Harald Steensland

Noen bilder fra Hellvik 24.09.05

Noen bilder tatt i kveldssol på Hellvik. Arter: heipiplerke og steinskvett.

 • Harald Steensland
 • 26. september 2005

Ringmerkingstur til Gådå 12.09.05

Noen bilder fra låvesvalemerkingen i Gådå på kvelden 12. september.

 • Harald Steensland
 • 13. september 2005

Bilder Brusand og Kvassheim 4. og 11. sept.

Mye tundralo, lappspove og sandløper er å se på trekk på jærstrendene for tiden. Her er bilder av nevnte arter.

 • Harald Steensland
 • 11. september 2005

Rapport ringmerkingstur til Mydland i Sokndal

Som en av deltakerne på dagens tur fikk jeg i kveld en rapport fra dagens fangst fra turleder Sigfred Mydland. Vi hadde flott sommervær, med vindstille og behagelig temperatur. Totalt 8 deltakere var med i løpet av dagen. 9 fangstnett var i bruk fra kl. 0530 til 1730. Se bilder.

 • Gustav Steensland
 • 21. august 2005

Fuglebilder Hellvik 20. august

Mye fugleliv på Hellvik i dag. Masse tornirisk, trost og låvesvaler. En spurvhauk og en gråfluesnapper så jeg også. Her er bilder av gråtrost, tornirisk, grønnfink, heipiplerke og skjære.

 • Harald Steensland
 • 20. august 2005

Bilder fra Brusand 19.6.-7.8.05

Bilder av noen av artene som er typiske for Brusand: ærfugl, sandløper, skjærpiplerke, gråmåke, toppskarv, storskarv, linerle og rødnebbterne.

 • Harald Steensland
 • 8. august 2005

Tur til Geilo

Se bilder fra vår tur til Geilo, 1. til 14. juli 2005. Arter som har vært spesielt interressante for oss er trane (2 ind. med en unge), lappspurv, svømmesnipe og fjellerke. Også flotte opplevelser med blåstruper, heiloer og en ringtrost.

 • Harald Steensland
 • 14. juli 2005

Bilder 22. mai - 13. juni 2005

Bilder av artene: småspove, havsule, gråtrost, steinskvett og ringdue.

 • Harald Steensland
 • 13. juni 2005

Tur til Lista 22. mai 2005

Rapport fra turen til Lista. Alt i alt i trivelig tur, men de store sjeldenhetene sviktet totalt. Turen bød allikevel på fine opplevelser med arter som gråfluesnapper, småspove og storlom.

 • Johan Tore Rødland
 • 23. mai 2005

Bilder 5.-14. mai

Fikk tatt bilder av vendehals, en fugl jeg ikke ofte har sett. Også bilder av sildemåke, havelle, storspove og vipe.

 • Harald Steensland
 • 16. mai 2005

Orreleik ved morgengry

Med Steinar Grøsfjell som tilrettelegger og veiviser ble dagens tur til heien vest for Heskestad en flott opplevelse. Se rapport med Haralds fotos.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 24. april 2005

Bilder fra Brusand 23.4.05

Se noen bilder av steinskvett, sandlo og ærfugl på Brusand.

 • Harald Steensland
 • 23. april 2005

En liten tur til Gådå og Bjerkreimselven

Se noen bilder og en kort rapport fra en ettermiddagstur til Gådå og Bjerkreimselven.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 17. april 2005

Digiscoping 16.-17. april

Her er enda flere resultater fra "digiscopingen" som jeg har prøvd ut i det siste. Se bilder av artene: tyrkerdue, gulspurv, gravand, sandlo, måltrost, havelle, tjeld og siland.

 • Harald Steensland
 • 17. april 2005

Fuglebilder gjennom teleskop 13. april

Her er noen av de første brukbare fuglebildene (av sjøorre, siland, fiskemåke, gråmåke og bokfink) tatt gjennom vårt nye teleskop.

 • Harald Steensland
 • 13. april 2005

Digiscoping - digital fotografering gjennom teleskop

Endelig - i dag kom pakken fra Norsk Naturbokhandel med Nikon teleskop og kamera, samt utstyr for montering av dette på teleskopet. Se bilder av av utstyret og det første fuglebildet.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 12. april 2005

Flaggspett 9.4.05

Se noen få bilder av en flaggspett som forsynte seg av meiseballen i dag.

 • Harald Steensland
 • 9. april 2005

Fuglebilder 13.-29. mars

Se bilder av dompap, tjeld, blåmeis, rødstrupe, gråspurv og svartrødstjert.

 • Harald Steensland
 • 29. mars 2005

Munk på Hellvik 23.02.05

Se bilder av munk og svarttrost i hagen vår på Hellvik.

 • Harald Steensland
 • 23. februar 2005

Noen flere fuglebilder

Se bilder av granmeis, blåmeis, grønnfink og storlom.

 • Harald Steensland
 • 20. februar 2005
Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019