Rapport ringmerkingstur til Mydland i Sokndal

Publisert: Gustav Steensland Søndag  21. august 2005

Som en av deltakerne på dagens tur fikk jeg i kveld en rapport fra dagens fangst fra turleder Sigfred Mydland. Vi hadde flott sommervær, med vindstille og behagelig temperatur. Totalt 8 deltakere var med i løpet av dagen. 9 fangstnett var i bruk fra kl. 0530 til 1730. Se bilder.

Her er listen over ringmerkede fugler:

Løvsanger (41)
Sivspurv (9)
Bokfink (6)
Rødstrupe (5)
Jernspurv (3)
Grønnfink (2)
Hagesanger (2)
Munk (2)
Brunsisik (1)
Kjøttmeis (1)
Bjørkefink (1)

Totalt 73 fugler, fordelt på 11 arter.

Ellers ble følgende arter observert:

Musvåk
Kongeørn
Nøtteskrike
Grågås (flere grupper på trekk)

Bilder fra turen (tatt av Harald Steensland):