Referat styremøte 8.nov. 2005

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag   9. november 2005

Referat fra styremøtet 8.nov er lagt ut

Styremøte i NOF, Dalane lokallag ble avholdt tirsdag 8.11.2005 hos Ivar Sleveland på Svanes.

Følgende var til stede : Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Steinar Grøsfjell, Egil Omdal, Bjørn Erik Paulsen og Leif Arne Lien.
Meldt forfall : John Grønning.

Sak 2/05. Program våren 2006.

Programmet for våren ble vedtatt. Det sendes ut til medlemmene i fargetrykk og legges ut på lokallagets hjemmesider. Årsmøtet legges opp som et jubileumsmøte.

Sak 3/05. Møtelokaler.

Det er usikkerhet knyttet til lokalene i Sokndal. På Gamle skolen må vi betale leie, og på Soknatun er vi avhengige av at Bjørn Erik er til stede.

Vedtak: Vi forsøker å legge alle vårens møter til Pingvinen fritidsklubb i Eigersund.

Sak 4/05. Julebordet.

Oppslutningen er god. Leif Arne bestiller juletallerken til 25 personer fra Rebecca bistro for levering kl.20. Johan Tore og Steinar har sagt seg villige til å delta med praktisk gjøremål.

Sak 5/05. Eigerøy fuglestasjon.

Behovet for en dugnad med vask og rydding ble drøftet. Det var enighet om behovet, men tidspunktet ble ikke vedtatt. Behovet for nytt utstyr ble diskutert.

Vedtak: Ivar Sleveland kjøper inn en rimelig hylle til tidsskrifter. Johan Tore bestiller CD med østlige fuglelyder fra Naturbokhandelen og tar med ut tomme ringpermer til å sette gamle loggårganger i.