Årsmøtereferater

Referat fra årsmøte 10.1.2017

Vedlagt er referatet fra årsmøtet ført i pennen av Jan Petter Leidland

 • John Grønning
 • 8. februar 2017

Årsmøtereferat 2016

Vedlagt er referat fra årsmøtet 17.1.2016

 • John Grønning
 • 17. januar 2016

Referat fra årsmøtet 2015

Vedlagt er raéferat fra årsmøtet 

 • John Grønning
 • 11. februar 2015

Referat fra årsmøtet 9.1.2014

 • John Grønning
 • 22. januar 2014

Årsmelding 2013

Årsrapporten 2013

 • Rune Edvardsen
 • 16. januar 2014

Årsmøtereferat 2012

Hei!

Legger ut denne på vegne av referent Jan Petter Leidland

 • John Grønning
 • 3. februar 2013

Referat fra årsmøtet 12. januar 2012

 • Jan Petter Leidland
 • 14. februar 2012

Referat fra årsmøtet 8.1.2009

 • Johan Tore Rødland
 • 6. februar 2009

Referat frå årsmøtet 10.1.2008

Referat frå årsmøtet 10.1.2008

 • Jan Petter Leidland
 • 20. mars 2008

Referat fra jubileumsårsmøtet 12.01.2006

Et sterkt forsinket årsmøtereferat er nå på plass.

 • Johan Tore Rødland
 • 21. februar 2006

Referat fra årsmøtet 6. januar 2005

Se referat fra årsmøtet, som ble avholdt i Egersund.

 • Gustav Steensland
 • 10. januar 2005

Årsmøtereferat 2004

Referatet fra årsmøtet 8 januar 2004 er lagt ut.

 • Johan Tore Rødland
 • 14. januar 2004

Årsmøtereferat 2003

 • Johan Tore Rødland
 • 3. januar 2003

Årsmøtereferat 2002

 • Johan Tore Rødland
 • 3. januar 2002

Årsmøtereferat 2001

 • Johan Tore Rødland
 • 3. januar 2001

Årsmøtereferat 2000

 • Johan Tore Rødland
 • 3. januar 2000

Årsmøtereferat 1999

 • Johan Tore Rødland
 • 1. januar 1999

Årsmøtereferat 1998

 • Johan Tore Rødland
 • 1. januar 1998

Årsmøtereferat 1997

 • Johan Tore Rødland
 • 1. januar 1997

Årsmøtereferat 1996

 • Johan Tore Rødland
 • 1. januar 1996