Årsrapport fra Sokndal ringmerkingsgruppe 2003

Publisert: Bjørn Erik Paulsen Mandag  24. februar 2003
Ringmerkere JOG RLO SMY EOM JTR ISL BEP JGR Eig. Fyr SUM 2003:
Art / Alder: Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv
Havsvale 1 6 0 7
Gråhegre 5 1 5 1
Dvergsvane * 1 0 1
Krikkand 1 0 1
Hønsehauk 4 4 8 0
Spurvehauk 1 1 1 1
Fiskeørn 1 1 0
Storfugl 1 0 1
Tjeld 2 2 0
Vipe 23 2 9 34 0
Enkeltbekkasin 1 0 1
Rugde 1 0 1
Rødstilk 1 1 0
Strandsnipe 1 1 0
Gråmåke 5 0 5
Svartbak 4 0 4
Hubro 1 1 0
Kattugle 56 3 37 4 93 7
Perleugle 1 0 1
Tårnseiler 1 0 1
Vendehals 19 3 6 25 3
Gråspett 1 0 1
Flaggspett 2 1 1 7 1 10
Dvergspett 6 6 0
Sandsvale 8 4 17 8 21
Låvesvale 10 90 18 62 227 1479 28 1858
Trepiplerke 1 3 2 1 0 7
Heipiplerke 15 6 9 1 1 2 6 24 16
Skjærpiplerke 1 0 1
Linerle 76 12 13 6 21 20 83 1 109 123
Sidensvans 29 0 29
Fossekall 5 19 5 4 33 0
Gjerdesmett 11 6 12 6 12 11 36
Jernspurv 9 5 10 21 19 45 4 9 104
Rødstrupe 20 18 16 6 11 2 20 21 20 28 106
Rødstjert 1 1 1 0 3
Buskskvett 23 13 3 23 16
Steinskvett 68 1 8 76 1
Ringtrost 4 4 0
Svarttrost 18 3 13 4 7 4 9 10 1 16 26 59
Gråtrost 19 4 4 2 1 1 5 9 30 15
Måltrost 50 1 1 4 1 4 4 2 58 9
Rødvingetrost 66 5 3 5 2 1 16 4 2 71 33
Gresshoppesanger 3 1 0 4
Sivsanger 2 5 1 1 42 0 51
Rørsanger 2 2 7 0 11
Gulsanger 1 0 1
Møller 2 1 0 3
Tornsanger 3 1 2 0 6
Hagesanger 5 11 2 10 3 5 26
Munk 15 7 18 10 14 5 102 7 20 158
Ringmerkere JOG RLO SMY EOM JTR ISL BEP JGR Eig. Fyr SUM 2003:
Art / Alder: Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv
Bøksanger 7 7 0
Gransanger 3 3 4 2 0 12
Løvsanger 7 11 119 76 11 767 1 14 7 999
Fuglekonge 17 21 158 21 45 0 262
Gråfluesnapper 16 27 1 43 1
Svarthvit fluesn. 25 22 1 52 2 6 5 17 1 122 9
Stjertmeis 9 29 9 29
Løvmeis 2 0 2
Granmeis 24 12 3 2 62 3 2 24 84
Toppmeis 1 2 0 3
Svartmeis 2 13 3 30 2 1 19 13 57
Blåmeis 38 28 3 6 15 8 27 125 1 14 1 92 80 278
Kjøttmeis 6 1 50 56 14 17 54 50 9 1 14 136 40 12 38 147 351
Spettmeis 4 5 6 3 3 5 16
Trekryper 9 1 2 2 9 5
Tornskate 6 6 0
Skjære 1 3 1 1 4 2
Kråke 1 1 0
Stær 19 49 1 11 79 1
Gråspurv 2 11 7 5 11 14
Pilfink 1 3 0 4
Bokfink 18 13 41 50 26 14 16 18 160
Bjørkefink 1 1 46 5 13 11 0 77
Grønnfink 9 1 387 82 46 4 0 529
Grønnsisik 9 15 19 11 1 3 25 0 83
Tornirisk 1 10 10 0 21
Gråsisik 3 27 32 4 30 1 99 3 7 192
Båndkorsnebb 1 0 1
Rosenfink 1 0 1
Dompap 1 6 14 0 21
Kjernebiter 15 10 0 25
Gulspurv 3 3 3 1 0 10
Sivspurv 10 45 15 17 56 0 143
SUM 2003/alder: 11 2 701 368 48 407 360 911 35 306 143 3374 31 382 0 18 5 367 1334 6135
SUM 2003/merker: 13 1069 455 1271 341 3517 413 18 372 Totalt 2003:
7469
Merkere/antall: 2003: 2002: Antall arter:
J.S.Birkeland (JSB) 0 fugl 0 fugl 84
J. Grastveit (JGR) 18 fugl 5 fugl
J. Grønning (JOG) 13 fugl 4 fugl
R. Lomeland (RLO) 1069 fugl 527 fugl
S. Mydland (SMY) 455 fugl 826 fugl
E. Omdal (EOM) 1271 fugl 1823 fugl
B.E. Paulsen (BEP) 413 fugl 534 fugl
J.T. Rødland (JTR) 341 fugl 250 fugl
I. Sleveland (ISL) 3517 fugl 4002 fugl
Eigerøy fyr 372 fugl 263 fugl
TOTALT: 7469 fugl 8234 fugl