Tur til Lista 22. mai 2005

Publisert: Johan Tore Rødland Mandag  23. mai 2005

Rapport fra turen til Lista. Alt i alt i trivelig tur, men de store sjeldenhetene sviktet totalt. Turen bød allikevel på fine opplevelser med arter som gråfluesnapper, småspove og storlom.

Leif Arne Lien, Petter Weido Larsen og Johan Tore Rødland dro fra Egersund torg kl.05.00 i øsende regnvær, vind og 9°C . Det regnet kontinuerlig helt til vi så Listalandet foran oss, da det omsider lettet. Vi dro først ut til Lista fyr, og fikk krype inn i observasjonshytta som fuglestasjonen har bygget med tanke på sjøfugltelling. Det ga livd for vinden, men det var lite å se. Høydepunktet var en storlom i sommerdrakt som landet på sjøen like utenfor.

En rundtur nordover fra fyret ga lite utover at LA fikk konstatert at det var strøm i gjerdet. 2 gråfluesnappere eksponerte seg fint i skogkanten.

Vi dro så til Nesheimvatnet for å lete etter amerikablesand, men en småspove på et nes der var det mest spesielle der:

Der møtte vi så familien Steensland, som hadde startet turen på et mer menneskelig tidspunkt.

Ved Nordhasselstrand fikk vi med oss en flokk grankorsnebb som lot seg beskue helt til vi fant fram kameraene.

Etter en ny resultatløs runde til fyret skilte vi lag igjen, og LA, PWL og JTR returnerte mot Egersund.

Et par stopp på heia før Kvinnesdal resulterte i flere nye turarter. Største høydepunktet var en kattugle som ga lyd fra seg midt på dagen og dermed fikk fart på nøtteskrikene. Alt i alt i trivelig tur, men de store sjeldenhetene sviktet totalt.

Artsliste:
Storlom, havhest, havsule, storskarv, gråhegre, knoppsvane, grågås, kanadagås, gravand, stokkand, brunnakke, krikkand, bergand, ærfugl, svartand, sjøorre, siland, tjeld, sandlo, vipe, myrsnipe, strandsnipe, rødstilk, storspove, småspove, hettemåke, fiskemåke, gråmåke, sildemåke, svartbak, makrellterne, ringdue, tyrkerdue, gjøk, kattugle, tårnseiler, sanglerke, sandsvale, låvesvale, heipiplerke, trepiplerke, skjærpiplerke, linerle, rødstrupe, gjerdesmett, steinskvett, måltrost, rødvingetrost, gråtrost, svarttrost, munk, løvsanger, gråfluesnapper, svarthvit fluesnapper, kjøttmeis, toppmeis, spettmeis, skjære, nøtterskrike, kaie, kråke, stær, gråspurv, bokfink, tornirisk, brunsisik, grønnsisik, grønnfink, grankorsnebb, sivspurv og gulspurv

totalt 71 arter.