Ringmerkingstur til Rødland, søndag 18. august

Publisert: John Grønning Tirsdag  13. august 2013

I alle år siden Dalane lokallag ble stiftet i 1986, har vi tradisjonen tro startet høstsesongen med en ringmerkingstur rundt ca.20 august. De første årene var vi annethvert år henholdsvis på Hegrestad og Lomeland. De 10–12 siste årene er det Rødland, Lomeland og Mydland i Sokndal - i rett rekkefølge, hvor vi rullerer på å arrangere disse populære ringmerkingsturene.

De som har ansvar for ringmerkingen på det aktuelle stedet, gjør forberedelser i terrenget i forkant med å rydde nettgater for fangstnettene, hugge nettstenger osv. – slik at vi ikke mister dyrebar tid når nettene settes opp grytidlig før det lysner på merkedagen. Fuglene er alltid mest aktive i grålysningen og utover formiddagen og flest fugler flyr i nettene i den perioden.
Men der er bevegelse i fuglene hele dagen og det pleier å ta seg opp igjen mot ettermiddagen og kvelden. Vi bruker cd – spillere med fuglelyd ved noen nett for å lokke aktuelle arter.

Størst sjanse for å få sett flest fugler og flest forskjellige fuglearter, har nok de som velger å være på plass tidlig på morgenen, men folk kan komme og gå når det passer og eventuelt komme innom igjen mot kvelden når vi – spesielt for Rødland - fanger låvesvalene på lyd idet de går ned i sivet for overnatting. Er vi heldige så kan vi fange og ringmerke nærmere 100 svaler i løpet av en liten time. NB: For tre år siden fanget vi over 300 fugler av 25 forskj.arter.

Dette er veldig sosialt og kjekt å treffe andre fuglefolk å slå av en god prat innimellom rundene rundt for å ta ut fuglene fra de forskjellige nettene. Vi har en "base" oppe ved veien, der alle fuglene blir fraktet opp, så alle får studere dem, eventuelt ta bilder. Dette er veldig kjekt og spennende spesielt for barn å få studere levende fugler så nært og kanskje få holde dem litt før de slippes fri igjen med en ring på høyrefoten. Benytt denne sjansen – ta med ungene eller kom selv å få en annerledes turopplevelse! Alle er velkomne!!

For å komme seg til Rødland så kjører en først til Helleland, svinger til høyre over jernbanen opp mot Hetlandsheia. Etter å ha passert Skeipstadkrysset og en humpete slette og noen krappe svinger, så er en ved parkeringen på høyre side. Ring eventuelt turleder Ivar Sleveland på : 48036946

Ivar Sleveland