Årsrapport fra Sokndal ringmerkingsgruppe 2002

Publisert: Bjørn Erik Paulsen Søndag  24. februar 2002
Ringmerkere JOG RLO SMY EOM JTR ISL BEP JGR Eig. Fyr SUM 2002:
Art / Alder: Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv
Havsvale 2 5 78 0 85
Gråhegre 3 3 0
Stokkand 2 2 0
Hønsehauk 4 4 8 0
Spurvehauk 2 0 2
Kongeørn 1 0 1
Fiskeørn 2 2 0
Storfugl 1 0 1
Åkerrikse 1 0 1
Vipe 14 1 9 24 0
Storspove 2 2 0
Rødstilk 1 1 0
Strandsnipe 4 6 1 10 1
Fiskemåke 1 1 0
Svartbak 2 2 0
Ringdue 1 1 2 0
Gjøk 1 1 0
Hubro 3 3 0
Kattugle 3 15 1 72 2 90 3
Jordugle * 1 0 1
Vendehals 6 2 9 1 15 3
Flaggspett 1 0 1
Sandsvale 4 20 0 24
Låvesvale 13 5 11 99 152 25 1537 69 54 1857
Taksvale 6 0 6
Trepiplerke 5 5 1 0 11
Heipiplerke 9 8 9 28 8 8 25 45
Linerle 39 3 6 6 5 58 57 215 1 108 282
Fossekall 22 29 1 52 0
Gjerdesmett 2 1 6 7 8 6 25 7 48
Jernspurv 16 1 59 134 14 58 5 16 271
Rødstrupe 8 10 21 6 28 22 16 8 103
Blåstrupe 1 0 1
Rødstjert 2 11 11 2
Buskskvett 19 73 10 1 1 1 19 86
Steinskvett 37 1 1 3 40 2
Svarttrost 4 2 6 2 12 8 3 23 6 54
Gråtrost 15 9 1 1 16 10
Måltrost 13 3 4 1 2 1 14 10
Rødvingetrost 17 8 1 1 3 10 1 1 20 22
Gresshoppesanger 1 0 1
Sivsanger 1 2 2 4 87 2 0 98
Rørsanger 13 1 6 21 0 41
Møller 2 0 2
Tornsanger 23 1 6 1 0 31
Hagesanger 1 60 11 7 10 0 89
Munk 8 50 3 31 98 8 0 198
Ringmerkere JOG RLO SMY EOM JTR ISL BEP JGR Eig. Fyr SUM 2002:
Art / Alder: Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv
Bøksanger 1 5 5 1
Gransanger 2 7 8 3 7 0 27
Løvsanger 6 7 137 138 9 986 22 21 6 1320
Fuglekonge 5 9 117 82 34 0 247
Gråfluesnapper 16 2 5 8 1 1 3 27 9
Dvergfluesnapper 1 0 1
Svarthvit fluesn. 32 1 21 5 114 1 8 1 55 4 5 235 12
Stjertmeis 4 0 4
Løvmeis 1 1 0 2
Granmeis 10 2 3 4 55 10 64
Toppmeis 5 5 0
Svartmeis 11 2 1 0 14
Blåmeis 26 24 7 1 44 111 46 16 1 144 132
Kjøttmeis 40 16 8 23 39 87 7 37 57 16 23 1 6 147 213
Spettmeis 3 1 3 3 4
Trekryper 2 2 0 4
Tornskate 2 1 0 3
Skjære 1 1 0 2
Stær 11 37 2 20 2 68 4
Gråspurv 2 17 1 1 0 21
Pilfink 3 0 3
Bokfink 9 2 3 40 55 11 5 1 6 12 120
Bjørkefink 7 25 46 1 10 9 1 0 99
Grønnfink 6 43 538 21 40 4 0 652
Grønnsisik 3 15 155 6 2 3 0 184
Tornirisk 1 10 0 11
Gråsisik 7 4 24 24 1 139 5 11 7 208
Grankorsnebb 1 1 0 2
Dompap 2 2 7 9 0 20
Kjernebiter 2 0 2
Gulspurv 8 1 0 9
Sivspurv 1 100 5 17 2 1 79 11 6 210
SUM 2002/alder: 4 0 403 124 60 766 299 1524 15 235 425 3577 29 505 0 5 2 261 1237 6997
SUM 2002/merker: 4 527 826 1823 250 4002 534 5 263 Totalt 2002:
8234
Merkere/antall: 2002: 2001: Antall arter:
J.S.Birkeland (JSB) 0 fugl 0 fugl 79
J. Grastveit (JGR) 5 fugl 5 fugl
J. Grønning (JOG) 4 fugl 224 fugl
R. Lomeland (RLO) 527 fugl 1090 fugl
S. Mydland (SMY) 826 fugl 940 fugl
E. Omdal (EOM) 1823 fugl 2172 fugl
B.E. Paulsen (BEP) 534 fugl 934 fugl
J.T. Rødland (JTR) 250 fugl 409 fugl
I. Sleveland (ISL) 4002 fugl 3554 fugl
Eigerøy fyr 263 fugl 358 fugl
TOTALT: 8234 fugl 9686 fugl