Diverse

Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019

Hagefugltelling og innkjøp av solsikkefrø

Sesongen for hagefugltelling begynner i denne uken (uke 45) og varer til og med uke 15 i 2004. Registrerte bidragsytere har fått telleskjema i posten fra NOF. Ta kontakt med redaksjonen eller styret dersom du ønsker skjema tilsendt. Også i år vil utvalgte medlemmer sende inn jevnlige rapporter til vårt nettsted. Følg med!

Fra vår leder, Ivar Sleveland, har vi fått beskjed om at han nå har 25kg sekker med solsikkefrø på lager. Ta kontakt på telefon 51 49 82 45 for bestilling.

 • Redaksjonen
 • 4. november 2003

Nye bilder

17 nye bilder er lagt til i Harald Steenslands fotogalleri, blant annet en del bilder fra turen til Skottland i sommer.

 • Redaksjonen
 • 4. august 2003

Nye bilder i Haralds fotogalleri

Fra 23. juni til 3. juli ferierte vi på Hovden i Setesdal, og derfra kommer de fleste nye bildene. Blåstrupe fikk vi sett så og si hver dag, og det var flere gjøk som oppholdt seg like ved hytten vi bodde i, like ved Lislevatn naturreservat. Av artene vi fikk med oss på turen vil vi nevne følgende: dvergspett, gulerle, bjørkefink, enkelt- og dobbeltbekkasin, lirype, sivspurv, kjøttmeis (med reir i hytteveggen vår), hagesanger, heilo, rødstilk, heipiplerke (tallrik!), siland og krikkand (de to eneste andefuglene vi fikk sett på turen). Litt påfallende var det at vi ikke så en eneste rovfugl.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 12. juli 2003

Nokon som har vore på Eigerøy fyr i det siste???

 • John Grønning
 • 17. juni 2003

Registrering av ærfuglkull

Registrering av ærfuglkull
NOF avd. Rogaland fikk i fjor viltfondsmidler til registreing av ærfuglkull. Telling ble dessverre ikke foretatt, men vi fikk overført midlene til i år.
Dersom noen kan ta på seg en opptelling langs en eller flere kyststrekninger i Dalane vil det bli utbetalt kjøregodtgjørelse evt. kostgodtgjørelse for dette.
Ellers tar jeg i mot ALLE observasjoner av ærfuglkull med takk !

 • Johan Tore Rødland
 • 28. mai 2003

Vernegruppe mot utbygging av Bjerkreimsvassdraget er presentert.

Sjekk ut desse linkane for meir info....

 • John Grønning
 • 27. mai 2003

Siste nytt frå Sverige

For dei som er intresserte i siste nytt av observasjonar i nabolanda, sjekk desse sidene:
http://svalan.environ.se/rappsyst/swedish_daily.asp
http://www.birdwatch.dk/default_uk.asp

 • John Grønning
 • 14. mai 2003

Sesongen for hagefugltelling er ferdig

Det er tid for å gjøre klar og sende inn skjemaene for hagefugltelling. Her på lokallagets nettsted har følgende levert komplette lister: Alf Laksesvela, Arnt Georg Egeland, Leif Arne Lien og Gustav Steensland.

 • Gustav Steensland
 • 16. april 2003

Oppdateringer av fotogalleri og hagefugltelling

Harald Steensland har lagt inn bilder av bl.a. granmeis og skjære. Hagefugltellingen er ajourført t.o.m uke 13 for de fleste av våre innsendere.

 • Redaksjonen
 • 5. april 2003

Leif Arne Liens fotogalleri

Fine bilder fra Norge og Afrika er nå på plass.

 • Redaksjonen
 • 30. mars 2003

Rapporter fra Sokndal ringmerkingsgruppe

Bjørn Erik Paulsen har sendt inn årsrapport for 2002, samt samlerapport for årene 1981-2002. Se siden for "Ringmerking" under "Aktiviteter" på menyen.

 • Redaksjonen
 • 15. mars 2003

Flere døde sjøfugler

Det kommer stadig inn nye døde sjøfugl på Nordre Eigerøy.
Arild Knutheim samlet onsdag 12.mars inn 12 lomvi, 4 alke, 1 lunde og 1 kortnebbgås på Skadbergsanden. Minst 10 lomvi og 2 alker hadde synlig olje i fjærdrakten.

 • Johan Tore Rødland
 • 14. mars 2003

Sjøfugldøden fortsetter

Det fortsetter å drive i land mange oljeskadde sjøfugler på Skadberg. Arild og Glenn Andre Knutheim har samlet inn 18 fugler der i dag.

 • Johan Tore Rødland
 • 12. mars 2003

Nye bilder

9 nye bilder er lagt inn på Harald Steenslands fotogalleri, inkludert knoppsvane, spettmeis og svarttrost.

 • Redaksjonen
 • 12. mars 2003

Hagefugltelling

Resultater oppdatert pr. uke 10 er kommet inn fra flere av våre bidragsytere.

Vi har også justert oppsettet i tabellene slik at det tar noe kortere tid å laste siden.

 • Redaksjonen
 • 11. mars 2003

Husk vinteratlasdata !

Feltarbeidet i NOF's store satsingsprosjekt "Vinteratlas", som har pågått fra vinteren 94/95,ble avsluttet 28.februar. Send meg alle observasjoner av nye arter og nye maksimaltall fra siste sesong snarest!!

 • Johan Tore Rødland
 • 5. mars 2003

LRSK-møte i mars

LRSK-Rogaland (Lokal rapport- og sjeldenhetskomite) skal ha møte nå i mars. I samband med det ynskjer me å få inn rapporter med beskrivelse av sjeldne arter.
For dei som klarer å ha klar rapportane til møtet på torsdag, så er det ynskjeleg.
Kva for nokre arter som skal beskrivast, kan ein finna på NOF-Rogaland si heimeside.
Klikk deg inn på: http://fugler.net/nofrog/lrsk.htm
Der finner ein og rapporteringsskjema.


John

 • John Grønning
 • 4. mars 2003

Søk med fly etter oljeflak - mulig årsak til fugledød

Stavanger Aftenblad har denne reportasjen 1. mars 2003.

 • Gustav Steensland
 • 1. mars 2003

Avisartikkel om fugledød langs Jæren

Her er det første oppslaget i Stavanger Aftenblad, den 28. februar 2003.

 • Gustav Steensland
 • 1. mars 2003

Søk etter skadde og døde sjøfugl

I formiddag har jeg foretatt søk langs strekningen fra Hellvik retning Sirevåg. Bare en død lomvi ble funnet.

 • Gustav Steensland
 • 1. mars 2003

Ny sjøfugltragedie på Rogalandskysten

Det er på ny registrert mye sjøfugl tilsølt av olje langs Rogalandskysten.På oppdrag av Fylkesmannens miljøvernavd. skal NOF avd. Rogaland forsøke å anslå omfanget. Medlemmer av Dalane lokallag har talt opp og samlet inn døde sjøfuglp fugl fra Eigerøy til Kvassheim fyr.

 • Johan Tore Rødland
 • 27. februar 2003

Test dine fuglekunskaper!!

Test fuglekunskapene dine på denne testen. Det er ei tysk web-side der det er mogleg å få norsk språk.

 • John Grønning
 • 26. februar 2003

Ny meldingskategori: "Trekkfugltider"

I stedet for det lange ordet "førstegangsobservasjoner" og det litt anonyme "ankomsttider" har vi laget nyhetskategorien "trekkfugltider". Følg med etter hvert som vårens fugletrekk kommer i gang for fullt!

 • Redaksjonen
 • 24. februar 2003

Oppdatering av hagefugltelling

Fra nå av vil vi ikke gi melding hver gang hagefugltellinger er oppdatert. Vi oppfordrer dere til selv å følge med. Vanligvis er nye resultater på plass mandag-tirsdag i hver uke. Noen medlemmer leverer rapport til redaksjonen for flere uker om gangen.

 • Redaksjonen
 • 24. februar 2003

Ny meny på lokallagets hjemmesider

Vi håper den nye menyen vil falle i smak. Problemet med at mange som bruker 800x600 pikslers oppløsning på skjermen og dermed ikke fikk plass til alt i bredden, skal nå være løst ved at menyen ligger øverst.

 • Redaksjonen
 • 24. februar 2003

Tidligere nyheter her på hovedsiden

En link til tidligere nyheter er i dag plassert under "Annen info" på menyen her på hovedsiden. Fra nå av vil redaksjonen bruke det nye oppsettet til nyheter og oppdateringer.

 • Gustav Steensland
 • 22. februar 2003

Skribenter i lokallaget har fått brukernavn og passord

I dag har et utvalg av våre medlemmer fått tilsendt brukernavn og passord. De kan nå legge inn meldinger her på hovedsiden.

For andre interesserte medlemmer: ta kontakt for å bli med i skribentgruppen!

Skriv til post@nofdalane.net

 • Gustav Steensland
 • 22. februar 2003

Ny programvare

Det nye opplegget gjør det mulig for flere i lokallaget å kunne bidra med informasjon og meldinger på hjemmesiden. Medlemmer vil få mulighet til on-line oppdatering. Ta kontakt med redaksjonen for mer info.

 • Harald og Gustav Steensland
 • 22. februar 2003
Velg år
 1. 2000
 2. 2001
 3. 2002
 4. 2003
 5. 2004
 6. 2005
 7. 2006
 8. 2007
 9. 2008
 10. 2009
 11. 2010
 12. 2011
 13. 2012
 14. 2013
 15. 2014
 16. 2015
 17. 2016
 18. 2017
 19. 2018
 20. 2019