Eigerøy fyr 15.-16.5.2005

Publisert: Johan Tore Rødland Onsdag  18. mai 2005

Kjetil og Johan Tore Rødland var på stasjonen 1. og 2.pinsedag. Største høydepunkt var merking av en blåstrupe om kvelden 15.5. Nye arter for året ellers : Krikkand, heilo, polarsnipe, myrsnipe, steinvender og munk.

Vi dro ut om ettermiddagen 1.pinsedag for å ligge over, med tanke på å kombinere nettfangst og trekktelling. Siden John Grønning og Rune Edvardsen hadde registrert fra morgenen av, regner vi ikke med å se så mye nytt, så vi konsentrerte oss om å sette opp netta da vi kom ut.

Som normalt var det lite småfugl både å se og fange ut over lokale hekkefugler. Etter å ha merket kun en bokfink og ei heipiplerke utover ettermiddagen, hang det så en blåstrupe i nedereste lomme på plass nr.2 da nettet skulle stenges kl.22! Dette var fjerde funn der ute, og det første siden 1996.

2. pinsedag blåste det frisk bris da vi våknet, som økte til stiv kuling utover dagen. Etter de store tallene for smålom som var registrert dagen før, uteble lommene nesten fullstendig i den sterke vinden. Kun 2 smålom, som dro sørover ble observert, tross 2 teleskoper i bruk!

Derimot var det uvanlig mye vadere på trekk til å være om våren: 11 heilo, 50+ myrsnipe, 4 polarsnipe i fullsommerdrakt, 14 steinvender, 2 småspove pluss noen ubestemte vadere. En snøspurv hann ble observert langt ute på sjøen mens den strevet seg nærmere land og til slutt satte seg på en knaus ved havsvaleplassen i 5 min, før den dro videre nordover. Terner av begge arter, samt mange ubestemte terner trakk sørover i vindkastene. De 2 første timene passerte det minst 100 havsuler i timen forbi langt ute. Da vi hadde gitt oss og holdt på å rigge ned nettene, kom så en flokk med 50+ kvitkinngjess rett over linken. Dagens siste høydepunkt ble merking av en steinskvett, som ikke går så ofte i nettene der ute.

11 fugl merket totalt: 1 blåstrupe, 1 steinskvett, 1 munk, 1 heipiplerke, 1 bokfink, 1 løvsanger, 1 svarttrost, 2 jernspurv og 2 brunsisik. Kontroll av svarttrost hunn merket 25.9.00. Også 2 bokfinker og 1 jernspurv merket tidligere år ble kontrollert.

I alt 43 arter, derav mange nye for året.

Alt i alt en vellykket tur, selv om lommene og joene uteble.

Kjetil og Johan Tore Rødland

Blåstrupe Eigerøy fuglerstasjon 15.5.05
Blåstrupa sett forfra
Steinskvett Eigerøy fuglestasjon 15.5.05