Referat fra styremøtet 18.11.2002

Publisert: Johan Tore Rødland Mandag  18. november 2002

Styremøte i NOF, Dalane lokallag ble avholdt mandag 18.11.2002 hjemme hos Ivar Sleveland. 

Følgende var til stede : Ivar Sleveland, Johan Tore Rødland, Steinar Grøssfjell, Egil Omdal, Alf Laksesvela og Leif Arne Lien. 
Meldt forfall : John Grønning og Sigfred Mydland.

Sak 19/02 Program våren 2003.

Programmet for våren ble vedtatt. Bl.a. vil vi på nytt forsøke en tur til Jomfruland dersom det er interesse for det blant medlemmene. Programmet sendes også denne gang ut til medlemmene i fargetrykk og legges ut på hjemmesidene. 

Sak 20/02 Innkjøp Eigerøy Fuglestasjon.

Behov for nye innkjøp til fuglestasjonen ble drøftet. Med hensyn til tidligere vedtak om arkivskap, skal Egil Omdal få hjem et skap med 3 skuffer som L. A. Lien frakter ut til stasjonen. Dette skapet er gratis.

Vedtak: Følgende kjøpes inn: Kystårboka 2003, Gyldendals store fugleguide (stor utgave) og en hekksaks til beskjæring av nettgater. 


Sak 21/02 Møtelokaler.

Det er vanskelig med møtelokaler som betinger at en bestemt person må være til stede.

Vedtak : Egil Omdal sjekker priser på aktuelle lokaler i Sokndal. Leif Arne Lien sjekker om det finnes alternativer til eksisterende møtelokaler i Eigersund.


Johan Tore Rødland
referent