Styremøte 17. november 2010

Publisert: Rune Edvardsen Tirsdag  23. november 2010

Saker til behandling:

  1. Programmet for våren 2011.
  2. Planlegging for 25 års jubileum for Nof Dalane.
  3. Julebord i Januar.
  4. Høring angående sentral kontingent.
  5. Dugnad på fyret.

Frammøtte: Ivar Sleveland, Leif Arne Lien, Johan Tore Rødland, John Grønning, Alf Laksesvela og Rune Edvardsen.

Sak 1.

Se Program for våren 2011.

Sak 2.

Lørdag 28. til 29. mai feirer lokallaget sitt 25 års jubileum og Fuglestasjonen på Eigerøy fyr er 20 år.

Hvis været er bra blir det folk på stasjonen fra fredag til søndag. Det blir nettfangst og trekk skåding på sjøen.

Det er muligheter for overnatting hele helgen. På lørdagskvelden tenner vi grillen og har god mat og drikke utover kvelden. Blir det tale av doktor Leidland?

Sak 3.

Det blir nytt julebord på nyåret. Denne gang skal vi prøve å ha det på Tengesdal Grendehus. Datoen blir 22. januar. Maten bestiller vi hos Phannes Thai mat i Bjerkreim. Utradisjonelt men godt.

Sak 4.

Styret i NOF dalane lokallag stiller seg positiv til de nevnte forandringer.

Sak 5.

Status for årets dugnad er at vi kom i havn med antall timer som er avtalt. Til neste år gjenstår fortsatt noe malerarbeid. Vi er også til neste år forpliktet til å utføre 40 timer med dugnad på fyr og fyrbolig.