 (mørk)Tjuvjo fløy sørover
2 Låvesvaler paserte fyret i 12-tida
2 Sivspurver på trekk
Andre arter som var nye for stasjonen i år var:
Rødstilk, Pilfink, Ringtrost og Linerle.
Totalantallet endte på hele 55 arter. Vindstille og fin dag!

 • Ivar Sleveland
 • 18. April 2003

Observasjoner på Tengesdal

3+ Enkeltbekkasin ble sett og hørt på østsiden av elven ved Tengesdal, Bjerkreim. 2 kanadagjess fløy forbi. 3 sangsvaner var på elven. En spett ble hørt trommende, sansynligvis var det en dvergspett.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 18. April 2003

Ringtrost på Hellvik 17. april

En ringtrost ble sett på en mark nedenfor huset vårt i dag. Dette var første gang vi så denne arten på Hellvik. En steinskvett (M) var i samme område.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. April 2003

Munk på Hellvik 17. april

En munk (M) ble sett i hagen i formiddag.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. April 2003

Fiskeørn på Fotlandsvatnet+ fleire obser

Ei Fiskeørn blei sett på Fotlandsvatnet 16.4.
Det blei og sett ein Musvåk på trekk over tengesdal.
Ei Trane kom trekkande over Eikeland i Bjerkreim på ettermiddagen. Dette var sans den same som blei sett trekke forbi Lista fyr halvannen time tidlegare.

 • John Grønning
 • 17. April 2003

Sandsvale 17. april

En sandsvale oppholdt seg på det indre strandbeltet på Kvalbein (mellom Brusand og Kvassheim) i dag.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. April 2003

Båndkorsnebb på Hellvik

2 Båndkorsnebb (F og M) ble idag kl. 11 sett i Lunhulen  på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 16. April 2003

Snøspurv på trekk

3 snøspurv på trekk 16.4 i 1000m høyde vest for Sandvann (Stutaheia)i Hunnedalen. De krysset fylkesgrensen fra Vest-Agder og fløy inn i Rogaland (Gjesdal kommune).

 • Johan Tore Rødland
 • 16. April 2003

Sesongen for hagefugltelling er ferdig

Det er tid for å gjøre klar og sende inn skjemaene for hagefugltelling. Her på lokallagets nettsted har følgende levert komplette lister: Alf Laksesvela, Arnt Georg Egeland, Leif Arne Lien og Gustav Steensland.

 • Gustav Steensland
 • 16. April 2003

Grågåstrekk over Skykula

Stort trekk av grågjess over Skykula søndag 13 april.
250+ fordelt på 4 flokker

 • Johan Tore Rødland
 • 15. April 2003

Knekkand og Steinskvett på Eigerøy fyr

Ein Knekkand hann trakk sør forbi Eigerøy fyr i lag med 3 Krikkender 13.4. 2 Steinskvett var ved bukta. Syngande Jernsporv i hagen. Det blei sett 43 arter i går.
Totalt er det sett 72 arter der ute til nå i år.

 • John Grønning
 • 14. April 2003

Linerle på Lindøy

Linerle observert ved Lindøy, Egersund torsdag 10.april

 • Johan Tore Rødland
 • 11. April 2003

Gransanger 8. april

Syngende gransanger på Kaupanes, Egersund 8.4

 • Johan Tore Rødland
 • 9. April 2003

Trane på Tengesdal 6.4.03

Ei trane kom inn for landing på Tengesdal i 2 tida på søndag. Hu blei sist sett beitande på eit jorde i 4 tida.

 • John Grønning
 • 8. April 2003

Bilder tatt før 2003

 • John Grønning
 • 8. April 2003

Eigerøy fyr 5-6.april

Eigerøy fuglestasjon var bemannet fra morgenen begge dager.
Totalt 35 arter på lørdag og 29 på søndag. 7 fugl ble ringmerket lørdag og 6 søndag. Spurvehauk ble ny ringmerkingsart for stasjonen.

 • Johan Tore Rødland
 • 7. April 2003

Toppdykker på Horpestadvatnet

En toppdykker i sommerdrakt ble sett i fin kveldssol kl. 19:30 i dag.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 5. April 2003

Oppdateringer av fotogalleri og hagefugltelling

Harald Steensland har lagt inn bilder av bl.a. granmeis og skjære. Hagefugltellingen er ajourført t.o.m uke 13 for de fleste av våre innsendere.

 • Redaksjonen
 • 5. April 2003

Havørn og albino hegre i Eigersund

Ivar Sleveland har gitt oss følgende meldinger:

Havørn (1 ind., Svanes og Hestnes, Eigersund, i mars)
Havørn (1 ind.[juv], Launes, Eigersund, ca. 18. mars)
Havørn (1 ind., Hellvik havn, Eigersund, 26. mars)
Hegre (1 albino ind., Hegrestad, Eigersund, 30. mars)

 • Redaksjonen
 • 5. April 2003

Flere trekkfugler melder seg

Ivar Sleveland har gitt oss følgende observasjoner fra Dalane og Jæren:

Jernspurv (1 ind., Svanes, Eigersund, 9. mars)
Sildemåke (1 ind., Håtangen, Hå, 9. mars)
Sanglerke (Tengs, Eigersund, 12. mars)
Gravand (Nordre Eigerøy og Eigerøy fuglestasjon, 14. mars)
Trane (3 ind., Nordre Eigerøy, 24. mars)
Musvåk (2 ind., Hegrestad, Eigersund, 30. mars)

 • Redaksjonen
 • 5. April 2003

Vintererle i Sokndal

Jarl Sveinung Birkeland meldte i dag at han så en vintererle på Nesvåg den 29. mars.

 • Redaksjonen
 • 31. March 2003

Rapport fra vårturen til Jæren

Få med deg noen bilder og inntrykk fra dagens ekskursjon til diverse steder på Jæren.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 30. March 2003

Ringtrost på Helleland 29. mars

Roald Lomeland har meldt at han så en ringtrost i toppen av en ask ved Helleland kirke . Dette er nok tangering av tidligere førsteobservasjon.

 • Redaksjonen
 • 30. March 2003

Leif Arne Liens fotogalleri

Fine bilder fra Norge og Afrika er nå på plass.

 • Redaksjonen
 • 30. March 2003

Eigerøy fyr 29.3

1 Mellomskarv, 1 Svartryggerle, 35+ Bokfink, 1 Rødstrupe, 2 Bergirisk, 2 Brunsisik og Grønnsisik var nye årsarter på fyret i dag.

 • John Grønning
 • 29. March 2003

Ankomster på Hellvik

1 måltrost ble tidlig idag hørt og sett syngende ved Hellvik stasjon. En jernspurv ble sett i hagen senere på dagen, som den første i denne sesongen med hagefugltelling.

 • Harald Steensland
 • 28. March 2003

6 kjernebitere

6 kjernebitere ble i dag observert på Frøyland i Sokndal.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 27. March 2003

Tur med lokallaget til Jæren søndag 30. mars

Vi minner om den tradisjonsrike vårturen, som denne gang ledes av Johan Tore Rødland. Avgang fra Tengs kl. 0800.

 • Redaksjonen
 • 25. March 2003

Sivspurv i Sokndal 23. mars

Jarl S. Birkeland har sendt inn melding om observasjon av en sivspurv på Birkeland i Sokndal søndag 23. mars.

 • Redaksjonen
 • 25. March 2003

Hettemåke på Vigrestad

En ad. hettemåke i sommerdrakt ble sett over et jorde nord for Vigrestad stasjon i ettermiddag. Ankomst?

 • Gustav Steensland
 • 20. March 2003

Varslar på Gjermestad i Eigersund

1 Varslar satt på ei tråd langs rv44 ved Gjermestad i ettermiddag. Den flaug opp og ned, jaktande på mus.

 • John Grønning
 • 19. March 2003

Polarmåke i Egersund havn

1 2k hann Polarmåke vart sett i havna i kveld. Dette er ei anna Polarmåke enn den som var på Slettebøvatnet

 • John Grønning
 • 19. March 2003

Rapport fra Eigerøy 15. mars

Herlig dag med 27 arter. Lite småfugl, men en del på sjøen, mest av toppskarv, tjeld, ærfugl, svartand på trekk. Ellers en del nytt som storspove og sjøorre.

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 19. March 2003

Storspove på Brusand

I lav morgensol så jeg fra lokaltoget at to storspover landet i "lagunen" like nord for Ogna Camping i dag morges kl. 07:20.

 • Gustav Steensland
 • 18. March 2003

Albino tjeld på Jæren

På Kvassheim oppdaget vi i dag en albino tjeld i strandkanten. (Tillegg 5. april: Ivar Sleveland så den samme fuglen den 9. mars). Vi så også en vandrefalk som fløy forbi retning nordøst. Sørover mot Brusand var svartryggerlen å se også i dag, sammen med et par vanlige linerler.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 16. March 2003

Observasjoner på Hellvik

På en frisk morgentur i dag til Lunhulen ved Hellvikvatnet gjorde jeg følgende observasjoner: Granmeis (10+), Toppmeis (2+), Vipe (1). Hjemme på foringsplassen i hagen fikk jeg tatt bilder av et par spettmeis, som forsynte seg med solsikkefrø.

 • Harald Steensland
 • 15. March 2003

Rapporter fra Sokndal ringmerkingsgruppe

Bjørn Erik Paulsen har sendt inn årsrapport for 2002, samt samlerapport for årene 1981-2002. Se siden for "Ringmerking" under "Aktiviteter" på menyen.

 • Redaksjonen
 • 15. March 2003

Svartryggerle mellom Brusand og Kvassheim 15. mars

I ettermiddag var vi på tur langs stranden. Blant en god del skjærpiplerker dukket det opp minst 2 svartryggerler, som ble fotografert.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 15. March 2003

Linerle/svartryggerle 12. mars

Ett individ er hørt flere ganger av Bjørn Erik Paulsen på Hauge i Sokndal.

 • Redaksjonen
 • 14. March 2003

Flere døde sjøfugler

Det kommer stadig inn nye døde sjøfugl på Nordre Eigerøy.
Arild Knutheim samlet onsdag 12.mars inn 12 lomvi, 4 alke, 1 lunde og 1 kortnebbgås på Skadbergsanden. Minst 10 lomvi og 2 alker hadde synlig olje i fjærdrakten.

 • Johan Tore Rødland
 • 14. March 2003

Sjøfugldøden fortsetter

Det fortsetter å drive i land mange oljeskadde sjøfugler på Skadberg. Arild og Glenn Andre Knutheim har samlet inn 18 fugler der i dag.

 • Johan Tore Rødland
 • 12. March 2003

Nye bilder

9 nye bilder er lagt inn på Harald Steenslands fotogalleri, inkludert knoppsvane, spettmeis og svarttrost.

 • Redaksjonen
 • 12. March 2003

Hagefugltelling

Resultater oppdatert pr. uke 10 er kommet inn fra flere av våre bidragsytere.

Vi har også justert oppsettet i tabellene slik at det tar noe kortere tid å laste siden.

 • Redaksjonen
 • 11. March 2003

Ankomsttider på Kvassheim

- 7. mars: Gravand (5+)og Brunnakke (2)
- 9. mars: Strandsnipe (2)

 • Harald og Gustav Steensland
 • 9. March 2003

Observasjoner på Ogna 9. mars

- Toppmeis
- Fuglekonge
- Trekryper (1)
- Svarttrost (5+)

 • Harald og Gustav Steensland
 • 9. March 2003

Mellomskarv på Tengesdal

6 adulte Mellomskarv satt på Eikesvatnet på Tengesdal i ettermiddag. Mellomskarv er som kjent den europeiske underarten av den vanleg Storskarven. Forskjellen ligg i hodeteikningane, mest tydeleg med dei kvite feltene på sida av hodet.

 • John Grønning
 • 9. March 2003

Nye observasjoner

- 41 viper på Tengesdal (nær Gådå) 08.03.03
- 1 Sivhøne i Lundeåne (ved Svanedal, gangbrua over til Nyeveien) 09.03.03

 • Steinar Grøsfjell
 • 9. March 2003

Kjempevårstemning 7 mars med mange nye ankomster !

Med væromslag torsdag lå alt tilrette for at mange nye spennende trekkfugler ville dukke opp.Fredag 7 mars tok Gunnvor og jeg en tur - først til N. Eigerøy. Vårstemning med 40 tjeld,over 150 viper og ca. 400 stær. Nye ankomster ble der på artene: Brunnnakke 3 ind., Storspove 2 ind., Myrsnipe 9 ind., og Duetrost 1 ind. Turen gikk videre til Slettebøvannet der vi fikk ankost på Krikkand 4 ind. Var oppom Fotlandsvannet og fikk en observasjon av ei voksen Havørn.

 • Ivar Sleveland
 • 8. March 2003

Heipiplerke i Eigersund

Ivar Sleveland observerte en heipiplerke på Svanes i dag.

 • Redaksjonen
 • 8. March 2003

Observasjoner

-Vipe på Slettebø 1.mars
-Måltrost i hagen 25.februar
-Stillits i hagen 1.mars

 • Steinar Grøsfjell
 • 8. March 2003

Trekkfugl rapportert på medlemsmøtet 6. mars

- 10. februar: Vipe (1): Myssa, Sokndal (Audun Omdal)
- 1. mars: Jordugle (1): Hestnes, Eigersund (Jørn Gunnar Bowitz)
- 3. mars: Vipe (1+): Tengesdal, Bjerkreim (Petter Tengesdal)

 • Redaksjonen
 • 7. March 2003

Observasjoner rapportert på medlemsmøtet 6. mars

- 2. mars: Havørn (1): Hetlandsskogen, Bjerkreim (PWL)
- 4. mars: Rugde (1): Slettebø, Eigersund (JOG)
- 5. mars: Rødvingetrost (3): Sokndal (JOG)
- 5. mars: Linerle? (1): Sokndal (BEP)

 • Redaksjonen
 • 7. March 2003

Vårtur til Jæren

Bilder og inntrykk fra strekningen Hellvik-Søyland.

 • Gustav Steensland
 • 7. March 2003

Gjenfunn av ringmerkede fugler

Gjenfunn i Spania, Frankrike og Tyskland av fugler ringmerket av Ivar Sleveland.

 • Redaksjonen
 • 6. March 2003

Ankomst av vipe i Bjerkreim

Arnt Georg Egeland så 2 viper på Tengesdal 5. mars.

 • Redaksjonen
 • 5. March 2003

Varsler i Bjerkreim

Arnt Georg Egeland så en varsler på Egeland 5. mars.

 • Redaksjonen
 • 5. March 2003

Mange gråsisik på Hellvik

I forbindelse med hagefugltelling så vi ca. 60 gråsisik i dag. Har noen sett flere denne sesongen?

 • Harald og Gustav Steensland
 • 5. March 2003

Husk vinteratlasdata !

Feltarbeidet i NOF's store satsingsprosjekt "Vinteratlas", som har pågått fra vinteren 94/95,ble avsluttet 28.februar. Send meg alle observasjoner av nye arter og nye maksimaltall fra siste sesong snarest!!

 • Johan Tore Rødland
 • 5. March 2003

Stær i Stavanger, tjeld på Viste

En flokk på over 150 stær ble sett i toppen av et tre ved Kongsgård skole i Stavanger sentrum i dag tidlig. Alf Laksesvela la også merke til flokken.

I strandkanten på Viste i Randaberg så jeg også 3 tjeld.

 • Gustav Steensland
 • 4. March 2003

LRSK-møte i mars

LRSK-Rogaland (Lokal rapport- og sjeldenhetskomite) skal ha møte nå i mars. I samband med det ynskjer me å få inn rapporter med beskrivelse av sjeldne arter.
For dei som klarer å ha klar rapportane til møtet på torsdag, så er det ynskjeleg.
Kva for nokre arter som skal beskrivast, kan ein finna på NOF-Rogaland si heimeside.
Klikk deg inn på: http://fugler.net/nofrog/lrsk.htm
Der finner ein og rapporteringsskjema.


John

 • John Grønning
 • 4. March 2003

Møte i lokallaget torsdag 6. mars

Husk møtet i Egersund kommende torsdag, i Dalane Energi sine lokaler på Eie.
Geir Olav Toft holder lysbildeforedrag om turen til Finnmark i 2002.

 • Gustav Steensland
 • 3. March 2003

Søk med fly etter oljeflak - mulig årsak til fugledød

Stavanger Aftenblad har denne reportasjen 1. mars 2003.

 • Gustav Steensland
 • 1. March 2003

Avisartikkel om fugledød langs Jæren

Her er det første oppslaget i Stavanger Aftenblad, den 28. februar 2003.

 • Gustav Steensland
 • 1. March 2003

Observasjoner i Dalane 2003 (til mars)

 • Redaksjonen
 • 1. March 2003

Grønlandsmåke i Sirevåg

1 2k Grønlandsmåke vart funnen i dag i Sirevåg. Den 2k Polarmåka som vart funnen på Slettebøvatnet for ei veke sidan, var på plass og i dag.

 • John Grønning
 • 1. March 2003

Søk etter skadde og døde sjøfugl

I formiddag har jeg foretatt søk langs strekningen fra Hellvik retning Sirevåg. Bare en død lomvi ble funnet.

 • Gustav Steensland
 • 1. March 2003

Ny sjøfugltragedie på Rogalandskysten

Det er på ny registrert mye sjøfugl tilsølt av olje langs Rogalandskysten.På oppdrag av Fylkesmannens miljøvernavd. skal NOF avd. Rogaland forsøke å anslå omfanget. Medlemmer av Dalane lokallag har talt opp og samlet inn døde sjøfuglp fugl fra Eigerøy til Kvassheim fyr.

 • Johan Tore Rødland
 • 27. February 2003

Grønnspett på Hellvik

På vei til toget i morges hørte jeg grønnspett som sang i skogholtet sør for Hellvik skole og også på Åsatua, like ved Hellvik stasjon.

 • Gustav Steensland
 • 27. February 2003

Vipe på Jæren

En vipe ble sett på en mark i Bryne sentrum i dag. På vei sørover mot Hellvik så jeg også en vipe i flukt over Haarr. Et sikkert vårtegn!

 • Gustav Steensland
 • 26. February 2003

Test dine fuglekunskaper!!

Test fuglekunskapene dine på denne testen. Det er ei tysk web-side der det er mogleg å få norsk språk.

 • John Grønning
 • 26. February 2003

Egersund havn/Hetlandskogen

1 2k Polarmåke blei sett på Slettebøvatnet den 23.2. Ellers 130 Toppender same plassen. Det var og bra med Fiskemåker i Egersund havn.
2 Båndkorsnebb blei sett i Hetlandskogen på ettermiddagen.

 • John Grønning
 • 25. February 2003

Eigerøy fyr 23.2.03

Reiste ut på fyret i grålysninga på søndag. Ingen spurvefugl på veg ut, kun ande- og måkefugler. 2-3 Sanglerker trakk over fyret då eg kom ut. Anna av interesse var 3 Havsuler, ein 2k Islom, 100+ Fiskemåker, 1 Tjeld. Klarte å presse 2 spurvefugler, nemlig Grønnfink og Fuglekonge. Totalt ca 22 arter.

 • John Grønning
 • 25. February 2003

Ny meldingskategori: "Trekkfugltider"

I stedet for det lange ordet "førstegangsobservasjoner" og det litt anonyme "ankomsttider" har vi laget nyhetskategorien "trekkfugltider". Følg med etter hvert som vårens fugletrekk kommer i gang for fullt!

 • Redaksjonen
 • 24. February 2003

Oppdatering av hagefugltelling

Fra nå av vil vi ikke gi melding hver gang hagefugltellinger er oppdatert. Vi oppfordrer dere til selv å følge med. Vanligvis er nye resultater på plass mandag-tirsdag i hver uke. Noen medlemmer leverer rapport til redaksjonen for flere uker om gangen.

 • Redaksjonen
 • 24. February 2003

Fuglenytt søndag 23/2

Gunnvor og jeg var ute på litt fuglekikking. kjørte blandt annet innom i Mong, der vi fikk sett en dvergdykker. Vi svingte senere utom N. Eigerøy hvor vi kunne studere ei hvitkinngås sammen med 12 nyankomne? grågjess. Desverre registrerte vi også at der hadde drevet iland flere "nye" alkefugler -(lomvi)+ ærfugler siden sist helg. Litt kald og frisk vind, ellers fin tur.

 • Ivar Sleveland
 • 24. February 2003

Samlerapport Sokndal Ringmerkingsgruppe 1981-2003

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. February 2003

Årsrapport fra Sokndal ringmerkingsgruppe 2003

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. February 2003

Ny meny på lokallagets hjemmesider

Vi håper den nye menyen vil falle i smak. Problemet med at mange som bruker 800x600 pikslers oppløsning på skjermen og dermed ikke fikk plass til alt i bredden, skal nå være løst ved at menyen ligger øverst.

 • Redaksjonen
 • 24. February 2003

Tidligere nyheter her på hovedsiden

En link til tidligere nyheter er i dag plassert under "Annen info" på menyen her på hovedsiden. Fra nå av vil redaksjonen bruke det nye oppsettet til nyheter og oppdateringer.

 • Gustav Steensland
 • 22. February 2003

Skribenter i lokallaget har fått brukernavn og passord

I dag har et utvalg av våre medlemmer fått tilsendt brukernavn og passord. De kan nå legge inn meldinger her på hovedsiden.

For andre interesserte medlemmer: ta kontakt for å bli med i skribentgruppen!

Skriv til post@nofdalane.net

 • Gustav Steensland
 • 22. February 2003

Ny programvare

Det nye opplegget gjør det mulig for flere i lokallaget å kunne bidra med informasjon og meldinger på hjemmesiden. Medlemmer vil få mulighet til on-line oppdatering. Ta kontakt med redaksjonen for mer info.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 22. February 2003

Vintertur til Fotland og Tengesdal 11. januar 2003

 • Harald og Gustav Steensland
 • 11. January 2003

Årsmøtereferat 2003

 • Johan Tore Rødland
 • 3. January 2003

Programarket våren 2003

Tema: Siste sesong av Vinteratlas

 • Redaksjonen
 • 23. December 2002

Årsmelding 2002

 • Johan Tore Rødland
 • 3. December 2002

Referat fra styremøtet 18.11.2002

 • Johan Tore Rødland
 • 18. November 2002

Observasjoner i Dalane 2002

 • Redaksjonen
 • 16. October 2002

Tur til Eigerøy Fuglestasjon 21.-22. sep. 2002

 • Harald og Gustav Steensland
 • 22. September 2002

Ringmerkingstur til Mønstermyr med Sirdal og Lista Lokallag 21. sepember 2002

 • Harald og Gustav Steensland
 • 21. September 2002

Ringmerkingstur til Mydland i Sokndal 18. aug. 2002

 • Harald og Gustav Steensland
 • 25. August 2002

Programarket høsten 2002

Tema: Diverse

 • Redaksjonen
 • 23. August 2002

Referat fra styremøtet 07.08.2002

 • Johan Tore Rødland
 • 7. August 2002

Lokallagets tur til Jæren natt til 1. juni 2002

Vi var hele 13 opplagte unge menn i alle aldre som la turen nordover denne siste kvelden i mai for å gå våkne inn i den første sommermåneden. Temperaturen var lite sommerlig, 5-7 grader, men det ble likevel en fin natt med halvskyet, vindstille vær. Vi jaktet først og fremst på rikser og andre nattaktive fugler, og jeg serverer ikke noen fullstendig logg for turen.

 • Leif Arne Lien
 • 1. June 2002

Besøk fra St. Paul Audubon Society (SPAS) i mai 2002

 • Gustav Steensland
 • 17. May 2002

Pictures from the visit of St. Paul Audubon Society members in May 2002

Photos by Julian Sellers.

 • Julian Sellers
 • 10. May 2002

Rapporteringer om oljeskadde sjøfugler

 • Ivar Sleveland
 • 17. March 2002

Årsrapport fra Sokndal ringmerkingsgruppe 2002

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. February 2002

Referat fra styremøtet 30.01.2002

 • Johan Tore Rødland
 • 30. January 2002

Årsmøtereferat 2002

 • Johan Tore Rødland
 • 3. January 2002

Nyhetsarkiv 2002-mars 2003

 • Redaksjonen
 • 1. January 2002

Årsmelding 2001

 • Johan Tore Rødland
 • 3. December 2001

Dalane Lokallags feiring av sitt 15-års jubileum

 • Gustav Steensland
 • 10. November 2001

Hilsen fra Sør-Afrika 2001

 • Leif Arne Lien
 • 7. November 2001

A list of Minnesota birds that are also found in Norway

 • Gustav Steensland
 • 3. September 2001

Ringmerkingstur til Lomeland 19. aug. 2001

 • Harald og Gustav Steensland
 • 20. August 2001

Eigerøy Fuglestasjons 10-års jubileum 2001

Lørdag 16. juni 2001 feiret vi at den ornitologiske stasjonen på Eigerøy Fyr har vært i drift i 10 år. Så mange som 28 med store og små var til stede på jubileet, som i tillegg til grillkos også hadde et festlig program. Gunnvor Bodil Krone, kona til Ivar Sleveland (lokallagets ubestridte leder gjennom 15 år), var primus motor for festen. Hun sørget for en fin atmosfære i samarbeid med værgudene, som uten å være synlig til stede, stilte opp med en mild forsommerkveld for oss. Ivar åpnet festen i 18-tiden med å ønske alle velkommen.

 • Gustav Steensland
 • 17. June 2001

Swarowski Blues

 • Leif Arne Lien
 • 2. June 2001

Tur til Lista 25.-27. mai 2001

 • Gustav Steensland
 • 27. May 2001

En liten påskehilsen fra Nord-Jylland 2001

 • Leif Arne Lien
 • 7. April 2001

Kvinnen i hans liv!

 • Gunnvor Bodil Krone
 • 2. April 2001

Ekskursjon til Jæren 4. mars 2001

 • Leif Arne Lien
 • 4. March 2001

Rapport fra Ingve Birkeland i Antarktis

 • Redaksjonen
 • 28. January 2001

Årsmøtereferat 2001

 • Johan Tore Rødland
 • 3. January 2001

Nyhetsarkiv 2001

 • Redaksjonen
 • 1. January 2001

Årsmelding 2000

 • Johan Tore Rødland
 • 3. December 2000

Observasjoner i Dalane 2000-2001

 • Redaksjonen
 • 16. October 2000

Trekkfugltider 2000-2001

 • Redaksjonen
 • 16. October 2000

Andre observasjoner 2000-2002

 • Redaksjonen
 • 16. October 2000

Roy Sandes bilder

 • Harald Steensland
 • 8. April 2000

Rune Kvassheims bilder

 • Rune Kvassheim
 • 8. April 2000

Leif Arne Liens bilder

 • Leif Arne Lien
 • 8. April 2000

Johan Tore Rødlands bilder

 • Johan Tore Rødland
 • 8. April 2000

Gunnvor Bodil Krones bilder

 • Gunnvor Bodil Krone
 • 8. April 2000

Gustav Steenslands bilder

 • Gustav Steensland
 • 8. April 2000

Harde Johannessens bilder

 • Harde Johannessen
 • 8. April 2000

Bilder før ca. 2001

 • Redaksjonen
 • 8. April 2000

Sokndal Ringmerkingsgruppe: Statistikk for årene 1981-2000

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. February 2000

Arter merket av Sokndal Ringmerkingsgruppe år 2000

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. February 2000

Årsmøtereferat 2000

 • Johan Tore Rødland
 • 3. January 2000

Nyhetsarkiv 2000

 • Redaksjonen
 • 1. January 2000

Årsmelding 1999

 • Johan Tore Rødland
 • 3. December 1999

SOKNDAL Ringmerkingsgruppe 1999

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 24. February 1999

Årsmøtereferat 1999

 • Johan Tore Rødland
 • 1. January 1999

Årsmelding 1998

 • Johan Tore Rødland
 • 3. December 1998

Årsmøtereferat 1998

 • Johan Tore Rødland
 • 1. January 1998

Årsmelding 1997

 • Johan Tore Rødland
 • 3. December 1997

Årsmøtereferat 1997

 • Johan Tore Rødland
 • 1. January 1997

Årsmelding 1996

 • Johan Tore Rødland
 • 3. December 1996

Årsmøtereferat 1996

 • Johan Tore Rødland
 • 1. January 1996
Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019
 21. 2020
 22. 2021
 23. 2022
 24. 2023