Sokndal Ringmerkingsgruppe: Statistikk for årene 1981-2000

Publisert: Bjørn Erik Paulsen Torsdag  24. februar 2000

Bjørn Erik Paulsen har utarbeidet følgende grafiske framstilling av antall ringmerkede fugler siden gruppen ble dannet:

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Fullvoksne 5829 4007 2457 1738 2955 3218 4261 5606 3705 5731 3470 4667 7336 6712 4973 7053 8660 6344 8351 8403
Eigerøy fyr 798 1642 907 967 1444 330 88 328 304 487
Pulli 875 1251 799 1517 2012 1685 1804 3211 2991 2967 2244 3200 3291 3220 2453 2500 1630 2203 1748 1900