Årsmeldinger

Årsmelding og regnskap 2018

 • John Grønning
 • 16. januar 2019

Årsmelding 2017

Vedlagt er årsmeldingen for 2017

 • Rune Edvardsen
 • 16. januar 2018

Årsmelding og regnskap 2015

Vedlagt er regnskap og årsmelding for 2015

 • John Grønning
 • 17. januar 2016

Årsmelding 2013

Årsrapporten 2013

 • Rune Edvardsen
 • 16. januar 2014

Årsmelding 2012

Årsmelding for 2012, også som word-fil.

På vegne av sekretæren ;-)

 • John Grønning
 • 13. januar 2013

Årsmelding 2011

Årsmeldingen fra 2011 

 • Rune Edvardsen
 • 17. januar 2012

Rekneskap 2010 og årsmøtereferatet

Vedlagt er rekneskapet for 2010 og referat frå årsmøtet 13.1.2011

Årsmeldinga er vedlagt .

Mvh

John

 • John Grønning
 • 25. januar 2011

Årsmelding NOF-dalane 2009

Her er årsmeldingen for 2009

På vegne av sekretæren..
John

 • John Grønning
 • 18. januar 2010

Årsmelding for 2008

 • Rune Edvardsen
 • 14. januar 2009

Årsmelding 2007

Årsmelding for 2007 er nå lagt ut, med revideringer godkjent på årsmøtet 10.1.2008 og på styremøte 7.2.2008.

 • John Grønning
 • 20. mars 2008

Årsmelding 2006

Årsmelding for 2006, godkjent på årsmøtet 4. jan. 2007.

 • Johan Tore Rødland
 • 4. januar 2007

Årsmelding 2004

Årsmeldingen for 2004 er nå lagt ut

 • Johan Tore Rødland
 • 12. januar 2005

Årsmelding 2003

Årsmeldingen for 2003 er nå lagt ut på hjemmesiden.

 • Johan Tore Rødland
 • 13. januar 2004

Årsmelding 2002

 • Johan Tore Rødland
 • 3. desember 2002

Årsmelding 2001

 • Johan Tore Rødland
 • 3. desember 2001

Årsmelding 2000

 • Johan Tore Rødland
 • 3. desember 2000

Årsmelding 1999

 • Johan Tore Rødland
 • 3. desember 1999

Årsmelding 1998

 • Johan Tore Rødland
 • 3. desember 1998

Årsmelding 1997

 • Johan Tore Rødland
 • 3. desember 1997

Årsmelding 1996

 • Johan Tore Rødland
 • 3. desember 1996