Referat fra årsmøte 11.1.2018

Publisert: Jan Petter Leidland Mandag   5. februar 2018

Vedlagt er referat fra årsmøtet