Eigerøy fuglestasjon 18-19.juni 2005

Publisert: Johan Tore Rødland Søndag  19. juni 2005

Noen observasjoner fra 18.-19.juni, bl.a. ringmerket toppmeis.

Jeg var ute på stasjonen i helga for å observere og ringmerke, selv om det i utgangspunktet er lavsesong nå. Til sammen 29 arter begge dagene, bl.a. 1 alke 18.6, 30 storspove og 40 svartender 19.6. Av nettfangsten var det mest spesielle en toppmeis, som bare er merket en gang tidligere på stasjonen. Ellers 1 tornirisk, 1 gransanger, 2 brunsisik, 1 løvsanger og en pullus av svartbak.

Det kan nevnes at ikke en eneste terne ble observert noen av dagene.

Toppmeis Eigerøy fuglestasjon 19.06.05
Tornirisk Eigerøy fuglestasjon 19.06.05