Trekkfugltider

Årets første Sildemåke

1 ad Sildemåke ble sett på Slettebøvatnet onsdag 18.3. Første funn i Dalane i år?

 • John Grønning
 • 20. mars 2015

Tidlig strandsnipe

En observasjon av strandsnipe ved Bakkaåno i Sokndal søndag 18.april må være tidlig i denne kalde våren!

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 20. april 2010

Svartrødstjert på Svanes

En svartrødstjert hunn ble observert av Gunnvor B. Krone i hagen på Svanes. Eigersund torsdag 16/4

 • Ivar Sleveland
 • 16. april 2009

Traner på Slettebø !

Tirsdag 7 april observerte Jan Inge Bilstad 2 traner på Slettebø i Eigersund. De spankulerte på jordene der. Han var oppe senere på dagen for å se mer til dem, men da var de fløyet.

 • Ivar Sleveland
 • 12. april 2009

Svartryggerle

Ein hann av Svartryggerle var på Birkeland på Helleland i går i snøværet. Flott syn!

 • John Grønning
 • 26. mars 2009

Svartstrupe på Seglem

Etter en fin spasertur hvor Gunnvor og jeg gikk ut til Brønnesodden på Søndre Eigerøy, tok vi også turen ut til Seglem på Nordre Eigerøy i Eigersund. Ved Leidland fløy en flokk med ca. 25 stær over oss. Vel ute sjekket vi hver vannpytt på gjordene for mulige ankomne svartryggerler, men nei – ingen erler. To storspover som vanlig på gjordet før innkjørselen til fyret. Men så - lenger ute ved restene etter utesiloen satt den fine svartstrupehannen! Fantastiske fine farger mot svart jord, og mat fant den flere ganger der. Like før observerte vi ca. 12 tjelder flygende inn Lunnervika. På veg tilbake var de ytterste skjærene ved Samslått fulle av tjeld og viper. Over 70 nettopp ankomne tjeld og minst 35 viper rastet der mot kvelden. 1 enslige horndykker i vinterdrakt dykket nær land ved Samslått. Fin og innbringende ettermiddastur, også med litt vårlige temperaturer.

 • Ivar Sleveland
 • 8. mars 2009

1. mars tur!

I håp om at noen av trekkfuglene hadde begyndt å røre på seg, tok Gunnvor og jeg turen ut til bl.a. Seglem på N.Eigerøy, Eigersund. Og det hadde de:
2 tjeld utpå skjærene, 2 storspover på jordet like før innkjørselen til fyret, 32 viper sammen med 11 stær + 12 sanglerker på de store jordene på Seglem. Ellers 25+ stokkender på Samslått.

 • Ivar Sleveland
 • 1. mars 2009

Gresshoppesanger på Mydland

Den 29. april hadde Sigfred Mydland observasjon av Gresshoppesanger på Mydland.

 • Ivar Sleveland
 • 7. mai 2008

Nye ankomster ++

Litt før kl.21 i kveld (onsdag 30 april) hørte jeg en gulerle som fløy nordover her på Svanes. Eigersund. (utifra fugler.net er gulerle obs.også på Jæren (eng.gulerle)og søgne i Vest-Agder i dag. Her følger en liten oversikt på trekkfuglankomster, ++

Rødstilk - 2 ind. 30/3 Slettebø. Eigersund v/ Jan Inge Bilstad
Strandsnipe - 2 ind. 9/4 Krossmoen. Eigersund v/ Jan Inge Bilstad
Buskskvett - 1 ind. 21/4 Hæstad. Eigersund v/ Jan Inge Bilstad ( norges tidligste i år?)
Vendehals - 1 ind. 25/4 Svanes. Eigersund v/ Ivar Sleveland og Gunnvor B.Krone
Stillits - 1 ind. 25/4 Grødem. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Kjernebiter 2 ind. 25/4 Kvassåsen. Sokndal. v/ Egil Omdal
Vintererle 1 ind. 23/4 Eie. Eigersund v/ Ivar Sleveland

 • Ivar Sleveland
 • 1. mai 2008

Nye ankomst i Bjerkreim

Lørdag 19.4 var det "nedfall" av Ringtrost med 25+ på Lauperaksheia.
Vendehalsen skreik den 23.4, same dag strauk 3 Låvesvaler over huset. Strandsnipa var på plass den 25.4. Arnt hadde ein Toppdykker på Eikjevatnet på fredag.
Ellers såg Arnt ei røy på Gåsland i går.

 • John Grønning
 • 27. april 2008

Ankomster i det siste:

Det våres og stadig flere av trekkfuglene vender tilbake. Her følger en kort oversikt:

Ringtrost 2 april - 1 hørt syngende ved Eigestad. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Steinskvett 7 april - 1 ind. N.Eigerøy. Eigersund v/ Roald Lomeland
Svartryggerle ca. 12 april - 1 ind. Netland. Eigersund v/ Morten Netland
Trane 17april - 3 ind. "trompeterte veldig" over Maurholen. Eigersund. De fløy utover mot N. Eigerøy. Eigersund ifølge Morten Netland
Låvesvale 15 april - 1 ind. Husabø. Eigersund. Rett før ble to sidensvanser observert samme sted.( også 16 april) v/ Petter Weido Larsen
Tornirisk 15 april - 4+ ind. Eigerøy fyr. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Bergirisk 16 april - 2 ind. Svanes. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Rødstilk 20 april - 2 ind. Lygre. Eigersund v/ Ivar Sleveland
Løvsanger 22 april - 1 syngende ind. Mong. Eigersund v/ Roald Lomeland
Sandsvale 23 april - 3+ ind. Hellvik. Eigersund v/ Gunnvor B.Krone. Ivar Sleveland
Trepiplerke 23 april - 1 ind. Haver. Hå v/ Ivar Sleveland. Gunnvor B.Krone

 • Ivar Sleveland
 • 23. april 2008

Mange ankomster og mye fugl på fyret og Nordre Eigerøy 30.3.

Mange ankomster og store antall fugl på Fyret og Nordre Eigerøy 30. mars.

 • Ivar Sleveland
 • 31. mars 2008

Ankomst i Bjerkreim

Ankomsttider i Bjerkreim

 • John Grønning
 • 31. mars 2008

Svartstrupe på Eigerøy fyr

Var på morgentur i dag til Eigerøy fyr for å dra inn ankomsttider. Rett over brua med parkeringsplassen høyrte eg ein syngande Gjerdesmett og snudde hodet etter lyden. Der satt det ein Svartstrupe M på gjerdestolpen! Rett etterpå dukka det opp ei F også. Fuglande drog fort nordover langs stranda og eg mista dei.
I hagen trakk det ei Sanglerke over, den 1.ste av 4 i dag. Fleire Fuglakonger sang også der.
Då eg kom til plass 3, skvatt det ut 5 Svarttrost hanner... Vårfølelse delux ;-) 1 Måltrost flaug opp i hagen. På sjøen trakk ein Tjeld og 7 Krykkjer. Det blei ikkje tellt någe trekk på sjøen.

 • John Grønning
 • 9. mars 2008

Ankomst på Eigerøy

1 einsleg Vipe sto på Seglem.
Det var også 8 antatt nyankomne Starer på Skadberg.
1 Ringdue satt på ein telefonledning på Leidland. Mulig overvintrer?

Begge grønlandsmåkene var på plass på Sildoljen.

 • John Grønning
 • 24. februar 2008

Grågåstrekk

Var ute på lørdag og talte rovfugler. Lite der eg var men bra trekk med Grågås. Totalt 1600+ trakk S frå 6 til 3. Det gjekk nok meir men hadde begrensa utsikt mot sjøen.

 • John Grønning
 • 24. august 2007

Siste nytt frå Bjerkreim

Bra med ankomst av Grågjess, Ringduer, troster, Bokfink og Fuglekonger i siste veka.
Det har også kome 3 Musvåk ptV 25.3, Storspove, Tjeld, Sildamåke 18.3, Svartryggerle 1M 16.3, Linerle.
1 Ringtrost blei observert syngande i går kveld 29.3 av RED og JGR.
1 Varslar blei oppdaga på Tengesdal 25.3 av Arnt. Fuglen var på plass på kvelden men blei ikkje sett dagen etterpå.

 • John Grønning
 • 30. mars 2007

Ankomstider på Hellvik 2006

Har samlet ankomsttidene for Hellvik i denne meldingen:

13.05. Tårnseiler
08.05. Møller
08.05. Buskskvett
08.05. Gjøk
04.05. Sivsanger
29.04. Rødstjert
29.04. Løvsanger

 • Harald Steensland
 • 15. mai 2006

Nye ankomsttider

 • Bjørn Erik Paulsen
 • 29. april 2006

Sandsvale på Vikeså

Hei. I dag tidlig når jeg gikk en liten tur så jeg at Sandsvalene var tilbake igjen på samme plass som tidligere år.

 • Rune Edvardsen
 • 29. april 2006
Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019
 21. 2020
 22. 2021