Eigerøy fyr 2-4.Juli

Publisert: John Grønning Torsdag   4. juli 2013

Legger ut litt bilder fra en 3 dagers tur til fyret. Fikk gjort noe vedlikehold i form av skraping og mailing av brønnhuset og inngangsdøra på hytta. Fekk 

også rydda godt opp i hytta og tatt med alle tomflaskene inn.

Litt vedlikehold av vegen ut til fyret ble det også tid til. Ellers har Eilen lokket meg til å kjøpe fiskestang og me fekk 1 liten Sei og en Torsk på nesten 1 kilo før 

fiskestanga gjekk sundt..

Det var mye regn i går så det blei ikkje den store nettfangsten då men fekk 1 Svarttrost, 1 Møller, 2 Jernspurv og 1 Linerle. Kontrollerte 1 Måltrost og 1 Svarttrost merka i mai.