Eigerøy fuglestasjon 5-6.mai

Publisert: Johan Tore Rødland Søndag   8. mai 2005

Spennende dager på fyret : I alt 7 gulnebblom, 1 polarjo, 12 kvitkinngjess, 1 svartrødstjert, 1 dvergfalk samt fangst av en suspekt piplerke med svarte bein og hvite ytre stjertfjær. I alt 42 arter fredag.

Jeg var ute fra kl.16 Kr.himmelfartsdag til samme til fredag. Ble møtt av en dvergfalk på veien ut. Satt et par timer fra kl.19 på fyret, etter å ha satt opp nettene. Lite å se første timen, men mellom 20.30 og 21 passerte i alt 3 gulnebblom samt en flokk på 7 kvitkinngjess.

Fredag ble en bra dag på sjøen. Sikten var usedvanlig bra med tanke på artbestemmelse av lom og terner. Det kan nevnes 4 gulnebblom, 1 polarjo, 5 kvitkinngjess, 25 smålom, 78 havsule, 1 storlom, 18 rødnebbterne, 1 makrellterne, 11 sjøorre, 21 svartand, 1 lunde, 14 krykkje, 2 alke, 1 lomvi og 14 småspove. Totalt 42 arter.

En spennende dag også med nettfangsten, selv om det totalt begge dagene kun ble 14 fugl.

En flott svartrødstjert hann satt på betongen ved hovedhuset. Den traff øverste lomme i nett nr2 uten å bli hengende, strøk langs nettet og traff det en gang til, hvorpå den strøk like over og satte seg på en knaus bak. Det var det siste jeg så til den!

Utpå dagen skremte jeg så i nettet en piplerke, som viste seg å ha nesten svarte bein. Ytre halefjær hadde store skinnende hvite felt, i motsetning til normalfargede skjærpiplerker. Om det var en utypisk skjærpip eller sjeldnere saker, får bildene vise. Artig var det i hvert fall.

Ellers snakket jeg mye med nevøen av Tommassen, som holdt på å rydde på eiendommen. Vi kan bare fortsette som før i hagen! Fylte også opp vannkanna med byvann.

Johan Tore

Piplerke sett i profil
Underside med svarte bein
Overside stjert
Vingeform