Sørnattergal - ny art for Eigerøy fuglestasjon

Publisert: Johan Tore Rødland Tirsdag   7. mai 2013

En sørnattergal ble ringmerket på fuglestasjonen 5.mai. Bilder lagt ut.

Kombinert ringmerking og trekktelling søndag 5.mai ga uttelling i form av fangst av sørnattergal. Fuglen hang i nederste lomme i det øverste nettet i hagen uten å være sett i felten tidligere. Jeg ringte Leif Arne Lien for å få bekreftet artsbestemmelsen og sikre god dokumentasjon av observasjonen, og han var på plass i løpet av kort tid.

Ellers kontrollerte jeg en jernspurv og en heipiplerke merket  tidligere år, og ringmerket 3 jernspurv, 1 bokfink, 2 linerle i tillegg til sørnattergalen, pluss en gjerdesmett kvelden før.

Av øvrige observasjon kan nevnes 2 tjuvjo, 60 kvitkinngås, 1 islom og 130 smålom. Alle obs. lagt ut på artobs.