Arter merket av Sokndal Ringmerkingsgruppe år 2000

Publisert: Bjørn Erik Paulsen Torsdag  24. februar 2000
Ringmerkere -----» JGR RLO SMY EOM JTR ISL BEP JOG Eig. Fyr SUM 2000
Art | Alder -----» Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv Pull Fv
Havsvale 6 24 0 30
Havsule 1 0 1
Gråhegre 2 2 0
Krikkand 2 3 0 5
Hønsehauk 3 3 6 0
Spurvehauk 2 2 0
Tjeld 7 7 0
Vipe 4 21 17 42 0
Rødstilk 1 1 2 0
Skogsnipe 1 0 1
Strandsnipe 8 1 3 8 1 20 1
Fiskemåke 1 15 1 17 0
Svartbak 2 2 0
Lomvi 1 0 1
Ringdue 1 1 0
Spurveugle 1 0 1
Kattugle 9 1 28 1 44 6 82 7
Tårnseiler 1 0 1
Isfugl * 1 0 1
Vendehals 1 30 2 7 2 37 5
Svartspett * 1 0 1
Flaggspett 2 0 2
Dvergspett 1 0 1
Sandsvale 2 74 1 184 3 258
Låvesvale 16 4 1 13 5 528 357 1151 51 395 1731
Trepiplerke 8 2 10 0 20
Heipiplerke 14 1 4 35 10 2 2 25 43
Linerle 21 1 12 66 106 449 1 139 517
Sidensvans 28 0 28
Fossekall 18 1 47 49 37 151 1
Gjerdesmett 25 5 3 1 6 40 15 30 25 100
Jernspurv 2 14 36 66 93 14 0 225
Rødstrupe 6 12 41 7 8 5 2 75 39 1 39 16 219
Blåstrupe 2 0 2
Rødstjert 15 5 1 4 5 20
Buskskvett 1 45 17 17 46
Steinskvett 55 13 1 1 68 2
Svarttrost 14 12 15 43 2 10 20 7 21 24 120
Gråtrost 13 2 17 9 2 1 22 22
Måltrost 8 2 2 5 1 1 1 5 3 15 13
Rødvingetrost 17 4 9 38 1 14 7 1 1 41 51
Sivsanger 3 5 2 1 54 1 0 66
Myrsanger 2 0 2
Rørsanger 1 6 4 18 1 0 30
Gulsanger 1 3 1 0 5
Møller 2 1 4 0 7
Tornsanger 1 14 2 1 3 3 18
Hagesanger 2 20 20 16 2 2 58
Munk 5 6 39 2 3 44 169 23 5 286
Viersanger * 1 0 1
Gransanger 12 5 17 1 0 35
Løvsanger 16 7 2 188 78 38 8 988 18 24 26 1341
Fuglekonge 1 71 1 7 441 87 46 0 654
Gråfluesnapper 19 1 8 8 1 1 35 3
Svarthvit fluesn. 13 22 7 5 81 7 51 17 52 1 2 226 32
Stjertmeis 25 0 25
Løvmeis 1 2 0 3
Granmeis 9 2 3 9 34 9 48
Toppmeis 5 0 5
Svartmeis 1 7 1 1 0 10
Blåmeis 8 7 11 2 7 12 43 46 12 5 61 92
Kjøttmeis 10 86 42 29 27 73 16 24 6 28 66 15 30 9 265 196
Spettmeis 16 1 6 4 5 22 10
Trekryper 2 3 1 0 6
Tornskate 5 2 1 9 1 14 4
Skjære 1 1 0 2
Stær 4 40 2 2 5 1 46 8
Gråspurv 7 1 2 0 10
Pilfink 1 0 1
Bokfink 1 3 3 83 62 42 30 18 4 238
Bjørkefink 1 41 8 2 5 6 3 0 66
Grønnfink 5 21 181 2 57 4 0 270
Grønnsisik 3 4 1 4 36 1 181 0 230
Tornirisk 3 16 1 0 20
Bergirisk 2 0 2
Gråsisik 12 61 42 4 7 1137 7 15 12 1273
Dompap 1 0 1
Kjernebiter 5 10 0 15
Gulspurv 14 2 0 16
Sivspurv 6 1 148 14 14 143 2 1 6 323
SUM pullus/fullvoksen: 55 1 464 186 43 887 390 646 66 790 807 5221 74 671 1 1 2 485 1902 8888
SUM per ringmerker/sted: 56 650 930 1036 856 6028 745 2 487
TOTALT 2000:

(Antall arter: 80)

10790
Merkere/antall: 2000: 1999: Listen ble utarbeidet og innsendt av Bjørn Erik Paulsen 21. februar 2001.
J.S.Birkeland (JSB) 0 fugl 0 fugl
J. Grastveit (JOG) 2 fugl 27 fugl
J. Grønning (JGR) 56 fugl 297 fugl
R. Lomeland (RLO) 650 fugl 690 fugl
S. Mydland (SMY) 930 fugl 1046 fugl
E. Omdal (EOM) 1036 fugl 2918 fugl
B.E. Paulsen (BEP) 745 fugl 495 fugl
J.T. Rødland (JTR) 856 fugl 1562 fugl
I. Sleveland (ISL) 6028 fugl 3064 fugl
Eigerøy fyr 487 fugl 304 fugl
TOTALT: 10790 fugl 10403 fugl